Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
10 träffar, sida:  1 
Olson, John E, Kommunalpolitiker, Redare (1849 – 1937)

Olson, John Edvard, f 4 febr 1849 i Gbg, Carl Johan, d 31 juli 1937 där, ibid. Föräldrar: sjökaptenen o skeppsredaren Benjamin O o Josefin Elisabeth Edel. Elev vid Lägre elementarlärov i Gbg, kontorspraktik i firma Edvin Leffler där 62, anställd vid Gbgs o Bohus läns sjöassuransfören 65 o senare vid Sveriges ångfartygs assuransfören, språkstudier o mäklarpraktik i Frankrike o England 68

Liljewalch, Edward O, Affärsman, Kommunalpolitiker, Redare (1833 – 1915)

3 Liljewalch, Edward Olof, son till L 2, f 30 jan 1833 i Sthlm, Kat, d 20 aug 1915 där, Osc. Kontorspraktik i Visby 53—56, inneh grosshandels- o rederifirman E Liljewalch där 56—70, konsularägent för USA där 60—70, huvudman för Östersjö dykeribolag i Sthlm 65-67, huvudredare för bärgningsångaren Neptun där 27 aug 70—26 sept 72, huv...

Lindberg, Charles Felix, Affärsman, Donator, Redare (1840 – 1909)

Lindberg, Charles Felix, f 18 april 1840 i Gbg, Kristine, d 5 aug 1909 i Askim, Göt (enl db för Domk, Gbg). Föräldrar: grosshandl o redaren Charles Gustaf L o Minona Gudiva Hjorth. Studier vid Gbgs handelsinst 30 juli 55—16 dec 57, delägare i firman Charles L & Son i Gbg 65—75, grundare a,v o delägare i handels- o rederifirman Andersson & L 76-01, led av styr o huvudredare för Å...

Källström, Knut M, Redare (1888 – 1949)

Källström, Knut Malkolm, f 30 jan 1888 i Sthlm, Nik, d 12 juli 1949 där, Engelbr. Föräldrar: poliskonstapeln Jaen Peter K o Johanna Mathilda Eliasdtr. Elev vid Katarina realskola i Sthlm, vid F Schartaus handelsinst där 03—05, tjänsteman vid Rederiab Rex där 06—17, anställd vid Rederiab Fredrika, Kramfors, Vnl, 17—23, VD i Rederi...

Gibson, William, Industriidkare, Grosshandlare, Redare (1783 – 1857)

1 Gibson, William, f 11 mars 1783 i Arbroath, Skottland, d 3 aug 1857 i Gbg (Domk). Föräldrar: segelduksfabrikören William G o Isabel Neish. Kom till Gbg 97, invald i handelssoc där 29 aug 06 (styr:led 18—28), i bryggaregillet 5 dec 06, burskap som handlande 08, styr:led i Gbgs sparbank 26—30, led av dir för Gbgs fattigförsörjn:-inrättn 37—39 o av fabriksfullm 47—50. Grosshandlare, redare, i...

Holm, Johan M, Grosshandlare, Bankdirektör, Redare (1815 – 1896)

Holm, Johan Mathias, f 26 febr 1815 i Reslöv, Malm, d 18 jan 1896 i Lausanne, Schweiz. Föräldrar: kronolänsmannen Fredrik H o Maria Segerström. Stadsmäklare i Sthlm 8 juli 40, Smålands ensk banks växelombud där 48—64, en av stiftarna av Skand kreditab 63, grosshandl, bankir, redare, ägare till eller delägare i bl a Nyköpings mek verkstad, Valdemarsviks kopparverk, Nyqvarns pappersbruk, Högbo...

Finlay, Robert, Riksdagsledamot, Bruksidkare, Redare (1719 – 1785)

Finlay, Robert (naturaliserad Finlaij), f 5 nov 1719 i Dublin, Irland (Riddarhusgeneal), d sept 1785 vid Bordeaux, Frankrike (Riddarhusgeneal). Föräldrar: grossh i Dublin John F o Maren Davay. Anställd på grossh J Tomortz' kontor i Moskva, inkom till Sverige på 1740-talet, kompanjon med Frans Jennings i Sthlm i början av 1750-talet, bruks&a...

Bång, Lars Augustin, Skeppsbyggmästare, Redare (1806 – 1853)

Lars Augustin Bång, f. 29 sept. 1806 i Gävle, d. 18 okt. 1853 därstädes. Föräldrar: fiskaren Lars Bång och Anna Brita Åberg. Åtnjöt under en kort tid undervisning vid trivialskolan i Gävle; ägnade sig åt såväl fiskaryrket som skeppsbyggen; skeppsbyggmästare hos handelshuset Elfbrink och Luth 1838; bildade tillsammans med grosshandlaren J. A. Forssberg grosshandels- och redarefirman Fors...

Brodin, Olof August, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Skeppsbyggmästare, Redare, Föreningsgrundare (1840 – 1911)

Brodin, Olof August, f. 12 aug. 1840 i Gävle, d. 31 jan. 1911 därstädes. Föräldrar: sjökaptenen Olof Brodin och Katarina Kristina Norman. Elev vid Gävle högre lärdomsskola; anställd dels på P. C. Rettig & C: os kontor, dels vid faderns varv; genomgick skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona; en av stiftarna av Gävle skarpskyt...

Bohnstedt, Carl Fredrik, Bruksidkare, Redare (1776 – 1838)

1. Carl Fredrik Bohnstedt, f. 26 juni 1776 i Stralsund, d 3 dec. 1838 i Stockholm. Föräldrar: kommerserådet Joakim Karl Friedrich Bohnstedt och Hermania Barlona Maria Hagemeister. Anställd hos firman Bibber & c:ie i Stockholm; erhöll burskap därstädes 1804; inköpte Riddarhyttans bruk i Västmanland 1810.

Gift 15 dec. 1804 med Lovisa Albertina Moll, f. 23 maj 1785, d 18 okt. 1822, d...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se