Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
27 träffar, sida:  1 
Anckarström, Jacob Johan, Kavalleriofficer, Kungamördare (1762 – 1792)

2. Jacob Johan Anckarström, f. 11 maj 1762 på Lindö gård i Vallentuna socken och härad, avrättad 27 apr. 1792 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Jakob Johan Anckarström och Hedvig Ulrika Drufva. Page vid hovet och underofficer vid livregementet 1777; fänrik vid livgardet 9 okt. 1778; erhöll avsked med kaptens värd...

Simmingsköld, Johan, Riksdagsledamot, Poet, Ämbetsman, Förfalskare (1748 – 1796)

Simmingsköld, Johan, före adl Simming, f 22 april 1748 i Gbg, d 30 mars 1796 på Königsteins fästning, Sachsen. Föräldrar: assessorn Markus S o Magdalena Elisabet Holst. Inskr vid UU 21 mars 66, studier där 66–68, tills med fadern adl o adopterad Simmingsköld 12 febr 73, k bibliotekaries titel 18 aug 74, deltog i riksdagen 78/79, hi...

Röslein, Carl Henric, Spion, Ämbetsman (1774 – 1840)

Röslein, Carl Henric, f 4 mars 1774 i Sthlm, Ty, d 27 okt 1840 där, Jak o Joh. Föräldrar: källarmästaren o grosshandlarenjohan Henrik R o Catharina Christina Schönmeyr. Studier i London, affärsagent i Paris, tf fältkamrerare vid sv armén i Norge 14, kronprins Karl Johans representant hos sv ståthållaren där 14–mars 17...

Rabenius, Nils, Präst, Historisk samlare, Urkundsförfalskare (1648 – 1717)

Rabenius, Nils (Nicolaus Nicolai), f 24 (Hülphers), dp 29 okt 1648 i Tortuna, Vm, d 7 aug 1717 trol i Hedemora (db saknas). Föräldrar: kh Nicolaus Nicolai R o Kirstin Larsdtr. Elev vid Västerås gymnasium, handelsbetjänt i Sthlm 64, inskr vid UU 18 febr 71, prästv 9 febr 73, hjälppräst hos fadern i Säby, Vm, 73, huspredikant o informator hos ...

Mathesius, Johan, Politisk fånge, Tjänsteman, Politiker (1709 – 1765)

Mathesius, Johan, f 6 juli 1709 i Pyhäjoki, Uleåborg, Finland, d 13 sept 1765 på Themsen under insegling till London. Föräldrar: prosten Nils M o Anna Portina. Inskr vid UU 30 mars 24, vid Åbo akad 27, eo amanuens vid KB, Sthlm, 31–34, finsk translator vid kanslikoll 15 okt 34, satt i sv fängelse 21 aug 41–31 mars 43, landssekr i Österbo...

Molin, Lars Larsson (Lasse-Maja), Tjuv (1785 – 1845)

Molin, Lars Larsson (Lasse-Maja), kallade sig från 1809 M, f 5 okt 1785 i Ramsberg, Ör, d 4 juni 1845 i Arboga. Föräldrar: sockenskräddaren sedermera bergsmannnen Lars Olsson o Stina Olsdtr. Dömd för tre resors stöld vid Linde-Ramsbergs bergslagers häradsrätt 10 dec 02, 18 jan 06 o 13 jan 08, vid sista tillfäll...

Kurck, Knut, Konspiratör, Hovman, Politiker (1761 – 1831)

8 Kurck, Knut, sonsons son till K 4, f 20 jan 1761 på Hedensö, Näshulta, Söd, d 8 dec 1831 i Sthlm (enl db för Dunker, Söd). Föräldrar: kammarherren frih Axel Johan K o frih Maria Charlotta Sture. Rustmästare vid Södermanlands reg 17 dec 71, livdrabant 29 jan 77, elev vid krigsakad i Berlin juni 77— 31 dec 78, genom byte fänrik vi...

Kurssell, Claus, Riddare, Myterist (– 1570)

Kurssell, Claus, avrättad 3 juni 1570 i Reval. Föräldrar: ståthållaren över Dorpats biskopsstift Jürgen K o Ebba Yxkull. Trohetsed till Erik XIV 61, anförde en fänika tyska ryttare i sv tjänst från hösten 61, deltog i de sv erövringarna i Estland 61—64, krigstjänst i Sverige mot danskarna 64—66, fältöverste för krigsfolket i Livland 10 april 67, riddare vid Johan III:s kröning juli 69.

Ingman, Carl, Diplomat, Spion, Skriftställare (1747 – 1813)

Ingman (antog senare namnet Manderfelt), Carl, f 27 maj 1747, trol i Vänersborg, d 6 mars 1813 där. Föräldrar: landskamreraren Jonas I o Maria Sandberg. Inskr vid Åbo akad 5 nov 61, disp under prof J Bilmarks presidium där 9 maj 63, inskr vid UU 15 april 65, eo kanslist i kanslikoll:s exp 4 sept 72, kopist i utrikesexp 19 mars 73, auskultant i Svea hovrätt 22 mars 74, v sekr vid sv lega...

Jöns Hansson, Politisk fånge (– omkring 1498)

Jöns Hansson, f omkr 1498 i Björksta, Vm, levde ännu 25 april 1529 i Trondheim. Mor: till namnet okänd inhyses kvinna. Stalldräng hos riksrådet Knut Andersson (Lillie af Ökna), sedan i tjänst hos sedermera riksrådet Nils Krumme o senast 25 hos fd västeråsbiskopen Peder Jakobsson "sunnanväder", källardr&aum...

Guntlack, Jacob, Tjuv, Bedragare (1744 – 1771)

Guntlack, Jacob, dp 27 febr 1744 i Sthlm (Skeppsh), avrättad 16 jan 1771 utanför Skanstull, Sthlm. Föräldrar: sprutlagaren Abraham G o Maria Elisabet Rial. Tjuv o mästerrymmare. — Ogift.

Horn, Clas Fredric, Arméofficer, Fortifikationsofficer, Konspiratör (1763 – 1823)

13 Horn, Clas Fredric, son till H 12 i dennes 1:a g, f 18 maj 1763 i Sthlm, Klara, d 23 maj 1823 i Khvn. Löjtn i livreg till häst 7 aug 77, löjtn vid nämnda reg 27 april 81, kammarjunkare 6 juni 83, major vid fortifik 12 maj 83, major vid livbrigaden av fortifik 26 sept 84—15 april 89, dömd till ständig landsflykt med förlust av adelskap o medborgerli...

Fägerskiöld, Helga D, Bedrägerianklagad (1871 – 1958)

Fägerskiöld, Helga Davida, f 30 sept 1871 i Härna (Älvsb), d 25 sept 1958 på sv ålderdomshemmet i New York. Föräldrar: civiling frih Knut Henrik F o Georgina Sofia Gunilla Adelsköld.

G omkring 1908 i USA m advokaten William W White.

Dagström, Olof J, Arméofficer, Politisk fånge (omkring 1678 – mellan 1755/1771)

Dagström (Dageström), Olof Johansson, f. omkr. 1678 i Gåsinge församling i Södermanland, d. mellan 1755 och 1771. Son till bonden Johan Olofsson. Gick i Strängnäs, skola; volontär vid livdragonregementet 1699; var korpral vid kapten T. Funcks kompani vid generalmönstringen 5 sept. 1700; fältväbel; löjtnant vid Haglösa kompani av södra skånska kavalleriregementet 24 mars 1705; transporte...

Dahléen, Abraham, Politisk fånge, Ämbetsman (1690 omkring – 1728)

Dahléen (skrev sig Dalheen), under studietiden Dalenius, Abraham, f. omkr. 1690 i Dagsbergs församling, d. 10 febr. 1728 i Stockholm. Son till Jonas... Elev i Norrköpings skola samt i Linköpings gymnasium 6 juni 1703; student, i Uppsala 7 juni 1707. Under studietiden notarie hos häradshövdingen i Olands och Frösåkers härader P. Nobelius; e...

Ehrensvärd (Gyllembourg-), Carl Fredrik, Författare, Konspiratör (1767 – 1815)

7. Carl Fredrik (Gyllembourg-) Ehrensvärd, son till E. 3 i dennes andra gifte, f. 9 jan. 1767 i Stockholm (Art.-förs.), d. 10 maj 1815 i Köpenhamn. Kadett vid Artilleriet; sergeant 1772;: page hos änkedrottningen 1777(?); underlöjtnant 1780; ämnessven i Vetenskapsakademien 9 april 1788; löjtnant 9 aug. 1789; för medvetande om mordet på ...

Brenner, Petrus Johannis, Präst, Konspiratör (1677 – 1720)

5. Petrus Johannis Brenner, den föregåendes kusins son, f. 1677 i Närpes, Österbotten, avrättad 4 juli 1720 i Stockholm. Föräldrar: kapellanen i Närpes Johan Brenner och Margareta Kalm. Student i Åbo 8 febr. 1698 och i Pernau; disp. där 1699 (Dissertatio an poesis sit utilis philosopho; pres. D. Sarcovius); fil. magister därstädes s. å. Prästvigd 1701...

Budberg, von, Leonhard Gustaf, Arméofficer, Politisk fånge (1640 – 1708)

Leonhard Gustaf von Budberg, friherre till Inzeem och Widdrisch, f. 12 aug. 1640 i Lifland, d. 19 juli 1708 därstädes. Föräldrar: översten och lantrådet Gotthard Vilhelm von Budberg och Anna von der Pahlen. Kornett vid arvprinsens livregemente till häst i Lifland 1658; löjtnant 1659; kaptenlöjtnant vid bremiska adelsfanan (överste H. Kr. Koch von Crimsteins regemente) 17 aug. 1665; deltog i ...

De la Brache (egentligen Magnusson), Helga (egentligen Magnusson, Aurora Florentina), Bedragare (1817 – 1885)

De la Brache, Helga, kallade sig från 1845 en kvinna, vilken uppgav sig vara dotter till f. d. konung Gustav IV Adolf och hans gemål drottning Fredrika i ett påstått nytt äktenskap dem emellan, som skulle ha ingåtts i Schweiz något av åren 1816-19, sedan deras första äktenskap 1812 upplösts genom skilsmässa. Hon åtalades 1876 för oriktig mantalsskrivningsuppgift, dömdes härför 2 mars 1877 av...

Degenaar, Jacob Pettersson, Segelmakare, Sjörövare (1692 – 1766)
Degenaar, Jacob Pettersson, f. omkr. 1 maj 1692, t 1 febr. 1766 i Stockholm. Föräldrar: segelmakaren Pieter Dirckz (Dirichson) Degenaar och Katarina... Segelmakare och borgare i Stockholm; kallas segelmakare vid amiralitetet i 1730 års mantalslängd och K. segelmakare i 1731 års mantalslängd; erhöll (enl. egen uppgift) av Fredrik I kaptens namn och värja; häktad i Stralsund för olovligt kaperi ...
De la Roche-yon, Jean Grossaint, Spion, Arméofficer (1713 omkring – 1769)

De la Roche-yon, Jean Grossaint, f. omkr. 1713, trol. i Lysekil, d 1769 före sept. i Folderup i Danmark. Student vid Uppsala univ. 6 febr. 1731; volontär vid amiralitetet 1733; volontär i fransk tjänst 1734; löjtnant (lieutenant en second) vid Moritz' av Sachsen reg. 6 april 1735; besökte Paris våren-sommaren 1736; fänrik vid Savolaks reg. och Idensalmi kompani 21 okt. 1736; löjtnant vid sam...

Drake, Gustaf, Kavalleriofficer, Sjörövare (1634 – 1684)

5. Gustaf Drake, son till D. 3, dp 14 okt. 1634 på Hagelsrum, Målilla sn (Kalm.), d. 16 nov. 1684 i Ripsa sn (Söd.). Hovjunkare hos Karl X Gustav; ryttmästare vid Finska adelsfanan mars 1661; för sjöröveri dömd biltog 1663; K. benådning 10 sept. 1668.

G. 1) 18 jan. 1662 m. friherrinnan Anna Christina Skytte af Duderhof, f. 9 nov. 1643 i Stockho...

Duncan, Niclas Gustaf, Spion, Posttjänsteman (1711 – 1771)

2. Niclas Gustaf Duncan, den föregåendes son, f. 20 nov. 1711 i Moskva, d. 23 april 1771. Besökte 1721—25 gymnasiet i Reval; expeditions- och skrivbiträde hos fadern på gränspostkontoret i Taskula 1725—31; student vid Åbo akademi jan. 1732; auskultant i Åbo hovrätt s. å.; sekr. hos faderns forne tjänstekamrat svenske envoyén i Petersburg Joachim von D...

Düster, Benjamin, Bedragare (1682 omkring – 1730)

Duster, Benjamin, f. omkr. 1682, d. 29 aug. 1730 på Danviken. Fader: länsmannen Carl Duster i Lappvesi sn vid Villmanstrand, Finland. Var gift, men hustruns namn är ej känt.

Bergelin, Petter Johan, Läkare, Politisk fånge (1791 – 1839)

1. Petter Johan Bergelin, f. 19 juni 1791 i Karlskrona, d 19 mars 1839 i Karlstad. Föräldrar: mjölnaren och kvarnägaren Johan Bergelin och Maria Kristina Sparring. Åtnjöt dels enskild, dels skolundervisning i Karlskrona; student i Lund 4 okt. 1806; informator för doktor E. J. Olanders söner i Lidköping från 1808; återvände till Lund ht. 1809; filol. kand. 6 dec. s. å.; disp. 29 nov. s. å. (D...

Messenius, Arnold, Politisk fånge (1629 troligen – 1651)

3 Messenius, Arnold, son till M 2 i hans första g, f trol 1629 på Kexholm, Finland, d 22 dec 1651 i Sthlm (M eller M 2 begr omkr 13 febr 1652 där, Maria), 22 år gammal. Kammarpage hos pfalzgreven Karl Gustav 47, hos dennes bror Adolf Johan 49, av Svea hovrätt dömd till döden för högförräderi 20 dec 51. – Ogift.

Stenberg, Petter (Peter), Förfalskare (1821 – 1913)

Stenberg, Petter (Peter), f 9 nov 1821 i Svartrå, Hall, d 14 mars 1913 i Varv, Skarab. Föräldrar: kronobåtsmannen sedermera hemmansägaren Carl Svensson S o Stina Cajsa Hernlöf. Mynt-, sedel-, växel- o reversförfalskare, dömd första gången 21 sept 39, i kronohäkte o fängelse 39-45, 50-52, 53-56, 60-71, 78-79, 80, 83, 89-93.

G 2 maj 1847 i Köinge, Hall, m Johanna Catharina Drantz, ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se