Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
21 träffar, sida:  1 
Rydbeck, J Oscar E, Företagsledare, Bankdirektör (1878 – 1951)

1 Rydbeck, Johan Oscar Ehrenfried, f 31 aug 1878 i Sundsvall, d 26jan 1951 i Djursholm, Danderyd. Föräldrar: stadsingenjören Claes Oscar Emil R o Johanna (Jenny) Maria Björck. Mogenhetsex vid H a l i Sundsvall 1 juni 95, praktiktjänst vid han-delsagenturfirman Louis Friedländer, Paris, 95-96, tjänsteman vid Skandinaviska kreditab:s (Skandinaviska bankens) sthlmskontor 96–00, kamrer vid ...

Sandeberg, af, Fredrik (Frits) I D, Idrottsledare, Bankdirektör (1859 – 1941)

af Sandeberg, Fredrik (Frits) Isidor David, f 15 aug 1859 i Sthlm, Jak o Joh, d 25 mars 1941 där, Hedv El. Föräldrar: stadsmäklaren Hugo David af S o Maria Charlotta Branting. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan, Sthlm, 13 dec 77, e o tjänsteman i Riksbanken 8 maj 79, anställd i bankirfirman C G Cervin, Sthlm, 5 maj 80, kontorschef där 00–39, led...

Roos, Axel B, Advokat, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Bankdirektör (1886 – 1957)

Roos, Axel Bernhard, f 4 mars 1886 i Kristianstad, d 24 aug 1957 i Malmö, Slottsstaden. Föräldrar: bryggmästaren Axel Bernhard R o Amalia Josefina Roslund. Studentex vid H a l i Kristianstad 14 juni 05, inskr vid LU 3 nov 05, JK där 14 dec 08, e o notarie vid Hovrätten över Skåne o Blekinge 20 dec 08, JL vid LU 26 maj 15, disp 29 maj 15, JD där 31 maj 15, advokat i Malmö 15, innehavare av eg...

Palme, J Henrik, Finansman, Kommunalpolitiker, Bankdirektör (1841 – 1932)

1 Palme, Johan Henrik, f 16 sept 1841 i Kalmar, d 9 maj 1932 i Merano, Italien (enl db för Danderyd, Sth). Föräldrar: landssekreteraren o lagmannen Christian Adolph P o Sophie Louise Nordenankar. Inskr vid LU 15 dec 56, vid UU 11 febr 59, kameral-ex där 60, notarie i borgarståndet vid riksdagarna 62 — 63 (från 14 mars 63) o 65 — 66, i bevilln:utsk ...

Nachmanson, Joseph, Företagsledare, Bankdirektör (1876 – 1927)

1 Nachmanson, Joseph, f 12 jan 1876 i Sthlm, Mosaiska, d 13 juni 1927 i Saltsjöbaden (enl db för Engelbr, Sthlm). Föräldrar: grosshandlaren Herrman N o Rosa Davidson. Grosshandlare i manufakturbranschen 01–10, led av styr för Tidn:ab Sverige 02–04, av styr för Sthlms köpmannafören 05–10, fullm i Sthlms handelskammare 06–11, led av styr for Sthlms handelshögskoleforen från 06, av Sthlms hamns...

Mannheimer, Herman, Företagsledare, Bankdirektör (1867 – 1942)

4 Mannheimer, Herman, bror till M 2, f 26 juli 1867 i Gbg, Mosaiska, d 10 aug 1942 i Jonsered (enl db för Mosaiska, Gbg). Elev vid Gbgs handelsinst 10 jan 8418 dec 85, anställd på exportkontor i Gbg o Sthlm 86

Mannheimer, N Theodor, Kommunalpolitiker, Företagsledare, Bankdirektör (1833 – 1900)

1 Mannheimer, Noa Theodor, f 3 nov 1833 i Khvn, Mosaiska, d 6 mars 1900 i Gbg, Mosaiska. Föräldrar: silkes- o klädeshandlanden Heiman M o Adelheid Bing. Anställd i firma Smidt & Le Maire i Khvn, handelsbokhållare hos köpman AL Pineus i Gbg sommaren 55

Lundström, J Peter, Boktryckare, Bankdirektör, Tidningsutgivare (1783 – 1868)

1 Lundström, Johan Peter, f 4 jan 1783 i Linköping, Domk, d 15 jan 1868 i Jönköping, Kristina. Föräldrar: orgelbyggaren Peter L o Christina Sandberg. Boktryckarlärling hos D G Björn i Linköping 02, hos Groth & Petré där, faktor vid Lindhska tryckeriet i Örebro 04, inköpte Marquardska tryckeriet i Jönkö...

Lagercrantz, C Gustaf, Företagsledare, Bankdirektör (1879 – 1973)

4 Lagercrantz, Claes Gustaf, brorson till L 3, f 5 aug 1879 i Karlsborg, Skar, d 27 april 1973 i Danderyd, Sth. Föräldrar: översten Carl Adolf L o grev Alethe Madelaine Elisabeth Sparre. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm 16 maj 98, inskr vid UU ht 98, FK 15 sept 02, ex till rättegångsverken 29 maj 05, ombudsman hos Sthlms fat...

Kjellberg, Carl August, Affärsman, Bankdirektör (1853 – 1925)

5 Kjellberg, Carl August, son till K 4, f 10 mars 1853 i Gbg, Kristine, d 4 maj 1925 där, ibid. Elev vid Gbgs realgymn 61—67, vid Ryssbylunds lantbruksskola 67—68, vid handelsinst i Rostock 68—69, anställd i firma J A K & söner 70 (prokurist där 9 jan 75— 82, deläg 1 jan 83, ensam äg från 91), tysk konsul i Gbg 79—93, led av styr för Gbgs sparbank...

Krusenstjerna, von, J G Folke, Bankdirektör (1872 – 1966)

6 von Krusenstjerna, Johan Gustaf Folke, f 11 aug 1872 på Vartorp, Söraby, Kron, d 9 juli 1966 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: majoren Oscar Mauritz Zakarias v K o Emilie Fredrika Sofia Aschan. Mogenhetsex vid h a l i Växjö vt 91, inskr vid LU 18 sept 91, jur fil ex 12 nov 92, jur utr ex 23 sept 98, eo notarie i skånska hovrätten 29 sept 99 o i Svea hovr&a...

Herslow, Ernst G C, Kemist, Kavalleriofficer, Bankdirektör (1884 – 1967)

3 Herslow, Ernst Georg Carlsson, son till H 1, f 24 nov 1884 i Malmö (S:t Petri), d 9 aug 1967 i Svedala (Malm). Mogenhetsex i Malmö vt 04, elev vid KTH 04—07, underlöjtn i kronprinsens husarreg:s reserv 31 dec 07, anst vid olika sockerbruk o sockerfabriker 07—09, kemist vid Lunds sockerraffinaderi 09, assistent där 10, vid Arlövs sockerfabrik 11...

Holm, Johan M, Grosshandlare, Bankdirektör, Redare (1815 – 1896)

Holm, Johan Mathias, f 26 febr 1815 i Reslöv, Malm, d 18 jan 1896 i Lausanne, Schweiz. Föräldrar: kronolänsmannen Fredrik H o Maria Segerström. Stadsmäklare i Sthlm 8 juli 40, Smålands ensk banks växelombud där 48—64, en av stiftarna av Skand kreditab 63, grosshandl, bankir, redare, ägare till eller delägare i bl a Nyköpings mek verkstad, Valdemarsviks kopparverk, Nyqvarns pappersbruk, Högbo...

Cervin, Carl Gustaf, Grosshandlare, Bankdirektör, Protokollsekreterare (1815 – 1899)

3. Carl Gustaf Cervin, sonsons son till C. 1, den föregåendes syssling, f. 26 sept. 1815 på Ulvsåkraholms säteri i Nöbbele socken, d 14 juni 1899 i Stockholm. Föräldrar: löjtnanten och godsägaren Frans Johan Cervin och Magdalena Fredrika Silfversparre. Elev vid Växjö trivialskola ht. 1822—vt, 1825 och vi...

Ericsson, Harald Mauritz, Författare, Lantbrukare, Riksdagsledamot, Bankdirektör (1826 – 1894)

3. Harald Mauritz Ericsson, den föregåendes son, f. 30 aug. 1826 på Ramsbergs bruk, Ramsbergs sn (Ör. o. Vm.), d. 5 febr. 1894 i Stockholm. Elev vid Hillska skolan, Barnängen, Stockholm, 1838–44; student vid Uppsala univ. 30 maj 1845; kameralex. där 10 juni 1847; e. o. elev vid bergsskolan i Falun 19 jan. 1849–14 dec. 1850; anstä...

Eberstein, Christian, Affärsman, Kommunalpolitiker, Bankdirektör (1829 – 1898)

4. Christian Eberstein, f. 12 maj 1829 i Norrköping, d. 9 april 1898 där. Föräldrar: grosshandlaren Carl Christian Eberstein och Carolina Elisabeth (Betty) Moselius. Gick först i Hillska internatskolan å Barnängen; överflyttades till Uppsala realgymnasium 1844; student vid Uppsala univ. 13 juni 1848; fortsatt utbildning utomlands, först...

Danielsson, Erik Georg, Industriidkare, Kommunalpolitiker, Bankdirektör (1815 – 1881)

1. Erik Georg Danielsson, f. 13 juli 1815 å Berga, Fellingsbro socken, d. 19 juni 1881 på Risberg, Norra Råda socken. Föräldrar: regementskommissarien Daniel Fredrik (Uhr) Danielsson och Anna Elisabet Kindstrand. Elev vid Johannislunds friskola under Halleby säteri, Skärkinds socken, nov. 1821—hösten 1825 och i Norrköpings trivialsko...

Bedoire, Jean d.y., Grosshandlare, Bankdirektör (1683 – 1753)

Jean Bedoire d. y., f. 1683 i Stockholm, d. 21 dec. 1753 därstädes. Föräldrar: perukmakaråldermannen, sedermera handlanden Jean Bedoire d. ä. och Maria. (Marique) Carré. Borgare som grosshandlare i Stockholm 21 nov. 1723.

Gift 1707 med Maria Juliana Paradis, d. 21 dec. 1754, dotter till handelsmannen i Heidelberg Henrik Paradis och änka efter...

Benedicks, Michael, Grosshandlare, Bruksidkare, Bankdirektör, Juvelerare (1768 – 1845)

1. Michael Benedicks, f. 5 juli 1768, d. 28 jan. 1845. Son till Baruch Benedicks i Bleicherode. Bokhållare hos en judisk köpman Jakob Gumpertz; tjänstgjorde i preussiska krigskommissariatet; upptogs som kompanjon av juveleraren Aron Isak och inflyttade till Sverige på 1790-talet; hovjuvelerare; erhöll tillstånd att för egen räkning driva handel med ...

Stén, O K Helmer, Bankdirektör (1879 – 1950)

Sten, Ola Kristian Helmer, f 30 jan 1879 i Viksjö, Vnl, d 26 aug 1950 i Sthlm, Osc. Föräldrar: inspektören Ola S o Kristina Skoglund. Mogenhetsex vid H a l i Härnösand 3 juni 98, praktiserade vid Hamburger Filiale der Deutschen Bank, Hamburg, 99-00, vid Comptoir national d'escompte de Paris, Paris, 01-03, utlandskorrespondent vid Härnösands ensk bank (ombil-dad till Bank ab Norra Sverige 08)...

Swenson, Svante Magnus, Bankdirektör, Entreprenör (1816 – 1896)

Swenson, Sven (Svante) Magnus, f 24 feb 1816 i Barkeryd, Jönk, d 13 juni 1896 i Kings, Brooklyn, New York, USA. Föräldrar: rusthållaren o nämndemannen Sven Israelsson o Margareta Andersdotter. Bodbiträde hos handelsman J M Bergman, Eksjö, 31, järnhandelsbiträde o bokhållare i Karlskrona 32, emigrerade till ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se