Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
56 träffar, sida:  1 2 
Siegbahn, K Manne G, Fysiker (1886 – 1978)

Siegbahn, Karl Manne Georg, f 3 dec 1886 i Örebro, d 24 sept 1978 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: stationsinspektoren Nils Reinhold Georg S o Emma Sofia Mathilda Zetterberg. Mogenhetsex vid H reallärov å Norrmalm i Sthlm 15 maj 05, kadett vid Krigsskolan på Karlberg 2 juni 05, underlöjtn i Fortifik:s reserv 31 dec 07–09, inskr vid LU 2 febr 06, e o ama...

Siljeström, Per A, Fysiker, Riksdagsledamot, Lärare (1815 – 1892)

Siljeström, Per Adam, f 24 dec 1815 i Åby, Kalm, d 19 febr 1892 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: kontrollören o häradsskrivaren Anders S o Catharina Magdalena Wahlström. Elev vid Kalmar gymn, studentex vid UU 8 mars 32, inskr där 9 mars 32, FK 5 dec 35, disp pro gradu 11 juni 36, fil mag 15 juni 36, doc i experimentell fysik 18 sept 44, allt vid UU, delto...

Rydberg, Johannes (Janne) R, Fysiker (1854 – 1919)

Rydberg, Johannes (Janne) Robert, f 8 nov 1854 i Halmstad, d 28 dec 1919 i Lund. Föräldrar: handlanden Sven R o Maria Beata Andersson. Mogenhetsex vid Halmstads h elementarlärov 20 maj 73, inskr vid LU 6 okt 73, FK 28 maj 75, amanuens vid fysiska instit 16 dec 76–31 dec 92 o 20 febr

Ryde, Nils F, Fysiker (1906 – 1996)

Ryde, Nils Fritjof, f 10 okt 1906 i Helsingborg, d 10 dec 1996 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: läroverksadjunkten Johan Adolf R o Emma Hilma Anette Rosentwist. Studentex vid H a l i Helsingborg 6 juni 24, inskr vid LU 5 sept 24, FM 15 dec 27, e o amanuens vid Fysiska instit 1 juli 28–31 jan 31 o 1 april

Rudberg, Erik G, Fysiker (1902 – 1980)

Rudberg, Erik Gustaf, f 17 nov 1902 i Sthlm, Ad Fredr, d 2 jan 1980 i Salem, Sth. Föräldrar: lektorn FD Ture Albert R o Emma Teresia Fredrika Munck. Studentex vid H reallärov å Norrmalm, Sthlm, 11 maj 21, inskr vid StH ht 21, amanuens i kemi ht 22vt 24, FM 29 maj 23, FL 12 april 24, allt vid StH, stipendiat hos prof J Franck vid univ i Göttingen, Tyskland, 30 april

Rudberg, J Fredrik E, Fysiker, Matematiker (1800 – 1839)

Rudberg, Jacob Fredrik Emanuel, f 30 aug

1800 i Sthlm, Nik, d 14 juni 1839 i Uppsala. Föräldrar: assessorn Fredrik R o Rebecka Catharina Berg. Inskr vid UU 17 febr 15, FK 6 dec 20, disp pro gradu 7 juni 21, mag 14 juni 21, disp för docentur 8 dec 21, doc i matematik 15 juni 22, prof i fysik från 8 okt 28 (tilltr 31), allt vid UU. – LVA 27, LKrVA 29, LVS 29. ...

Pettersson, Hans, Fysiker, Oceanograf (1888 – 1966)

2 Pettersson, Hans, son till P 1, f 26 aug 1888 i Forshälla, Göt (enl fdb för Sthlm, Klara), d 25 jan 1966 i Gbg, Vasa. Mogenhetsex vid Sofi Almquists samskola i Sthlm 16 maj 06, inskr vid StH 2 okt 06, vid UU 10 sept 07, FK 15 april 09, FL där 25 okt 11, arbetade vid William Ramsays laboratorium, University College, London, okt 11...

Pleijel, Henning B M, Fysiker, Elektroingenjör (1873 – 1962)

1 Pleijel, Henning Bernhard Mathias, f 5 juli 1873 i Vimmerby, d 20 jan 1962 i Sthlm, Brännk. Föräldrar: gymnastikdirektören o brandchefen Anders Wilhelm P o Laura Emilia Maria Rosin. Mogenhetsex vid H a l i Västervik 5 juni 91, inskr vid StH 92, ex för antagn till assistent i Telegrafverket 30 april 92, eo assistent vid Sthlms centraltelegrafstation 3 juni...

Ramstedt, Eva J A, Fysiker, Radiolog (1879 – 1974)

2 Ramstedt, Eva Julia Augusta, dtr till R 1, f 15 sept 1879 i Sthlm, Hedv El, d 11 sept 1974 där, Engelbr. Elev vid Åhlinska skolan, Sthlm, vt 94, mogenhetsex där 20 maj 98, inskr vid UU ht 00, FK 30 jan 04, ordf i Uppsala kvinnliga studentfören vt 07vt 08, FL 29 maj 08, disp 26 maj 10, FD 30 maj 10, allt vid UU, arbetade vid Laboratoire de physique générale, Faculté des Scienc...

Ohlin, Per J M, Fysiker (1910 – 1974)

Ohlin, Per Johan Magnus, f 26 juli 1910 i Hammerdal, Jämtl, d 8 febr 1974 i Uppsala, Domk. Föräldrar: provinsialläk Carl Oscar O o Tekla Valborg Nyqvist. Studentex vid Västerås h a l 6 juni 28, inskr vid UU 5 sept 28, FK 28 maj 31, amanuens vid fysiska instit 1 juli 34-30 juni 41, FL 30 okt 36, disp 8 febr 41, doc i fysik 11 mars 41, FD 31 maj 41, allt vid UU, forskare (deltid) vid Sv nation...

Oseen, C Wilhelm, Fysiker, Matematiker (1879 – 1944)

Oseen, Carl Wilhelm, f 17 april 1879 i Lund, d 7 nov 1944 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: rektorn FD Anders Theodor O o Elisabeth (Betty) Ulrika Hyltén-Cavallius. Mogenhetsex vid h a l i Halmstad 5 juni 96, inskr vid LU 8 sept 96, FK 14 dec 97, FL 12 april 00, disp 14 dec 01, doc i matematik 11 jan 02, FD 29 maj 03, tf prof i matematik 1 dec 04–1 okt 06, tf på delar...

Nordmark, Zacharias, Fysiker, Astronom (1751 – 1828)

1 Nordmark, Zacharias, f 29 okt 1751 i Luleå, d 26 juni 1828 i Uppsala. Föräldrar: komministern Hans N (jfr s 149) o Maria Plantin. Inskr vid UU 7 nov 67, lantmäteriex 69, vik insp för mått, mål o vikt 69, FK vid UU 8 juni 75, disp pro gradu 8 april 76, mag 17 juni 76, astronomie doc 12 dec 76, eo astronomie adjunkt 16 maj 82, allt vid UU, prof i experimentalfysik vid univ i Greifswald 7 aug...

Norinder, E Harald, Fysiker (1888 – 1969)

Norinder, Ernst Harald, f 3 mars 1888 i Norrköping, Hedvig, d 6 juli 1969 i Uppsala, Domk. Föräldrar: lokomotivmästaren Ernst Alfred N o Ellen Sofia Jonsson. Mogenhetsex vid Uppsala h a l 28 maj 07, inskr vid UU 17 sept 08, observatör vid Vassijaure naturvetensk station, Nb, 1 aug 09–15 aug 10, amanuens vid meteorolog instit vid UU 1 sept 12–31 aug 18, f&...

Mebius, Claes A, Fysiker, Gymnasielärare, Matematiker (1854 – 1947)

Mebius, Claes Albert, f 15 nov 1854 i Arvika landsförs, d 22 febr 1947 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: handlanden Christian Henric M o Susanna Christiana Schröder. Mogenhetsex vid Gävle h a l 24 maj 73, inskr vid UU ht 74, FK där 14 sept 78, inskr vid StH ht 81vt 82, amanuens vid fysiska instit vid UU jan 83

Lundquist, C Gustaf, Fysiker (1841 – 1917)

Lundquist, Carl Gustaf, f 5 aug 1841 i Sthlm, Nik, d 25 febr 1917 i Uppsala, Domk. Föräldrar: bokbindaren Claes August L o Catharina Charlotta Dahlin. Elev vid Nya elementarskolan i Sthlm 6 sept 49–aug 57, ord elev vid Teknol inst där 5 sept 57, studentex i Uppsala 23 jan 58, inskr vid UU 25 jan 58, utex från Teknol inst 7 juni 60, FK vid UU 28 maj 67, amanuens vid...

Liljeström, O Alfred, Fysiker, Matematiker (1882 – 1953)

Liljeström, Olof Alfred, f 26 nov 1882 i Sthlm, Hedv El, til jan 1953 i Björn-lunda, Söd. Föräldrar: advokaten Axel Leander L o Anna Amanda Färngren. Mogenhetsex vid Norra reallärov i Sthlm vt 02, elev vid KTH (fackskolan för bergsvetenskap) 13 sept 02-vt 03, inskr vid StH ht
03, FL 30 jan 08, disp 29 maj 08, FD 29 maj 08, doc i fysik 8 okt 08-30, allt vid StH, lär i matematik o fysik vid...

Lindh, Axel E, Fysiker, Fysiklärare (1888 – 1960)

Lindh, Axel Edvin, f 10 jan 1888 i Lund, d 14 aug 1960 där. Föräldrar: stationsförmannen Per Mårtensson L o Thilda Roos. Studentex vid Lunds privata elementarskola 13 juni 10, inskr vid LU 24 aug 10, FK där 14 sept 14, FM där 15 sept 15, lärare vid Lunds privata elementarskola ht 16—vt 20, amanuens vid fysiska instit vid LU maj 19—dec 19, assistent där jan 20—maj 23 o juni 25—april 26, ...

Lælius, Lars Jönsson, Fysiker, Skolrektor, Arkivarie, Kanslist (– troligen 1603)

Lælius, Lars Jönsson (Laurentius Johannis), d trol 1603 i Polen. Son till köpmannen o rådmannen i Sthlm (Lille) Jöns Andersson. Inskr vid univ i Greifswald 5 aug 70, i Wittenberg 28 nov 72, i Leipzig sommaren 73 o i Jena sommaren 77, prof vid UU 80, möjligen även 81, lektor eller prof med naturvetenskaplig undervisn vid högskolan på Riddarholmen omkr 82, rektor för stadsskolan i Sthlm 2...

Klingenstierna, Samuel, Fysiker, Matematiker (1698 – 1765)

Klingenstierna, Samuel, dp 18 aug 1698 i Kärna, Ög, d 3 nov 1765 i Sthlm, Hovf. Föräldrar: majoren Zacharias K o Helena Maria Gyllenadler. Inskr vid UU 11 jan 17, kanslist i KK 13 okt 20, meddelade undervisn i matematik i Uppsala 25—27, utrikes studier 27—31, prof i matematik (geometri) vid UU 13 aug 28, i fysik där 26 juni 50, tjänstl 17 aug 52, avsked 8 dec 56, kansliråds titel 5 mars 56, ...

Klingwall, Jacob G, Fysiker, Präst, Matematiker, Skolrektor (1786 – 1866)

Klingwall, Jacob Gustaf, f 23 mars 1786 i När, Gotl, d 19 dec 1866 i Roma, Gotl. Föräldrar: kh Gustaf K o Christina Lutteman. Skolstudier i Visby, inskr vid UU 5 nov 05, FK 1 april 12, magister 15 juni 12, adjunkt vid Visby skola 8 okt 12, hospitalssyssloman 16—21, disp för lektorat 20 sept 20, lektorsex 18 okt 20, lektor i matematik o fysik vid Visby gymn 17 jan 21, rektor där 24 o 28, präs...

Koch, A John Hj, Fysiker (1878 – 1950)

Koch, Agathon John Hjalmar, f 28 okt 1878 i Rö, Sth, d 21 april 1950 i Lund. Föräldrar: godsäg Johan Otto Agathon Ekstam o Anna Augusta Sofia Enberg. Fosterföräldrar: grosshandl Fredrik Leonard K o Emma Charlotta Thorsson. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 7 juni 95, inskr vid UU 2 sept 95,FK 29 maj 97, FL 30 maj 02, amanuens vid fysiska instit 1 sept 02—15 sept 03 o vt 06—31 dec 08, disp 16...

Källén, A O Gunnar, Fysiker, Elektroingenjör (1926 – 1968)

Källén, Anders Olof Gunnar, f 13 febr 1926 i Kristianstad, d 13 okt 1968 vid Burghof nära Hannover (enl db för Allhelgonaförs, Lund). Föräldrar: läroverksadj Anders Olof Yngve K o Karin Sofia Magdalena Redin. Studentex vid Vasa hal, Gbg, 27 maj 44, inskr vid Chalmers tekn högsk 1 okt 44, utex 31 jan 48, inskr vid LU 5 febr 48, FK 15 sept 48, FL ...

Ising, Gustaf A, Fysiker (1883 – 1960)

Ising, Gustaf Adolf, f 19 febr 1883 i Finja, Krist, d 5 febr 1960 i Danderyd, Sth. Föräldrar: godsäg o rdgm Jonas Nilsson o Maria Jönsson. Mogenhetsex i Lund vt 00, inskr vid StH vt 01, inskr vid UU vt 03, FK där 15 sept 03, FL vid StH 28 maj 10, disp där 26 maj 19, FD 30 maj 19, docent i fysik där 3 juni 19, tf prof 1 sept 20—28, laborator 20 dec 28—36, prof:s namn 9 mars 34, eget geof...

Hasselberg, C Bernhard, Fysiker, Astronom (1848 – 1922)

1 Hasselberg, Clas Bernhard, f 3 sept 1848 i N Vånga (Skar), d 23 maj 1922 i Stocksund, Danderyd (Sth). Föräldrar: kh Claes Anton H o Natalia Clementina Stabeck. Elev vid Skara h elementarlärov ht 63, mogenhetsex där vt 66, inskr vid UU 18 sept 66, FK 13 maj 72, disp pro gradu 31 maj 72, FD 31 maj 72, allt vid UU, eo astronom vid centralobservatoriet i Pulkovo, Ryssland, hösten 72, chef...

Granqvist, P Gustaf D, Fysiker (1866 – 1922)

Granqvist, Per Gustaf David, f 27 aug 1866 i Tegnaby (Kron), d 18 sept 1922 i Uppsala. Föräldrar: landssekr Gustaf Wilhelm G o Nanny Koraen. Mogenhetsex i Växjö vt 87, inskr vid LU 16 sept 87, eo amanuens vid fys institutionen i Lund maj 89—jan 93, FK 14 dec 89, FL 10 dec 92, ord amanuens vid fys institutionen jan 93—sept 96, disp pro gradu 12 maj 94, FD 31 maj 94, doc i fysik vid LU 13 juni...

Heurlinger, Torsten V F, Fysiker (1893 – 1927)

Heurlinger, Torsten Valter Fredrik, f 31 mars 1893 i Halmstad, d 26 sept 1927 i Uppsala. Föräldrar: lektorn Fredrik Anderson o Fredrika Eleonora Schollin-Borg. Studentex vid h al i Lund 6 juni 11, inskr vid LU 30 aug 11, FK 30 okt 13, FL 31 maj 16, amanuens vid fysiska inst 1 jan 17, disp 21 sept 18, FD 27 sept 18, doc i teoretisk fysik 7 okt 18—9 febr 23, allt vid LU. — Ogift.

Holm, Erik A, Fysiker (1878 – 1945)

Holm, Erik Adolf, f 12 jan 1878 i Sthlm, Jak o Joh, d 10 april 1945 där, Maria. Föräldrar: boktryckaren o redaktören Johan Vilhelm H o Hedvig Maria Friberg. Elev vid h reallärov å Norrmalm ht 91—6 juni 94, H Berwalds förbered kurs för inträdesex till KTH 95—96, elev vid KTH 15 sept 96, avgångsex från fackavd för maskinbyggn o mek teknologi 10 juni 99, från avd för bergsmekanik 15 jan 01, ass...

Holm, Ragnar, Fysiker (1879 – 1970)

Holm, Ragnar, f 6 maj 1879 i Skara, d 28 febr 1970 i S:t Marys, Penn, USA. Föräldrar: läroverksadj Gerhard Ulrik H o Augusta Charlotta Mathilda Bergqvist. Mogenhetsex vid h a l i Skara 26 maj 98, inskr vid UU ht 99, FK där 29 maj 01, assistent vid La station franco-scandinave de sondages aériens i Hald 02—03, FL vid UU 14 sept 05, assistent hos prof K Ångström, Uppsala 05—06, disp pro gradu ...

Holmgren, K Albert V, Fysiker (1824 – 1905)

2 Holmgren, Karl Albert Victor, bror till H 1, f 18 maj 1824 i Västra Ny, Ög, d 11 dec 1905 i Lund. Inskr vid UU 30 nov 44, FK 31 mars 51, disp pro gradu 10 maj 51, mag 16 juni 51, allt vid UU, lär i botanik o matematik vid Uppsala lyceum ht 52-vt 55, amanuens vid fysiska institutionen vid UU 9 sept 53, doc i fysik där 4 juni 55, tf prof i fysik o mek...

Hulthén, Erik W, Fysiker, Spektroskopist (1891 – 1972)

Hulthén, Erik Wilhelm, f 19 sept 1891 i Helsingborg, d 19 jan 1972 i Khvn. Föräldrar: skeppsmäkl Anton Bernhard H o Ida Swensson. Studentex vid h a l i Helsingborg 3 juni 11, studerade skeppsbyggen vid Chalmers tekn läroanstalt 11—12, inskr vid LU vt 12, FM där 3 april 16, lär vid Malmö privata lärov vt 20, vid Lunds privata elementarlärov ht 20—vt 22, amanuens vid fysiska instit vid LU 22—2...

Hultman, Frans V, Fysiker, Lärare, Matematiker (1829 – 1879)

Hultman, Frans Vilhelm, f 25 maj 1829 i Tärby, Rångedala, Älvsb, d 19 febr 1879 i Sthlm, Klara. Föräldrar: komministern Anders H o Märta Ulrica Kjellén. Elev i Skara 38—48, inskr vid UU 15 sept 48, mag 9 juni 54, lär vid Sthlms h elementarlärov 59, lektor i matematik o fysik där (senare Sthlms gymnasium) 60, lär i matematik vid K h lärarinneseminariet 61—72, aktuarie i bolaget Skandia 71, le...

Hällström, Gustaf Gabriel, Fysiker, Präst (1775 – 1844)

2 Hällström, Gustaf Gabriel, bror till H 1, f 25 nov 1775 i Ilmola, Vasa län, Finl, d 2 juni 1844 i Hfors. Inskr vid Åbo akad 24 febr 92, FK 21 april 95, disp pro gradu 12 juni 95, mag 23 juni 95, doc i fysik vid Åbo akad 31 maj 96, amanuens vid akad:s bibi 21 juni 99, prof i fysik 19 maj 01, prästv 16 juni 04, adj led av Åbo domkap 18 juni 04&...

Fock, Alfred H E, Fysiker, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Lärare (1818 – 1901)

2 Fock, Alfred Henrik Edvard, f 9 okt 1818 på Näs, Bjurbäcks sn (Skarab), d 19 febr 1901 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: kanslisten frih Adolf Fredrik F o Anna Carolina de Frese. Officersex i Jönköping 29 april 1836, underlöjtn vid Kronobergs reg 17 nov 1837, löjtn vid nämnda reg 26 mars 1845, kompanioff vid Krigsakademin å Karlberg...

Gadolin, Johan, Fysiker, Kemist (1760 – 1852)

2 Gadolin, Johan, son till G 1, f 5 juni 1760 i Åbo, d 15 aug 1852 på Sunila säteri, Virmo (Åbo o Björneb). Inskr vid Åbo akad 10 april 1775, vid Uppsala univ 25 juni 1779, mag där 17 juni 1782, amanuens vid akad:bibi i Åbo 20 febr 1784, eo adjunkt 2 juli 1785, eo prof 8 aug s å, ord adjunkt 3 jan 1789, prof i kemi i survivance efter P A Gadd 6 m...

Gedda, von, Peter Niclas, Fysiker, Kemist (1737 – 1814)

2 von Gedda, Peter Niclas, son till G 1 i hans 2:a g, f 29 juni (dp 1 juli) 1737 i Sthlm (Jak), d 28 aug 1814 där (ibid). Auskultant i kammarrevisionen 5 juni 1755, ord kanslist där 16 dec 1756, eo notarie 5 okt 1758, tf aktuarie 10 dec 1759, ord 24 okt 1763, notarie 2 april 1764, sekr 20 juli 1774, assessor nov 1775, kammarrevisionsråd 27 dec 17...

Celsius, Anders, Fysiker, Astronom (1701 – 1744)

5. Anders Celsius, den föregåendes brorson, son till C. 2, f. 27 nov. 1701 i Uppsala, d 25 apr. 1744 därstädes. Student i Uppsala 12 juni 1711; disp. 12 dec. 1727 (Disputatio astronomi ca de motu vertiginis lunæ; pres. E. Burman) och 21 maj 1728 (Dissertatio gradualis de existentia...

Charlier, Carl Vilhelm Ludvig, Fysiker, Astronom (1862 – 1934)

Charlier, Carl Vilhelm Ludvig, f. 1 apr. 1862 i Östersund. Föräldrar: inspektören Emmerich Emanuel Charlier och Aurora Kristina Hollstein. Elev vid Östersunds h. allmänna läroverk vt. 1872; avlade mogenhetsexamen därstädes 28 maj 1880; student i Uppsala 13 sept. 1881; fil. kand. 12 dec. 1882; fil. lic. 13 mars 188.6; disp. 9 mars 1887; fil. doktor 31 maj 1887; studerade vid ryska centralobse...

Dahlander, Gustaf Robert, Fysiker, Ingenjör (1834 – 1903)

1. Gustaf Robert Dahlander, f. 7 juni 1834 i Göteborg, d. 27 sept. 1903 i Stockholm. Föräldrar: handlanden och fabrikören Jonas Dahlander och Elisabet Klinteberg. Elev vid Ekmans privatskola 1 juli 1841—8 aug. 1848, vid Chalmersska slöjdskolan 12 aug. 1848—1850 och vid skeppsbyggeriinstitutet i Karlskrona 1850— 4 okt. 1852; inskriven vid h. art...

Dahlander, Robert, Fysiker, Ingenjör (1870)

3. Robert Dahlander, son till D. 1, f. 9 juni 1870 i Göteborg. Elev vid Stockholms h. latinläroverk å Norrmalm ht. 1880—vt. 1884, vid h. realläroverket å Södermalm ht. 1884—vt. 1885, vid Hj. Berwalds privatkurs ht. 1885—vt. 1886 och vid tekniska högskolan 14 sept. 1886; avlade avgångsexamen som väg-och vattenbyggnads...

Bäcklund, Albert Victor, Fysiker, Matematiker (1845 – 1922)

Bäcklund, Albert Victor, f. 11 jan. 1845 i Väsby församling, d. 23 febr. 1922 i Lund. Föräldrar: kamreraren Hans Peter Bäcklund och Maria Vilhelmina Pride. Elev vid Hälsingborgs lärdomsskola ht. 1855; student vid Lunds universitet 28 maj 1861; fil. kand. 14 sept. 1866; disp. 7 maj 1868; fil. doktor 29 maj s. å.; företog med offentligt u...

Carlheim-Gyllensköld, Vilhelm, Fysiker (1859 – 1934)

3. Vilhelm Carlheim-Gyllensköld, den föregåendes brylling, f. 17 okt. 1859 i Stockholm. Föräldrar: byråchefen Henrik Adolf Oskar ...

Edlund, Erik, Fysiker, Meteorolog (1819 – 1888)

Edlund, Erik, f. 14 mars 1819 i Edsberg (Ör.), d. 19 aug. 1888 på Ekudden vid Vaxholm. Föräldrar: lantbrukaren Anders Jonsson och Stina Ersdotter. Elev vid Örebro apologistskola 1831–32, vid Örebro elementarläroverk 1834–40; student vid Uppsala univ. 13 okt. 1840; disp. 16 april 1842 och pro gradu 6 juni 1845; fil. mag. 16 juni s. å.; doc...

Ekholm, Nils Gustaf, Fysiker, Meteorolog (1848 – 1923)

Ekholm, Nils Gustaf, f. 9 okt. 1848 i Smedjebacken (Kopp.), d. 5 april 1923 i Stockholm (Hedv. EL). Föräldrar: apotekaren Nils Peter Ekholm och Christina Ulrika Forsgren. Mogenhetsex. i Norrköping 6 juni 1868; student i Uppsala 27 sept. 1869; fil. kand 27 jan. 1876; tf. amanuens vid Uppsala meteorologiska institution 1876–81 och 1884

Eklund, Eric, Fysiker, Lingvist (1713 omkring – 1766)

Eklund, Eric, f. omkr. 1713 troligen i Eskilstuna, d. 7 okt. 1766 i Strängnäs. Fadern var antagligen borgare i Eskilstuna. Genomgick trivialskolan i Strängnäs; studier vid Strängnäs gymnasium 1729—36; student vid Uppsala univ. 26 jan. 1736, antecknad som närvarande senast ht. 1752; lektor i logik och fysik vid Strängnäs gymnasium jan. (före 19) 1762; rektor där 1765—66.

G. 6 jan. 1763...

Browallius, Johan, Fysiker, Präst, Biskop, Teolog (1707 – 1755)

Browallius, Johan, f. 30 aug. 1707 i Västerås, d. 25 juli 1755 i Åbo. Föräldrar: lektorn, sedermera kyrkoherden i Bro socken, Västerås' stift, prosten Andreas Browallius och Katarina Sigtunia. Elev i Västerås' trivialskola 1713; student i Uppsala 18 febr. 1720; disp. 10 juni 1727 (Meditationes de vocibus, in quan-tum veritati vel prosint vel obsint; pres. E. Alstrin); undergick examen r...

Droysen, Johann Fredrik, Fysiker (1770 – 1814)

Droysen, Johann Friedrich, f. 19 juli 1770 i Greifswald, d. 10 okt. 1814 där. Fader: assessorn i Gesundheitscollegium i Greifswald doktor Julius Friedrich Droysen och Margaretha Magdalena Geismar. Erhöll privat undervisning; student vid Greifswalds univ. 1788—92; inskriven vid univ. i Jena ett år; disp. 10 april 1794; adjunkt i filosofiska fakulteten vid Greifswalds uni...

Duræus, Samuel, Fysiker, Matematiker (1718 – 1789)

2. Samuel Duræus, f. 20 maj 1718 i Linköping, d. 8 juli 1789 i Uppsala. Föräldrar: kollegan vid Linköpings skola Erik Duræus och Elisabeth Aschebom. Student vid Uppsala univ. 2 juni 1736; disp. 7 juli 1742 och pro gradu 27 maj 1746; fil. magister 5 juni 1746; docent i ren matematik; fil. adjunkt (efter P. Wargentin) 30 nov. 1749; erhöll andra förslagsrummet till professuren i fysik 19 maj 17...

Blomén, Johan Emil, Fysiker, Kemist (1860 – 1920)

Blomén, Johan Emil, f. 30 mars 1860 i Arvika, d 5 juli 1920. Föräldrar: apotekaren, sedermera bankkamreraren Johan Vilhelm Blomén och Alina Maria Beskow. Intogs i Stockholms ate-neum ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 18 maj 1880; utexaminerad från krigsskolan å Karlberg 31 okt. 1881; underlöjtnant vid fortifikationen 23 dec. s....

Borelius, Carl Olof Gudmund, Fysiker (1889 – 1985)

4. Carl Olof Gudmund Borelius, den föregåendes sysslings son, f. 18 apr. 1889 i Falun. Föräldrar: kontraktsprosten i Ramnäs Karl Aron Borelius och Anna Gertrud Johanna Frank. Avlade mogenhetsexamen vid Lunds privata elementarläroverk 25 maj 1907; student i Lund 17 sept. s. å.; fil. kand. 31 maj 1911; fil. lic. 29 maj 1914; studerade fysik vid G&...

Beckman, Bengt A, Fysiker (1881 – 1934)

4. Bengt Alexander Beckman, f. 24 maj 1881 i Norrköping. Föräldrar: justitierådmannen Leonard Beckman och Agnes Karolina Beckman. Avlade mogenhetsexamen vid Norrköpings h. allmänna läroverk 6 juni 1899; student i Uppsala ht. s. å.; fil. kand. 30 maj 1902; fil. lic. 29 maj 1908; disp. 24 maj 1911; fil. doktor 31 maj s. å,; har företagit stu...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se