Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
30 träffar, sida:  1 
Almgren, Oscar, Arkeolog (1869 – 1945)

3. Oscar Almgren, den föregåendes son, f. 9 nov. 1869 i Stockholm. Genomgick h. latinläroverket å Södermalm; avlade mogenhetsexamen därstädes 15 maj 1886; student i Uppsala 21 sept. s. å.; fil. kand. 12 dec. 1889; fil. lic. 23 sept. 1893; disp. 18 maj 1897; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit undersöknings-resor inom Sve...

Andersson, Johan Gunnar, Geolog, Arkeolog (1874 – 1960)

Andersson, Johan Gunnar, f. 3 juli 1874 i Knista, Örebro län. Föräldrar: lantbrukaren Johan Andersson och Hedvig Lekberg. Avlade mogenhetsexamen i Örebro 10 juni 1892; student i Uppsala s. å.; fil. lic. 2 dec. 1901; disp. 13 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1902. Amanuens vid geologiska institutionen i Uppsala läsåret 1900–01; docent i geol...

Sernander, J Rutger, Botanist, Arkeolog, Växtgeograf (1866 – 1944)

Sernander, Johan Rutger, f 2 nov 1866 i Vi-by, Ör, d 27 okt 1944 i Uppsala. Föräldrar: kronofogden, lanträntmästaren o bankdirektören Gustaf Walfrid S o Edla Charlotta Wadsten. Mogenhetsex vid H a l i Örebro 29 maj 85, inskr vid UU 15 sept 85, FK 30 jan 89, FL 28 okt 93, disp 12 dec 94, doc i växtgeografi 10 jan 95, FD 31 maj 95, e o amanuens vid botan...

Rydbeck, S Otto H, Arkeolog (1872 – 1954)

1 Rydbeck, Sven Otto Henrik, f 25 aug 1872 i Lund, d 13 sept 1954 där. Föräldrar: urmakaren Carl Henrik R o Christina Friberg. Mogenhetsex vid H a l i Lund 3 juni 90, inskr vid LU 27 aug 90, med fil ex där 30 maj 91, VHAA:s ombud från 94, FK vid LU 14 dec 99, e o amanuens vid hist museet samt mynt- o medaljkabinettet 30 maj 01, förest där 25 febr 04–26 aug 37, FL 28 maj 03, disp 3 dec 0...

Rydh (-Munck af Rosenschöld), Hanna A, Riksdagsledamot, Arkeolog, Feminist (1891 – 1964)

Rydh(-Munck af Rosenschöld), Hanna Albertina, f 12 febr 1891 i Sthlm, Ad Fredr, d 29 juni 1964 där, Joh. Föräldrar: direktören Johan Albert Ryd o Matilda Josefina Westlund. Led av centralstyr för Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförb (SSUH) 09–14, studentex vid Wallinska skolan i Sthlm 21 maj 10, inskr vid StH ht 11, FKdär 11 dec 15, utf&...

Salin, C Bernhard, Arkeolog (1861 – 1931)

Salin, Carl Bernhard, f 14 jan 1861 i Örebro, d 29 okt 1931 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: arkitekten o ingenjören Carl Johan S o Anna Wendela Carolina Wohlfahrt. Mogenhetsex vid Allm lärov i Nyköping 28 maj 80, inskr vid UU 2 sept 80, FK 29 jan 85, FL där 7 dec 88, e biträde vid VHAA 12 febr 89, disp vid UU 13 maj 90, FD där 31 maj 90, tf amanuens vid VHAA 24 nov 99 (tilltr 1 jan 00), e o andr...

Schröder, Johan Henrik, Arkeolog, Universitetsbibliotekarie, Numismatiker (1791 – 1857)

Schröder, Johan Henrik, f 18 april 1791 i Västerås, d 8 sept 1857 i Uppsala, Domk. Föräldrar: konsistorienotarien Johan S o Henrica Ugla. Studier vid trivialskolan o gymnasiet i Västerås, inskr vid UU 13 juni 10, disp pro exercitio där 18 maj 11, konsistorieamanuens i Västerås 21 juli 14, disp pro gradu vid UU 31 maj 15, mag 15 juni 15, do...

Nilsson, Sven, Präst, Arkeolog, Naturalhistoriker (1787 – 1883)

Nilsson, Sven, f 8 mars 1787 i Asmundtorp, Malm, d 30 nov 1883 i Lund. Föräldrar: åbon Nils N o Tora Svensdtr. Elev vid lärdomsskolan i Landskrona 98, inskr vid LU 14 febr 06, filol kand 6 dec 09, FK 24 april 11, disp pro gradu 15 maj 11, mag 21 juni 11, doc i naturalhist o amanuens vid Naturhist museet 8 sept 12, ekon adjunkt 17 febr 16, MK 22 maj 18, tf prof i naturalhist periodvis 18

Nordén, G Arthur, Journalist, Lingvist, Arkeolog, Manusförfattare (1891 – 1965)

Nordén, Gustaf Arthur, f 22 dec 1891 i Norrköping, Olai, d 3 okt 1965 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: möbelsnickaren Gustav Fredrik N o Ida Amanda Nilsson. Elev vid Norrköpings h a l ht 03, studentex där 13 maj 10, inskr vid UU ht 10, FK där 30 maj 13, lär vid Värmlands läns folkhögsk i Molkom 5 mars

Nordenskiöld, Gustaf E A, Geolog, Arkeolog, Mineralog (1868 – 1895)

5 Nordenskiöld, Gustaf Erik Adolf, son till N 4, f 29 juni 1868 i Sthlm, Finska, d 6 juni 1895 i Mörsil, Jämtl (kbf i Ad Fredr, Sthlm). Mogenhetsex vid Beskowska skolan i Sthlm maj 87, inskr vid UU ht 87, vid StH 19 febr 89, FK vid UU 12 dec 89, företog vetensk forskn:resa till Spetsbergen 90, till Rio Mancos' kanjonsystem i Mesa Verde-o...

Nerman, Birger, Historiker, Filolog, Arkeolog (1888 – 1971)

2 Nerman, Birger, bror till N 1, f 6 okt 1888 i Norrköping, S:t Olai, d 22 aug 1971 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid hal i Norrköping 10 juni 07, inskr vid UU 19 sept 07, FK där 31 mars 10, bibliotekarie vid Östgöta nation 12, FL vid UU 16 sept 12, disp 7 maj 13, FD 31 maj 13, doc i nordisk o jämförande fornkunskap med nordisk sagohist 20 o...

Nihlén, John V, Arkeolog, Hembygdsforskare (1901 – 1983)

Nihlén, John Valfrid, f 8 mars 1901 i Kristinehamn, d 26 mars 1983 i Lund, Domk. Föräldrar: läraren Nils Nilén o Britta Maria Björnsson. Studentex som privatist vid Norra latinlärov i Sthlm 18 juni 19, inskr vid UU ht 20, FK där 15 dec 22, amanuens vid VHAA 25–27, FL vid UU 30 okt 26, disp 20 maj 27, FD där 16 sept 27, bedrev arkeol forskmar bla på Gotland 29-35, VD i Samfundet för hembygdsv...

Nilsson, N Martin P:son, Klassisk filolog, Arkeolog, Universitetsrektor (1874 – 1967)

Nilsson, Nils Martin Persson, f 12 juli 1874 i Stoby, Krist, d 7 april 1967 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: lantbrukaren Per N o Ingar Jönsdtr. Mogenhetsex vid Kristianstads h a l 10 juni 92, inskr vid LU 6 sept så, FK 31 maj 95, FL 31 jan 00, disp 26 maj så, FD 31 maj så, doc i grekiska språket o litteraturen 20 juni så, allt vid LU, tf eo pr...

Montelius, G Oscar A, Arkeolog, Riksantikvarie (1843 – 1921)

1 Montelius, Gustaf Oscar Augustin, f 9 sept 1843 i Sthlm, Maria, d 4 nov 1921 där, ibid. Föräldrar: hovrättsrådet Oscar Augustin M o Clara Octavia Norin. Inskr vid UU 18 maj 61, anställd vid Statens hist mus 3 febr 63, eo amanuens där 15 dec 68, FK vid UU 14 dec 68, disp 22 maj 69, FD 31 maj 69, led av styr för Antropologiska sällsk frå...

Lindqvist, Sune, Arkeolog (1887 – 1976)

Lindqvist, Sune, f 20 mars 1887 i Eskilstuna, d 23 mars 1976 i Uppsala. Föräldrar: läroverkskollegan Carl Axel L o affärsinnehavaren Eva Mathilda Hermannia Brambeck. Mogenhetsex vid Strängnäs h a l 25 maj 05, inskr vid UU 14 sept 05, FK där 27 okt 08, eo amanuens vid UU:s museum för nordiska fornsaker 3 april —31 dec 09, amanuens (med kortva...

Lidén, Oskar L, Skriftställare, Folkskollärare, Skolrektor, Arkeolog (1870 – 1957)

Liden, Oskar Linus, f 8 dec 1870 på Korpås, Ornunga, Älvsb, d 22 mars 1957 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren August Ericsson o småskollärarinnan Anna Cajsa Johansdtr. Mogenhetsex vid Gbgs h latinlärov vt 92, inskr vid Gbgs seminarium ht 93, folkskollärarex 94, folkskollärare i Eskilstuna 94— 95, i Norberg 96—08, studieresor till Island, Danmark, Norge, rektor för Jonstorps h folkskola 09—...

Kjellberg, Ernst G U, Konsthistoriker, Arkeolog (1891 – 1938)

3 Kjellberg, Ernst Gustaf Ulrik, son till K 2, f 23 febr 1891 i Uppsala, d 5 aug 1938 i Sthlm, Kungsh. Mogenhetsex vid Uppsala h a l vt 09, inskr vid UU ht 09, FM där 30 maj 13, vik lektor i latin o grekiska vid Strängnäs h a l 3 nov 13—vt 14, timlär i latin vid Uppsala gymn för flickor ht 14—vt 18, FL vid LU 31 maj 19, amanuens vid NM 1 juli 19—31, t...

Kjellberg, A Lennart, Arkeolog (1857 – 1936)

2 Kjellberg, Anders Lennart, son till K 1, f 30 sept 1857 i Uppsala, d 7 maj 1936 där. Studentex vid Uppsala h a l vt 77, inskr vid UU 30 aug 77, FK där 27 maj 82, eo amanuens vid UUB vt 83—vt 93, FL vid UU 29 maj 89, disp där 30 maj 90, FD där 31 maj 90, ledde tills med prof S Wide utgrävn av Poseidontemplet på Kalaureia (Porös) maj—juli 94, vetensk ...

Kjellmark, Knut B, Arkeolog (1866 – 1944)

Kjellmark, Knut Bernhard, f 29 okt 1866 i Mariefred, d 23 juni 1944 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: prosten Bernhard Agathon K o Hildegard Jenny Sofia Broman. Mogenhetsex vid h a l i Örebro ht 87, inskr vid UU 20 sept 88, FK 15 dec 93, extra geolog vid Sveriges geol undersökn 96—00, FL vid UU 27 maj 98, studier vid Ultuna lantbruk-sinst 98—99, lär vid Värmlands läns folkhögsk 99—01, vid Jämtlan...

Hallström, Gustaf A, Arkeolog (1880 – 1962)

Hallström, Gustaf Axel, f 11 juli 1880 i Sthlm (Maria), d 5 okt 1962 där (ibid). Föräldrar: folkskollär August Reinhold H o Anna Hilda Andriette Svensson. Mogenhets-ex i Sthlm vt 00, inskr vid UU ht 00, FK 30 jan 04, amanuens vid Livrustkammaren vissa perioder 06—08 o vid Riksmus etnografiska avd 07—08, amanuens vid Statens hist mus 09—25, lär vid KTH i fornläm-nings- o naturskyddslära ...

Forssander, John-Elof, Arkeolog (1904 – 1944)

Forssander, John-Elof, f 10 maj 1904 i Växjö, d 14 jan 1944 i Lund (Domk). Föräldrar: kronofogden John Edvard Linus F o Anna Oskaria Hellquist. Studentex vid Lunds h a lärov 26 maj 1922, inskr vid Lunds univ 6 sept s å, fil kand där 29 maj 1925, amanuens vid Lunds univ:s hist mus 1927, l:e amanuens där 1 jan 1929, fil lic 18 mars 1930, disp för drsgrad 24 maj 1933, fil dr 31 maj s å, do...

Frödin, Otto V A, Arkeolog (1881 – 1953)

2 Frödin, Otto Vilhelm Andreas, bror till F 1, f 20 febr 1881 i Uppsala (Domk), d 14 aug 1953 i Lidingö (Sth). Mogenhetsex vid Uppsala h a l 25 maj 1899, inskr vid Uppsala univ 1 sept s å, fil kand där 27 maj 1903, eo amanuens vid Statens hist museum 3 okt 1905, fil lic vid Uppsala univ 27 maj 1909, förest för Statens hist museums avd för st...

Ekman, Otto Christian, Läkare, Arkeolog, Fornsakssamlare (1791 – 1866)

1. Otto Christian Ekman, f. 24 sept. 1791 i Malmö, d. 5 aug. 1866 i Kalmar. Föräldrar: tenngjutaråldermannen Magnus E. och Maria (Maja) Catharina Lang. Elev i Malmö trivialskola 1801; student vid Lunds univ. 10 febr. 1810; teol. ex. 14 maj s. å.; ex. philologicum 14 juni 1813; ex philosophicum 4 dec. 1813; underläkare vid Skånska karabinj&...

Eckhoff, Per Emil Cornelius, Tidskriftsredaktör, Antikvarie, Arkeolog, Fornforskare (1846 – 1923)

Eckhoff, (före 1919 Ekhoff, jfr släktart. Eckhoff ovan), Per Emil Cornelius, f. 30 mars 1846 i Stockholm (Hovf.), d. 6 okt. 1923 i Djursholm. Föräldrar: revisorn i Kammarrätten Pehr Wilhelm Ekhoff och Mathilda Gustafva Benedikta Holmgren, Student vid Uppsala univ, 18 sept. 1866; fil. kand. 15 sept. 1873; fil. doktor där 31 maj 1875; e. o. amanuens vid ...

Bruzelius, Magnus, Präst, Historiker, Arkeolog (1786 – 1855)
1. Magnus Bruzelius, f. 10 aug. 1786 i Västra Tömmarps prästgård, d. 29 jan. 1855 i Lund. Föräldrar: kontraktsprosten Nils Nilsson Bruzelius och Johanna Charlotta Sommar. Student i Lund 12 juni 1799; disp. ;20 nov. 1802 (Commentatio academica de Boiorige cimbrorum Italiam invadentium duce; pres. J. Lundblad); filol. kand. 14 dec. 1804; fil. kand. 18 maj 1805; disp. 12 juni s. å. (Dissertatio ph...
Berg, G Wilhelm, Kulturhistoriker, Arkeolog, Hembygdsforskare (1839 – 1915)

Berg, Georg Wilhelm, f. 8 juli 1839 på Visingsö, d 16 juni 1915 i Kungälv. Föräldrar: jägmästaren och intendenten på Visingsborgs kungsgård Lars Gustav Berg och Sofia Karolina Ekman. Avlade avgångsexamen från Jönköpings h. elementarläroverk 1856. Bokhållare och kassör vid Avesta järnbruk; kassör v...

Arne, Ture A Johnsson, Arkeolog (1879 – 1965)

Arne, Ture Algot Johnsson, f. 7 maj 1879 i Drothem. Föräldrar: fröhandlaren Sven August Johnsson och Kristina Anders-dotter. Avlade mogenhetsexamen i Nyköping 12 juni 1897; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 15 sept. 1900; fil. lic. 27 maj 1909; disp. 25 maj 1914; fil. doktor 30 maj s. å. E. o. amanuens hos vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin 7...

Stenberger, Mårten K H, Arkeolog (1898 – 1973)
Stenberger, Mårten Karl Herman, f 27
mars 1898 i Gbg, Domk, d 19 jan 1973 i Danderyd, Sth. Föräldrar: köpmannen Karl Nilsson o Beda Kristina Eriksson (senare Stenberger). Studentex som privatist vid Gbgs h reallärov 20 dec 19, inskr vid LU 24 sept 20, FK där 31 jan 23, inskr vid UU 12 mars 29, FL 27 mars 29, doc i nord o jämförande fornkunskap 28 dec 33, FD 31 maj 34, allt vid UU, red vid Sv t...
Stjerna, Knut Martin, Journalist, Arkeolog (1874 – 1909)

Stjerna, Knut Martin, f 14 mars 1874 i Malmö, S:t Petri, d 15 nov 1909 i Uppsala, Domk. Föräldrar: trafikdirektören vid Statens Järnvägar Carl Johan S o Matilda Johanna Grönlund. Mogenhetsex vid H a l i Malmö 21 maj 92, inskr vid LU 6 sept 92, FK 30 maj 94, FL 31 jan 02, allt vid LU, medarb i Sydsv dagbl snällposten (SDS) 15 dec 00–31 d...

Stolpe, Knut Hjalmar, Arkeolog, Etnograf (1841 – 1905)

1 Stolpe, Knut Hjalmar, f 23 april 1841 i Gävle, d 27 jan 1905 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: justitieborgmästaren Carl Johan S o Katarina Vilhelmina Charlotta Eckhoff. Elev vid Sthlms lyceum 53, inskr vid UU 15 dec 60, FK 28 maj 70, disp 20 mars 72, FD 31 maj 72, allt vid UU, studerade arkeologi vid LU o Khvns univ sommaren 72, amanuens vid LU:s hist o etnografiska museum ht 73, doc i n...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se