Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
61 träffar, sida:  1 2 
Afzelius, Anders Eric, Jurist (1779 – 1850)

4. Anders Eric Afzelius, f. 25 apr. 1779 i Forshems församling, d 1 mars 1850 i Riga. Föräldrar: kontraktsprosten och kyrkoherden i Mariestad Erik Afzelius och Kristina Margareta Victorin. Intogs i Skara skola 1790; student i Uppsala 12 dec. 1792; inskriven vid Åbo universitet 25 sept. 1795; försvarade 10 okt. 1796 i närvaro av konungen och hertigen av Söd...

Alexanderson, Nils E, Riksdagsledamot, Jurist (1875 – 1960)

3, Nils Erik Alexanderson, f. 15 apr. 1875 i S:t Olofs församling i ärkestiftet. Föräldrar: överstelöjtnanten Knut Erik Johan Alexanderson och Agnes Matilda Günther. Avlade mogenhetsexamen vid nya elementarskolan i Stockholm 14 maj 1891; student i Uppsala 15 sept. s. ä.; avlade jur. fil. examen 27 maj 1892; jur. utr. kand. 25 maj 1898; jur. utr. lic. 2...

Almén, Tore August, Justitieråd, Jurist (1871 – 1919)

2. Tore August Almén, den föregåendes son, f. 14 okt. 1871 i Uppsala. Genomgick andra och tredje klasserna vid Uppsala h. allmänna läroverk samt följande klasser vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm; avlade mogenhetsexamen där 17 maj 1889; student i Uppsala 17 sept. s. å.; avlade jur. fil. examen 25 apr. 1890; jur. utr. ka...

Silfverskiöld, Nicolaus (Niclas), Jurist, Akademisk lärare (1635 – 1702)

1 Silfverskiöld, Nicolaus (Niclas) (före adl Hyltenius, Hyltén), f 18 jan 1635 i Ölmstad, Jönk (originalgeneal:er, RHA), d 11 jan 1702 i Sthlm (bet för ringn, där, Klara, 17 jan). Föräldrar: kyrkoherden Andreas Jonas Hyltenius o Anna Jönsdtr Gahm. Inskr vid UU 28 sept 53, disp där april 58, handsekr hos hertig Adolf J...

Rydin, Herman L, Jurist (1822 – 1904)

Rydin, Herman Ludvig, f 13 aug 1822 i Jönköping, Kristina, d 22 nov 1904 i Uppsala. Föräldrar: handlanden o rådmannen Johan Samuel R o Engel Catharina (Katrina) v Sydow. Elev vid Växjö gymn 38–40, inskr vid UU 30 okt 40, FK12 juni 47, mag 16 juni 48, jur utr kand 14 juni 51, allt vid UU, auskultant i Svea hovrätt 20 sept 51, e o notarie där 7 okt 51, adjunkt i nationalekonomi o administ...

Schlyter, Carl Johan, Jurist, Urkundsutgivare (1795 – 1888)

1 Schlyter, Carl Johan, f 29 jan 1795 i Karlskrona, d 26 dec 1888 i Lund. Föräldrar: fältkamreraren Carl Johan S o Lovisa Maria Hjelm. Studentex o inskr vid LU 4 sept 07, kameralex 4 dec 11, ex till rättegångsverken 19 dec 12, kansliex 21 juni 13, jur-fil ex 15 dec 13, allt vid LU, mag vid univ i Rostock 18 aug 14, förklarad äga samma rättigheter som ...

Schmidt, Folke F, Jurist (1909 – 1980)

Schmidt, Folke Fredrik, f 10 aug 1909 i Linköping, Domk, d 22 aug 1980 i Sthlm, Joh. Föräldrar: lektorn FD Knut Fredrik S o Gerda Amalia Paulina Pehrsson. Studentex vid H a l i Uppsala 21 maj 27, inskr vid UU 1 sept 27, JK 15 dec 31, JL 30 maj 38, disp 17 sept 38, doc i civilrätt 14 okt–3 nov 38, JD 31 maj 39, allt vid UU, biträde vid Uppsala läns norra do...

Petrén, B E Gustaf, Jurist, Hovrättsråd, Regeringsråd (1917 – 1990)

4 Petrén, Bror Erik Gustaf, brorson till P1P2, f 5 dec 1917 i Lund, d 28 aug 1990 i Ängelholm (enl db för Sthlm, Osc). Föräldrar: professor Erik Gustaf P o FK Torborg Margareta Sylwan. Studentex vid H a l i Lund 4 juni 35, inskr vid LU 2 sept 35, FK 29 maj 37, FM 31 mars...

Rabenius, Olof, Jurist (1730 – 1772)

1 Rabenius, Olof, f 31 juli 1730 i Romfartuna, Vm, d 16 maj 1772 i Uppsala-Näs, Upps. Föräldrar: kyrkoherden o kontraktsprosten Ingeldus Laurentii R o Margareta Kalsenia. Inskr vid UU 20 febr 38, avlade jur examina 3 o 4 jan 52 ,jur lic 52, erhöll venia docendi i juridik 25 febr 52, JD 18 juni 52, vik akad:sekr juni 55, notarie vid jur f...

Rabenius, O M Theodor, Riksdagsledamot, Jurist (1823 – 1892)

2 Rabenius, Olof Mathias Theodor, sonson till R 1, f 25 aug 1823 i Uppsala, d 24 febr 1892 där. Föräldrar: professor Lars Georg R o Ebba Charlotta Bruncrona. Studentex vid UU 22 mars 39, inskr vt 39, FK 26 april 45, disp pro gradu 5 maj 45, mag 16 juni 45, jur utr kand 22 mars 50, al...

Olivecrona, K H Karl, Jurist (1897 – 1980)

3 Olivecrona, Knut Hans Karl, bror till O 2, f 25 okt 1897 i Norrbärke, Kopp, d 5 febr 1980 i Lund, Allhelgona. Studentex vid Uppsala h a l 22 maj 15, inskr vid UU 1 sept 15, JK där 15 dec 20, tingstjänstg vid Uppsala läns mellersta domsaga mars 21dec 23, JL vid UU 16 maj 28, disp 30 maj 28, JD 31 maj 28, doc i civilrätt o ...

Olivecrona, S D R Knut, Skriftställare, Justitieråd, Jurist (1817 – 1905)

1 Olivecrona, Samuel Detlof Rudolf Knut, f 7 okt 1817 i Bro, Värml, d 2 febr 1905 i Sthlm, Klara. Föräldrar: v häradsh Hans Carl O o Christina Sophia Heijkenskjöld. Inskr vid UU 13 juni 36, FK 27 mars 39, disp pro gradu 7 juni 39, mag 15 juni 39, JK 31 aug 42, allt vid UU, auskultant i Svea hovrätt 6 sept 42, eo notarie där 31 maj 43, eo kanslist i...

Palme, Sven T, Riksdagsledamot, Företagsledare, Jurist (1854 – 1934)

2 Palme, Sven Theodor, halvbror till P 1, f 4 dec 1854 i Kalmar, d 9 aug 1934 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: landssekr o lagmannen Christian Adolph P o Augusta Johanna Amalia Hasselqvist. Mogenhetsex vid H elementarlärov i Kalmar 6 juni 73, volontär vid Svea art:reg 5 juli 73, kadett vid Krigsskolan 14 juli 74, officersex där 23 okt 75, under-löjtn 1...

Nordling, E Viktor, Jurist (1832 – 1898)

2 Nordling, Ernst Viktor, bror till N 1, f 25 april 1832 i Sthlm, Maria, d 26 jan 1898 i Uppsala. Elev vid Uppsala katedralskola vt 40-vt 49, studentex vid UU 12 juni 49, inskr 49, preliminärex 14 dec 49, jur fil ex 13 juni 51, jur utr kand 26 jan 56, allt vid UU, tjänstg i justitierevisionsexp, Svea hovrätt o Sthlms rådsturätt 56–57, kanslist o notar...

Naumann, Christian, Justitieråd, Jurist, Akademisk lärare (1810 – 1888)

1 Naumann, Christian, f 1 juli 1810 i Malmö, S:t Petri, d 30 aug 1888 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: Snickaråldermannen Johannes N o Cecilia Florman. Inskr vid LU 9 okt 26, filol kand 20 juni 31, FK 30 maj 32, disp 16 juni 32, mag 23 juni 32, allt vid LU, kanslist i bondeståndet vid riksdagen 34/35, eo kanslist i ecklesiastikdep 21 nov 34, jur utr kand vid LU 3 aug ...

Mevius, David, Jurist (1609 – 1670)

Mevius, David, f 6 dec 1609 i Greifswald, d 14 aug 1670 där. Föräldrar: professor Friedrich M o Elisabeth Rhaven. Inskr vid univ i Greifswald 22 maj 19, vid univ i Rostock aug 29, vistades i Khvn 31, företog en studieresa till Nederländerna, England o Frankrike 3334, verksam i Leyden höst...

Loccenius, Johannes, Historiker, Jurist, Rikshistoriograf (1598 – 1677)

Loccenius, Johannes, f 13 mars 1598 trol i Itzehoe, Holstein, d 27 juli 1677 i Uppsala. Föräldrar: borgaren o handelsmannen Albrecht Locken o Anna Sommer (alla uppgifter enl Rudbeckius). Elev vid gymnasium i Hamburg (enl Rudbeckius), inskr vid univ i Helmstedt 26 mars 16, studier vid univ i Rostock (Rudbeckius) o i Leiden, jur dr där 7 juli 25, eo prof i hist vid UU 25 okt 25,...

Lovén, J Henric, Statsråd, Jurist, Ämbetsman (1827 – 1908)

4 Lovén, Johan Henric, brorsons son till L 1, f 19 sept 1827 i Sthlm, Klara, d 26 jan 1908 där, ibid. Föräldrar: byråchefen Lars Johan L o Karolina Dorotea Ekström. Inskr vid UU 10 juni 45, FK 12 dec 50, disp 31 maj 51, mag 16 juni 51, jur utr kand 13 dec 56, allt vid UU, eo kanslist i justitierevisionsexp 14 jan 57, auskultant i Svea hovrätt 19...

Lundius, Carl, Jurist (1638 – 1715)

Lundius, Carl, f 8 april 1638 i Jönköping (Törner), d 22 febr 1715 i Uppsala, Domk. Föräldrar: assessorn vid Göta hovrätt Carl L o Vendela Laelia. Studier vid Jönköpings skola, elev vid gymnasiet i Linköping aug 54, inskr vid UU jan 57, teol preliminärex där 25 febr 62, ex pro licentia in jure där 62, studier vid univ i Tysklan...

Lundstedt, A Vilhelm, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Jurist (1882 – 1955)

Lundstedt, Anders Vilhelm, f 11 sept 1882 i Gbg, Domk, d 20 aug 1955 där (kbf i Uppsala, Domk). Föräldrar: kassören Carl Johan Heribert L o Emelie Maria Pettersson. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov 6 juni 00, elev vid apoteket Lejonet, Gbg, 00–mars 01, inskr vid GH 4 mars 01, jur fil ex där 5 dec 01, inskr vid LU 31 jan 02, ex till rättegångsve...

Malmgren, G Robert, Kommunalpolitiker, Skolinspektor, Jurist, Seminarielärare (1875 – 1947)

Malmgren, Gustaf Robert, f 18 juni 1875 i Uddevalla, d 16 sept 1947 i Lund. Föräldrar: järnhandl Gustaf Alexis Nicolaus M o Martina Theresia (Thérése) Nyberg. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 26 maj 93, inskr vid GH 5 sept 93, FK där 11 mars 98, tf lär i geografi vid Gbgs folkskolesem vt 99, inskr vid LU 22 sept 99, jur fil ex 14 dec 99, jur utr ...

Lillienstedt, Johan, Landshövding, Riksråd, Jurist, Hovkansler, Rikskansliråd (1655 – 1732)

Lillienstedt, Johan (före adl Paulinus), f 14 juni 1655 i Björneborg, Finland, d 26 sept 1732 på sitt gods Diwitz, Pommern. Föräldrar: kh Paulus Simonis Raumannus o Agneta Henriksdtr. Studier vid Björneborgs skola, inskr vid Åbo univ 72, informator för frih K Horn, inskr vid UU 20 juli 77, fil adjunkt vid Åbo univ 79 (tilltr ej, avsked p&a...

LagerBring, Sven, Historiker, Jurist (1707 – 1787)

1 LagerBring, Sven, f 24 febr 1707 i Bosjökloster, Malm, d 5 dec 1787 i Lund. Föräldrar: kh Ebbe Bring o Abela Olufsdtr Klinthea. Inskr i fil fak vid LU 20 jan 20, disp i jur fak 15 dec 30, jur adjunkt 13 febr 31—41, disp pro adjunctura 21 okt 32, auskultant i Svea hovrätt 16 april 33, disp på avhandl vid UU 28 mars 41, akademisekr vid LU 25 juni 41, prof i historia där 20 sept 42, rect...

Kôersner, G Albert, Advokat, Justitieråd, Jurist (1872 – 1929)

Koersner, Gustaf Albert, f 7 aug 1872 i Rättvik, Kopp, d 2 okt 1929 i Sthlm, Osc. Föräldrar: läroverksadjunkten FD Per Oskar K o Maria Ulrika Boëthius. Mogenhetsex vid h a l i Falun vt 90, inskr vid UU ht 90, hovrättsex 30 maj 94, eo notarie i Svea hovrätt 94, studerade nationalekonomi, romersk rätt o processrätt vid UU 94—97, jur fil ex där 30 maj 95, prakt advokat i Sthlm 98—18, led av sty...

Kallenberg, Ernst A, Jurist, Akademisk lärare (1866 – 1947)

Kallenberg, Ernst Anton, f 16 aug 1866 i Malmö, S:t Petri, d 30 okt 1947 i Lund. Föräldrar: grosshandl Anton Edvard K o Nona Augusta Wieslander. Mogenhetsex vid Malmö h a l vt 84, inskr vid LU 19 sept 84, jur utr kand där 8 febr 89, auskultant i hovrätten över Skåne o Blekinge 14 febr 89, v häradsh 31 maj 92, jur utr lic vid LU 10 dec 94, di...

Hamilton, Gustaf A K, Nationalekonom, Jurist, Akademisk lärare (1831 – 1913)

10 Hamilton, Gustaf Axel Knut, brorson till H 6, f 29 nov 1831 i Österplana (Skar), d 14 april 1913 i Djursholm. Föräldrar: v häradsh greve Hugo David H o Maria Charlotta v Hofsten. Genomgick Skara skola o gymn 40—48, studentex vid UU 25 sept 48, jur-fil ex där 5 juni 50, JK där 25 april 55, eo notarie i Svea hovrätt 28 sept 55, tjä...

Hammarskjöld, Åke W H, Diplomat, Jurist (1893 – 1937)

8 Hammarskjöld, Åke Wilhelm Hjalmar, son till H 6, f 10 april 1893 i Uppsala, d 7 juli 1937 i Haag, Holland (enl db, Nik, Sthlm). Studentex i Uppsala 30 maj 11, inskr vid UU ht 11, FK vid UU 15 dec 14, attaché i UD 7 febr 17, JK vid UU 14 april 17, tf andresekr i UD 31 dec 17, sekr i sv kommittén för beredande av frågan om tillvaratagande av...

Hermelin, Olof N S, Diplomat, Jurist, Historiograf (1658 – 1709)

1 Hermelin (före 1678 Skragge), Olof Nilsson, dp 31 jan 1658 i Filipstad, d 28 juni 1709 vid Poltava eller i fångenskap därefter. Föräldrar: borgmästaren Nils Månsson o Karin Andersdtr. Inskr vid UU 12 sept 77, informator hos Gustav Otto Stenbock 80—84, prof i vältalighet o poesi i Dorpat 87, prof i juridik där 9 juli 95, k sekr o k historiograf 2 mars 99, sekr i k kansliets tyska exp 1...

Herslow, Ernst J A, Jurist, Kansliråd (1838 – 1926)

2 Herslow, Ernst Johan Adalbert, bror till H 1, f 21 juli 1838 i Karlskrona, d 9 febr 1926 i Sthlm (Joh). Studentex vid LU 14 sept 55, kansliex 28 okt 57, ex till rättegångsverken 10 dec 59, auskultant i Skånska hovrätten 14 dec 59, v häradsh 16 jan 65, auditör i Wendes art:reg 18 okt 72—21 maj 74, fiskal i hovrätten 27 maj 74, tf rev:sekr 14 jul...

Hagströmer, Johan Vilhelm, Jurist, Kriminolog (1845 – 1910)

2 Hagströmer, Johan Vilhelm, sonsons son till H 1, f 4 dec 1845 i Sthlm (Svea livg), d 15 maj 1910 i Uppsala. Föräldrar: kaptenen Johan Jacob H o Ulrika Lovisa Kyntzell. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 20 maj 65, inskr vid UU 26 maj 65, jur fil ex 14 sept 66, JK 6 april 70, auskultant i Svea hovrätt 8 april 70, eo notarie där 11 april 70, disp för docentu...

Holmbergson, Johan, Nationalekonom, Jurist, Hovrättsnotarie (1764 – 1842)

1 Holmbergson, Johan, f 26 juni 1764 i Härnösand, d 26 maj 1842 i Lund. Föräldrar: kh Olof Holmberg o Christina Berlin. Skolgång i Härnösand, inskr vid UU 13 febr 81, mag 16 juni 88, jur utr kand 90, doc i kyrkolagfarenhet 1 okt 90, e notarie i Svea hovr 92, v notarie där 94—99, jur lic vid UU 06, adj vid jur fak där 28 maj 07, sekr i lagutsk 09—10, jur utr dr vid UU 13 juni 10, prof i allm ...

Hult, W Phillips A, Jurist (1895 – 1960)

3 Hult, Wendel Phillips Adalrik, son till H 2, f 21 sept 1895 i Sthlm, Kungsh, d 10 febr 1960 i Uppsala. Studentex i Sthlm 14 maj 14, inskr vid Sthlms högsk 11 sept 14, JK där 28 maj 20, eo notarie vid Sthlms rådhusrätt 21 sept 20—28 febr 22, ordf för Sthlms högsk:s studentkår 21—23, amanuens vid Sthlms högsk:s jur bibl vt 23&md...

Fontell, Ernst, Jurist, Polismästare (1890 – 1960)

Fontell, Ernst, f 3 maj 1890 i Kristianstad, d 20 maj 1960 i Gbg (Domk). Föräldrar: lantbrukaren Magnus Svensson o Cecilia Wulff. Mogenhetsex i Kristianstad 11 juni 1909, inskr vid Lunds univ 25 sept s å, jur kand 27 maj 1914 där, e o notarie vid hovrätten över Skåne o Blekinge 10 juli s å, vid Svea hovrätt 21 maj 1915, tingstjänstg&o...

Cederschiöld, Petrus Elie, Hovrättsassessor, Jurist, Kanslisekreterare (1625 – 1697)
1. Petrus Elise Gavelius, adlad Cederschiöld, f. 3 sept. 1625 i Gävle, d 29 juni 1697 i Jönköping. Föräldrar: justitieborgmästaren i Gävle Elias Pedersson Gavelius och Katarina Nilsdotter. Inskrevs vid Uppsala universitet 20 juni 1635 men studerade likväl vid trivialskolan i Gävle 1635—40 och fortsatte först därefter studierna vid universitetet; disp. 17 nov. 1649 (Titulus. juris de obligationi...
Collin, Hans Samuel, Jurist, Rättshistoriker (1791 – 1833)
1. Hans Samuel Collin, f. 2 jan. 1791 i Önnestads församling, d 30 mars 1833 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden i Önnestad, kontraktsprosten Jeppa Hansson Collin och Katrina Maria Sinius. Student i Lund 18 juni 1802; elev i Växjö skola 29 okt. 1802—vt. 1805; intogs i Växjö gymnasium 1805; disp. i Lund 1 juni 1808 (Dissertatio historica de civitate Jomensi, p. VII; pres. A. O. Lindfors); filol....
Colling, Lars Johan, Jurist (1714 – 1786)
Colling, Lars Johan, f. 17 febr. 1714 i Stockholm, d 10 mars 1786 i Lund. Föräldrar: bergsrådet Olof Colling och Elisabet Norrman. Erhöll enskild undervisning; student i Uppsala 19 febr. 1726—1737 och i Lund 18 dec. 1739; disp. i Lund 15 nov. 1740 (Dissertatio juridica de fideicommissis familiarum illustrium, p. 1; pres. D. Nehrman). Informator för överste J. K. von Berchs på Vrams Gunnarstorp ...
Falk, Herman Otto, Riksdagsledamot, Statsråd, Jurist (1869 – 1919)

3. Herman Otto Falk, f. 26 juli 1869 på Risäter i Norra Råda sn (Värml.), d. 24 dec. 1919 i Stockholm (Engelbr.). Föräldrar: majoren Wilhelm Edvard Falk och Sofia Therese Laurell. Mogenhetsex. vid Karlstads h. a. läroverk 7 juni 1886; student vid Lunds univ. 4 maj 1888 och vid Uppsala univ. 21 sept. s. å.; jur. fil. ex. i Uppsala 27 maj 18...

Fehr, Martin Nikolaus, Advokat, Riksdagsledamot, Jurist (1885 – 1938)

4. Martin Nikolaus Fehr, bror till F. 3, f. 6 dec. 1885 i Stockholm (Nik.), d. 20 febr. 1938 där (Gustav Vasa). Elev vid Högre allm. läroverket å Södermalm i Stockholm 1895; mogenhetsex. där 14 maj 1903; student vid Uppsala univ. 22 sept. s. å.; jur.-fil.ex. 30 jan. 1904, juris utriusque kandidat 31 jan. 1908, juris licentiat 28 april 1910, juri...

Eschelsson, Elsa O K, Jurist, Akademisk lärare (1861 – 1911)

Elsa Olava Kristina Eschelsson, f. 11 nov. 1861 i Norrköping, d. 10 mars 1911 i Uppsala. Föräldrar: grosshandlaren och fabriksägaren, konsul Anders Olof Eschelsson och Carolina Lovisa Ulrika Frestadius. Privatundervisning i hemmet; elev vid Wallinska skolans i Stockholm gymnasium 1879; mogenhetsex. där 19 maj 1882; student vid Uppsala univ. 29 sept. s....

Crusius, Benedictus Olai, Hovrättsassessor, Jurist (– 1633)

Crusius, Benedictus Ola i, f. på 1590-talet antagligen i Örebro, d. före 10 juli 1633 i Göteborg. Student i Rostock 10 nov. 1611, Helmstädt 7 sept. 1614, i Greifswald 15 sept. 1615, i Marburg 24 juni 1622 och i Giessen; disp. i Giessen 12 febr. 1624 för juris utriusque doktorsgrad (Disputatio inauguralis de regalibus). Juris professor i svensk rätt vid Uppsala universitet 13 juni 1625; ...

Dahlberg, Bror Herman, Nationalekonom, Kommunalpolitiker, Jurist, Hovrättsnotarie (1860 – 1926)

Dahlberg, Bror Herman, f. 18 febr. 1860 i Stockholm, d. 9 nov. 1926 i Uppsala. Föräldrar: vaktmästaren Lars Petter Dahlberg och Sara Elisabet Hjelmer. Elev vid Ladugårdslands elementarläroverk ht. 1871 och vid Stockholms gymnasium ht. 1875; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 20 maj 1879; student vid Uppsala universitet 16 sept. 1879; jur. fil. kand. 27 maj 1880; jur. utr. ka...

Engelbrecht, Hermann Heinrich, Jurist (1709 – 1760)

Hermann Heinrich von Engelbrecht, före adlandet Engelbrecht, f. 27 juli 1709 i Greifswald, d. 4 sept. 1760 i Wismar. Föräldrar: hovrådet Hermann Christoph Engelbrecht och Margarethe Sophie Hagemeister. Studier först i Greifswald, från 1720 i Wismar; student vid Greifswalds univ. 1725; disp. 1726 och april 1727; student vid univ. i Halle 1727–29 och vid a...

Calonius, Matthias, Statsråd, Justitieråd, Jurist, Ekonom (1737 – 1817)

Matthias Calonius, f. 27 dec. 1737 i Saarijärvi, d. 13 sept. 1817 i Åbo. Föräldrar: kyrkoherden i Saarijärvi, prosten Mattias Calonius och Elisabet Silander. Erhöll undervisning i hemmet från jan. 1744; elev vid gymnasiet i Borgå 17 febr. 1750; student i Åbo 7 mars 1757; kurator för Viborgs nation 1759—78; disp. 20 mars 1762 (De juribus civium concessis et reservatis, p. I; pres. o. för...

Ehrenbusch, Joachim, Häradshövding, Jurist, Filolog (1642 – 1699)

Ehrenbusch, Joachim, före adlandet Buscovius, f. (enl. inskrift å huvudbaner i Trälleborgs kyrka) 13 juli 1642 i Ruppin, Brandenburg, d. 1 maj 1699 på Rydsgård, Balkåkra sn (Malm.). Student vid Rostocks univ. 20 febr. 1662; jur. lic. där; konsistoriefiskal i svenska Pommern 14 aug. 1667; professor i grekiska språket och litteraturen vid univ. i Lu...

Ehrenstråle, David Nehrman, Jurist (1695 – 1769)

David Ehrenstråle, före adl. Nehrman, f. 14 juli 1695 i Malmö, d. 6 maj 1769 på Säby, Bäckaby sn (Jönk.). Föräldrar: handelsmannen Hans Nehrman och Ingeborg Faxe. Student vid Lunds univ. 30 jan. 1712, i Rostock okt. 1714, i Halle 19 okt. 1716 och i Leiden 1717; auskultant i Göta hovrätt 9 sept. s. å,; studerade juridik ...

Bringius, Israel, Jurist, Statsvetare (1587 – 1662)

Israel Bringius, f. 12 sept. 1587 i Bringetofta, d. 29 jan. 1662 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Bringetofta, prosten Nicolaus Andreae och Elin Nilsdotter. Elev vid domkyrkoskolan i Växjö; student i Greifswald 6 dec. 1609, i Wittenberg, i Helmstedt, i Tübingen 25 okt. 1614, i Rostock 9 okt. 1623 och i Leiden 5 aug. 1624; disp. i Greifswald 13 febr. 1611 (Disputatio metaphysicarum, I...

Brocman, Nils Reinhold, Historiker, Översättare, Bibliotekarie, Jurist (1731 – 1770)

3. Nils Reinhold Brocman, f. 1 nov. 1731 i Norrköping, d. 21 maj 1770 i Stockholm. Föräldrar: tobaksfabrikören Adam Reinhold Broocman och Kristina Corylander. Student i Uppsala 28 mars 1743 och i Lund 15 dec. 1745; disp. i Lund 16 dec. 1749 (Dissertatio theologica de influentia ministerii ecclesiastici in opus regenerationis; pres. J. Corylander) och 28 juli 1750 (De sanctitate legatoru...

Broomé, Gustaf, Kommunalpolitiker, Jurist (1824 – 1894)

2. Gustaf Broomé, den föregåendes son i hans första gifte, f. 20 okt. 1824 i Västra Sallerup, d. 26 apr. 1894 i Lund. Student i Lund 1 okt. 1840; disp. 8 dec. 1841 (Bedse historia ecclesiastica, critice examinata, p. V; pres. A. Crohholm); fil. kand. 17 juni 1846; disp. 18 juni s. å. (Bidrag till historien om personlighetsprincipets utveckling ho...

Dawid Suendsön, Jurist (– tidigast 1648)

Dawid Suendsön är bekant endast genom ett juridiskt arbete, som han författat 1648 och som bär titeln »Breviarium juridicum Hallandicum». Då Halland 1645 i freden vid Brömsebro pantsattes till Sverige på trettio år, bestämdes, att under förpantningstiden dansk lag och danska privilegier skulle gälla i landskapet. I anledning härav gav den svenske generalguvernören på våren 1646 i uppdrag åt ...

Boëthius, Jacob Edvard, Jurist (1789 – 1849)

3. Jacob Edvard Boëthius, den föregåendes son, f. 19 apr. 1789 i Uppsala, d 23 aug. 1849 därstädes. Inskriven vid universitetet i Uppsala 14 dec. 1790; disp. 28 maj 1808 (De potestate parentum, p. I; pres. O. Kolmodin); fil. kand. 12 juni 1811; disp. 25 apr. 1812 (De potestate parentum, p. II; pres. O. Kolm...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se