Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
27 träffar, sida:  1 
Alexanderson, Aron M, Filolog (1841 – 1930)

1. Aron Martin Alexanderson, f. 10 apr. 1841 i Stockholm. Föräldrar: dv. curator ad litem, sedermera rådmannen i Stockholm Fredrik Bernhard Alexanderson och Katarina Henrika Nordström. Genomgick Stockholms gymnasium; avlade mogenhetsexamen i Uppsala 11 maj 1860 och inskrevs som student därstädes 14 maj s. å.; fil. kand. 31 jan. 1866; disp. 17 maj s. &arin...

Amnell, Johan, Präst, Teolog, Filolog (1718 – 1789)

Amnell, Johan, f. 29 lnaj 1718 i Alsike, d 13 apr 1789. Föräldrar: kyrkoherden i Alsike Joakim Amnelius och Katarina Rahm. Student i Uppsala 29 okt. 1729; disp. 9 dec. 1738 (De exorcismo baptismali, pres. M. Beronius), 14 febr. 1739 (Schediasma de origine artium mechanicarum, pres. A. Celsius) och 1 mars 1740 (Ad excutienda C. Cornelii Taciti de Svionibus et Fennis judicia chorogra...

Schefferus, Johannes, Historiker, Filolog (1621 – 1679)

1 Schefferus, Johannes, f 2 febr 1621 i Strassburg (nu Strasbourg), S:t Thomas, d 26 mars 1679 i Uppsala (samtida brev, cit i H Scheffer, s 165; db saknas). Föräldrar: köpmannen Johan Scheffer o Elisabeth Kraschel. Studier vid gymn i Strassburg 27, inskr vid univ där 37, studieresa till bla Holland, inskr vid univ i Leiden maj 39, studier vid univ i Strassburg 40, vid uni...

Rudbeck, Olof, Läkare, Filolog, Naturforskare, Medicinare (1660 – 1740)

3 Rudbeck, Olof, son till R 2, f 15 mars 1660 i Uppsala (Ihre), d 23 mars 1740 där (Ihre; begr 27 maj där). Inskr vid UU 25 sept 73, disp 17 mars 86, med adjunkt där 87, studerade utomlands 8791, MD vid univ i Utrecht aug 90, prof i survivance i medicin o botanik vid UU från 11 jan 91, adl 10 juli 19, arkiater 39. 

Nerman, Birger, Historiker, Filolog, Arkeolog (1888 – 1971)

2 Nerman, Birger, bror till N 1, f 6 okt 1888 i Norrköping, S:t Olai, d 22 aug 1971 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid hal i Norrköping 10 juni 07, inskr vid UU 19 sept 07, FK där 31 mars 10, bibliotekarie vid Östgöta nation 12, FL vid UU 16 sept 12, disp 7 maj 13, FD 31 maj 13, doc i nordisk o jämförande fornkunskap med nordisk sagohist 20 o...

Lysander, Albert T, Filolog, Estetiker (1822 – 1890)

1 Lysander, Albert Theodor, f 29 maj 1822 i Gbg, Kristine, d 25 april 1890 i Lund. Föräldrar: klädeshandl Sven L o Anna Dorothea Winckler. Elev vid N Beckmans privatskola, Gbg, 33, vid Gbgs gymnasium 37–40, studentex i Lund 29 sept 40, inskr vid LU ht 40–vt 48, filol kand 20 juni 43, FK 20 juni 45, disp 31 maj 47, mag 23 juni 47, doc i latinska språket o litt...

Lindfors, A Otto, Riksdagsledamot, Historiker, Filolog (1781 – 1841)

1 Lindfors, Anders Otto, f 28 juli 1781 i Näsby, Jönk, d 8 mars 1841 i Lund. Föräldrar: komministern Anders Otto L o Birgitta Christina Hielm. Inskr vid LU 27 sept 98, disp pro exercitio 17 juni 01, filol kand 16 dec 01, fil kand 15 maj 02, disp pro gradu 5 juni 02, mag 23 juni 02, doc i pedagogik o didaktik 23 dec 03, i teoretisk filosofi 31 juli 05, ex juridicum 20 juni 10, notarie i uppfo...

Lindgren, J Valfrid, Kommunalpolitiker, Skolrektor, Filolog (1859 – 1931)

Lindgren, Jonas Valfrid, f 19 dec 1859 i Burträsk, Vb, d 25 april 1931 i Umeå. Föräldrar: hemmansägaren Jonas L o Anna Katarina Persdtr. Mogenhetsex vid h a l i Umeå 3 juni 79, inskr vid UU ht 80, FK 14 dec 83, lärare i latin o grekiska vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 87-88 o 90-91, FL 10 maj 89, disp 29 maj 90, FD 31 maj 90, docent i nordiska språk 2 sept 90-vt 91, allt vid UU, lektor i ...

Kock, K Axel L, Filolog, Universitetsrektor (1851 – 1935)

2 Kock, Karl Axel Lichnowsky, brorson till K 1, f 2 mars 1851 i Trelleborg, d 18 mars 1935 i Lund. Föräldrar: köpmannen Johan (John) Engelbrekt K o Jeannette Ingeborg Bruzelius. Studentex vid Lunds katedralskola 27 maj 70, inskr vid LU 12 sept 70, FK där 15 sept 75, inskr vid Strassburgs univ 10 maj 76, FL vid LU 31 jan 79, disp 8 febr 79, doc i nordiska språk 5 mar...

Kock, Ernst A, Filolog (1864 – 1943)

3 Kock, Ernst Albin, f 6 dec 1864 i Aby, Kalm, d 5 aug 1943 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren o handl August Fredrik K o Clara Wilhelmina Hebbe. Mogenhetsex vid Kalmar h elementarlärov 8 juni 82, inskr vid LU 15 sept 82, FK 14 dec 86, vik adj vid h a l i Kalmar 87, assistent master o foreign master vid olika skolor i England 89—90, FL 27 okt 94, lär vid Lunds privata elementarskola ht 95—vt 10...

Kallstenius, G Gottfrid, Musikkritiker, Musikskriftställare, Skolrektor, Filolog, Tonsättare (1873 – 1942)

2 Kallstenius, Georg Gottfrid, kusin till K 1, f 26 jan 1873 i Filipstad, d 28 juni 1942 i Uppsala. Föräldrar: stadskassören Georg Gottfrid K o Ida Ulrika Mathilda Molinder. Mogenhetsex vid h a l i Örebro vt 91, inskr vid UU ht 92, musikstudier för I E Hedenblad 93—94, FK vid UU 14 dec 95, FL 28 febr 02, disp 29 maj 02, FD 31 maj 02, doc i nord s...

Karlgren, L Anton N, Journalist, Publicist, Filolog (1882 – 1973)

Karlgren, Lars Anton Natanael, f 9 juni 1882 i Jönköping, f 28 mars 1973 i Ekerö, Sth. Föräldrar: lärov:adj Johannes K o Gabriella (Ella) Hasselberg. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping vt 00, inskr vid UU ht 00, FK 31 jan 03, studier i Ryssland 04—06, korrespondent från Ryssland för DN sommaren 06 o jan—febr 07, Uppsala studentkårs ordf 07—08, FL vid UU 27 okt 08, journalist vid DN okt 08—okt...

Gezelius, Johannes, Biskop, Teolog, Filolog (1615 – 1690)

1 Gezelius, Johannes, f 3 febr 1615 på Gesala, Romfartuna (Vm), d 20 jan 1690 i Åbo. Föräldrar: rusthållaren o häradsdomaren Jöran Andersson o Anna Gudmundsdtr. Elev vid Västerås skola 12 nov 26, inskr vid UU 1 febr 37, vid Dorpats univ 23 nov 38, mag där 18 okt 41, prof i grekiska o österländska språken där 42, eo prof i teologi 43, led av livländska överkonsistoriet 45—49, lektor i teologi...

Gothenius, Johan, Präst, Pedagog, Filolog, Publicist (1721 – 1809)

Gothenius, Johan, f 29 jan 1721 i Uddevalla, d 23 jan 1809 i Skee (Göt). Föräldrar: kh i Onsala Lars G o Maria Hjelmberg. Inskr vid LU 39, vid UU 10 mars 46, därefter åter till Lund, vid Göttingens univ 54—56, mag i Lund 23 juni 57, rektor i Marstrand 57, v lektor vid Gbg:s gymn 60, prästv 62, rektor vid trivialskolan i Gbg 64, lektor i logik o metafysik i Gbg 68, teol dr 14 okt 72, led av b...

Ideforss, Hjalmar E, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Filolog (1891 – 1956)

Ideforss, Hjalmar Emanuel, f 30 jan 1891 i V Sallerup, Malm, d 15 febr 1956 i Gbg, Domk. Föräldrar: snickarmästaren Johan Jönsson o Ida Matilda Johansson. Studentex i Lund vt 10, inskr vid LU ht 10, FK där 31 maj 11, FM där 29 maj 14, vikariat o extralärartjänster 15—17, eo lektor vid folkskolesem i Lund läsåret 19—20, adj i modersmålet o tyska vid Malmö hal för gossar ht 20 (utn 2 juli 20) ...

Fjellström, Pehr, Präst, Filolog (1697 – 1764)

1 Fjellström, Pehr, f 2 mars 1697 i Silbojokk, Arjeplogs sn, Nb (enl Tunæus), d 30 juni 1764 i Lycksele. Föräldrar: kyrkoh i Silbojokk Petrus Noræus F o Agatha Laestadia. Inskr vid Uppsala univ 6 sept 1715, skolmästare i Lycksele 8 okt 1718 (tilltr 1 maj 1719), kyrkoh i Lycksele 21 mars 1739, prost 1755, språkforskare.

G 1) 15 febr ...

Columbus, Johan(nes) Jonæ, Poet, Filolog (1640 – 1684)

2. Johan(nes) Jonæ Columbus, den föregåendes son i första giftet, f. 12 dec. 1640 i Dala-Husby, d 12 aug. 1684 i Uppsala. Erhöll skolundervisning i Kopparberget från 1654 och i Västerås febr. 1656—hösten 1658; student i Uppsala mars 1659; disp. 9 febr. 1667 (Dissertatio philosophica triplex; pres. M. Brunnerus) och 28 nov. 1668 (Πεςι Χςημπτισμς sive d...

Emanuelsson, Per Jacob, Präst, Filolog, Homiletiker (1802 – 1888)

Emanuelsson, Per Jacob, f. 27 mars 1802 i Krokeks sn (Ög.), d. 8 jan. 1888 i Hällestads sn (Ög.). Föräldrar: komministern Hans Emanuelsson och Johanna Widén. Elev i Linköpings skola och gymnasium; student vid Uppsala univ. 6 okt. 1820; fil. magister där 16 juni 1827; docent i grekiska vid Uppsala univ. 22 jan. 1829; lektor i grekiska och hebreiska vi...

Ehrenbusch, Joachim, Häradshövding, Jurist, Filolog (1642 – 1699)

Ehrenbusch, Joachim, före adlandet Buscovius, f. (enl. inskrift å huvudbaner i Trälleborgs kyrka) 13 juli 1642 i Ruppin, Brandenburg, d. 1 maj 1699 på Rydsgård, Balkåkra sn (Malm.). Student vid Rostocks univ. 20 febr. 1662; jur. lic. där; konsistoriefiskal i svenska Pommern 14 aug. 1667; professor i grekiska språket och litteraturen vid univ. i Lu...

Ek, Johan Gustaf, Filolog (1808 – 1862)

Ek, Johan. Gustaf, f. 3 sept. 1808 på Ekekulls dragontorp, Skede sn (Jönk.), d. 7 okt. 1862 i Lund. Föräldrar: rotmästaren vid Smålands dragonreg. Petter Ek och Elisabeth Margaretha Pettersdotter. Genomgått Växjö skola och gymnasium 1817–28; student i Lund 1 okt. 1828; filol. kand. 20 juni 1831; fil. kand. 2 juni 1832; fil. magister ...

Brate, Erik, Gymnasielärare, Nordist, Filolog (1857 – 1924)

Brate, Erik, f. 13 juni 1857 i Bråfors i Norbergs socken, d 1 apr. 1924 i Stockholm. Föräldrar: bergsmannen Anders Eriksson och Kristina Mattsdotter. Elev vid Västerås h. elementarläroverk ht, 1868; avlade mogenhetsexamen därstädes 27 maj 1876; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1879; studerade vid Strassburgs universitet sept. 1882—maj 1883; fil. lic. 15 maj 1884; disp. 29 maj ...

Dalsjö, Magnus, Översättare, Filolog (1839 – 1907)

Dalsjö, Magnus, före 1857 Andersson, f. 15 juni 1839 i Dalstorps församling, d. 19 apr. 1907 i Landskrona. Föräldrar: arrendatorn och torparen Andreas Andersson och Katarina Persdotter. Elev vid Göteborgs h. elementarläroverk 1854; student i Uppsala 21 maj 1862; fil. kand. 14 dec. 1865; disp. 9 maj 1866; fil. doktor 31 maj 1866; företog med statsanslag (K. brev 19 nov. 1886) en studiere...

Björkman, Fredrik Adolph, Borgmästare, Filolog (1753 – 1807)
Björkman,Fredrik Adolph, f. 17 apr. 1753 i Sigtuna, d 28 nov. 1807 i Uppsala. Föräldrar: råd- och handelsmannen, titulärborgmästaren Karl Gustav Björkman och Kristina Lilja. Sponsions-student i Uppsala 3 maj 1760; besökte Uppsala katedralskola till 1769; övertog efter faderns död 1771 en kort tid dennes handelsrörelse i Sigtuna; återvände s. å. till Uppsala, där han bedrev filologiska, studier...
Benzelstierna, Lars, Riksdagsledamot, Präst, Biskop, Teolog, Filolog (1719 – 1800)

4. Lars Benzelstierna, den föregåendes kusin, son till B. 1 i hans första gifte, f. 19 apr. 1719 på Starbo i Norrbärke, d 18 febr. 1800 i Västerås. Student i Uppsala 4 mars 1729 och i Lund 22 okt. 1735; disp. 15 febr. 1738 (De successione episcoporum canonica apud evangelicos praesertim in Svecia; pres. H. Benz...

Apelblad, Jonas, Filolog, Kunglig informator (1718 – 1786)

Apelblad, Jonas, f. 25 febr. 1718 i Vadstena, d 17 feb. 1786 på Åkerby i Södertörn. Föräldrar: slottssmeden Nils Östensson och Kristina Hellstedt. Efter studier i Vadstena trivialskola och Linköpings gymnasium inskriven som student i Uppsala (under namnet Apelgren) 2 juni 1738; disp. 21 mars 1746 och 12 apr. 1749; fil. magister 13 juni s. å.; f...

Arenbechius, Petrus Dieterici, Präst, Gymnasielärare, Filolog (1620 – 1673)

Arenbechius, Petrus Dieterici, f. 1620 i Närke, d. 3 maj 1673 (själaringning 10, juni). Son till komministern, i Mariefred, sedermera kyrkoherden i Tumbo och Råby Dietericus Christophori. Studerade i Örebro och Strängnäs; student i Uppsala maj 1636; preceptor för Erik Benzelius d. ä. 1640–45; disp. vid collegium illustre i Stockholm 16...

Ausius, Henrik, Jurist, Filolog (1603 – 1659)

Ausius, Henrik, f. 28 sept. 1603, d. 23 (26?) apr. 1659 (begravd 8 maj). Föräldrar: kyrkoherden i Ås Magnus Hénrici och Cecilia Håkansdotter. Kallade sig som yngre Henricus Magni. Kom till Växjö skola 1614; student i Uppsala i juni 1627; kallad till kollega vid collegium illustre i Stockholm 1629; återvände som »Trollorum alumnus»...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se