Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
12 träffar, sida:  1 
Alin, Oscar J, Riksdagsledamot, Historiker, Statsvetare, Professor Skytteanus (1846 – 1900)

1. Oscar Josef Alin, f. 22 dec. 1846 i Falun, d 31 dec. 1900 i Stockholm. Föräldrar: auditören Oskar Jonas Alin och Maria Josefa Ekman. Studerade vid Säters pedagogi och Falu h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 30 maj 1865; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å. och tillhörde där Västmanlands-Dala nation; fil. kand. 14 dec. 1871; di...

Schefferus, Johannes, Historiker, Filolog, Professor Skytteanus (1621 – 1679)

1 Schefferus, Johannes, f 2 febr 1621 i Strassburg (nu Strasbourg), S:t Thomas, d 26 mars 1679 i Uppsala (samtida brev, cit i H Scheffer, s 165; db saknas). Föräldrar: köpmannen Johan Scheffer o Elisabeth Kraschel. Studier vid gymn i Strassburg 27, inskr vid univ där 37, studieresa till bla Holland, inskr vid univ i Leiden maj 39, studier vid univ i Strassburg 40, vid uni...

Rosenadler, Johan, Riksdagsledamot, Professor Skytteanus (1664 – 1743)

Rosenadler, Johan, före adl Upmarck, f sept 1664 i Uppsala (Åkersteins geneal:er, RHA), d 26 mars 1743 i Sthlm (Åkerstein; bet för ringn 31 mars där, Klara). Föräldrar: Erik Hansson Ångerman o Maria Folcker. Inskr vid UU 7 dec 72, disp 26 maj 88, fil adjunkt 9 dec 96, prof Skytteanus 14 nov 98, allt vid UU, censor librorum i Kanslikoll 5 okt 16&ndas...

Neikter, Jacob Fredrik, Kulturhistoriker, Professor Skytteanus (1744 – 1803)

Neikter, Jacob Fredrik, f 23 maj 1744 i Köpings landsförs, d 4 maj 1803 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden Gustaf Neuchter o Margareta Fries. Gymnasiestudier i Västerås, inskr vid UU 23 febr 64, disp pro gradu 2 juni 73, mag 17 juni 73, doc i poesin 19 okt 74, eo adjunkt i fil fak 8 juli 79, allt vid UU, studieresa i Europa 79–84, eo prof vid UU 7 juli 80,...

Loccenius, Johannes, Historiker, Jurist, Rikshistoriograf, Professor Skytteanus (1598 – 1677)

Loccenius, Johannes, f 13 mars 1598 trol i Itzehoe, Holstein, d 27 juli 1677 i Uppsala. Föräldrar: borgaren o handelsmannen Albrecht Locken o Anna Sommer (alla uppgifter enl Rudbeckius). Elev vid gymnasium i Hamburg (enl Rudbeckius), inskr vid univ i Helmstedt 26 mars 16, studier vid univ i Rostock (Rudbeckius) o i Leiden, jur dr där 7 juli 25, eo prof i hist vid UU 25 okt 25,...

Lindblom, Jacob, Riksdagsledamot, Ärkebiskop, Professor Skytteanus (1746 – 1819)

1 Lindblom, Jacob, f 27 juli 1746 på Blackebo, Skeda, Ög, d 15 febr 1819 i Uppsala. . Föräldrar: kontraktsprosten teol dr Axel Johan L o Regina Margareta Paravicino (Bouppt 1717:247, SSA; jfr Örnberg, 7, s 420). Inskr vid UU 4 okt 63, informator i Livland 64-66, mag vid UU 18 juni 70, eo amanuens vid UUB 72, doc i latinsk vältalighet vid UU 3 juni 73, ord ...

Kjellén, J Rudolf, Statsvetare, Professor Skytteanus (1864 – 1922)

Kjellén, Johan Rudolf, f 13 juni 1864 i Torsö, Skar, d 14 nov 1922 i Uppsala. Föräldrar: kh Anders K o Hulda Sofia Hultberg. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 80, inskr vid UU 14 sept 80, FK 29 jan 83, FL 28 nov 88, disp 17 maj 90, docent i statskunsk vid UU 9 juni 90—16 sept 93, tf prof vt 91, eo lärare i statskunsk vid GH 5 maj 91, FD vid UU 30 maj 91, doc i...

Ihre, Johan, Språkforskare, Professor Skytteanus (1707 – 1780)

2 Ihre, Johan, son till I 1 i hans 1:a g, f 3 mars 1707 i Lund, d 1 dec 1780 i Uppsala. Inskr vid UU 15 nov 20, disp pro exercitio 28, ex philosophicum 10 maj 29, disp 9 juni 29, studier vid utländska univ 30—33, därav vid univ i Jena juli 30—aug 31 o vid univ i Utrecht o Leyden vintern 31—32, mag (absens) vid UU 15 juni 31, curator honorarius vid Ö...

Freinshemius (Freinsheim), Johannes C, Språkforskare, Bibliotekarie, Rikshistoriograf, Professor Skytteanus (1608 – 1660)

Freinshemius (Freinsheim), Johannes Cas-parus, f 16 nov 1608 i Ulm, d 30 okt 1660 i Heidelberg. Föräldrar: Johann Bartholomeus Freinsheim o Elisabet Meijel. Inskr vid univ i Marburg 13 sept 1625, i Giessen o i Strassburg 9 okt 1627, sekr i Frankrike 1633—36, installerad prof skytteanus i Uppsala 25 aug 1642, bibliotekarie vid KB i Sthlm o rikshistoriograf 4 sept 1647, pr...

Brusewitz, Axel K A, Seminarielärare, Statsvetare, Professor Skytteanus (1881 – 1950)

4. Axel Karl Adolf Brusewitz, den föregåendes kusins, son, f. 9 juni 1881 i Vichtis församling i Finland. Föräldrar: föreståndaren för gas- och vattenverket i Eslöv Adolf Elias Brusewitz och Sigrid Johanna Lovisa Jönsson. Elev vid Hörs privata läroverk ht. 1891—vt. 1894 och vid Uppsala h. allmänna lärover...

Boëthius, Simon J, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Historiker, Professor Skytteanus (1850 – 1924)

4. Simon Johannes Boethius, den föregåendes kusins son, f. 6 mars 1850 i Sävsnäs socken, d 29 mars 1924 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Daniel Edvard Boëthius och Johanna Arosenius. Genomgick Falu h. elementarläroverk 1860–69; avlade mogenhetsexamen i Falun 26 maj 1869; student vid Uppsala universitet 14 sept. s. å.; fil. ...

Svedelius, Wilhelm Erik, Professor Skytteanus (1816 – 1889)

1 Svedelius, Wilhelm Erik, f 5 maj 1816 i Köping, d 26 febr 1889 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten TD Jacob Michael S o Anna Vilhelmina Svedelius. Elev vid trivialskolan i Västerås 26, vid Västerås gymn 28–31, inskr vid UU 11 okt 31, informator hos familjen Lagerbjelke, Älvsjö gård, Brännkyrka, Sth, 33&ndas...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se