Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
23 träffar, sida:  1 
Alander, Pehr Gustaf, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1807 – 1874)

Alander, Pehr Gustaf, f. 29 jan. 1807 i Ving (Valle härad), d 1 juli 1874 på Särö. Föräldrar: kyrkoherden Peter Alander och Sara Maria Hellstenius. Student i Lund 9 okt. 1826, i Uppsala 1827; disp. 12 maj 1830 (De idea sacerdotii spiritualis in ecclesia primsevi, pres. A. E. Knös); fil. kand. 12 dec. 1832; disp. 18 maj 1833 (De poesi sacra latina medii sev...

Aminson, Henrik, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1814 – 1885)

Aminson, Henrik, f. 30 mars 1814 i Örebro, d 29 juni 1885 i Strängnäs. Student i Uppsala 18 mars 1834; disp. 3 juni 1837 (De imminutis in Svecia per nobilitatem opibus coronæ regiæque potestatis ab a. 1560 ad 1680, p. I, pres. Andr. Lagergren); fil. kand. 5 maj 1841; disp. 11 juni 1842; fil. doktor 14 juni s. å. Lärare vid Hillska skolan å Barn&aum...

Andersson, Roloff, Präst, Läroboksförfattare (1744 – 1828)

Andersson (till 1778 Schrewelius), Roloff, f. 11 apr. 1744 i Östra Skrevlinge i Husie socken); d 8 (ej 28) apr. 1828. Föräldrar: bonden Anders Knutsson och Bengta Larsdotter, sedermera omgift med Anders Mattsson, bondeståndets talman 1778, efter vilken A. antog namnet Andersson. Åtnjöt skolundervisning i Malmö; student i Lund 23 jan. 1761 (inskrevs i sk&a...

Sjöstedt, Carl-Erik, Filosof, Matematiker, Läroboksförfattare (1900 – 1979)

Sjöstedt, Carl-Erik, f 31 juli 1900 i Eskilstuna, d 8 febr 1979 i Uppsala, Domk. Föräldrar: verkmästaren Carl August S o Matilda Aström. Studentex vid Eskilstuna kommunala gymnasium 14 maj 19, inskr vid UU 29 aug 19, FK15 dec 21, FM där 29 maj 22, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn vt 24–vt 31, FL vid UU 2 april 27, disp 30 nov 29, FD 31 maj...

Olson, P Hjalmar, Matematiker, Skolrektor, Läroboksförfattare (1884 – 1963)

Olson, Per Hjalmar, f 29 nov 1884 i Gävle, d 20 aug 1963 i Djursholm. Föräldrar: sjökaptenen o livförsäkr:agenten Anders O o Elin Helena Maria Fröling. Mogenhetsex vid Gävle h a l 21 maj 04, inskr vid UU ht 04, FK där 14 dec 07, extra lär vid h a l i Falun ht 08vt 09, extra lär o vik adjunkt vid H reallärov å Norrmalm i Sthlm ht 10vt 12, tjänstg vid Sofi Almquists...

Nordlund, Karl, Kommunalpolitiker, Folkskoleinspektör, Skolrektor, Läroboksförfattare (1871 – 1935)

1 Nordlund, Karl, f 16 febr 1871 i Gävle, d 27 maj 1935 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: lektorn Karl Peter N o Sigrid Charlotta Gyllander. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 7 juni 89, inskr vid UU 17 sept 90, FK där 25 maj 92, eo amanuens vid UUB jan 93jan 94, FL vid UU 31 jan 98, lärarförordnanden vid Södermalms h a l 99...

Müller, Johan Peter (Joseph), Kommunalpolitiker, Läroboksförfattare, Lärare (1843 – 1936)

Müller, Johan Peter (Joseph), f 16 sept 1843 i Sthlm, d 1 april 1936 där, Maria. Föräldrar: grosshandlaren Johan Peter M o Sofia Wilhelmina Lundegren. Studentex (bachelier és lettres) i Paris 65, lär i franska vid Sjökrigsskolan i Sthlm 14 sept 67, lektor där 26 sept 79—26 juni 08, disp vid univ i Leipzig 8 aug 71, Dr phil där 1 okt 71, bi...

May, Alfred, Läroboksförfattare, Engelsklärare (1804 – 1878)

May, Alfred, f 13 nov 1804 i London (dp 10 dec där, Holborn, St Andrew), d 6 okt 1878 i Sthlm, Klara. Föräldrar: Gold Mounter Richard M o Judith Gough. Lärare i engelska vid Hillska skolan på Barnängen i Sthlm ht 31vt 46, tidvis även teckn:lärare där, bedrev ensk undervisn i engelska i Sthlm från 36, lärare i engelska vid M:lle Kochs skola (senare Hammarstedtska sk...

Moberg, Peter, Språkforskare, Läroboksförfattare (1747 – 1824)

Moberg, Peter, f 25 sept 1747 i Karlskrona, d 19 jan 1824 i Solna. Föräldrar: dagsverksskrivaren Olaus M o Catharina Bokelund. Skolgång i Karlskrona, inskr vid LU 29 juni 63, hjälplär vid Lunds trivialskola 64, bitr lär vid kadettskolan i Karlskrona 70, eo docens där 70, inskr vid univ i Greifswald 29 aug 71, disp okt 71, mag där 71, lektor i engelska o geografi vid kadettskolan i Karlskrona...

Gumælius, Otto J, Publicist, Läroboksförfattare (1791 – 1876)

2 Gumælius, Otto Joel, bror till G 1, f 16 okt 1791 på Taxinge, Lid (Söd), d 27 okt 1876 i Örebro. Inskr vid UU 20 okt 12, v kollega vid Karol lärov i Örebro 9 febr 20, FK vid UU 15 nov 20, ord kollega vid gymn i Strängnäs 22 dec 20 (tilltr 1 maj 22), disp pro gradu 21 april 21, mag vid UU 14 juni 21, v konrektor i Strängnäs 7 febr 24, konrektor o v r...

Hjorth, J Hjalmar, Lärare, Läroboksförfattare (1852 – 1949)

1 Hjorth, Johan Hjalmar, f 10 nov 1852 i Östhammar, d 26 sept 1949 i Sthlm, Osc. Föräldrar: handl Johan Christoffer H o Carin Carolina Didrikson. Mogenhetsex i Uppsala 28 maj 74, inskr vid UU ht 74, FK där 28 maj 81, FL där 29 maj 85, lär vid Sthlms borgarskola 87—91, vid Beskowska skolan i Sthlm 87—03, adjunkt i modersmålet, tyska o engelska vid Kungsholmens allm lärov 12 nov 02—19. Lärobok...

Filén, Simon Joachim, Präst, Läroboksförfattare (1794 – 1858)

Filén, Simon Joachim, f 10 sept 1794 i Hakarps sn (Jönk), d. 12 febr 1858 i Jönköping (Kristina). Föräldrar: kyrkoh Jonas Filén o Petronella Beata Ståhl. Inskr vid Uppsala univ 9 okt 1812, teol ex 23 nov s å, disp pro exercitio 1816, fil kand 31 maj 1820, disp pro gradu s å, prästv 8 okt s å, promov fil mag 14 juni 1821...

Falk, Erik Valdemar, Historiker, Lärare, Läroboksförfattare (1873 – 1944)

4. Erik Valdemar Falk, den föregåendes bror, f. 18 febr. 1873 i Norra Råda sn (Värml.), d. 6 okt. 1944 i Stockholm (Bromma). Mogenhetsexamen i Karlstad 27 maj 1890; student 14 sept. 1891; fil. kand. 28 jan. 1893; fil. lic. 30 maj 1899; disp. pro gradu 30 sept. 1911; fil. dr 31 maj 1912, allt vid Uppsala univ.; provår vid Norra realläroverket i Stock...

Eriksson, Joel Vilhelm, Läroboksförfattare, Hydrograf (1883 – 1930)

Eriksson, Joel Vilhelm, f. 16 nov. 1883 i Enköping, d. 2 juli 1930 i Noret, Järna sn (Kopp.). Föräldrar: folkskolläraren Erik Wilhelm Eriksson och Sofia Albertina Skoglind. Elev vid Enköpings realskola 1893–99, vid Västerås högre allm. läroverk från ht. 1899, mogenhetsex. där 11 juni 1903; student vid Uppsala univ. 14 s...

Ekmark, Johan Olof, Lärare, Läroboksförfattare (1841 – 1896)

Ekmark, Johan Olof, f. 10 febr. 1841 i Örebro, d. 18 maj 1896 i Stockholm (Hedv. EL). Föräldrar: lanträntmästaren Olof Ekmark och Maria Elisabeth Vesterberg. Student vid Uppsala univ. 25 maj 1858; fil. kand. där 5 maj 1869; disp. pro gradu 29 maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å.; vik. kollega och e. lärare vid Katarina lägre elementarlä...

Calwagen, Ernst Gottfried, Gymnasielärare, Läroboksförfattare (1829 – 1906)

Calwagen, Ernst Gottfried, f. 7 mars 1829 i Härnösand, d. 8 nov. 1906 i Uppsala. Föräldrar: v. pastorn i Härnösand, sedermera kyrkoherden i Neder-Luleå pastorat, kontraksprosten Per Calwagen och Kristina Margareta Norrbom. Inskriven vid Uppsala universitet 12 okt. 1847; avlade studentexamen därstädes 3 dec. 1847; disp. 15 okt. 1853 (Om undervisning i modersmålet; pres. T. F. Grafström);...

Ekelund, Jacob, Präst, Läroboksförfattare (1790 – 1840)

Ekelund, Jacob, f. 17 dec. 1790 i Valla sn på Tjörn (Göt. o. B.), d. 6 dec. 1840 i Stockholm (Jak.). Föräldrar: komministern Johan Ekelund och Anna Maria Blixt. Student vid Lunds univ. 30 sept. 1811; disp. pro ex. april 1812; filol. ex. 14 juni 1813; filos. ex. 23 april 1814; disp. pro gradu 18 juni s. å.; fil. magister (ultimus) där 22 juni s. &arin...

Dalström, Johan Jakob, Folkskollärare, Läroboksförfattare (1850 – 1923)

Dalström, Johan Jakob, f. 28 jan. 1850 i Färgelanda församling, d. 7 nov. 1923 i Stockholm. Föräldrar: hemmansägaren Anders Jansson och Kajsa Olsdotter. Elev vid folkskoleseminariet i Göteborg ht. 1868; avlade folkskolärarexamen därstädes 5 juni 1871; avlade klockare- och organistexamen i Skara 20 juni 1874; företog en studieresa ti...

Berg, B Alfred, Läroboksförfattare (1838 – 1900)

Berg, Bernhard Alfred, f. 21 nov. 1838 i Falun, d 9 febr. 1900 i Stockholm. Föräldrar: handlanden Mikael Berg och Ulla Spilhammar. Elev vid Falu h. lärdomsskola 1847— vt. 1854; student i Uppsala 20 maj 1858; fil. kand. 27 apr. 1866; disp. maj s. å.; fil. doktor 31 maj s. å.; företog med stipendieunderstöd en studieresa till Danmark, Preussen, Österrike och: Schweiz juni—aug. 1873. Extra lära...

Berg, J Fridtjuv, Riksdagsledamot, Tidningsredaktör, Folkskollärare, Läroboksförfattare, Ecklesiastikminister (1851 – 1916)

2. Johan Fridtjuv Berg, den föregåendes son, f. 20 mars 1851 i Ödeshög, d 29 febr. 1916 i Stockholm. Elev vid. folkskolan i Finspång samt vid Norrköpings lyceum ht. 1866—vt. 1868; biträdande lärare i Finspångs folkskola. 1 juli 1869—1 okt. 1873; vistades vid Askovs folkhögskola i Danmark ht, 1873 och vt. 1874; inskrev...

Aulin, Lars Axel Alfred, Gymnasielärare, Läroboksförfattare, Tidningsutgivare (1826 – 1869)

1. Lars Axel Alfred Aulin, f. 10 juni 1826 i Fasterna församling, d 16 sept. 1869 i Stockholm. Föräldrar: bruksinspektören Anders Olof Aulin och Emma Altén. Student vid Uppsala universitet 15 okt. 1844; disp. 12 juni 1850; fil. kand. 29 mars 1851; disp. 12 juni s. å.; fil. magister 16 juni s. å.; vik. lektor vid Gävle gymnasium 16 okt. 1852; docent...

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis, Riksdagsledamot, Rådman, Läroboksförfattare (– 1648)

Aurelius, Aegidius Matthiæ Upsaliensis (Eggert Matsson), f. i Stockholm, d 1648 (begraven 29 okt. i Storkyrkan). Fadern var guldsmeden Mats Eriksson, vilken ägde hus vid Stortorget i Stockholm; släktnamnet, som bars även av en broder Johannes, är härlett av faderns yrke. A. är sannolikt den Egidius Matthiæ, som 1599 vid Uppsala universitet studerade ...

Stephens, George, Gymnasielärare, Språkforskare, Fornforskare, Läroboksförfattare (1813 – 1895)

Stephens, George, f 13 dec 1813 i Liverpool, England, d 9 aug 1895 i Khvn, Frederiksberg. Föräldrar: metodistpastorn John S o Rebecca Eliza Rayner. Studerade språk o fornkunskap vid University College, London, språklärare, läromedelsförf o fornforskare i Sthlm 34-51, medstiftare av Sv fornskriftsällsk 43, tf lektor i engelska språket o litt:en vid Khvns univ 51, ord 54, m prof:s titel 55-93,...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se