Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
142 träffar, sida:  1 2 3 
Ahlman, Martin Eric, Präst, Teolog (1773 – 1844)

Martin Eric Ahlman, f. 3 dec. 1773, d 7 apr. 1844. Föräldrar: prebendeadjunkten i Lomma, sedermera kyrkoherden i Brågarp och Nevishög Johan Ahlman och Katarina Margareta Åkerman. Student i Lund 18 okt. 1788; disp. 15 dec. 1790 (De ingenio Homeri, p. III, pres. M. Stoltz); fil. kand. ht. 1792; disp. mars 1793 (Diss. fluxiones qvantitatum trigonometricarum sistens, p...

Ahnfelt, N Otto, Teolog, Bryolog (1801 – 1837)

1. Nils Otto Ahnfelt, f. 31 okt. 1801 i Gullarps socken, d 1 jan. 1837 i Knästorp. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Ahnfelt och Elisabet Margareta Florman. Genomgick Lunds läroverk; student i Lund 18 juni 1816; disp. 11 okt. 1817 (Epigrammata Platonis Græce et Svethice, p.I, pres. H. Reuterdahl); avlade filol. kand. examen 15 juni 1819; fil. kand. 13 maj 1820; disp. 12 ...

Ahnfelt, Otto N T, Biskop, Teolog (1854 – 1910)

5. Otto Nathanaël Theophilus Ahnfelt, f. 13 sept. 1854 i Dalby församling, Malmöhus län, d. 3 febr. 1910 i Linköping. Föräldrar: dv. prebendekomministern, sedermera kyrkoherden i Tranås av Lunds stift Karl Niklas Ahnfelt och Matilda Maria Bernhardina Ekstrand. Genomgick Lunds h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen i Lund 20 maj 1871; studen...

Alanus, Georg, Präst, Teolog (1609 – 1664)

Georg Alanus, f. 12 febr. 1609 i Jomala, d 15 juli 1664. Föräldrar: kyrkoherden i Jomala Christophorus Sigfridi Alanus och Elisabet Georgii. Student i Uppsala juni 1627; disp. 14 dec. 1633 (De peccato originali et actuali, p. VIII, pres. O. Laurelius) och 20 juni 1635 (De facultatibus animse vegetativas, pres. Martinus Olai Nycopensis); fil. magister 27 okt. s. å. Lektor i ma...

Almquist, Eric Abraham, Biskop, Teolog (1767 – 1830)

2. Eric Abraham Almquist, den föregåendes son, f. 25 maj 1767 i Gävle, d 29 juli 1830 i Härnösand. Student i Uppsala 6 okt. 1780; disp. 24 maj 1786 (De prudentia Gustavi I:mi religionem in Svecia reformantis, nonmere politica, pres. E: M. Fant); fil. kand. 29 maj 1793 med 23 1/2 betygsenheter; disp. 3 maj 1794 (Idea finis ultimi et moralis pretii, pres. D. ...

Almquist, Eric Jonas, Präst, Teolog (1729 – 1808)

1. Eric Jonas Almquist, 1 2 febr. 1729 i Täby, d 15 mars 1808 i Tierp. Föräldrar: dåvarande komministern i Täby, sedermera kyrkoherden och kontraktsprosten därstädes Abraham Almquist och Anna Magdalena Ekvaldh. Efter enskild information i hemmet vid tolv års ålder student i Uppsala 7 febr. 1741; disp. 5 juni 1749 (Αποχ&alph...

Alnander, Samuel Johansson, Författare, Teolog (1731 – 1772)

Alnander, Samuel Johansson, f. 31 okt. 1731, d 5 juli 1772. Föräldrar: dv. komministern i S:t Lars, sedermera kyrkoherden i Kimstad Johan Alnander och Kristina Margareta Kylander. Genomgick Linköpings skola och gymnasium; student i Uppsala 18 aug. 1749; disp. 30 juni 1752; fil. kand. 8 juni 1757; disp. 12 okt. s. å.; fil. magister 20 juni 1758. Docent i historia literari...

Amnell, Johan, Präst, Teolog, Filolog (1718 – 1789)

Amnell, Johan, f. 29 lnaj 1718 i Alsike, d 13 apr 1789. Föräldrar: kyrkoherden i Alsike Joakim Amnelius och Katarina Rahm. Student i Uppsala 29 okt. 1729; disp. 9 dec. 1738 (De exorcismo baptismali, pres. M. Beronius), 14 febr. 1739 (Schediasma de origine artium mechanicarum, pres. A. Celsius) och 1 mars 1740 (Ad excutienda C. Cornelii Taciti de Svionibus et Fennis judicia chorogra...

Anjou, Lars Anton, Biskop, Teolog, Ecklesiastikminister (1803 – 1884)

2. Lars Anton Anjou, f. 18 nov. 1803 i Frösthults församling, d 13 dec. 1884 i Visby.- Föräldrar: kyrkoherden i Frösthult Anton Anjou och Johanna Elisabet Sepelius. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 15 juni 1819; disp. 1 nov. 1823 (Problematum, quae ad philosophiam practicam pertinent, expositio, sect. II, pres. A. Södermark); prästv...

Skarstedt, Carl W, Präst, Teolog, Skolrektor, Kyrkohistoriker (1815 – 1908)

1 Skarstedt, Carl Wilhelm, f 7 aug 1815 i Gbg, Domk, d 27 febr 1908 i Lund. Föräldrar: styrmannen Abraham S o Ida Christina Ljungqvist. Studier vid Willinska friskolan i Gbg, Gbgs h lärdomsskola o Gbgs gymn 23–34, inskr vid UU 15 nov 34, FK där 13 dec 39, prästex 10 dec 40, disp pro gradu vid UU 3 juni 41, prästv i Gbg 26 nov 41, adjunkt i Slöinge, Ha...

Skinnerus, Ericus Jacobi, Teolog, Skolmästare (– 1597)

Skinnerus, Ericus Jacobi, f trol i Sthlm, d 12 juli 1597. Föräldrar: borgaren i Sthlm Jakob Skinnare o Margareta Larsdtr. Inskr vid univ i Greifswald 20 juli 70, vid univ i Rostock juni 72, skolmästare i Strängnäs 78 (skriftl kollationsed 15 nov 78) -81, prof i matematik vid Johan IILs högsk i Sthlm 84, prebendekh i Brännkyrka, Sth, prof (trol i matematik) o rektor vid UU från 1 aug 93. - Gi...

Spak, H Fredrik, Skriftställare, Lantbrukare, Präst, Agitator, Teolog (1876 – 1926)

Spak, Henrik Fredrik, f 21 maj 1876 i Sthlm, Hedv El, d 17 aug 1926 där, Kungsh. Föräldrar: registratorn Carl Henrik S o Laura Charlotta (Lotten) Christina Boman. Mogenhetsex vid Högre latinlärov å Norrmalm, Sthlm, 17 maj 95, inskr vid UU ht 95, teol fil ex 18 april 96, teor teol ex 15 sept 97, prakt teol ex 24 maj 98, allt vid UU, prästv 26 juni 98, domky...

Rydelius, Andreas, Biskop, Teolog (1671 – 1738)

Rydelius, Andreas, dp 24 okt 1671 i Linköping, d 1 maj 1738 i Osby, Krist. Föräldrar: kontraktsprosten Johannes R o Katarina Horneer. Elev i Linköpings skola o gymn, inskr vid UU 12 okt 89, informator hos J Bilberg (bd 4) i Örebro 93, flyttade till Sthlm 95, informator hos C H Grönhage...

Segerstedt, Torgny K, Tidningsredaktör, Journalist, Teolog (1876 – 1945)

1 Segerstedt, Torgny Karl, f 1 nov 1876 i Karlstad, d 31 mars 1945 i Gbg, Vasa. Föräldrar: seminarieadjunkten Albrekt Julius S o Fredrika (Dicken) Sofia Bohman. Mogenhetsex vid H a l i Karlstad 11 juni 94, inskr vid LU 18 sept 94, teol fil ex 14 dec 95, teor teol ex 14 dec 97, TK 25 maj 01, allt vid LU, studerade vid Berlins univ 98–99 o vid Rostocks univ 00–01, disp f&...

Reuterdahl, Henrik, Riksdagsledamot, Teolog, Ärkebiskop, Ecklesiastikminister (1795 – 1870)

Reuterdahl, Henrik, f 10 sept 1795 i Malmö, Caroli, d 28 juni 1870 i Uppsala. Föräldrar: perukmakaren Bengt Fredrik R o Anna Christina Askelund. Elev vid Malmö latinskola 03, inskr vid LU 6 febr 11, informator i Gbg o Uddevalla 11–15, filol kand vid LU 15 juni 16, FK 3 maj 17, disp pro gradu 13 juni 17, mag 21 juni 17, doc vid teol sem 23 okt 17, disp för teol ...

Rodhe, Edvard M, Präst, Biskop, Teolog, Kyrkohistoriker (1878 – 1954)

2 Rodhe, Edvard Magnus, son till R 1, f 17 dec 1878 i Lund, d 12 april 1954 i Skara. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 3 jan 96, inskr vid LU 4 sept 96, FK 14 dec 98, e o amanuens vid LUB 11 mars 99–7 sept 01, teol fil ex 31 maj 01, TK 31 maj 04, disp 30 maj 05, doc i kyrkohist 14 sept 05, allt vid LU, lär vid Lunds privata elementarskola ht 05–ht 08, präs...

(Rosén) von Rosenstein, Carl, Riksdagsledamot, Teolog, Talman, Ärkebiskop (1766 – 1836)

5 (Rosén) von Rosenstein, Carl, systerson till R 4, f 13 maj 1766 i Uppsala, d 2 dec 1836 där. Föräldrar: professorn Samuel Aurivillius (bd 2) o Anna Margareta Rosén. Inskr vid UU 11 dec 66, adopterad med adliga namn 5 maj...

Rudbeckius, Johannes, Biskop, Teolog (1581 – 1646)

1 Rudbeckius, Johannes, f 3 april 1581 i Almby, Ör, d 8 aug (begr 6 sept) 1646 i Västerås. Föräldrar: stadsskrivaren Johan Pedersson Rudbeck o Christina Pedersdtr Bose. Elev vid trivialskolan i Örebro 88, i Strängnäs 95, påbörjade studier i Uppsala 98, inskr vid univ i Wittenberg 10 juli 01, mag där 12 april 03, inskr vid univ i Jena vin...

Rudin, E G Waldemar N, Präst, Teolog (1833 – 1921)

Rudin, Erik Georg Waldemar Napoleon, f 20 juli 1833 i Östra Ryd, Ög, d 2 jan 1921 i Uppsala. Föräldrar: löjtnanten Erik Waldemar R o Lovisa Elisabet König. Elev vid Linköpings elementarskola o gymn 42–51, inskr vid UU 12 sept 51, FK 28 mars 57, disp 22 maj 57, mag 5 juni 57, dimissionsex 31 jan 59, allt vid UU, förest för Evangeliska fosterlands-stiftelsens (EFS) exp, Sthlm, 12 okt 58 (...

Runestam, Arvid, Präst, Biskop, Teolog (1887 – 1962)

Runestam (före 20 jan 1917 Runebergh), Arvid, f 16 jan 1887 i Grava, Värml, d 11 okt 1962 i Uppsala, Domk. Föräldrar: lantbrukaren o nämndemannen Johannes (Johan) Jonsson o Augusta Andersdtr. Studentex vid H a l i Karlstad 21 maj 06, inskr vid UU 17 sept 06, teol fil ex 31 maj 07, TK 31 jan 10, prakt teol prov 13 dec 10, TL 31 jan 16, disp för docentur 30 maj 17, doc i systematisk teologi 26...

Odeberg, Hugo, Präst, Teolog (1898 – 1973)

Odeberg, Hugo, före dec 1925 Olson, f 7 maj 1898 i Åmåls landsförs, Älvsb, d 22 dec 1973 i Lund, S:t Peters kloster. Föräldrar: lantbrukaren Johan Olsson (LUM 1939) o Ottiliana Josefina Olsdtr. Inskr vid Fjellstedtska skolan i Uppsala ht 14, studentex där 26 maj 17, inskr vid UU 11 sept 17, FK där 15 sept 19, anställd vid Dagens tidn i Sthl...

Oelreich, Bernhardus, Präst, Teolog (1626 – 1686)

1 Oelreich, Bernhardus, f 5 april 1626 i Itzehoe, Holstein (Knüttelius), d 30 mars 1686 i Bremen (a a). Föräldrar (a a): köpmannen, faktorn vid Isländska kompaniet Johann O o Usebe v Essen. Skolgång i Hamburg, i Khvn omkr 40, inskr vid univ där 11 juni 42, vid univ i Rostock 44, mag där 46, mag vid univ i Khvn 26 maj 47, lär i grekiska vid Sor

Olbers, Carl, Präst, Teolog, Kyrkohistoriker (1819 – 1892)

Olbers, Carl, f 18 nov 1819 i Fors, Älvsb, d 5 april 1892 i Lund. Föräldrar: assessorn Vincent O o Helena Larsdtr. Inskr vid LU 29 sept 40, filol kand-ex där 20 juni 43, prästv i Lund 17 dec 44, pastoratsadjunkt i Träslöv, Hall, 24 dec 4424 juni 46, fångpredikant vid Varbergs länshäkte febr 45juni 46, FK vid LU 12 juni 47, disp pro gradu 21 juni 47, mag 23 ju...

Palma, Jonas, Präst, Teolog (1580omkr – 1642)
Palma, Jonas, f omkr 1580 trol i Göteryd, Kron, d 16 maj 1642 i Torstuna, Vm (Uppsala hm; testamentspengar efter honom 19 juni 1642 där). Fader: kh i Göteryd Ger-mundus Jonas. Skolgång i Danmark, trol i Lund, studerade tolv år vid univ i Uppsala, Tyskland (inskr i Greifsvvald 1 sept 08), Belgien, Österrike, Böhmen o Schweiz, mag, möjl i Greifswald, där han ännu var 09, hovpredikant hos Karl IX...
Papke, Christian, Riksdagsledamot, Biskop, Teolog (1634 – 1694)
Papke, Christian, f 22 dec, dp 23 dec 1634 i Greifswald, S:t Nikolai, d 9 mars 1694 i Ahus, Krist. Föräldrar: svärdfejaren Herman P o Maria Koten. Inskr vid univ i Greifswald 18 maj 48, skolstudier i Anklam o Stettin, åter inskr i Greifswald 20 okt 54, prom mag där 62, inskr vid LU ht 69, teol adjunkt 70, prof i logik o metafysik 24 juni 72, även eo prof vid teol fak 12 dec 74, allt vid LU, kh...
Peder Andreæ (Svart), Präst, Biskop, Teolog, Skolmästare (– 1562)

Peder Andrea? (Svart), begr 5 okt 1562 i Västerås. Uppbar kyrkliga taxor i Västerås 39, tjänstg som biskops- o konungsfogde 40—46, kanik senast 26 mars 41, kh senast 31 aug 43, predikant senast 2 sept 44, skolmästare 45 (efter 7 mars) —50 (senast 29 sept), allt i Västerås, prost i Tuhundra pros- teri, Vm, 46 — 49, kaplan hos konungen trol 50, biskop i Västerås från 57, möjl juni. G m Brita L...

Nordin, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Historiker, Biskop, Teolog, Lingvist (1749 – 1812)

2 Nordin, Carl Gustaf, bror till N 1, f 2 jan 1749 i Sthlm, Svea livg:s norra bat, d 14 mars 1812 i Härnösand. Inskr vid UU 20 sept 63, disp pro gradu 26 maj 73, mag där 17 juni 73, amanuens vid UUB 18 okt 73, doc vid fil fak vid UU 19 okt 74, eloquentiae et poeseos lektor vid gymn i Härnösand 13 juni 75, kh i survivance i Skellefteå 1 j...

Nordlind (Norlind), Daniel, Riksdagsledamot, Biskop, Teolog (1662 – 1728)

Nordlind (Norlind), Daniel, f 19 febr 1662 i Grytnäs, Kopp, d 15 dec 1728 (Bennet o Bohrn), jordf 24 dec i Sthlm, Klara. Föräldrar: justitiarien Erik Erlandsson (s 490) o Catharina Hansdtr. Inskr vid UU 30 mars 72, fil kand där 4 maj 87, företog utrikes resor 889...

Nygren, Anders T S, Präst, Filosof, Biskop, Teolog (1890 – 1978)

Nygren, Anders Theodor Samuel, f 15 nov 1890 i Gbg, Haga, d 20 okt 1978 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: seminarierektorn Samuel N o Anna Maria Lundström. Mogenhetsex vid h a l i Lund 1 juni 09, inskr vid LU 3 sept 09, teol fil ex 31 maj 10, TK 31 jan 12, prakt teol prov 30 maj 12, allt vid LU, prästv 3 juni 12, pastorsadjunkt o v pastor i Bokenäs, Göt, 3 jun...

Möller, Johan, Biskop, Teolog (1738 – 1805)

Möller, Johan, f 5 mars 1738 i Länna, Söd, d 10 dec 1805 i Visby. Föräldrar: bonden Jacob Jacobsson M o Kerstin Eriksdtr. Elev i trivialskolan i Strängnäs 49, vid gymnasiet där 9 juni 52, inskr vid UU 23 febr 60, disp pro gradu juni 64, mag där 18 juni 64, prästv i Strängnäs till huspredikant hos presidenten J J Vult v Steijern 28 okt 66, komministersadjunkt i Ulrika Eleonora fors i Sthlm 13...

Newman, Ernst C, Präst, Teolog, Kyrkohistoriker (1889 – 1949)

Newman, Ernst Conrad, f 11 dec 1889 i Vittsjö, Krist, d 13 juni 1949 i Lund, Domk. Föräldrar: ingenjören Pehr Nilsson N o Pernilla (Nellie) Christensson. Elev vid Kristianstads lärov, ritbiträde på byggmkontor i Sölvesborg 04–06, teckndär vid Osby samskola läsåret 060...

Nicolaus Olai Bothniensis, Präst, Teolog, Ärkebiskop, Orientalist (– 1600)

Nicolaus Olai Bothniensis, d 18 maj 1600 i Sthlm (Bureus, Peringskiöld). Son till komministern Olaus i Piteå. Inskr vid univ i Rostock juli 1578, mag där 20 sept 82, disp april 84, prof i Gamla testamentet o hebreiska vid Johan III:s högsk på Gråmunkeholmen i Sthlm 86–92, ordf vid Uppsala möte 2 mars 93, tf ärkebiskop 20 mars 93, prof i Gamla testamentet o hebreiska samt domprost i Uppsala 1...

Matsson, L P Reinhold, Präst, Botanist, Teolog (1870 – 1938)

Matsson, Lars Peter Reinhold, f 16 juli 1870 i Slite, Gotl, d 18 aug 1938 i Hudiksvall (enl db för Hälsingtuna, Gävl). Föräldrar: lantbrukaren Mathias Pettersson o Katarina Kristina Lorentina Larsdtr. Mogenhetsex vid hal i Visby vt 91, inskr vid UU ht 91, teol fil ex 31 maj 93, teor teol ex 31 jan 98, prakt teol ex 13 dec 98, prästv 17 dec 98, komminister i Rogsta, Gävl, 15 april 02, kh i Ha...

Mayer, Johann Friedrich, Biskop, Teolog (1650 – 1712)

Mayer, Johann Friedrich, f 6 dec 1650 i Leipzig, d 30 mars 1712 i Stettin. Föräldrar: pastorn Dr theol Johann Ulrich M o Ursula Sophia Braun. Inskr vid univ i Leipzig 27 juni 53, åter inskr 31 mars 66, fd mag där 30 jan 68, studier vid univ i Strasbourg 6869, lördagspredikant i Leipzig 29 jan 72, pastor o superintendent i Leisnig vid Leipz...

Melin, Hans Magnus, Präst, Teolog (1805 – 1877)

Melin, Hans Magnus, f 14 sept 1805 i Ö Vemmerlöv, Krist, d 17 nov 1877 i Lund. Föräldrar: kvartermästaren Johan Ulrik M o Brita Catharina Seeberg. Inskr vid LU 9 okt 22, filol kand 15 juni 27, FK 9 maj 29, disp pro gradu 30 maj 29, mag 23 juni 29, allt vid LU, v rektor vid Lunds katedralskola vt 31, doc i exegetisk teologi vid LU 17 juni 34, examinator vid teol fak där 35

Micrander, Julius, Riksdagsledamot, Präst, Biskop, Teolog (1640 – 1702)

I Micrander, Julius, f 25 dec 1640 trol i Tierp, Upps, d 2 mars 1702 i Säbrå, Vnl. Föräldrar: kh Eric M o Benedikta Ersdtr. Inskr vid UU juli 50, mag 10 dec 68, v akad:sekr 13 okt 69, fil adjunkt 17 nov 69, allt vid UU, resor i utlandet juli 70febr 71, ord akad:sekr vid UU april 76, eo pr...

Molin, Lars, Riksdagsledamot, Präst, Teolog (1657 – 1723)

Molin, Lars, dp 4 dec 1657 i Kumla, Vm, d 19 sept 1723 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kaplanen Jonas Molinus o Anna Kumblæa. Skolgång i Västerås, inskr vid UU 15 febr 77, konrektor i Västerås 85, konsistorienotarie där 86, bibliotekarie hos UU:s kansler Magnus Gabriel De la Gardie 86, mag vid ...

Morén, Thorbjörn, Riksdagsledamot, Präst, Teolog (1781 – 1843)

Morén, Thorbjörn, f 8 nov 1781 i Ekshärad, Värml, d 7 juli 1843 i Karlskoga. Föräldrar: kh Jöns M o Elsa Märta Dejenström. Inskr vid UU 16 okt 98, disp pro exercitio 6 juni 01, pro gradu 14 maj 06, mag 14 juni 06, prästv 12 dec 06, huspredikant hos A L Lewenhaupt på Kasby, Sth, 07–08, pastorsadjunkt i Katarina förs, Sthlm, 1 jan–14 nov 09, bataljonspredikant vid Livregementsbrigadens grenadj...

Munck, Petrus, Riksdagsledamot, Biskop, Teolog, Orientalist (1732 – 1803)

1 Munck, Petrus, f 3 juli 1732 i (Trolle-) Ljungby, Krist, d 18 (19 enl db för Lund) juli 1803 i Ramlösa vid Helsingborg (Sundius). Föräldrar: kh Zacharias M o Catharina Sophia Winding. Inskr vid LU 19 okt 45, ex theologicum 5 dec 47, ex stili 48, respondent på en avh under S Munthe 21 okt 49, disp pro gradu 20 mars 51, mag 4 juli 51, do...

Ljunggren, Gustaf K, Biskop, Teolog (1889 – 1950)

Ljunggren, Gustaf Karl, f 9 jan 1889 i Uddevalla, d 4 dec 1950 i Skara. Föräldrar: kontraktsprosten Carl Theodor L och Hedvig Louise Gabriella v Krusenstierna. Mogenhetsex vid Gbgs h latinläroverk 7 juni 07, inskr vid UU 16 sept 07, teol fil ex 15 sept 08, TK 13 sept 12, prakt teol prov 11 dec 13, TL 26 maj 17, allt vid UU, prästex inför Uppsala domkapitel 15 dec 17,...

Lutteman, Ester, Predikant, Teolog, Fredspolitiker (1888 – 1976)

2 Lutteman, Ester, f 3 mars 1888 i Härnösand, d 12 april 1976 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kontraktsprosten Anton Lundström o Anna Brandell. Mogenhetsex vid Åhlinska skolan i Sthlm vt 06, privatlär 06–08, inskr vid LU ht 08, led av Sveriges kristna studentrörelses centralstyr 10–11 o 23–28, resesekr för Sv kvinnors missionsfÖ...

Malmeström, A C Elis, Biskop, Teolog (1895 – 1977)

Malmeström, Axel Christian Elis, f 6 nov 1895 i Gbg, Domk, d 21 mars 1977 där, S:t Pauli. Föräldrar: köpman Karl Axel M o Ester Eleonore Weibull. Studentex vid h a latinlärov i Gbg 2 juni 14, inskr vid GH 20 okt 14, teol fil ex där 31 maj 16, reservofficersex vid K krigshögsk 28 aug 16, inskr vid UU 17 okt 16, TK där 14 dec 18, generalsekr o kass&...

Lindblom, C Johannes, Författare, Präst, Teolog (1882 – 1974)

1 Lindblom, Christian Johannes, f 7 juni 1882 i Oppeby, Ög, d 26 sept 1974 i Lund. Föräldrar: kontraktsprosten Christian Fredrik L o Anna Emilia Sehmann. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 14 juni 00, inskr vid UU 17 sept 00, FK 15 sept 02, TK 31 jan 05, TL 27 okt 08, disp för docentur 25 maj 09, doc i exegetik 8 juni 09, allt vid UU, prästv ...

Lindeberg, Gustaf W, Präst, Gymnasielärare, Teolog, Missionshistoriker (1878 – 1961)

2 Lindeberg, Gustaf Wilhelm, brorsons son till L 1, f 3 april 1878 i Holsljunga, Älvsb, d 13juli 1961 i Lund. Föräldrar: prosten Henrik Wilhelm L o Johanna Sofia Forsberg. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 1 juni 96, inskr vid GH ht 96, FK där 9 juni 00, inskr vid LU ht 00, teor teol ex 13 dec 02, prakt teol ex där 14 dec 04, vik adjunk...

Linder, Sven W, Präst, Teolog (1887 – 1947)

Linder, Sven Wilhelm, f 31 dec 1887 i Längjum, Skar, d 2 aug 1947 i Sätra brunn, Kila, Vm (enl db för Domk, Uppsala). Föräldrar: kh Algot Lorens L o Maria Margareta Sandzén. Mogenhetsex vid Skara hal 7 juni 06, inskr vid UU 13 sept 06, teol fil ex 31 maj 07, TK 30 jan 11,'FK 5 febr 16, TL 14 sept 18, prakt teol prov 24 mars 19, allt vid UU, prästex i Skara 29 mars 19, prästv där 30 mars...

Lindroth, A Hjalmar J, Biskop, Teolog (1893 – 1979)

2 Lindroth, Augustinus Hjalmar Johannes, f 17 nov 1893 i Chhindwara, Indien, d 6 maj 1979 i Uppsala. Föräldrar: fängelsepastorn o missionären Carl Fredrik L o Emma Kristina (Kerstin) Sandström. Studentex vid Linköpings h a l 30 maj 12, inskr vid UU 9 sept 12, teol fil ex 30 maj 13, FK 1 febr 15, TK 31 maj 18, prakt teol prov 10 dec 19, allt vid UU, lär vid straffängelset i Uppsala 12 ja...

Lindskog, H Jonas (John), Skriftställare, Präst, Teolog (1869 – 1948)

1 Lindskog, Hans Jonas (John), f 2 febr 1869 i Gbg, Karl Johan, d 3 jan 1948 i Sthlm, Brännk. Föräldrar: kontraktsprosten Claes Svante L o Albertina Augusta Dann. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 22 maj 87, inskr vid LU 13 sept 87, FK 31 maj 89, teor teol ex 19 sept 91, prakt teol ex där 14 maj 92, prästex i Gbg 5 jan 93, prästv där 6 jan 93, div förordnanden i Gbgs stift jan 93—1 okt 97, T...

Lizell, Gustaf V, Präst, Teolog (1874 – 1937)

Lizell, Gustaf Vilhelm, f 26 aug 1874 i Bolstad, Älvsb, d 16 febr 1937 i Uppsala. Föräldrar: kontraktsprosten Johan Viktor L o Karin Amalia Söderberg. Mogenhetsex vid Vänersborgs hal 3 juni 92, inskr vid UU 15 sept 92, FK 15 sept 96, TK 15 sept 04, prakt-teol prov 14 dec 04, allt vid UU, avlade prästex inför Uppsala domkap 16 dec 04, prästv i Uppsala för tjänstg i Karlstads stift 17 dec 04, ...

Laurelius, Olavus Laurentii, Riksdagsledamot, Biskop, Teolog (1585 – 1670)

Laurelius, Olavus Laurentii, f omkr 10 aug 1585 i Lyrestad, Skar (E 9075), d 6 april 1670 i Västerås. Föräldrar: bonden Lars Svensson o Ingeborg Ambjörnsdtr. Elev vid Mariestads skola 97—03 o 05—trol 07, vid Skara katedralskola 03—04 o vid Karlstads :skola 07—09, inskr vid UU 12 sept 09, erhöll k resestip 18 maj 13, inskr vid univ i Jena juni 14, i Giessen 12 sept 14, i Rostock aug 17 o...

Laurentius Paulinus Gothus, Riksdagsledamot, Teolog, Ärkebiskop (1565 – 1646)

Laurentius Paulinus Gothus, brorson till Laurentius Petri Gothus, se nedan, f 10 nov 1565 i Söderköping, d 29 nov 1646 i Uppsala (begr i Strängnäs domkyrka 6 jan 1647). Föräldrar: guldsmeden o rådmannen Pavel Pederson o Karin Pedersdtr. Elev i Söderköpings skola 71—80, studier i Enköpings skola, där brodern Petrus Pauli var rektor, 80—82, studier i klassiska språk i Söderköping, studier...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se