Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
5 träffar, sida:  1 
Schwartz, Gustaf Magnus, Uppfinnare, Bergskemist, Lärare, Frenolog (1783 – 1858)

Schwartz, Gustaf Magnus, f 21 aug 1783 i Hfors, d 25 mars 1858 i Sthlm, Finska. Föräldrar: råd- o handelsmannen Petter S o Margareta Wilhelmina Philp. Inskr vid Åbo akad 11 mars 99, bergsex där 12 juni 01, auskultant i Bergskoll 14 juli 01, kemist vid Rörstrands kemiska lab i Sthlm 05, kanslist i Kontrollverket 21 maj 05, notaries titel där 22 dec 06, l&a...

Rothoff, Emanuel, Manufakturist, Bergskemist (1788 – 1832)

4 Rothoff, Emanuel, son till R 3, f 12 juli 1788 i Eskilstuna, d 25 maj 1832 där. Inskr vid UU 14 okt 96, hovrättsex 19 april 06, bergsex där ht 08, auskultant i Bergskoll 16 dec 08, elev i masmästeriet på Jernkontorets stat 10, v notarie i Bergskoll 1 mars 11, geschworners fullm där 25 maj 13, stipendiat i kemi på Jernkontorets stat 1 m...

Grabe, Alf G, Bergsingenjör, Bergskemist (1880 – 1966)

Grabe, Alf Gerhard, f 24 sept 1880 i Gbg (Domk), d 6 maj 1966 i Sthlm (Matt). Föräldrar: läraren Johan Wilhelm Svensson o Anna-Marie Forsberg. Mogenhetsex vid h reallärov i Gbg 98, bergsing:ex vid KTH 01, ing vid Garpenbergs ab 02—05, ass vid KTH 05—17, speciallärare i metallurgi o metallografi 07—27, docent i bergskemi 08, sekr 12—14, allt vid KTH, myntdir 17 sept 27—45, ordf i Sv teknologf...

Bredberg, Bengt Gustaf, Bergmästare, Bergskemist (1797 – 1873)

1. Bengt Gustaf Bredberg, f. 6 juni 1797 i Kristine församling, Göteborg, d. 4 dec. 1873 i Valdemarsvik. Föräldrar: grosshandlaren Olof Bredberg och Johanna Maria Santesson. Åtnjöt undervisning i hemmet, bl. a. av gymnasieadjunkten, sedermera domprosten i Uppsala J. Thorsander; fortsatte privatstudierna i Lund och Uppsala; student i Uppsala 12 okt. 1810; a...

Brandt, Georg, Kemist, Bergskemist (1694 – 1768)

Brandt, Georg, f. 21 juli 1694 på Riddarhyttan i Skinnskattebergs socken, d 29 apr. 1768 i Stockholm. Föräldrar: f. d. apotekaren Jurgen Brandt och Katarina Ysing. Student i Uppsala 7 dec. 1705. Kanslist i advokatfiskalskontoret i bergskollegium 4 juni 1714—11 sept. 1716; auskultant i bergskollegium 28 nov. 1715 (ed 12 dec); stipendiat i kemien (med 300 dir smt årligen) 22 juni 1721—31 dec. ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se