Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
34 träffar, sida:  1 
Andersson, C F Gunnar, Skogsforskare, Paleobotanist (1865 – 1928)

Andersson, Carl Filip Gunnar, f. 25 nov. 1.865 i Ystad. Föräldrar: civilingenjören Karl Johan Andersson och Eva Charlotta Malmström. Studerade vid läroverken i Ystad och Lund; avlade mogenhetsexamen i Lund 27 maj 1884; inskrevs vid Lunds universitet 10 sept. s. å.; fil. kand. 14 dec. 1886; fil. lic. 30 maj 1891; disp. 27 maj 1892; fil. doktor 31 maj s. å....

Sjöbeck, E Mårten, Agronom, Kulturgeograf, Järnvägsman (1886 – 1976)

Sjöbeck, Edvard Mårten, f 19 sept 1886 i Khvn, Sankt Matthaeus, d 6 nov 1976 i Helsingborg, Maria. Föräldrar: köpmannen Alexander Vitalis S o Anna Lovisa Andersson. Mogenhetsex vid H a l i Malmö 12 dec 07, inskr vid LU vt 08–vt 09, e skrivbiträde vid Järnvägsstyr, Malmö, 1 okt 09, e o kontorsskrivare där 1 okt 11, kontorsskrivare ...

Schotte, Gunnar V, Skogsforskare (1874 – 1925)

2 Schotte, Gunnar Victor, bror till S 1, f 9 mars 1874 i Nyköping, Östra, d 28 aug 1925 i Stocksund, Danderyd, Sth (enl db för Lidingö). Mogenhetsex vid H realläroverket i Sthlm 19 maj 94, elev vid Ombergs skogsskola, Ög, 1 juli 94, ex där 15 juni 95, elev vid Skogsinst 1 juli 95, ex där 15 juni 97, e jägmästare i södra distrikt...

Petterson, C Henrik, Jägmästare, Skogsforskare (1879 – 1962)

Petterson, Carl Henrik, f 20 aug 1879 i Sthlm, Nik, d 7 juli 1962 där, Gust Vasa. Föräldrar: dir Carl Fredrik Pettersson o Edla Maria Magdalena Svensson. Mogenhetsex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 18 maj 98, elev vid Ombergs skogsskola 1 juli 98, ex där 13 juni 99, elev vid Skogsinst 1 juli 99, ex där 18 juni 01, extra jägmästare i Umeå distr 27 juni 02, eo tjänsteman i Domänstyr 9 jan 0...

Nolcken, von, Carl Adam, Agronom, Riksdagsledamot (1811 – 1857)

4 von Nolcken, Carl Adam, brorsons son till N 2 o N 3, f 20 juli 1811 i Källstorp, Malm, d 3 sept 1857 där. Föräldrar: landsh, frih Eric Reinhold N o frih Anna Magdalena Eleonora Strömfelt. Studier i Kiel o Khvn, inskr vid UU 19 okt 30, ägare av Jordberga, Källstorp o Havgård, Börrin...

Nonnen, Edvard, Agronom, Jordbrukslärare (1804 – 1862)

2 Nonnen, Edvard, son till N 1, f 30 juni 1804 i Hamburg, Deutsch-Evangelisch-Reformierte Gemeinde, d 2 mars 1862 i Rackeby, Skar. Elev vid Westminster School, London, privatstudier i kemi för M Faraday o botanik för T Forster där till 19, naturvetensk studier i Sthlm 21–23, lantbrukspraktik på Engeltofta, Barkåkra, Krist, 23–24, studier vid la...

Näslund, H Manfred E, Landshövding, Skogsvetenskapsman (1899 – 1988)

Näslund, Hans Manfred Eugen, f 28 juni 1899 i Skön, Vnl, d 18 juli 1988 i Vallentuna, Sth. Föräldrar: handlanden Hans N o Amanda Kristina Charlotta Andersson. Studentex vid h a l i Sundsvall 23 maj 19, hjälpkolare, avmätare o tillsynsman inom Ulr Holms skogsförvaltn i Jämtland 20–21, civiljägmästarex vid Skogshögsk 26 maj 25, anst&...

Müller, C Alexander, Lantbrukare, Lantbrukskemist (1828 – 1906)

1 Müller, Carl Alexander, f 9 maj 1828 i Wellershof, Bayern, Tyskland (Just:dep), d 28 jan 1906 i Agunnaryd, Kron. Föräldrar: godsägaren Carl-August M o Auguste Henriette Christiane Hertel. Dr phil vid univ i Leipzig 50, lärare i kemi vid lantbruks- o tekn skolan i Chemnitz 51, förest för agrikulturkemiska anst där 53, förest för LA:s agrikulturkemiska försöksanst 9 april 56—febr 69, prof:s ...

Nathhorst, Johan T, Agronom, Ämbetsman (1794 – 1862)

1 Nathhorst, Johan Theophil, f 19 mars 1794 i Flisby, Jönk, d 2 sept 1862 i Sthlm, Ad Fredr. Föräldrar: regementsläkaren assessor Johan Theophilus N o Hedvig Meurling. Inskr vid UU 8 mars 11, kansliex där 8 dec 12, eo kanslist i RA 13, kopist där 20 okt 15–10 dec 16, brukare av godset Näs, Adelöv, Jönk, 19–39, chef för statliga me...

Nathorst (Nathhorst), Hjalmar O, Agronom, Lantbrukslärare (1821 – 1899)

2 Nathorst (Nathhorst), Hjalmar Otto, son till N 1, f 10 sept 1821 i Adelöv, Jönk, d 7 mars 1899 i Lund. Genomgick Degebergs lantbruksinst, Rackeby, Skar, 11 juni 41–16 mars 42, studerade bl a ängsvattningskonsten i Tyskland o Schweiz 42, underlär vid lantbruksskolan på Väderbrunn, Bergshammar, Söd, 1 juli 42, förest där 48–mars 55,...

Nilsson, Fredrik W, Växtförädlare, Trädgårdsforskare (1903 – 1986)

Nilsson, Fredrik Wilhelm, f 16 maj 1903 i Vollsjö, Malm, d 20 sept 1986 i Landskrona. Föräldrar: lantbrukaren Nils Persson o Ingrid Ohlsson. Studentex vid Lunds h elementarskola 27 maj 20, jordbrukspraktik juni 20–dec 22, inskr vid LU 1 febr 23, vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 23, agronomex där 21 okt 25, FK vid LU 18 mars 25, eo amanuens vid geol instit där 18...

Mattsson Mårn, Ludvig H, Jägmästare, Skogsforskare (1892 – 1967)

Mattsson Mårn, Ludvig Harald, f 26 jan 1892 i Sthlm, Maria, d 14 febr 1967 där, Västerled. Föräldrar: övermaskinisten Frans Ludvig Leonard Mattsson o Emma Augusta Maria Carlsson. Mogenhetsex vid h reallärov på Östermalm, Sthlm, 19 maj 10, skogspraktikant i Norrbottens län, vid Elvestorps bruks ab o Laxå bruks ab, Ör, samt vid Gimo bruks ab, Upps, juni 10sept 11, el...

Lovén, Fredrik A, Jägmästare, Skogsforskare, Skogschef (1847 – 1929)

7 Lovén, Fredrik August, kusin till L 4, L 5 o L 6, f 2 maj 1847 i Lund, d 24 nov 1929 i Karlstad. Föräldrar: prof Nils Henrik L o Ulrika Elisabeth Liljewalch. Mogenhetsex vid Lunds h elementarlärov 7 juni 66, inskr vid LU 27 jan 68, FK där 7 maj 73, skogsvetensk studieresa till Tyskland 73–74, disp vid LU 28 maj 74, FD d&a...

Lyttkens, August, Folkhögskolelärare, Agronom (1845 – 1925)

3 Lyttkens, August, bror till L 2, f 14 jan 1845 i Gustaf (nu Börringe), Malm, d 20 sepl 1925 i Sthlm, Hedv El. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 4 juni 66, elev vid Alnarps lantbruksinst 1 nov 66–16 okt 68, genomgick Skälby vithetsbränneriskola 68–69, förvaltare vid Mettenhof, Holstein, 69, vid Skedala Snöstorp, Hall, 70–93, lär...

Lind, Gustaf H, Kommunalpolitiker, Trädgårdsforskare (1869 – 1945)

Lind, Gustaf Herman, f 14 april 1869 i Dagsberg, Or, d 21 jan 1945 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: trädgårdsmästaren Per Johan L o Sofia Magnusdtr. Elev vid Norrköpings hal, trädgårdspraktik 85—89, genomgick LA:s trädgårdsskola vid Experimentalfältet 89 — 91, trädgårdsmästare o lär där 91—00, förest där o dir for LA:s trädgårdsavd 00—34, sekr i Sveriges pomologiska fören 00—08, ordf i Sthl...

Lange, N Gunnar, Agronom, Riksdagsledamot, Nationalekonom, Kommunalpolitiker, Handelsminister, Civilminister (1909 – 1976)

Lange, Nils Gunnar, f 9 mars 1909 i Sthlm, Ad Fredr, d 17 sept 1976 där, Bromma. Föräldrar: kanslirådet Nils Johan Gabriel L o Magda Lovisa Boije. Studentex vid N reallärov i Sthlm vt 28, inskr vid StH vt 29, ordf i Sthlms Clartésektion 31–33, FK vid StH 15 dec 33, amanuens i Statens jordbruksnämnd 35, bitr sekr i bostadssoc utredn 35, assiste...

Leufvén, J Gustaf J:son, Agronom, Kommunalpolitiker (1870 – 1932)

1 Leufvén, Johan Gustaf Johansson, f 18 sept 1870 i By, Kopp, d 2 febr 1932 i Berlin. Föräldrar: organisten Johan Erik Johansson o Sofia Bernhardina Leufvén. Mogenhetsex vid Gävle h a l vt 89, ord elev vid Ultuna lantbruksinst 89—91, vid Alnarps h mejeriskola 91—92, mejeriinstruktör vid Jörgensens mejerier i Dalarna 92—93, tf meje...

Insulander, P Erik G, Agronom, Lantbrukslärare, Lantbrukare (1871 – 1939)

2 Insulander, Per Erik Gustaf, brorson till I 1, f 31 mars 1871 i Ovansjö, Gävl, f 1 maj 1939 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: folkskoleinsp FD Gustaf Bernhard I o Hilda Augusta Katarina Isoz. Mogenhetsex vid h a l i Gävle vt 89, elev vid Bjärka-Säby lantbruksskola 90—91, ord elev vid Ultuna lantbruksinst 91—93, 2:e lär vid Skaraborgs läns lantbruksskola p...

Johnson, Anders, Agronom (1795 – 1854)

Johnson, Anders, f 16 jan 1795 på Brands-torps skattegård, Norra Björke, Älvsb, d 1 jan 1854 på Höglunda, Kållands-Åsaka (enl db för Råda), Skar. Föräldrar: klockaren Jonas Månsson o Elin Bengtsdtr. Utbildn under George Stephens ledn o hans assistent i agrikulturtekn frågor omkr 15, studier i Skottland 24—31, ledde utdikn:företagen i Skaraborgs län 31—32, agronom hos Skaraborgs, Värmlan...

Jonson, Tor W, Jägmästare, Skogsforskare, Föreläsare (1880 – 1949)

Jonson, Tor William, f 13 nov 1880 i Edsvära, Skar, d 14 maj 1949 i Danderyd, Sth. Föräldrar: godsäg Karl Albert J o Emma Göthilda Lagergren. Mogenhetsex vid h a l i Skara vt 99, elev vid Skogsinst 1 juli 01, utex 16 juni 03, skogstaxator o assistent vid Bergvik & Ala ab:s skogsförvaltn i Hälsingland 03—04, extra jägmästare i Domänverket o assistent i V Hälsinglands revir 16 juni 04...

Hansson, Nils, Agronom, Jordbruksminister (1867 – 1945)

1 Hansson, Nils, f 8 mars 1867 i Tottarp (Malm), d 19 mars 1945 i Djursholm. Föräldrar: lantbrukaren o landstingsmannen Hans H o Bengta Nilsdtr. Studier vid Hvilans folkhögskola 83—84, vid dess lantmannaskola 85—86, extra lär där 93—95, bitr lär vid praktiska övningarna i geodesi o kartritn vid Alnarps lantbruksinst 95—97, agron...

Hellström, Paulus (Paul), Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Lantbrukskemist, Jordbruksminister (1866 – 1927)

Hellström, Paulus (Paul), f 8 jan 1866 i Umeå, d 3 juni 1927 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: målarmästaren Anders H o Maria Eriksson. Mogenhetsex i Umeå vt 84, inskr vid UU ht 84, FK 12 sept 87, FL 6 sept 90, disp pro gradu 13 dec 90, FD 30 maj 91, allt vid UU, avgångsex från Ultuna lantbruksinst 91, adjunkt där i kemi, bakteriologi o ...

Hesselman, O A Henrik V, Botanist, Skogsforskare (1874 – 1943)

1 Hesselman, Oskar August Henrik Vilhelm, f 28 jan 1874 i Sthlm (enl fdb för Å, Ög), d 11 juli 1943 i Djursholm. Föräldrar: fabrikören Bror August H o Marie Louise Åberg. Mogenhetsex vid h a latinlärov på Norrmalm 18 maj 94, inskr vid Sthlms högsk sept 94, inskr vid UU sept 95, FK 31 jan 98, FL 29 maj 01, assistent vid Forstl för...

Funkquist, Herman P A, Agronom, Lantbrukslärare (1870 – 1952)

Funkquist, Herman Peter Anton, f 15 aug 1870 i Mönsterås (Kalm), d 1 jan 1952 i Ängelholm. Föräldrar: godsägaren o lantbruksskoleförest Anton Fredrik F o Gustava Sofia Cedergrem. Mogenhetsex vid h a l i Västerås 2 juni 1890, studier vid lantbruksskolan i Tomta, Romfartuna (Vm), 1890— 92, elev vid Ultuna lantbruksinst 1892, ag-ronomex där 1894, mejerikonsulentex vid Alnarps h mejeriskola...

Engström, Nils Ferdinand Linus, Lantbrukskemist, Lektor (1851 – 1906)

Engström, Nils Ferdinand Linus, f. 15 febr. 1851 på Nybohov, Brännkyrka sn (Sth.), d. 28 aug. 1906 i Lund. Föräldrar: godsägaren Carl Ferdinand Engström och Mathilda Apollonia Glassel. Elev vid Stockholms gymnasium 1865; mogenhetsex. där 15 maj. 1869; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å.; fil. kand. 1875; amanuens vid Uppsala univ:s kemiska ...

Edin, Ernst Harald, Jordbruksforskare (1885 – 1941)

2. Ernst Harald Edin, den föregåendes broder, f. 26 mars 1885 i Piteå, d. 7 juli 1941 i Stockholm (Engelbr.). Mogenhetsex. i Luleå juni 1903; lantbrukspraktik i Skåne och Östergötland 1904– 06; student vid Uppsala univ. vt. 1905; agronom vid Ultuna lantbruksinstitut 1908; fil. kand. i Uppsala 15 sept. 1911; assistent vid Centralanstalten...

Egerström, Fredrik Reinhold, Agronom, Ämbetsman (1851 – 1926)

2. Fredrik Reinhold Egerström, f. 6 juli 1851 i Stockholm (Skeppsh.), d. 17 april 1926 på sin egendom Hanstavik, Södertälje landsförsamling. Föräldrar: kommendören vid flottan Arvid Reinhold Wilhelm Egerström och Maria Trafvenfelt. Mogenhetsex. vid Stockholms lyceum 15 maj 1869; student vid Uppsala univ. 19 aug. s. å.; fil. kand. ...

Ekerot, Victor Arvidsson, Agronom, Riksdagsledamot (1874 – 1938)

Ekerot, Victor Arvidsson, f. 22 mars 1874 i Ekestorp, Söderåkra sn (Kalm.), d. 19 sept. 1938 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: lantbrukaren Fredrik Arfvidsson och Maria Danielsson. Studier vid Högalids folkhögskola och lantmannaskola 1894–97; lantbrukspraktik bl. a. i Danmark; studier vid Askovs folkhögskola där 1897–98; extra ele...

Broman, Johan Fredrik, Agronom, Lantbrukslärare (1839 – 1917)

Broman, Johan Fredrik, f. 24 juni 1839 i Västra Eds församling, d. 6 juni 1917 i Östersund. Föräldrar: mjölnaren Karl Fredrik Broman och Lisa Persdotter. Elev vid Västerviks h. allmänna läroverk 1849—56; elev och bokhållare vid Lindö i Östergötland 1857—61; elev vid Ultuna lantbruksinstitut 24 okt. 1861—24 sept. 1863. Vik. lärare och inspektor vid Ultuna lantbruksinstitut 1 febr. 1863—3...

Bolin, Pehr K W, Agronom, Lantbrukslärare (1865 – 1943)
Bolin, Pehr Karl Wilhelm, f. 4 nov. 1865 i Visby. Föräldrar: kaptenen Jakob Petter Adolf Bolin och Katarina Antoinetta Enbäck. Elev vid Visby h. allmänna läroverk 1876—84 och i nya elementarskolan i Stockholm ht. 1884; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 12 dec. 1884; studerade vid Stockholms högskola 1885; lantbrukselev på Suderby i Västerhejde socken 1 mars—31 aug. 1886; elev vid ...
Bergstrand, Carl Erik, Lantbrukskemist (1830 – 1914)
1, Carl Erik Bergstrand, f. 12 mars 1830 i Kila socken, Västerås stift, d 23 jan. 1914 i Filipstad. Föräldrar: bonden Anders Larsson i Kila och Katarina Matsdotter. Åtnjöt skolundervisning i Sala och Västerås; inskriven i Västmanlands—Dala nation i Uppsala 3 juni 1849; avlade studentexamen 13 juni s. å.; inskriven vid universitetet 19 apr. 1850; fil. kand. 15 sept. 1855; disp. 16 maj 1857; fil...
Arenander, Erik Oskar, Agronom (1862 – 1925)

Arenander, Erik Oskar, f. 25 febr. 1862 i Vårfrukyrka socken. Föräldrar: lantbrukaren Erik Arenander och Josefina Andersson. Åtnjöt undervisning i Klara skola 1874—79, Stockholms södra gymnasium och norra latinläroverk 1879–83; avlade mogenhetsexamen 18 maj 1883; frielev vid Ultuna lantbruksinstitut s. å.; avlade avgångsexamen d&au...

Arrhenius, Johan Petter, Agronom, Riksdagsledamot, Förläggare (1811 – 1889)

1. Johan Petter Arrhenius, f. 27 sept. 1811 i Järeda socken, d. 5 sept. 1889. Föräldrar: lantbrukaren Gustav Isak Arenius och Anna Rebecka Bremer. Genomgick Eksjö skola och Linköpings gymnasium; student i Uppsala 1 okt. 1830; disp. 30 maj 1835 (Diss. symb.-dogm. doctrinam ecclesise Romano-Catholicad et Evangelico-Lutheranse de justificatione diversam tractans, p. III...

Swederus, Magnus Bernhard, Idé- och lärdomshistoriker, Trädgårdsforskare (1840 – 1911)

3 Swederus, Magnus Bernhard, kusinbarn till S 2, f 27 april 1840 i Fellingsbro, Ör, d 22 dec 1911 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kyrkoherden o skolläraren Nils Magnus S o Christina Nyström. Elev vid Västerås elementarlärov, studentex vid UU 15 maj 60, fil kand 29 maj där 75, disp pro gradu 23 maj 77, fil dr 6 sept 77, allt...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se