Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
51 träffar, sida:  1 2 
Andersson, Ernst L, Skogsindustriledare, Skogsskolelärare (1867 – 1950)

Andersson, Ernst Laurentius, f. 22 nov. 1867 å Ska-gersholm i Finnerödja församling. Föräldrar: jägmästaren Johan Andersson, av en gammal närkisk bondsläkt, och Augusta Karolina Fredrika Groth. Genomgick Skara h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen därstädes 8 juni 1887; elev vid Ombergs skogsskola 15 juni s. å.&nd...

Anjou, Christopher Ludvig, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Folkskoleinspektör, Seminarierektor (1821 – 1896)

3. Christopher Ludvig Anjou, son till A. 1, f. 2 aug. 1821 i Husby-Lyhundra och Skederids pastorat, d 8 dec. 1896. Genomgick Norrköpings skola och Linköpings gymnasium; avlade studentexamen i Uppsala 25 okt. 1839; disp. 25 apr. 1840 (De notione concionum sacrarum, earumque methodis prsecipuis, p. II, pres. L. A. Anjou); fil. kand. 20 maj 1846; disp. 13 juni 1848 (Strö...

Sidner, Hedwig C M, Seminarielärare (1852 – 1929)

2 Sidner, Hedwig Christina Margareta, syster till S 1, f 28 dec 1852 i Härnösand, d 25 mars 1929 i Stocksund, Danderyd, Sth. Lär vid privat flickskola i Härnösand 69–71, inskr vid H lärarinnesem i Sthlm 71, ex där 4 juni 74, privatlär 74, lär vid Nya elementarlärov för flickor i Härnösand 77, förest för...

Schager, H Ingeborg S, Hushållslärare (1872 – 1947)

Schager, Hilda Ingeborg Sofia, f 4 aug 1872 i Sthlm, Hedv El, d 30 maj 1947 där, Ad Fredr. Föräldrar: kammarrättsrevisorn Axel Conrad S o Maria Sophia Eleonora Ramsten. Avgångsex från Statens normalskola för flickor i Sthlm 89, genomgick en av Anna Hierta-Retzius (bd 30) anordnad lärarinnekurs i huslig ekonomi vid Maria folkskolas skolk...

Olander, Valborg H C, Kommunalpolitiker, Seminarielärare (1861 – 1943)

Olander, Valborg Henrika Christina, f 14 maj 1861 i Norra Råda, Värml (enl hfl; ej i fb), d 27 febr 1943 i Sthlm, Osc. Föräldrar: provinsialläkaren Gustaf (Gösta) Achilles O o Eva Charlotta Munktell. Avgångsex vid Elementarlärov för flickor i Jönköping 29 maj 76, inskr vid H lärarinnesem i Sthlm ht 76, avgångsex dä...

Oterdahl, Jeanna L, Författare, Seminarielärare (1879 – 1965)

Oterdahl, Jeanna Louise, f 9 aug 1879 i Uddevalla, d 27 juli 1965 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: kaptenen Philip Anders O o Eva Frögren. Genomgick H lärarinneseminariet i Sthlm 98–01, lär vid Mathilda Halls skola i Gbg 01–35. Förf. – Iqml 54. – Ogift.

Nonnen, Edvard, Agronom, Jordbrukslärare (1804 – 1862)

2 Nonnen, Edvard, son till N 1, f 30 juni 1804 i Hamburg, Deutsch-Evangelisch-Reformierte Gemeinde, d 2 mars 1862 i Rackeby, Skar. Elev vid Westminster School, London, privatstudier i kemi för M Faraday o botanik för T Forster där till 19, naturvetensk studier i Sthlm 21–23, lantbrukspraktik på Engeltofta, Barkåkra, Krist, 23–24, studier vid la...

Nordendahl, Kerstin M, Sjuksköterska, Sjuksköterskeinspektör (1881 – 1958)

2 Nordendahl, Kerstin Maria, syster till N 1, f 19 jan 1881 i Borås, d 13 juli 1958 i Sthlm, Ad Fredr. Avgångsex vid Nya elementarlärov för flickor i Gbg 2 juni 99, genomgick sjuksköterskekurs vid Allm o Sahlgrenska sjukhuset där 1 maj 02–1 maj 03, genomgick Sophiahemmets i Sthlm elevskola o var knuten till Sophiahemmet 1 febr 05–1 okt 10,...

Nordenheim, Johan Christopher, Läkare, Barnmorskelärare (– 1740)

Nordenheim, Johan Christopher, före adl Heyne, f i Sthlm (ej 15 dec 1681, då hans syster Susanna döptes i Ty, Sthlm), d 27 maj 1740 där, Hovf (dödsattest i Biographica; enl db 28 maj). Föräldrar: hovbarberaren Michael Heyn o Maria Emmerich. Inskr vid UU 22 dec 96, fältmedicus vid sv armén 0002, disp vid UU 22 maj 02, MD vid un...

Norrby, Ida, Hushållslärare (1869 – 1934)

Norrby, Ida, f 27 febr 1869 i Kalmar, d 19 febr 1934 i Uppsala. Föräldrar: urmakaren Thomas Wilhelm N o Carolina (Lina) Magdalena Norrby. Elev vid Krookska skolan i Uppsala ht 80, avgångsex där vt 88, elev vid Nisbethska skolan i Kalmar ht 85–vt 87, utex vid Uppsala läns landstings småskolelärarinnesem i Uppsala vt 89, elev vid diakonissans...

Müller, Sven A, Lantbrukare, Jordbrukslärare (1857 – 1940)

2 Müller, Sven Alexander, son till M 1, f 12 sept 1857 i Sthlm, Ty, d 29 juli 1940 i Berghem, Älvsb. Mekaniker- o optikerex i Berlin 74, lantbrukspraktik vid Rödjenäs, Björkö, Jönk, 74—75, bokhållare där 75—76, elev vid Ultuna lantbruksinst 76—78, inspektor på olika gårdar i Tyskland 80—82, genomgick kulturteknisk kurs i Bonn-Poppels-dor...

Nachmanson, August, Industriidkare, Lantbrukslärare, Finansman, Godsägare (1878 – 1946)

3 Nachmanson, August, bror till N 1 o N 2, f 17 april 1878 i Sthlm, Mosaiska, d 3 nov 1946 där, Osc. Elev vid Sthlms norra latinlärov o Östermalms allm lärov 87–95, vid Marieborgs folkhögskola, Östra Eneby, Ög, 95–96, vid Klagstorps lantbruksskola, Norra Kyrketorp, Skar, 96–98, vid U...

Nathorst (Nathhorst), Hjalmar O, Agronom, Lantbrukslärare (1821 – 1899)

2 Nathorst (Nathhorst), Hjalmar Otto, son till N 1, f 10 sept 1821 i Adelöv, Jönk, d 7 mars 1899 i Lund. Genomgick Degebergs lantbruksinst, Rackeby, Skar, 11 juni 41–16 mars 42, studerade bl a ängsvattningskonsten i Tyskland o Schweiz 42, underlär vid lantbruksskolan på Väderbrunn, Bergshammar, Söd, 1 juli 42, förest där 48–mars 55,...

Miller Thengberg, Jane, Seminarielärare (1822 – 1902)

Miller Thengberg, Jane, f 2 maj 1822 i Greenock, Skottland, d 22 mars 1902 i Uppsala, Domk. Föräldrar: skeppstimmermannen i brittiska örlogsflottan John Miller o Christina Jansson. Skolstudier i Skottland, bosatt i Sverige från 34, pedagogiska studier i Sverige o utomlands, guvernant hos bruksägaren Thomas Aspelin (bd 2, s 391) i Sthlm ...

Millqvist, H Viktor, Författare, Journalist, Lärare (1864 – 1916)

Millqvist, Hugo Viktor, f 19 aug 1864 i Åsle, Skar, d 18 nov 1916 i Norrköping, Hedvig. Föräldrar: godsägaren o landstingsmannen Per August M o Mathilda Aurora Pettersson. Mogenhetsex vid h a l i Jönköping vt 82, inskr vid UU ht 82–ht 90, FK där 14 sept 85, medarb i Upsala-posten 87, i Upsala nya tidn 90–93, ordf i Verdandi 90, medarb i AB 91–09, i Karlstads-tidn 91 o 95–00, bibliotekarie i ...

Lundberg, Gustaf, Jägmästare, Skogsteknolog, Skogshögskolerektor (1882 – 1961)

Lundberg, Gustaf, f 29 okt 1882 i Baldringe, Malm, d 12 maj 1961 i Lidingö. Föräldrar: godsförvaltaren Andreas Petter L o Augusta Sofia Pettersson. Mogenhetsex vid h a l i Ystad 5 juni 01, elev vid Ombergs skogsskola 01–02, vid skogsinst 1 juli 02, utex där 15 juni 04, extra jägmästare i östra distr 20 juni–27 dec 05, assistent i Sthlms rev...

Lundqvist, E Birger, Läkare, Obstetriker, Gynekolog, Barnmorskelärare (1888 – 1972)

Lundqvist, Ernst Birger, f 26 juni 1888 i Själevad, Vnl, d 25 aug 1972 i Sthlm, Osc. Föräldrar: disponenten Gustaf L o Mathilda Charlotta Winberg. Mogenhetsex vid Umeå h a l 12 juni 07, MK vid KI 9 sept 11, tjänstg vid kirurg avd vid Sabbatsbergs sjukhus periodvis 13-17, ML vid Kl 30 maj 17, underläk vid Allm barnbördshuset (BB) i Sthlm 1 juli 17–30 ...

Malmgren, G Robert, Kommunalpolitiker, Skolinspektor, Jurist, Seminarielärare (1875 – 1947)

Malmgren, Gustaf Robert, f 18 juni 1875 i Uddevalla, d 16 sept 1947 i Lund. Föräldrar: järnhandl Gustaf Alexis Nicolaus M o Martina Theresia (Thérése) Nyberg. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 26 maj 93, inskr vid GH 5 sept 93, FK där 11 mars 98, tf lär i geografi vid Gbgs folkskolesem vt 99, inskr vid LU 22 sept 99, jur fil ex 14 dec 99, jur utr ...

Lindgren, L Erik, Trädgårdsmästare, Trädgårdsskolelärare (1828 – 1911)

Lindgren, Lars Erik, f 2 febr 1828 i Baling-sta, Upps, d 17 nov 1911 i Rönninge, Salem, Sth. Föräldrar: lantbrukaren Lars Olsson o Anna Greta Ersdtr. Tjänstg vid flera trädgårdar, bla Haga kungsgård 50—51, vid LA:s experimentalfalt 51—53, handelsträdgårds-förest i Sthlm 53 — 55, bitr hos trädgårdsarkitekten Knut Forsberg 55, trädgårdsmästare vid Hornsberg, Kalm, 55 — 58, förest för Träd...

Lindström, K Ivar, Lantbrukslärare, Lantbrukare (1857 – 1925)

3 Lindström, Knut Ivar, son till L 2, f 1 jan 1857 i Gbg, Kristine, d 28 april 1925 i Danderyd, Sth. Elev vid realgymn i Gbg 67 — 73, vid Chalmersska slöjdskolan där 73 — 74, vid Motala mek verkstad 19 sept 74—28 juni 75, ord elev vid Teknol inst (från 77 KTH) 14 sept 76, avgångsex från dess fackavd för kemisk teknologi 10 juni 79, lant...

Larsson, Nils, Lantbrukslärare, Riksdagsledamot, Landstingspolitiker (1877 – 1969)

Larsson, Nils, f 20 maj 1877 i Månslunda, Fågeltofta, Krist, f 16 april 1969 i Västerstad, Malm. Föräldrar: åbon Lars Nilsson o Ingår Larsson. Elev vid lägre allm lärov i Ystad 88—91, genomgick kurs vid Rösiöskolan, Ramsjöholm, Svarttorp, Jönk, 97, inköpte egendomen Dala, Västerstad, Malm, 00, drev Skå...

Levin, A Astley, Läkare, Sjukgymnast, Militärgymnastiklärare, Filatelist (1852 – 1931)

2 Levin, Adolf Astley, son till L 1, f 24 maj 1852 i Bo, Ör, d 3 febr 1931 i Sthlm, Matt. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm ht 71, inskr vid UU 5 febr 72, med fil ex 15 sept 73, MK 28 april 80, bitr läkare vid kallvattenkuranstien i Bie, Floda, Söd, somrarna 81–87, massör vid Södra gymnastiska inst på S:t Paulsgatan i Sthlm 83

Kjellman, G Hilding, Landshövding, Seminarielärare, Romanist (1885 – 1953)

2 Kjellman, Gustaf Hilding, son till K 1, f 22 maj 1885 i Uppsala, d 17 juli 1953 i Tylösand, Hall (enl db för Uppsala, Domk). Mogenhetsex vid Uppsala h a l 4 juni 03, inskr vid UU 17 juni 03, FK 31 jan 05, FL 15 sept 08, bildade Uppsala studenters idrottsfören 08 (ordf 08—13), disp 1 febr 13, doc i romanska språk vid UU 9 febr 13, FD 31 maj 13, ordf ...

Kylberg, Hjalmar, Lantbrukare, Jordbrukslärare (1824 – 1885)

2 Kylberg, Hjalmar, son till K 1, f 6 jan 1824 på Såtenäs, Tun, Skar, d 13 okt 1885 i Östad, Älvsb. Elev vid Skara katedralskola 35—40, jordbrukspraktikant på Såtenäs 40—• 42, genomgick Degebergs lantbruksinst, Rackeby, Skar, 42—44, förvaltare på Vallstanäs, Norrsunda, Sth, 45—46, lär vid S Kalmar läns lantbruksskola på Bo, Dörby, Kalm, 46—56, förest där 48—56, skolan flyttad till Ryssbylund...

Insulander, P Erik G, Agronom, Lantbrukslärare, Lantbrukare (1871 – 1939)

2 Insulander, Per Erik Gustaf, brorson till I 1, f 31 mars 1871 i Ovansjö, Gävl, f 1 maj 1939 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: folkskoleinsp FD Gustaf Bernhard I o Hilda Augusta Katarina Isoz. Mogenhetsex vid h a l i Gävle vt 89, elev vid Bjärka-Säby lantbruksskola 90—91, ord elev vid Ultuna lantbruksinst 91—93, 2:e lär vid Skaraborgs läns lantbruksskola p...

Insulander, E Ivar, Lantbrukare, Jordbrukslärare (1839 – 1919)

1 Insulander, Ernst Ivar, f 5 nov 1839 i Aspö, Söd, d 17 juni 1919 i Linköping. Föräldrar: prosten o kh Erik Johan I o Hedvig Magdalena Fidelia Chenon. Elev vid Strängnäs hal 48—60, inskr vid UU vt 60, elev vid Åkerö, Söd, 61, ord elev vid Ultuna lantbruksinst 61, utex därifrån 63, förste lär vid Blekinge läns lantbruksskola på Marielund 63—65, vid Skaraborgs läns lantbruksskola på Klag...

Juhlin Dannfelt, Herman J B, Lantbrukslärare, Geolog, Botanist (1852 – 1937)

2 Juhlin Dannfelt, Herman Julius Brorson, son till J 1, f 2 febr 1852 på Edeby, Lovö, Sth, d 25 juli 1937 i Danderyd, Sth. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm vt 71, inskr vid UU ht 71, lär vid elementarlärov för flickor i Uppsala 73—77, vid Uppsala lyceum 75—77, FK vid UU 27 jan 76, FL där 28 maj 81, ord elev vid Ultuna lantbruksinst 1 n...

Hellman, Theodor, Etnolog, Folkskoleinspektör, Seminarielärare (1877 – 1958)

Hellman, Theodor, f 14 sept 1877 i Holmsund (Vb), d 5 juni 1958 i Härnösand. Föräldrar: kh Carl Samuel H o Johanna Catharina Ortman. Mogenhetsex i Härnösand vt 97, inskr vid UU ht 97, FK o FL 30 jan 09, vik adj vid Härnösands folkskolesem 09—15, planlade kulturhist mus Murberget, intendent där 10—42, föreståndare för de vetensk kurserna i hembygdsforskn o hembygdsundervisn för folkskoll...

Georgii, C August, Gymnastiklärare (1808 – 1881)

3 Georgii, Carl August, sonson till G 1, f 21 okt 1808 i Fors, Västerhaninge (Sth), d 25 maj 1881 i Sthlm (Klara). Föräldrar: majoren Carl Fredrik G o Christina Elisabet Hemberg. Kadett vid Krigsakademin på Karlberg 28 sept 22—6 juni 29, underlöjtn utan lön vid Värmlands fältjägarreg 18 juli 29, stabsunderlöjtn 30 okt 30, 2:e...

Gränström, P Olof, Seminarielärare, Statsvetare (1877 – 1927)

Granström, Peter Olof, f 5 maj 1877 i Skatelöv (Kron), d 14 nov 1927 i Gbg (Vasa). Föräldrar: lantbrukaren Samuel Johan G o Eva Persson. Mogenhetsex vid Växjö h a l 8 juni 97, inskr vid LU 17 sept 97, FK 14 sept 00, FL 28 april 06, disp 28 maj 10, FD 31 maj 10, allt vid LU, doc i statskunskap o statistik där 26 sept 10, vid Gbgs högskola 3 dec 10 (vik som prof vtiarna 11—15 samt 16—17), timl...

Holmdahl, Otto S, Riksdagsledamot, Präst, Teolog, Seminarielärare, Generaldirektör (1881 – 1971)

Holmdahl, Otto Samuel, f 27 aug 1881 i Gbg, Kristine, d 17 juli 1971 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: kontraktsprosten Svante Julius Edvard H o Anna Elisabeth Larsson-Laurell. Mogenhetsex vid h latinlärov i Gbg 6 juni 00, inskr vid Gbg:s högskola 10 sept 00, teol fil ex där 7 sept 01, inskr vid LU 21 sept 01, TK 14 sept 04, prakt teol prov 14 dec 04, Lunds studentkå...

Hoppe, E Otto L, Lingvist, Seminarielärare, Lexikograf (1857 – 1919)

Hoppe, Ernst Otto Liebegott, f 13 febr 1857 i Ljung, Ög, d 5 aug 1919 i Lund. Föräldrar: jägmästaren Ernst Otto Lorentz H o Maria Elisabeth Lunér. Mogenhetsex vid Linköpings h a l 8 juni 77, inskr vid UU 27 sept 77, FK där 28 jan 82, litt bitr hos P A Norstedt & söner 86—92, extra lär i tyska språket vid Högre lärarinnesem i Sthlm 90— 97, medl av SA:s ordboksred 97, souschef 03, arbetsch...

Forselius, Bengt Gottfried, Seminarielärare, Klockare (– 1688)

Forselius, Bengt Gottfried, f trol 1660 i Kors (Risti) sn i nuv Harjumaa, Estland, d okt 1688 vid skeppsbrott på Östersjön. Fader: prosten Johan F. Skolgång i Reval, juridiska studier trol vid tyskt univ, lärare i Kors o St Mattis 1683–84, ledde seminariet för estniska lärare och klockare på Biskopshov 1684–88. – Ogift.

Funkquist, Herman P A, Agronom, Lantbrukslärare (1870 – 1952)

Funkquist, Herman Peter Anton, f 15 aug 1870 i Mönsterås (Kalm), d 1 jan 1952 i Ängelholm. Föräldrar: godsägaren o lantbruksskoleförest Anton Fredrik F o Gustava Sofia Cedergrem. Mogenhetsex vid h a l i Västerås 2 juni 1890, studier vid lantbruksskolan i Tomta, Romfartuna (Vm), 1890— 92, elev vid Ultuna lantbruksinst 1892, ag-ronomex där 1894, mejerikonsulentex vid Alnarps h mejeriskola...

Cederström, Carl G A, Pilot, Flyglärare, Flygplanskonstruktör (1867 – 1918)

13. Carl Gustaf Alexander Cederström, de båda föregåendes brylling, f. 5 mars 1867 i Stockholm, d 29 juni 1918 vid flygolycka på Ålands hav. Föräldrar: fideikommissarien, fil. doktorn Anders Cederström och Maria Cecilia Wennerström. Elev vid Ladugårdslands elementarläroverk ht. 1877—vt. 1880; tillbragte nå...

Cnattingius, Axel T, Tidningsredaktör, Jägmästare, Skogsskoleföreståndare (1839 – 1897)

2. Axel Theodor Cnattingius, den föregåendes kusins 16 maj 1839 i Stockholm, d 17 maj 1897 å Marma i Älvkarleby socken. Föräldrar: källarmästaren Jakob Axel Cnattingius och Hedvig Maria Swahn. Elev vid Norrköpings h. elementarläroverk 1850 och Norrköpings lyceum 1855—ht. 1859; inskriven som student vid Uppsala universitet 26 jan. 1860; elev vid skogsi...

Dahl, Carl G V, Pomolog, Fackskolelärare (1875 – 1959)

4. Carl Georg Valdemar Dahl, den föregåendes kusins son, f. 17 juni 1875 i Edsbäck, Ekshärads socken. Föräldrar: handlanden och lantbrukaren Karl Georg Dahl och Marie Charlotte Svensson. Elev vid Karlstads h. allmänna läroverk ht. 1885; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1893; student i Uppsala ht. 1898; fil. kand. 29 maj 1901...

Dahl, Fredrik August, Lantbruksskolelärare (1818 – 1890)

I. Fredrik August Dahl, f. 23 mars 1818 i Göteborg, f 29 nov. 1890 i Kristiania. Föräldrar: köpmannen i Göteborg, godsägaren Jakob Dahl och Anna Hedvig Brink. Elev vid Chalmersska slöjdskolan i Göteborg 4 jan. 1832—16 jan. 1835; bruks- och lantbrukselev i Värmland mars 1835— mars 1836; frielev vid Deg...

Dahlgren, Harald M, Gymnasielärare, Seminarierektor (1861 – 1935)

Dahlgren, Harald Magnus, f. 3 aug. 1861 i Åmål. Föräldrar: lantbrukaren Johan Erik Dahlgren och Sofia Kristina Almqvist. Elev vid Åmåls treklassiga elementarläroverk ht. 1872 och vid Skara h. allmänna läroverk ht. 1875; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 1 juni 1881; student i Uppsala ht. 1881; fil. kand. 29 jan. 1889. Informator hos sin blivande styv- och svärfader, kyrkoherden ...

Bäckman, Jonas, Folkskoleinspektör, Seminarielärare (1832 – 1906)

Bäckman, Jonas, f. 11 mars 1832 i Rönö församling, d. 16 maj 1906 i Härnösand. Föräldrar: kronobåtsmannen Olof Bäckman och Lena Larsdotter. Elev vid folkskollärarseminariet i Linköping 24 aug. 1851; avlade avgångsexamen 5 juni 1853; student i Uppsala 19 sept. 1861; företog med statsunderstöd en resa i pedagogiskt syfte till seminarier i Sverige 1867 och till seminarier i Preussen och Sa...

Broady, Knut Oscar, Seminarierektor, Frikyrkopredikant (1832 – 1922)

Broady (Brundin), Knut Oscar, f. 28 maj 1832 i Uppsala, d. 13 mars 1922 i Stockholm. Föräldrar: salpetersjudaren Jan Erik Brundin och Anna Persdotter. Elev vid Stockholms stads allmänna barnskola (»Finemanska skolan») 1838 samt vid Kungsholms apologistskola, Tyska skolan och Storkyrkoförsamlingens apologistskola. Inträdde på affärsbanan 18...

Broman, Johan Fredrik, Agronom, Lantbrukslärare (1839 – 1917)

Broman, Johan Fredrik, f. 24 juni 1839 i Västra Eds församling, d. 6 juni 1917 i Östersund. Föräldrar: mjölnaren Karl Fredrik Broman och Lisa Persdotter. Elev vid Västerviks h. allmänna läroverk 1849—56; elev och bokhållare vid Lindö i Östergötland 1857—61; elev vid Ultuna lantbruksinstitut 24 okt. 1861—24 sept. 1863. Vik. lärare och inspektor vid Ultuna lantbruksinstitut 1 febr. 1863—3...

Bucht, G (Gösta) A, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Matematiker, Seminarielärare, Gymnasierektor (1884 – 1945)
Bucht, Gustaf (Gösta) Andreas, f. 1 okt. 1884 i Härnösand. Föräldrar: rektorn vid folkskoleseminariet i Härnösand Gustav Vilhelm Bucht och Anna Linnea Elisabet Sidner. Elev vid övningsskolan vid folkskoleseminariet i Härnösand ht. 1891—ht. 1893 och vid Härnösands h. allmänna läroverk vt. 1894; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 5 juni 1902; student vid Uppsala universitet 12 sept. s...
Danell, Gideon, Nordist, Seminarierektor (1873 – 1957)

2. Gideon Danell, den föregåendes broder, f. 21 aug. 1873 i Norrköping. Elev vid Norrköpings h. allmänna läroverk ht. 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 10 juni 1891; student i Uppsala 15 sept. 1891; fil. kand. 30 maj 1895; fil. lic. 30 jan. 1904; disp. 28 okt. 1905; fil. doktor 31 maj 1906; har företagit åtskilliga studieresor i Sverige och utlan...

Duhre, Anders Gabriel, Jordbrukslärare, Matematiker (1680 omkring – 1739)

Anders Gabriel Duhre, f. enligt uppgift omkr. 1680, d. 1739 på Gnista, Vaksala sn (Upps.) och begr. 1 mars s. å. Föräldrar: häradshövdingen Gabriel Duhre och hans första hustru (namnet okänt). Student vid Uppsala univ. 7 mars 1695; auskultant i Bergskollegium 26 sept. 1715; dess stipendiat i mekaniken 9 maj 1717; höll som sådan föreläsningar på svenska i matematiska ämnen i Stockholm 1717—23...

Bodman, A G (Gösta), Kemist, Seminarielärare (1875 – 1960)

Bodman, Anders Gustaf (Gösta), f. 5 aug. 1875 i Råneå. Föräldrar: provinsialläkaren, fil. doktorn Gustav Lorens Bodman och Anna Matilda Ekström. Elev vid Uppsala h. allmänna läroverk ht. 1884; avlade studentexamen därstädes 6 juni 1893; student vid Uppsala universitet 26 sept. s. å.; fil. kand. 30 jan. 1897; fil. lic. 29 maj 1901...

Bohman, Johan Emil, Jägmästare, Skogsskolelärare (1831 – 1907)
Bohman, Johan Emil, f. 20 juni 1831 i Stockholm, d 8 okt. 1907 därstädes. Föräldrar: regementskommissarien Johan Fredrik Bohman och Emilie Sofia Tallberg. Åtnjöt undervisning vid Adolf Fredriks skola och Tyska lyceet; elev vid arkitekturskolan av Akademien för de fria konsterna 1847, vid Brukssocietetens skogsinstitut vid Västsura i Västmanland 19 okt. 1848 —26 apr. 1852 och vid skogsinstitute...
Bolin, Pehr K W, Agronom, Lantbrukslärare (1865 – 1943)
Bolin, Pehr Karl Wilhelm, f. 4 nov. 1865 i Visby. Föräldrar: kaptenen Jakob Petter Adolf Bolin och Katarina Antoinetta Enbäck. Elev vid Visby h. allmänna läroverk 1876—84 och i nya elementarskolan i Stockholm ht. 1884; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 12 dec. 1884; studerade vid Stockholms högskola 1885; lantbrukselev på Suderby i Västerhejde socken 1 mars—31 aug. 1886; elev vid ...
Björkman, J G Alf, Ingenjörsofficer, Fackskolelärare (1819 – 1900)

1. Jacob Alf Gustaf Björkman, f. 11 okt. 1819 i Stockholm, d. 12 juni 1900 därstädes. Föräldrar: auktionskommissarien Gustav Adolf Björkman och Maria Gustava Gyllencreutz. Kadett vid Karlberg 13 aug. 1835—21 juli 1841; underlöjtnant vid ingenjörskåren, sedermera fortifikationen 6 aug. 1841; elev vid artilleri- och ingenjörhögskola...

Bergqvist, Bengt Jakobsson, Gymnasielärare, Seminarielärare, Skolpolitiker, Ecklesiastikminister (1860 – 1936)

2. Bengt Jakobsson Bergqvist, f. 5 okt. 1860 i Lund. Föräldrar: kyrkoherden Jakob Otto Henrik Bengtsson Bergqvist och Olofina Morin. Lärjunge vid Lunds h. allmänna läroverk ht. 1873;. avlade mogenhetsexamen därstädes 30 maj 1879; student i Lund 5 sept. s. å.; fil. kand. 30 maj 1881; fil. lic. 15 sept. 1883; disp. 9 apr. 1884; fil. doktor 31 maj s. &ar...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se