Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
22 träffar, sida:  1 
Malmström, Sten E, Nordist, Språklärare (1917 – 1979)

Malmström, Sten Erik, f 30 okt 1917 i Högsjö, Vnl (enl fb för Härnösand), d 11 okt 1979 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: dir Sven Johan M o Elsa Matilda Ödmark. Studentex vid h a l på Östermalm 10 maj 37, inskr vid StH ht 37, FM där 14 dec 43, timlär vid Beskowska skolån, Sthlm, ht 45vt 48, äm...

May, Alfred, Läroboksförfattare, Engelsklärare (1804 – 1878)

May, Alfred, f 13 nov 1804 i London (dp 10 dec där, Holborn, St Andrew), d 6 okt 1878 i Sthlm, Klara. Föräldrar: Gold Mounter Richard M o Judith Gough. Lärare i engelska vid Hillska skolan på Barnängen i Sthlm ht 31vt 46, tidvis även teckn:lärare där, bedrev ensk undervisn i engelska i Sthlm från 36, lärare i engelska vid M:lle Kochs skola (senare Hammarstedtska sk...

Michaëlsson, Karl M H, Fransklärare, Romanist, Personnamnsforskare (1890 – 1961)

Michaelsson, Karl Magnus Hjalmar, f 23 juni 1890 i Sthlm, Jak o Joh, d 31 dec 1961 i Gbg, Johanneberg. Föräldrar: apotekaren Carl David Michael M o Anna Sofia Pettersson. Mogenhetsex vid h a l på Norrmalm i Sthlm 14 maj 09, inskr vid UU 15 sept 09, FM 8 april 14, sekr i Uppsala-avd av Alliance Francaise 15

Linder, Nicolaus (Nils), Riksdagsledamot, Nordist, Språklärare (1835 – 1904)

1 Linder, Nicolaus (Nils), f 13 febr 1835 i Vissefjärda, Kalm, d 21 jan 1904 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hemmansäg Petter Karlsson o Ingrid Nilsdtr. Studentex vid UU 21 jan 58, kansliex där 29 jan 61, eo kanslist i eckhdep 14 febr 61–18 nov 67, FK vid UU 15 sept 65, lär i moderna språk vid Fjell-stedtska skolan o privata elementarlärov i Uppsala 65-67, disp vid UU 28 maj 66, FD där 31 maj 6...

Lindqvist, Axel M, Nordist, Lingvist, Språklärare (1882 – 1959)

Lindqvist, Axel Martin, f 15 nov 1882 i Malmö, Caroli, d 27 sept 1959 i Gbg, Vasa. Föräldrar: byggmästaren Anders L o Maria Landgren. Mogenhetsex vid Malmö h a l 4 juni 01, inskr vid LU 6 sept 01, studerade periodvis vid bla univ i Greifswald, Göttingen o Leipzig 04—30, FK vid LU 14 sept 04, FL där 27 maj 09, lär vid Lunds privata h lärarinnesem 09—16, disp vid LU 27 april 12, doc i nor...

Lindroth, E G Ludvig Vilhelm, Översättare, Språklärare, Pedagog (1845 – 1931)

Lindroth, Erik Gustaf Ludvig Vilhelm, f 5 aug 1845 i Ryssby, Kron, d 23 dec 1931 i S:t Per, Ög. Föräldrar: kh Anders Bernhard L o Hedvig Margareta Waller. Studentex i Uppsala 12 maj 63, inskr vid UU vt 63, FK 28 maj 68, vik lektor vid Sthlms gymnasium nov 68—vt 71 o extralär där 71 — 73, disp pro gradu 25 maj 69, FD 31 maj 69, huvudlär i latin o grekiska vid Beskowska skolan i Sthlm 71 ...

Lagerroth, L Fredrik B, Språklärare, Statsvetare (1885 – 1974)

Lagerroth, Lars Fredrik Barthold, f 10 sept 1885 i Önnestad, Krist, d 30 juli 1974 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: kh Lars Elias L och Anna Ulrika Ennes. Mogenhetsex vid h a l i Kristianstad 13 juni 03, inskr vid LU 15 sept 03, FK 31 jan 07, FL 31 maj 13, disp 26 maj 15, FD 31 maj 15, lärare vid Saltsjöbadens samskola 15—17, docent i historisk statskunsk vid LU 2 okt 17, efterprövn för F...

Klintberg, Mathias V, Bibliotekarie, Språklärare, Dokumentärfotograf (1847 – 1932)

Klintberg, Mathias Victor, f 9 okt 1847 i När, Gotl, d 18 juni 1932 i Visby. Föräldrar: prosten Matthias K o Antoinetta Virginia Agrell. Mogenhetsex vid h elementarlärov i Visby vt 66, inskr vid UU 1 okt 66, FK 30 jan 72, extra lär vid Maria lärov i Sthlm 1 april 72-vt 76, adjunkt vid lärov i Visby 18 okt 76, lärov :s sekr 83—93, bibliotekarie där 21 maj 84—12, disp 13 dec 84, FD 31 maj 86, ...

Knös, O Vilhelm, Klassisk filolog, Språklärare (1838 – 1907)

5 Knös, Olof Vilhelm, f 15 aug 1838 i Gamla Uppsala, d 10 jan 1907 i Uppsala. Föräldrar: dompr Anders Erik K o Gabriella Schönherr. Studentex i Uppsala 18 maj 57, inskr vid UU 19 maj 57, FK 28 maj 68, disp 25 maj 69, FD 31 maj 69, doc i grekiska 4 juni 72—vt 74, allt vid UU, lektor i grekiska, latin o filosofisk propedeutik vid h elementarlärov i Gävle 24 febr 74, bitr rektor vid elementarsk...

Hedberg, Nils, Språklärare (1903 – 1965)

Hedberg, Nils, f 11 mars 1903 i Järbo (Gävl), d 24 nov 1965 i Gbg (Osc Fredr). Föräldrar: konstnären Claes Erik Alexander H o Anna Elisabeth Wahlström. Studentex i Sthlm 11 maj 21, inskr vid Sthlms högskola ht 21, vid UU vt 26, FK där 28 maj 27, lektor i spanska vid Gbgs handelshögskola 31—43 o i ryska 36—13, FL vid Gbgs högskola 16 sept 33, studier vid univ i Paris, Grenoble, Rom, Bologna, ...

Geijer, Per Adolf, Lingvist, Fransklärare (1841 – 1919)

5 Geijer, Per Adolf, f 9 april 1841 på Uddeholm, N Råda (Värml), d 16 april 1919 i Uppsala. Föräldrar: disponenten Carl Gustaf Reinhold G o Sofia Lovisa v Geijer. Studentex vid UU 28 jan 60, inskr där 30 jan s å, FK 28 mars 68, disp 20 maj 69, FD 31 maj s å, lär i franska vid Uppsala priv elementarlärov ht 66—vt 73, adj i franska o italienska vid UU 16 febr 72, eo prof i romanska språk där 1...

Grade, Anders, Historiker, Språklärare (1877 – 1943)

Grade, Anders, f 26 mars 1877 i S Sandby (Malm), d 24 dec 1943 i Sthlm (Matt). Föräldrar: lantbrukaren Lars Persson o Elna Larsdtr. Mogenhetsex i Malmö 96, inskr LU ht 96, FK 31 maj 98, FL 14 sept 11, disp 11 dec 13, FD 29 maj 14, provår vid h a l på Södermalm 01–02, adjunkt där i modersmål o tyska 31 dec 07, rektor vid Katarina realskola 12 a...

Häggman, Jean, Gymnasielärare, Historiker, Kommunalpolitiker, Språklärare (1888 – 1952)

Häggman, Jean, f 1 nov 1888 i Ljusdal, Gävl, d 9 juni 1952 i Helsingborg. Föräldrar: folkskollär Johan Adolf H o Anna Kristina Moberg. Mogenhetsex vid Fjellstedtska skolan i Uppsala vt 09, inskr vid UU 20 sept 09, FK 28 maj 12, FM 29 maj 14, div lärarvikariat o lärartjänster 14—24, FL vid UU 9 april 21, disp 26 maj 22, FD 31 maj 22, lektor i modersmålet o hist vid h a l i Härnösand 28 mars 2...

Edgren, August Hjalmar, Poet, Lingvist, Språklärare (1840 – 1903)

2. August Hjalmar Edgren, den föregåendes broder, f. 18 okt. 1840 på Östanå bruk, Älvsbacka sn (Värml.), d. 9 dec. 1903 i Djursholm. Studerade i Karlstads elementarskola 1849–51 och vid Stockholms lyceum 1854–57; studentex. i Uppsala 22 maj 1858; student vid Uppsala univ. 29 maj s. å.; volontär vid Värmlands reg. 27 ...

Edström, August Enzio, Lingvist, Språklärare (1854 – 1926)

Edström, August Enzio, f. 22 dec. 1854 i Sundsvall, d. 31 dec. 1926 i Sollefteå. Föräldrar: konsuln, bankdirektören Olof August Edström och Eva Maria Rothman. Genomgick Sundsvalls femklassiga läroverk och gymnasieklasserna av Upsala privatläroverk; mogenhetsex. vid Upsala privata elementarläroverk 29 maj 1874; student vid Uppsala univ. 4 sept. 18...

Brooman, J (Hanna) A, Språklärare, Musiklärare, Tonsättare (1810 – 1887)

3. Johanna (Hanna) Amalia Brooman, fosterdotter till B. 1, f. 21 aug. 1810 i Stockholm, d. 7 febr. 1887 därstädes. Musik- och språklärarinna i Stockholm; lärarinna för aktörs-, aktris-och balettpremiärelever vid K. teaterns elevskola 1 juli 1847— 30 juni 1851 (kontrakt 17 juni 1847) och från 1 juli 1856; tillika lärarin...

Deland, Josephine, Fransklärare, Feminist (1814 – 1890)

4. Josephine Deland, de båda föregåendes kusin, dotter av D. 1, f. 1 okt. 1814 i Stockholm (Hovf.), d 8 mars 1890 i Paris. J. D. var på 1840- och 50-talen en anlitad lärarinna i franska språket i Stockholm. Mera bekant blev hon emellertid som förespråkerska för den kvinnliga emancipationen, sådan den omkrin...

Drake, Gustaf Axel Ludvig, Språklärare, Pedagogisk skriftställare (1834 – 1893)

8. Gustaf Axel Ludvig Drake, sonsons¦ sonson till D. 6, i. 16 febr. 1834 på Vannala, V. Vingåkers sn (Söd.), d. 3 sept. 1893 i Nyköping. Föräldrar: underlöjtnanten Carl Gustaf Drake och Carolina Lagerstedt. Student vid Uppsala univ. 26 jan. 1854; fil. kand. 1857; fil. doktor 31 maj 1857; e. o. lärare vid Örebro elementarlärov. 1857—61; kollega vid l. ...

Dubb, Paul Johan Christofer, Språklärare (1822 – 1879)

2. Paul Johan Christof er Dubb, f. 8 febr. 1822 i Malmö (Petri), d. 6 febr. 1879 i Lund. Föräldrar: garvaren Carl Jacob Dubb och Helena Maria Hallbäck. Elev vid lärov. i Hälsingborg; student i Lund vt. 1839; disp. pro exercitio ht. 1840; filol. kand. vt. 1843; fil. kand. vt. 1844; disp. pro gradu vt. 1844; fil. magister 23 juni s. å.; docent i franska språket och litteraturen vid Lunds univ....

Dufvenberg, Carl Oscar, Språklärare, Pedagogisk skriftställare (1844 – 1907)

Dufvenberg, Carl Oscar, f. 2 okt. 1844 i Nyköping, d. 27 mars 1907 i Stockholm. Föräldrar: garverifabrikören Hans Dufvenberg och Johanna Maria Oxelgren. Elev vid Nyköpings l. elementarläroverk 1852—58 och vid Stockholms gymnasium 1858— 1862; student vid Uppsala univ. 15 maj 1862; fil. kand. där 14 dec. 1871; disp. i Uppsala 28 mars 1894; fil. doktor där 31 maj 1894; provar vid Nyköpings h. e...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se