Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
2 träffar, sida:  1 
Geting, Erik, Politisk aktör, Kanonisk rättsvetare, Klerk, Påvlig hovman (– 1535/38)

Geting, Erik (Ericus Johannis G), d mellan 21 dec 1535 (Nygren, s 126) o 5 dec 38 (Svalenius). Vistades i Italien 1487 o 88, kallas då »clericus Vpsalensis» eller »clericus Vpsalensis diocesis», fick bostad i studentkollegiet Gasa di Sapienza i Siena 92, namnes som rektor för universitetet i Siena o prebendat i Uppsala 22 dec 96 o 7 jan 97 samt vid sistnämnda tillfälle även som påvens »curia...

Bero Magni de Ludosia, Teolog, Kanonisk rättsvetare, Präst (– 1465)

Bero Magni de Ludosia, svensk medeltidslärd, var, såsom namnet angiver, bördig från Gamla Lödöse. Han inskrevs 1429 vid universitetet i Wien och var, sedan han vunnit magistergraden, lärare och examinator i den filosofiska fakulteten därstädes från 1433 till sin död. Hans föreläsningar behandlade så gott som alla till den filosofiska fakulteten hörande läroämnen: logik, moralfilosofi, matema...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se