Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
1 träffar, sida:  1 
Paykull, von, Gustaf, Författare, Hovmarskalk, Poet, Naturalieforskare (1757 – 1826)
3 von Paykuil, Gustaf (före 1818 Pajkull), f 23 juli 1757 i Sthlm, Svea art, d 28 jan 1826 i Östuna, Sth. Föräldrar: majoren Carl Fredrik P o Beata Charlotta Simming. Inskr vid UU 23 juni 67, kansliex där 15 maj 79, eo kanslist i utrikesexp 1 febr 80, hovjunkare 27 nov 80, kopist 30 aug 81, prot:sekr 6 maj 83, exp:sekr 14 aug 94, allt i utrikesexp, kansliråds titel 9 maj 96, hovmarskalk 28 sep...
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se