Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
51 träffar, sida:  1 2 
Adler, Bror Victor, Arkitekt, Skolrektor (1848 – 1910)

Adler, Bror Victor, f. 20 juni 1848 på Sjuntorp i Fors socken, Västergötland, d. 12 jan. 1910 i Stockholm. Föräldrar: fabriksdisponenten Ture Maurits Adler och Sara Wettergren. Elev vid Chalmerska slöjdskolan 9 sept. 1863–15 juni 1868 samt vid konstakademins läroverk 30 sept. 1870–1 maj 18J5 och erhöll vid avgången därifrå...

Skarstedt, Carl W, Präst, Teolog, Skolrektor, Kyrkohistoriker (1815 – 1908)

1 Skarstedt, Carl Wilhelm, f 7 aug 1815 i Gbg, Domk, d 27 febr 1908 i Lund. Föräldrar: styrmannen Abraham S o Ida Christina Ljungqvist. Studier vid Willinska friskolan i Gbg, Gbgs h lärdomsskola o Gbgs gymn 23–34, inskr vid UU 15 nov 34, FK där 13 dec 39, prästex 10 dec 40, disp pro gradu vid UU 3 juni 41, prästv i Gbg 26 nov 41, adjunkt i Slöinge, Ha...

Ribbing, Sigurd, Riksdagsledamot, Filosof, Skolrektor (1816 – 1899)

6 Ribbing, Sigurd, f 22 okt 1816 i Mistelås, Kron, d 21 febr 1899 i Uppsala. Föräldrar: auditören o häradshövdingen Seved R o frih Catharina Wilhelmina Rappe. Elev vid Jönköpings skola 31, vid Uppsala lyceum 33, inskr vid UU 10 juni 35, FK 27 mars 39, disp pro gradu 14 juni 39, mag 15 juni 39, doc i prakt filosofi 28 april 43, tf prof i logik o metafysik (teor filosofi) 4950, o...

Rutström, Anders Carl, Präst, Skolrektor, Herrnhutare (1721 – 1772)

Rutström, Anders Carl, f 30 nov 1721 i Nederluleå, Nb, d 27 okt 1772 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: fältväbeln Nils R o Brita Steen. Elev vid Piteå trivialskola 31, vid Härnösands gymn 3840, inskr vid UU 8 okt 41, prästv i Västerås till komministeradjunkt i S:t Nikolai förs, Sthlm, 14 dec 45, tillika predikant vid Sthlms häkten 11 aug 47, utnämnd att undervisa stadens fångar i re...

Petrus Jonæ Angermannus, Biskop, Skolrektor (1559 – 1630)

Petrus Jonæ Angermannus, f 1559 sannolikt i Arnäs, Vnl, d 11 sept 1630 i Växjö. Fader: möjl bonden Jon Hindersson (jfr bd 24, s 247). Inskr vid univ i Jena 89, mag där 4 aug 90, rektor i Arboga 91, kh där 93 trol i maj, vigd till biskop i Växjö 26 okt 95 (tilltr maj 96).

G 1) mellan 1591 o 1595 m Anna Jönsdtr, d 1624, begr 26 maj,...

Prawitz, Johan, Skolrektor, Dövstumlärare (1855 – 1937)

Prawitz, Johan, f 5 maj 1855 i Dalby, Malm, d 8 juli 1937 i Sthlm, Bromma. Föräldrar: folkskolläraren o sakföraren Jöns P o Bengta Jönsdtr. Mogenhetsex vid Katedralskolan i Lund 28 maj 74, inskr vid LU 13 sept 75, lär vid Skånes anstalt för dövstumma i Lund ht 75–vt 80, förest för Gävleborgs läns fören:s anstal...

Olson, P Hjalmar, Matematiker, Skolrektor, Läroboksförfattare (1884 – 1963)

Olson, Per Hjalmar, f 29 nov 1884 i Gävle, d 20 aug 1963 i Djursholm. Föräldrar: sjökaptenen o livförsäkr:agenten Anders O o Elin Helena Maria Fröling. Mogenhetsex vid Gävle h a l 21 maj 04, inskr vid UU ht 04, FK där 14 dec 07, extra lär vid h a l i Falun ht 08vt 09, extra lär o vik adjunkt vid H reallärov å Norrmalm i Sthlm ht 10vt 12, tjänstg vid Sofi Almquists...

Palmgren, Karl Edvard A H, Gymnasielärare, Skolrektor (1840 – 1910)
Palmgren, Karl Edvard Abraham Henning, f 28 april 1840 i Vrigstad, Jönk, d 7 febr 1910 i Sthlm, Jak. Föräldrar: kh Magnus P o Carolina Elisabeth Almén. Stu-dentex vid LU 26 jan 61, inskr där 28 jan 61, vik adjunkt vid Karlstads h elementarlärov vt 63, elev vid Telegrafverket 63, eo assistent där 64, eo lär vid Halmstads lägre elementarlärov ht 64—ht 66, telegrafassistent i Malmö 24 sept 66, i ...
Niurenius, Olaus Petri, Präst, Skolrektor (1580 – 1645)

Niurenius, Olaus Petri, f 1580 i Njurunda, Vnl (Härnösands hm), d 14 (Umeå landsförs) eller 24 (Acta ecclesiastica) sept 1645 i Umeå. Föräldrar: prosten Petrus Olai Gestricius o Malin Nilsdtr. Inskr vid UU 4 okt 04 (möjl redan 7 mars 99), vid univ i Helmstedt 15 okt 05, i Greifswald okt 07, i Jena vinterterminen 07, i Wittenberg 27 okt 07, mag där 18 sept 10, anställd vid skolan i Gävle omkr...

Nordlund, Karl, Kommunalpolitiker, Folkskoleinspektör, Skolrektor, Läroboksförfattare (1871 – 1935)

1 Nordlund, Karl, f 16 febr 1871 i Gävle, d 27 maj 1935 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: lektorn Karl Peter N o Sigrid Charlotta Gyllander. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 7 juni 89, inskr vid UU 17 sept 90, FK där 25 maj 92, eo amanuens vid UUB jan 93jan 94, FL vid UU 31 jan 98, lärarförordnanden vid Södermalms h a l 99...

Matthias Marci, Biskop, Skolrektor (mitten av 1500-talet – 1603)

Matthias Marci, f i mitten av 1500-talet trol på Åland, d 23 aug 1603 trol i Mariestad. Studier vid katedralskolan i Åbo, inskr vid univ i Rostock maj 77, mag där 2 mars 81, privatdocent där 81–83, hovpredikant hos hertig Karl 13 febr 85, inskr vid univ i Helmstedt 30 nov 85, rektor vid katedralskolan i Strängnäs 17 jan 88, superintendent i Mariestad från 15 nov 91, led av komm ang revision ...

Mjöberg, K Josua, Kommunalpolitiker, Litteraturhistoriker, Skolrektor (1876 – 1971)

1 Mjöberg, Karl Josua, f 11 sept 1876 i Tostared, Älvsb, d 26 maj 1971 i Lund, Domk. Föräldrar: komministern Lars Johan M o Gustava Salomonsson. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 12 juni 95, inskr vid GH 5 sept 95, FK 9 juni 99, amanuens vid konsthist saml:arna 00–04, FL 7 sept 04, allt vid GH, medarb i SAOB 1 okt 04-1 juli 07, inskr vid LU 20 okt 05,...

Lundell, Johan A, Slavist, Skolrektor (1851 – 1940)

Lundell, Johan August, f 25 juli 1851 i Kläckeberga, Kalm, d 28 jan 1940 i Uppsala, Domk. Föräldrar: hemmansägaren Anders Andersson o Karolina Olsdtr. Mogenhetsex vid Kalmar h a l 2 juni 71, inskr vid UU 29 aug 71, FK där 14 dec 76, eo amanuens vid UUB 4 sept 80–juni 85, doc i fonetik vid UU 5 jan 82, tf lärare i slaviska språk 23 mars 85, tf eo prof...

Lundgren, K Oskar, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Skolrektor, Nykterhetsman (1862 – 1937)

Lundgren, Karl Oskar, f 1 jan 1862 i Råda, Skar, d 25 jan 1937 i Lerum, Älvsb. Föräldrar: fanjunkaren Sven (Svante) Johan L o Minerva Amanda Amalia Friberg. Mogenhetsex vid Skara h a l 6 juni 83, studier vid GCI o Kl, andre lär vid Billströmska folkhögskolan på Tjörn, Göt, 15 okt 87–93, inskr vid LU 88, andre lär vid Grebbestads ...

Lundquist, O Ryno, Lärare, Skolrektor, Ingenjör (1891 – 1975)

Lundquist, Oscar Ryno, f 20 maj 1891 i St Tuna, Kopp, d 14 april 1975 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: bibliotekarien Claes Andreas Ryno L o Johanna Lovisa Nordström. Elev vid h a l i Falun ht 07, studentex där 3 juni 10, ord elev vid KTH 10 sept 10, ex vid fackskolan för maskinbyggn:konst o mek teknologi där 31 maj 13, konstruktör vid Morgårdshammars mek...

Löfvén, Johan, Folkskollärare, Skolrektor (1850 – 1912)

Löfvén, Johan, f 22 mars 1850 i Västerlövsta, Vm, d 9 dec 1912 i Lidingö. Föräldrar: bonden Anders Olsson o Sara Bengtsdtr. Elev vid Uppsala folkskoleseminarium 73, ex juni 76, anställd vid Sthlms folkskolor 76, grundare av o föreståndare för Primär- o elementarskolan i Sthlm 78, rektor för Ateneum för flickor 81–...

Lönborg, Sven E, Skolrektor, Geograf (1871 – 1959)

Lönborg, Sven Erik, f 16 mars 1871 i Kristberg, Ög, d 11 april 1959 i Uppsala, Domk. Föräldrar: folkskollär Per Ludvig L o Augusta Fredrika Forssander. Mogenhetsex vid Södermalms hal, Sthlm, 17 maj 89, inskr vid UU ht 89, FK där 12 sept 91, FL 15 dec 96, disp 8 maj 97, doc i geografi 29 maj 97, FD 31 maj 97, allt vid UU, vik adjunkt o extralär vid Upps...

Lindeberg, H F Giovanni, Författare, Präst, Föreläsare, Lärare, Skolrektor (1883 – 1969)

Lindeberg, Hilding Fredrik Giovanni, f 30 dec 1883 i Gryt, Ög, t 11 okt 1969 i Skön, Vnl. Föräldrar: kh Otto Edvard L o Hildur Sofia Watz. Mogenhetsex vid hal i Linköping 22 maj 02, inskr vid UU ht 02, teol fil ex 15 sept 03, lär vid folkhögskolor i Fränsta, Vnl, Lunnevad, Og, Malung, Kopp, o Mol-kom, Värml, 04-14, FK vid UU 29 maj 06, TK där 15 sept 15, e lär vid Södertälje samskola 15—17, ...

Lindgren, J Valfrid, Kommunalpolitiker, Skolrektor, Filolog (1859 – 1931)

Lindgren, Jonas Valfrid, f 19 dec 1859 i Burträsk, Vb, d 25 april 1931 i Umeå. Föräldrar: hemmansägaren Jonas L o Anna Katarina Persdtr. Mogenhetsex vid h a l i Umeå 3 juni 79, inskr vid UU ht 80, FK 14 dec 83, lärare i latin o grekiska vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 87-88 o 90-91, FL 10 maj 89, disp 29 maj 90, FD 31 maj 90, docent i nordiska språk 2 sept 90-vt 91, allt vid UU, lektor i ...

Lindström, P Elof, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Skolrektor, Ecklesiastikminister (1863 – 1924)

Lindström, Per Elof, f 25 aug 1863 i Kvillinge, Ög, d 6 juli 1924 i Danderyd, Sth. Föräldrar: livgrenadjären Carl Johan Fanor o Maria Lovisa Lindström. Mogenhetsex vid Nyköpings h a l 12 juni 82, inskr vid UU 14 sept 82, FK 15 sept 86, FL 28 maj 90, disp 28 maj 92, FD 31 maj 92, allt vid UU, extralär vid Gbgs reallärov ht 92 —vt 94, lär...

Lælius, Lars Jönsson, Fysiker, Skolrektor, Arkivarie, Kanslist (– troligen 1603)

Lælius, Lars Jönsson (Laurentius Johannis), d trol 1603 i Polen. Son till köpmannen o rådmannen i Sthlm (Lille) Jöns Andersson. Inskr vid univ i Greifswald 5 aug 70, i Wittenberg 28 nov 72, i Leipzig sommaren 73 o i Jena sommaren 77, prof vid UU 80, möjligen även 81, lektor eller prof med naturvetenskaplig undervisn vid högskolan på Riddarholmen omkr 82, rektor för stadsskolan i Sthlm 2...

Lang, Karl G H, Zoolog, Skolrektor (1901 – 1976)

Lang, Karl Georg Herman, f 21 juli 1901 i Malmö, S:t Pauli, d 14 mars 1976 i Dande-ryd, Sth. Föräldrar: köpmannen Carl Anders Herman L o Olga Anette Rosenquist. Studentex vid Malmö h a l 21 maj 21, ex vid folkskollänseminariet i Lund 31 maj 22, inskr vid LU 18 nov 24, FM där 31 okt 27, eo amanuens vid zoologiska instit där nov 26—dec 30, FL 15 sept 30, disp 14 dec 31, doc i zoologi 15 m...

Lenæus, Knut Nilsson, Riksdagsledamot, Präst, Skolrektor, Topografisk författare (1688 – 1776)

2 Lenæus, Knut Nilsson, systersons sonson till L 1, f 25 okt 1688 i Lena, Upps, d 28 jan 1776 i Delsbo, Gävl. Föräldrar: kh Nils Knutsson L o Magdalena Gustafsdtr. Inskr vid UU 10 mars 04, ex inför teol fak där 22 maj 14, disp pro gradu där 24 april 16, mag 12 juni 16, rektor vid Klara skola i Sthlm 13 febr 17, prästv 11 dec 17, kh i Es...

Lidén, Oskar L, Skriftställare, Folkskollärare, Skolrektor, Arkeolog (1870 – 1957)

Liden, Oskar Linus, f 8 dec 1870 på Korpås, Ornunga, Älvsb, d 22 mars 1957 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren August Ericsson o småskollärarinnan Anna Cajsa Johansdtr. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov vt 92, inskr vid Gbgs seminarium ht 93, folkskollärarex 94, folkskollärare i Eskilstuna 94— 95, i Norberg 96—08, studieresor till Island, Danmark, Norge, rektor för Jonstorps h folkskola 09—...

Lilie, Einar T, Idrottsledare, Språkforskare, Skolrektor (1890 – 1974)

Lilie, Einar Teodor, f 26 juli 1890 i Falun (enl fb för Strö, Skar), d 12 jan 1974 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: lantbrukaren Johan Nilsson o Elisabet Charlotta Carlsson. Mogenhetsex vid Skara h a l 10 juni 09, inskr vid GH 6 sept 09, FK där 1 april 11, led av styr för Sveriges akad idrottsförb 13—21, FM vid GH 30 maj 14, sekr i GH:s studentkårs gymnastik- o idrottsfören 14—16, v ordf 16—2...

Key, E Axel H, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Skolrektor, Patolog (1832 – 1901)

2 Key, Ernst Axel Henrik, f 25 okt 1832 på Johannisberg, Flisby, Jönk, d 27 dec 1901 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: överstelöjtn Henrik K o Carolina Wilhelmina Åberg. Inskr vid LU 16 dec 48, med fil kand 17 dec 51, MK 29 maj 55, ML 28 maj 57, amanuens o underkirurg vid Serafimerlas:s kir avd sept 57—59, kir mag 21 dec 59, vetensk resor till utlandet 7 ju...

Kjederqvist, John O G, Tidningsredaktör, Skolrektor, Germanist (1863 – 1934)

Kjederqvist, John Olof Gerhard, f 24 sept 1863 i Lund, d 7 juli 1934 på Stora Kålltorp, V Gerum, Skar. Föräldrar: köpmannen Johan Robert K o Hilma Charlotta Erlandsson. Mogenhetsex vid Lunds h elementarlärov 6 juni 82, inskr vid LU 22 sept 82, FK där 14 sept 86, extra lär vid Lunds h elementarlärov ht 90—ht 95, FL vid LU 30 maj 92, eo amanuens vid hist mus 29 april 93—vt 01, disp 26 maj 96, ...

Klingwall, Jacob G, Fysiker, Präst, Matematiker, Skolrektor (1786 – 1866)

Klingwall, Jacob Gustaf, f 23 mars 1786 i När, Gotl, d 19 dec 1866 i Roma, Gotl. Föräldrar: kh Gustaf K o Christina Lutteman. Skolstudier i Visby, inskr vid UU 5 nov 05, FK 1 april 12, magister 15 juni 12, adjunkt vid Visby skola 8 okt 12, hospitalssyssloman 16—21, disp för lektorat 20 sept 20, lektorsex 18 okt 20, lektor i matematik o fysik vid Visby gymn 17 jan 21, rektor där 24 o 28, präs...

Kallstenius, G Gottfrid, Musikkritiker, Musikskriftställare, Skolrektor, Filolog, Tonsättare (1873 – 1942)

2 Kallstenius, Georg Gottfrid, kusin till K 1, f 26 jan 1873 i Filipstad, d 28 juni 1942 i Uppsala. Föräldrar: stadskassören Georg Gottfrid K o Ida Ulrika Mathilda Molinder. Mogenhetsex vid h a l i Örebro vt 91, inskr vid UU ht 92, musikstudier för I E Hedenblad 93—94, FK vid UU 14 dec 95, FL 28 febr 02, disp 29 maj 02, FD 31 maj 02, doc i nord s...

Floderus, Manfred M, Kommunalpolitiker, Skolrektor (1832 – 1909)

2 Floderus, Manfred Mustafa, sonsons son till F 1, f 17 febr 1832 på Halmbyboda, Funbo sn (Upps), d 31 aug 1909 i Uppsala. Föräldrar: lantbr Uno F o Erica Wilhelmina Théel. Inskr vid Uppsala univ 18 maj 1850, fil kand där 30 jan 1857, disp pro gradu 25 maj s å, fil mag 5 juni s å, fil jubeldr 24 maj 1907, amanuens vid univ:s fysiska kabi...

Fredholm, Karl A, Kommunalpolitiker, Geolog, Skolrektor (1840 – 1910)

Fredholm, Karl August, f 8 maj 1840 i Frösve (Skar), d 20 febr 1910 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: häradsdomaren Lars Larsson o Lena Eriksdtr (se släktart). Elev vid Skara h allm lärov 1855—62, studentex i Uppsala 6 sept 1862, inskr vid Uppsala univ 8 sept s å, fil kand där 7 nov 1868, disp 21 maj 1869, fil dr där 31 maj s å, provar i Sthlm 1869—70, extralär vid Jakobs lärov där läsåret ...

Friesen, von, Carl S, Kommunalpolitiker, Skolrektor, Ecklesiastikminister (1846 – 1905)

1 von Friesen, Carl Sebastian, f 10 sept 1846 i Hökhuvud (Sth), d 10 juni 1905 i Sthlm (Maria). Föräldrar: kontraktsprosten Fredrik v F o Justina Elisabet Brolin. Elev vid katedralskolan i Uppsala 1854–63, studentex vid Uppsala univ 7 maj 1863, fil kand 30 jan 1868, disp pro gradu 26 maj 1869, fil dr 31 maj s å, allt i Uppsala, eo kanslist i ED 1868, uppeh&oum...

Friesen, von, Sixten G, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Skolrektor (1847 – 1921)

2 von Friesen, Sixten Gabriel, bror till F 1, f 11 dec 1847 i Hökhuvud (Sth), d 1 dec 1921 i Sthlm (Gustav Vasa). Studentex : Uppsala 22 maj 1865, inskr vid Uppsala univ 31 maj s å, fil kand 30 maj 1870, disp pro gradu 30 maj 1877, fil dr 6 sept s, å, allt i Uppsala, extralär vid Sthlms gymnasium vt 1871 o vt 1872, eo lektor där 1872—76, v rekt...

Fryxell, Anders, Präst, Historiker, Skolrektor (1795 – 1881)

1 Fryxell, Anders, f 7 febr 1795 i Edsleskog (Älvsb), d 21 mars 1881 (enl dödbok för Sunne, Värml) i Sthlm. Föräldrar: kontraktsprosten Mathias F o Eva Lovisa Ekman. Inskr vid Uppsala univ 26 febr 1813, lär i A A Afzelius' ensk skola i Sthlm 1817, fil kand i Uppsala 9 juni 1819, vik lär vid K Djurgårdsskolan i Sthlm 1 nov s å, ord 12 o...

Furuskog, K Jalmar, Kommunalpolitiker, Skolrektor, Nykterhetsman (1887 – 1951)

Furuskog, Karl Jalmar, f 18 jan 1887 i Järnboås (Ör), d 11 mars 1951 i Filipstad. Föräldrar: bergsmannen Theodard Andersson o Eva Mathilda Andersson. Mogenhetsex vid Karlstads h a l 22 maj 1906, inskr vid Uppsala univ 4 okt s å, lär vid ett flertal folkhögskolekurser 1907—11, fil kand vid Uppsala univ 30 maj 1910, fil mag 25 okt 1911, insk...

Fåhræus, G Rudolf, Historiker, Skolrektor (1865 – 1950)

5 Fåhræus, Gustaf Rudolf, bror till F 3, f 25 juni 1865 i Sthlm (Klara), d H febr 1950 där (Hedv El). Mogenhetsex vid N latinlärov i Sthlm 18 maj 1883, inskr vi...

Falck, Anders, Skolrektor, Astronom (1740 – 1796)

2. Anders Falck, den föregåendes bror, f. 13 jan. 1740 på Kockstorp i Broddetorps sn (Skarab.), d. 10 febr. 1796 i Skara. Genomgick Skara gymnasium; student vid Uppsala univ. 17 okt. 1758; fil. magister primus där 15 juni 1767; apologist vid Skara trivialskola 22 aug. 1770; vice lektor där 1772; konrektor 3 maj 1780; rektor där 22 maj 1793. LVVS...

Böklin, Per Johan, Präst, Journalist, Skolrektor (1796 – 1867)

Böklin, Per Johan, f. 22 mars 1796 i Osby, d. 5 aug, 1867 i Köpinge. Föräldrar: bonden Jon Andersson och Ingegerd Hemmingsdotter. Genomgick Växjö skola och gymnasium; student i Lund 5 okt. 1818; disp. 10 mars 1819 (Flora Hallandica, p. 1, sect. VIII; pres. E. M. Fries); filol. kand. 14 juni 1819; fil. kand. 10 maj 1820; disp. 13 juni 1820 (Principia calculi differentialis ex theoria fun...

Bötticher, Johannes, Historiker, Skolrektor (– 1748)

Bötticher (Boetticher), Johannes, f. i Völschows kyrkby vid Demmin, d. 1748. Elev i stadsskolan i Friedland och i gymnasierna i Stralsund och Stettin; student i Greifswald 1711; uppehöll sig i Stettin, Friedland och Rostock; informator hos regeringsrådet J. L. von Olthof och överstelöjtnant von Schevenbach; rektor för stadsskolan i Wolgast 1724; f&oum...

Campanius, Nicolaus, Skolrektor, Katolsk konvertit (1593 – 1624)

Campanius, Nicolaus, f. 1593 i Gävle, avrättad 15 sept. 1624 i Stockholm. Son till en klockare (ædituus). Studerade i Uppsala; reste utrikes vid tjuguett års ålder på hösten...

Broman, Olof Johansson, Präst, Gymnasielärare, Skolrektor (1676 – 1750)

Broman, Olof Johansson, f. 29 nov. 1676 i Välsta, Rogsta socken, d. 9 apr. 1750 i Hudiksvall. Föräldrar: kronofogden Johan Larsson Broman och Anna Albogia. Studerade i Hudiksvalls skola från 1682 och under informator i Uppsala från hösten 1689; student i Uppsala 17 febr. 1690; disp, 5 febr. 1698 (Qvatuor virtutes ...., quas cardinales vulgo nominant; pres. A. Goeding); avlade examen i t...

Brummer, H Eugenie, Lärare, Skolrektor (1846 – 1919)
Brummer, Hedvig Eugenie, f. 14 okt. 1846 i Stockholm, d. 15 nov. 1919 därstädes. Upptogs 1848 som fosterdotter av fru Maria Cecilia von Brummer (till 1850 gift med musikläraren Erik Broström) i Stockholm. Åtnjöt enskild undervisning; genomgick pedagogisk kurs i Klara  mönsterskola under K. J. Meijer-herg och Ebba Gregersson våren 1865; elev vid Stockholms folkskoleseminarium 3 okt. s....
Buddæus, Nicolaus Suenonis Nericiensis, Präst, Gymnasielärare, Skolrektor (1595 – 1653)

Buddæus, Nicolaus Suenonis Nericiensis, f. 1595 på Varberga i Längbro socken, d. 20 apr. 1653 genom drunkning i Mälaren utanför Strängnäs. Elev vid Örebro skola 1602 samt vid Västerås' skola; studerade därpå i Uppsala; prästvigd i Strängnäs 1623; conrector scholæ därstädes 1624; lektor i retorik oc...

Danielson, Frits, Skolrektor (1864 – 1948)

1. Frits Danielson, f. 6 maj 1864 på Laxå, Ramundeboda socken. Föräldrar: disponenten Anders August Danielson och Anna Maria Teresia Ståhl. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1875; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1883; lantbrukselev å Stöpsjöhyttan i Färnebo socken 1883—85; student i Uppsala ht. 1885; f...

Djurberg, Daniel, Skolrektor, Geograf (1744 – 1834)

2. Daniel Djurberg, den föregåendes sonson, f. 3 juni 1744 i Gävle, d. 2 okt. 1834 i Stockholm. Föräldrar: lektorn, fil. magister Per Djurberg och Margaretha Brandberg. Avgick juni 1761 från Gävle gymnasium till Uppsala univ. men blev icke där inskriven och torde ej heller ha studerat vid annat univ.; lärare vid den av hovpredikanten N...

Boëthius, Jacob, Präst, Gymnasielärare, Skolrektor (1647 – 1718)

1. Jacob Boëtius, sedermera Boëthius, f. 25 nov. 1647 i Kila, d 23 febr. 1718 på Västerkvarn i Kolbäck. Föräldrar: kyrkoherden i Kila Daniel Boëtii Moræus och Tora Rudbeckia. Elev vid Västerås skola 1658 och vid dess gymnasium 1660; började i gymnasiets tredje klass undervisa såsom informator och fortsatte därmed vid u...

Boivie, Pehr Gustaf, Lärare, Skolrektor (1780 – 1860)
Pehr Gustaf Boivie, f. 3 dec. 1780 i Åkerby, Österlövsta socken, d 1 jan. 1860 i Hedemora. Föräldrar: bokhållaren Karl Boeve och Brita Schmidt. Student i Uppsala 1 okt. 1797; avlade examen till rättegångsverken 8 dec. 1800; disp. 11 juni 1805 (De interpolationa ad tabulas trigonometricas applicanda, p. II; pres. J. Thorsander); avlade examen rigorosum 11 dec. s. å.; disp. 4 juni 1806 (Proposit...
Bergstrand, Per Wilhelm, Författare, Präst, Översättare, Skolrektor (1807 – 1874)

1. Per Wilhelm Bergstrand, f. 26 maj 1807 i Sala, d 18 jan. 1874. Föräldrar: hovslagaråldermannen Fredrik Bergstrand och Britta Sofia Wikström. Student i Uppsala 23 sept. 1823; avlade prästexamen 15 dec. 1830; prästvigd i Västerås 20 dec. s. å.; inhämtade växelundervisningsmetoden i Stockholms stads allmänna barnskola ht. 1833; undergick pastoralexamen 23 jan. 1839. Pastorsadjunkt i Kila 20 ...

Stenhammar, Christian, Fysiker, Riksdagsledamot, Präst, Skolrektor (1783 – 1866)

1 Stenhammar, Christian, f 18 okt 1783 i Västra Ed, Kalm, d 10 jan 1866 i Härads-hammar, Og. Föräldrar: prosten Adolf S o Fredrika de Brenner. Elev vid Linköpings gymn, inskr vid UU 6 febr 01, disp pro ex-ercitio 20 nov 02, FK 09, disp pro gradu 12 april 09, mag primus 09, doc i fysik 8 juni 10, allt vid UU, informator i Kisa, Og, maj 03-sept 04, adjunkt vid Linköpings gymn 21 nov 10-vt 17, ...

Svedbom, Pehr Eric, Skolrektor, Tidningsutgivare, Pedagogisk skriftställare, Pedagog (1811 – 1857)

1 Svedbom, Pehr Eric, f 9 jan 1811 i Härnösand, d 7 okt 1857 i Sthlm, Klara. Föräldrar: rektorn o publicisten Johan Svedbom o Eva Ulrika Hellzén. Elev vid Härnösands gymnasium 4 okt 25–vt 29, inskr vid UU 20 okt 29, fil kand 31 mars 36, disp pro gradu 28 maj 36, fil mag 16 juni 36, erhöll byzantinska stipendiet för utrikes...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se