Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
4 träffar, sida:  1 
Müller, C Alexander, Lantbrukare, Lantbrukskemist (1828 – 1906)

1 Müller, Carl Alexander, f 9 maj 1828 i Wellershof, Bayern, Tyskland (Just:dep), d 28 jan 1906 i Agunnaryd, Kron. Föräldrar: godsägaren Carl-August M o Auguste Henriette Christiane Hertel. Dr phil vid univ i Leipzig 50, lärare i kemi vid lantbruks- o tekn skolan i Chemnitz 51, förest för agrikulturkemiska anst där 53, förest för LA:s agrikulturkemiska försöksanst 9 april 56—febr 69, prof:s ...

Hellström, Paulus (Paul), Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Lantbrukskemist, Jordbruksminister (1866 – 1927)

Hellström, Paulus (Paul), f 8 jan 1866 i Umeå, d 3 juni 1927 i Sthlm (Kungsh). Föräldrar: målarmästaren Anders H o Maria Eriksson. Mogenhetsex i Umeå vt 84, inskr vid UU ht 84, FK 12 sept 87, FL 6 sept 90, disp pro gradu 13 dec 90, FD 30 maj 91, allt vid UU, avgångsex från Ultuna lantbruksinst 91, adjunkt där i kemi, bakteriologi o ...

Engström, Nils Ferdinand Linus, Lantbrukskemist, Lektor (1851 – 1906)

Engström, Nils Ferdinand Linus, f. 15 febr. 1851 på Nybohov, Brännkyrka sn (Sth.), d. 28 aug. 1906 i Lund. Föräldrar: godsägaren Carl Ferdinand Engström och Mathilda Apollonia Glassel. Elev vid Stockholms gymnasium 1865; mogenhetsex. där 15 maj. 1869; student vid Uppsala univ. 16 sept. s. å.; fil. kand. 1875; amanuens vid Uppsala univ:s kemiska ...

Bergstrand, Carl Erik, Lantbrukskemist (1830 – 1914)
1, Carl Erik Bergstrand, f. 12 mars 1830 i Kila socken, Västerås stift, d 23 jan. 1914 i Filipstad. Föräldrar: bonden Anders Larsson i Kila och Katarina Matsdotter. Åtnjöt skolundervisning i Sala och Västerås; inskriven i Västmanlands—Dala nation i Uppsala 3 juni 1849; avlade studentexamen 13 juni s. å.; inskriven vid universitetet 19 apr. 1850; fil. kand. 15 sept. 1855; disp. 16 maj 1857; fil...
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se