Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
9 träffar, sida:  1 
Retzius, M Gustaf, Anatom, Kommunalpolitiker, Tidningsredaktör, Histolog, Antropolog (1842 – 1919)

4 Retzius, Magnus Gustaf, son till R 2 i hans andra g, f 17 okt 1842 i Sthlm, Kungsh, d 21 juli 1919 där, Ad Fredr. Inskr vid UU 11 maj 60, med fil kand 30 maj 61, MK 28 febr 66 där, ML vid Kl 19 maj 69, disp vid LU 30 nov 70, doc i anatomi 23 mars 71, MD vid LU 30 maj 71, e o prof i histologi vid Kl 1 juni 77 (tilltr 1 jan 78), tf prof ...

Rietz, A Einar, Läkare, Kommunalpolitiker, Histolog (1891 – 1967)

2 Rietz, Axel Einar, sonson till R 1, f 3 sept 1891 i Ronneby, d 23 jan 1967 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: provinsialläkaren MD Sigurd Valdemar R o Bertha Fredrika Plate. Studentex vid H a l i Växjö 9 juni 09, inskr vid LU ht 09, amanuens i histologi 11 o 12, MK där 30 maj 12, tf underläk periodvis 1418, fartygsläk i Flott...

Müller, Erik G, Anatom, Histolog (1866 – 1923)

Müller, Erik Gottlieb, f 5 aug 1866 i Helsingborgs stadsfors, d 15 juli 1923 där, ibid (skriven i Kungsh, Sthlm). Föräldrar: hamnkassören Frans M o Maria Elisabeth Forsberg. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 23 maj 84, inskr vid LU 12 sept 84, med fil ex 30 maj 85, amanuens vid anatom o histolog instit:erna febr 86-febr 89, MK 23 febr 89, allt vid LU, inskr vid Kl 3 febr 90, tf lär i histo...

Lindgren, Hjalmar O, Anatom, Läkare, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Histolog (1837 – 1919)

Lindgren, Hjalmar Ossian, f 17 maj 1837 i Växjö, d 25 maj 1919 i Lund. Föräldrar: kh prof Nils L o Hedvig Tugendreich Richter. Elev vid h elementarlärov i Växjö 46—55, studentex vid LU 17 sept 55, med filos kand 30jan 58, amanuens vid anatom instit 15 dec 60-1 juli 63 o 4 jan 69-1 april 76, MK 15 dec 62, ML 3 okt 66, disp 5 okt 67, docent i anatomi 13 nov 67, MD 29 maj 68, prosektor i anatom...

Hillarp, Nils-Åke H, Histolog (1916 – 1965)

Hillarp, Nils-Åke Hiller, f 24 juli 1916 i Hässleholm, d 17 mars 1965 i Solna. Föräldrar: järnhandlaren Nils Bengtsson o Hulda Amalia Johansson. Studentex vid Katedralskolan i Lund 10 juni 37, inskr vid LU 5 sept 38, amanuens vid histolog institutionen 1 juni 39—31 maj 44, MK 14 juni 41, bitr lär i histologi 1 juli 44—30 juni 46, disp (med dispens) 6 maj 46, doc i histologi 11 juni 46, tf pr...

Holmgren, Emil A, Histolog (1866 – 1922)

6 Holmgren, Emil Algot, son till H 3, f 14 maj 1866 i Sthlm, Kungsh, d 22 okt 1922 där, Gust Vasa. Mogenhetsex (privatist) i Sthlm dec 86, inskr vid UU 2 maj 87, studier vid Sthlms högsk, med fil ex vid UU 14 dec 88, amanuens vid Karol inst:s anatomiska institution läsåren 90—92, MK vid Karol inst 13 sept 93, ML där 28 maj 98, leg läk 6 juli 98, disp ...

Clason, Edward C H, Anatom, Läkare, Histolog (1829 – 1912)

3. Edward Claes Herman. Clason, den föregåendes sonsons son, f. 17 okt. 1829 på Furudals brak i Ore socken, d 9 okt. 1912 i Uppsala. Föräldrar: brukspatronen Isak Gustav Clason och Henrika Gahn. Åtnjöt undervisning i Rättviks kaplansgård; elev vid Uppsala katedralskola ht. 1841—vt. 1849; student i Uppsala 2 juni 1849; disp. 7 n...

Broman, Ivar, Anatom, Histolog (1868 – 1946)

Broman, Ivar, f. 18 sept. 1868 i Östraby församling. Föräldrar: handlanden och skräddaren Jöns Broman och Boel Andersson. Elev vid Lunds h. allmänna läroverk ht 1882; avlade mogenhetsexamen därstädes 2 juni 1890; student vid Lunds universitet 5 sept. s. å.; med. fil. kand. 15 sept. 1891; med. kand. 30 okt. 1895; med. lic. 1 febr. 1899; disp. 11 febr. s. å.; med. doktor 31 maj s. å.; har före...

Svensson, Otto Åke Ingemar, Läkare, Histolog (1914 – 2005)

Swensson, Otto Åke Ingemar, f 7 sept 1914 i Västra Broby, Skå, d 27 april 2005 i Järfälla, Sth. Föräldrar: lantbrukaren Otto Valdemar Svensson o Alma Helfrida Carlsson. Studentex vid h a l i Helsingborg 10 juni 33, inskr vid LU 8 sept 33, vid KI 10 nov 33, med kand 30 april 36, med lic där 28 juni 41, leg läk 8 juli 41, extra l&...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se