Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
17 träffar, sida:  1 
Alin, Edvard F E, Gynekolog, Obstetriker (1859 – 1935)

2. Edvard Fabian Emanuel Alin, f. 18 apr. 1859 vid Norns bruk i Hedemora landsförsamling. Föräldrar: bruksinspektören Edvard William Alin och Aurora Sofia Lewin. Genomgick stadspedagogin i Säter, två klasser av Falu h. elementarläroverk och övriga klasser vid h. elementarläroverket i Uppsala; avlade mogenhetsexamen därstädes 21 maj 1878...

Anderson, Anders, Poet, Obstetriker (1822 – 1892)

Anderson, Anders, broder till biskopen Johan Andersson (se denne), f. 6 juli 1822 i Ödestugu socken, d 10 sept. 1892 i Östrabo. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Åkers pastorat av Växjö stift Andreas Andersson och Eva Sofia Svalander. Genomgick Jönköpings skola och Växjö gymnasium; student i Lund 3 okt. 1839; dis...

Möller (Essen-), G Elis, Läkare, Obstetriker, Gynekolog (1870 – 1956)

3 Möller, Gustaf Elis Essen-, brorson till M 2, f 17 febr 1870 i Jönköpings Västra förs, d 24 nov 1956 i Lund, Domk. Föräldrar: tullförvaltaren Tage Magnus Peter Möller o Ida Antoinette v Essen. Elev vid hal i Jönköping och Härnösand, vid Gbgs h latinlärov ht 86, mogenhetsex där 25 maj 88, inskr vid LU 11 sept 88, FK 31 maj 90, eo amanue...

Netzel, N Wilhelm, Obstetriker, Gynekolog (1834 – 1914)

Netzel, Nils Wilhelm, f 1 nov 1834 i Sthlm, Kat, d 8 febr 1914 där, Joh. Föräldrar: grosshandl Nils Gustaf N o Hedda Wilhelmina Sandblad. Elev vid Västerås elementarlärov, studentex vid UU 24 maj 53, inskr där 26 maj 53, med fil ex där 12 sept 54, underläk vid Allm garnisonssjukh i Sthlm 1 april–1 okt 55, MK vid UU 30 mars 58, ML där 31 jan 61, amanuens o underläk vid Serafimerlasarettets me...

Lundqvist, E Birger, Läkare, Obstetriker, Gynekolog, Barnmorskelärare (1888 – 1972)

Lundqvist, Ernst Birger, f 26 juni 1888 i Själevad, Vnl, d 25 aug 1972 i Sthlm, Osc. Föräldrar: disponenten Gustaf L o Mathilda Charlotta Winberg. Mogenhetsex vid Umeå h a l 12 juni 07, MK vid KI 9 sept 11, tjänstg vid kirurg avd vid Sabbatsbergs sjukhus periodvis 13-17, ML vid Kl 30 maj 17, underläk vid Allm barnbördshuset (BB) i Sthlm 1 juli 17–30 ...

Liljevalch, Carl F, Läkare, Obstetriker (1770 – 1844)

1 Liljevalch, Carl Fredrik, f 7 sept 1770 i Lund, d 12 mars 1844 där. Föräldrar: handl, rådmannen Olof Lilljewalch o Elisabeth de la Rose. Inskr vid LU 27 juni 85, disp pro exercitio 20 dec 88, ML 30 nov 91, läk vid lasarettet i Lund 5 dec 91—08, disp vid LU 15 maj 93, prom MD där 13 juni 94, tf adjunkt vid med fakulteten där 94, led av Colleg med 9 maj 96, tjänstg på allm barnbördshuse...

Lindfors, A Otto, Obstetriker, Gynekolog (1852 – 1909)

3 Lindfors, Axel Otto, bror till L 2, f 8 nov 1852 i Lund, d 18 aug 1909 vid Diken, Rhen-provinsen, Tyskland (enl db för Lund). Mogenhetsex vid katedralskolan i Lund maj 72, inskr vid LU sept 72, med fil ex 1 april 74, MK där 30 maj 77, amanuens vid obstetriska klin på Allm BB i Sthlm 12 jan-31 aug 80, vid gynekolog klin, Sabbatsbergs sjukh, 1 okt 80—1 ju...

Lennander, Karl G, Kirurg, Obstetriker (1857 – 1908)
Lennander, Karl Gustaf, f 20 maj 1857 i Kristianstad, f 15 mars 1908 i Uppsala. Föräldrar: förste konstapeln vid Wendes art:reg Nils August L o Else (Elisabeth) Billing. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 1 juni 75, inskr vid UU 16 sept 75, med fil ex 14 dec 76, amanuens vid farmakolog instit ht 78—ht 80, MK 12 mars 81, andre läk vid kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn 84—85, ama...
Karlson, Stig, Gynekolog, Obstetriker (1900 – 1967)

Karlson, Stig, f 22 maj 1900 i Sthlm, Ad Fredr, d 10 april 1967 där, Joh. Föräldrar: handelsresanden Adolf Fredrik K o Agnes Axling. Studentex vid h a l i Strängnäs vt 19, kansliex vid StH 15 dec 21, MK vid Kl 28 mars 25, ML där 22 april 30, underläk vid Sofiahemmet 1 okt 30—30 juni 32, vid Garnisonssjukh:s kir avd 15 dec 32—31 maj 36, amanuens på Allm BB:s klinik I 1 sept 37—31 jan 40,...

Genell, Sune, Läkare, Obstetriker (1897 – 1960)

Geneil, Sune, f 9 maj 1897 i S Åsum (Malm), d 7 dec 1960 i Malmö (Limhamn). Föräldrar: sparbankskamreraren Nils G o Maria Lovisa Nelander. Studentex vid Malmö h a l 22 maj 16, inskr vid LU 17 jan 17, MK 31 maj 21, ML 31 maj 28, amanuens vid Gbgs barnbördshus o vid Akad sjukhuset i Uppsala 31—35, underläk vid Lunds lasaretts kvinnoklinik 1 jan 36—31 maj 38, bitr lär i obstetrik o gynekologi v...

Gröné, Otto H, Kommunalpolitiker, Obstetriker, Gynekolog (1872 – 1960)

Grönc, Otto Henrik, f 4 dec 1872 i Grönby (Malm), d 2 dec 1960 i Malmö. Föräldrar: lantbrukaren Ola Nilsson o Karna Mårtensdtr. Mogenhetsex vid Lunds h a l 24 maj 93, inskr vid LU ht 93, med fil ex 15 sept 94, MK 26 febr 98, ML 29 maj 01, amanuens o underläk i Lund o Malmö 96—06, läk vid barnbördsavd vid Malmö allm sjukhus 1 febr 07, lasarettsläk där 20 nov 09, avd:läk vid Reservespital nr 1...

Cederschjöld, Fredrik August, Läkare, Obstetriker (1813 – 1883)

4. Fredrik August Cederschjöld, den föregåendes son, f. 27 maj 1813 i Stockholm, d 10 mars 1883 därstädes. Student i Lund 5 aug. 1830; filol. kand. 21 dec. 1833; fil. kand. 16 juni 1835; avlade med. farm. examen 23 dec. 1836; med. kand. 23 dec. 1837; med. lic. 11 juni 1839; disp. 20 juni 1839 (Om fostrets framkomst ur moderlifvet efter quinnans död; p...

Cederschjöld, Pehr Gustaf, Läkare, Riksdagsledamot, Obstetriker (1782 – 1848)

3. Pehr Gustaf Cederschjöld, den föregåendes broder, f. 4 sept. 1782 på Lidboholm i Sjösås socken, d 12 febr. 1848 i Stockholm. Elev vid Växjö skola 24 okt. 1792—1795; tjänstgjorde under ett år hos en regementsskrivare och ett och ett hälft år hos en häradsskrivare; student i Lund 3 okt. 1798; innehade informatorsplatser; disp. 21 juni 1805 (De unitat...

Bruzelius, Arvid Sture, Läkare, Botanist, Obstetriker, Kirurg (1799 – 1865)

3. Arvid Sture Bruzelius, den föregåendes kusin och broder till B. 1, f. 9 mars 1799 på Tågarp i Västra Tommarps församling, d. 28 jan. 1865 i Lund. Efter skolgång i Lund student därstädes 9 jan. 1816; disp. 5 apr. 1819 (Dissertatio theologica de summo theologicae dogmaticse principio. Specimen examinis pastora...

Bergstrand, Carl H, Läkare, Obstetriker, Kirurg (1800 – 1850)
Bergstrand, Carl Henrik, f. 9 febr. 1800 på Sikfors bruk, Hällefors socken, d 8 maj 1850 i Uppsala. Föräldrar: bruksinspektören Samuel Bergstrand och Cici-lia Dahlin. Åtnjöt enskild undervisning; student i Uppsala 13 apr. 1813; med. fil. kand. 9 juni 1819; disp. 12 juni s. å. (Octava Iliadis Homericæ Rhapsodia Grasæ et Svethice, p. II; pres. J. Trailer); inskrevs vid karolinska institutet 1821...
Ask, Carl Jacob, Kirurg, Obstetriker (1825 – 1897)

1. Carl Jacob Ask, f. 16 sept. 1825 på Skarhults gård i Skåne, d. 6 aug. 1897 på sin villa Karlsvik vid Ringsjön. Föräldrar: dåvarande förvaltaren å Karl XIV Johans egendom Skarhults slott och gods John Ask och Jakobina Petronella Modéer. Avlade fullständig studentexamen i Lund 8 juni 1842; disp. 10 dec. s. å. (Bonaven...

Stobæus, Kilian, Läkare, Obstetriker (1717 – 1792)

4 Stobæus, Kilian, kusins son till S 3, f 3 jan, dp 6 jan 1717 i Malmö, S:t Petri, d 11 mars 1792 i Lund. Föräldrar: borgmästaren Jöns S o Johanna Kröger. Elev vid Malmö trivialskola, inskr vid LU 12 dec 34, disp 30 jan 42 o 5 jan 45, anatomie prosektor 43, MD 2 nov 45, allt vid LU, stadsläk i Malmö 44–57, provinsialläk i Malmöhus län 12 april ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se