Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
16 träffar, sida:  1 
Almquist, Anders, Riksdagsledamot, Pietist, Handelsman (1704 – 1770)

Almquist, Anders, f. 1704, troligen i Linköping, d 1770. Hans hustru hette Agneta. Han var handelsman i Linköping, var 1740–41 riksdagsman och flyttade 1766 till Skevik, där han dog.

Mitander, Nils, Rådman, Bruksidkare, Handelsman, Kronolänsman (1767 – 1841)

Mitander, Nils, f 8 febr 1767 i Filipstad, d 15 mars 1841 i Bjurtjärn, Or (enl bouppt; db saknas). Föräldrar: handl o rådmannen Jonas M o Anna Elisabeth Lekberg. Lärling vid brukskontoren på Hennickehammar i Färnebo, Åras i S Råda o bruket i Älvsbacka, alla i Värml, 83

Flensburg, Mathias, Skeppsredare, Handelsman, Sparbanksgrundare (1779 – 1851)

1 Flensburg, Mathias, f 24 sept 1779 i Tolånga sn (Malm), d 22 jan 1851 i Malmö (Petri). Föräldrar: prosten fil mag Pehr F o Elsa Maria Lorich. Anställd hos handl Lorens Faxe i Malmö 1792–96, hos hans son Cornelius Faxe från 1796 o som bokh där 1799–1805, började okt 1805 affär i Malmö, burskap...

Fordell, Hans, Häradshövding, Lagman, Handelsman (– senast 1575)

1 Fordell, Hans, son till fogden o landsköpmannen Knut F, f i början av 1500-talet, levde 1574 (RR 20/5), var d 9 jan 1575 (RR). Länsman i Pedersöre (Öb), fogde i Ångermanland o Medelpad 30 maj 1551–1552, häradshövding i Österbotten 30 maj 1551–1554, 1556, 1558, 1561, lagläsare där 1562, kronans skinnuppkö...

Falck, Lars d.ä., Bruksidkare, Handelsman (1737 – 1788)

Lars Falck d. ä., f. 28 aug. 1737 i Mariestad, d. 5 sept. 1788 i Stockholm (Nik.). Föräldrar: postmästaren i Mariestad Peter F. och hans tredje hustru Margaretha Trana. Var handelsbetjänt hos handlanden Johan Martin Schön och fick burskap som handlande i Stockholm 30 sept. 1760; delägare i firman J. M. Schön 1764–76; förste bankofu...

Falkman, Henric (II), Borgmästare, Handelsman (1734 – 1809)

2. Henric (II) Falkman, son av föregående, f. 28 aug. 1734 i Malmö (Caroli), d. 20 febr. 1809 där (ibid.). Bokhållare hos sin kusin handlanden N. Suell i Malmö 1756; burskap som handlande i Malmö 1 maj 1762; övertog efter sitt gifte s. å. med handlanden N. Suells änka dennes affär; tobaksfabrikör där 1764...

Falkman, Henric (III), Skeppsredare, Handelsman (1774 – 1839)

3. Henric (III) Falkman, son av föregående, f. 20 nov. 1774 i Malmö (Caroli), d. 28 jan. 1839 där (Petri). Student vid Lunds Univ. 16 nov. 1789; kontorist på grosshandlaren Johan Schartaus kontor i Köpenhamn 1791–95; kontorist hos firman Möller, Saphord & C:o i Cette, Frankrike, 1795–96; kontorist på faderns kontor i Malm&o...

Ericson, Carl Johan (Charles John) Alfred, Donator, Handelsman (1840 – 1910)

Ericson, Carl Johan (Charles John) Alfred, f. 8 mars 1840 i Södra Vi sn (Kalm.), d. 7 aug. 1910 i Boone, Iowa, U. S. A. Föräldrar: hemmansägaren Erik Nilsson och Cathrina Clementsdotter. Emigrerade till U. S. A. 1852; jordbruksarbete i närheten av Moline (Ill.); butiksbiträde i Altona (Ill.) från 1855; öppnade egen lanthandel i Ridgeport (Iowa) 1...

Enequist, Lars Niclas, Riksdagsledamot, Donator, Handelsman (1811 – 1883)

2. Lars Niclas Enequist, f. 27 okt. 1811 i Slite, Othems sn (Gotl.), d. 21 april 1883 i Visby. Föräldrar: konsul Nils Enequist L:son och Catharina Lyth. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1 okt. 1827–1 okt. 1828; bokhållare hos W. v. Sydow, Stockholm; medhjälpare i faderns handelsrörelse i Slite; burskap 16 mars 1835 i Visby och handlande dä...

Engeström, Christian Adolf, Handelsman (1788 – 1843)

7. Christian Adolf Engeström, f. 6 dec. 1788 i Visby, d. 22 dec. 1843 där. Föräldrar: handlanden, rådmannen och kämnerspreses Jonas Engeström och Catharina Gren. Konditionerade 1804–13 hos köpmän i Lybeck; efter återkomsten till Visby en kort tid handelsbokhållare hos handelsmannen Charles Chasseur där; egen hande...

Broms, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Donator, Handelsman (1756 – 1833)

Carl Gustaf Broms, f. 4 nov. 1756 i Örebro, d. 28 juni 1833 därstädes. Föräldrar: handlanden och rådmannen Johan Broms och Katarina Magdalena von Aken. Delägare i Broms'ska handelshuset i Örebro; ledamot av borgarståndet vid riksdagarna 1789 och 1809—10 och var därunder medlem av privilegieutskottet 1789 samt av hemliga utskottet och ...

Dubbe, Jacob, Skeppsredare, Handelsman, Kalkbruksägare (1769 – 1844)

Dubbe, Jacob, f. 11 nov. 1769 i Visby, d. 7 nov. 1844 i Stockholm, son av skepparen Jacob Jacobsson Dubb (som slutligen skrev sig Dubbe) och Christina Callander; affärsman, skeppsredare, kalkbruksägare; titulärassessor 1802; dykerikommissarie s. å.; dykeriöverkommissarie 26 juni 1804—16 nov. 1810.

G. 23 maj 1802 m. Anna Torsman, f. 14 sept. 1771 i Visby...

Boij, Anders Henrikeson, Riksdagsledamot, Borgmästare, Bruksidkare, Handelsman (– 1668)
1. Anders Henriksson Boij, d jan. 1668 (begravd i Storkyrkan i Stockholm 23 febr. s. å.). Föräldrar (enligt traditionen): Henrik Boij, kommendant på en fästning i Skottland, och Elisabet Nisbeth. Handlande i Stockholm; rådman därstädes 1632; ingick 1642 kompanjonskap med faktorn i Arboga Anders Nilsson, som anlagt Snavlunda masugn och Kårbergs hammare i Snavlunda socken (privilegium 16 okt. 16...
Beijer, Gottfried, Kommunalpolitiker, Skeppsredare, Handelsman (1838 – 1901)

3. Gottfried Beijer, f. 26 aug. 1838 i Malmö, d. 5 dec. 1901 därstädes. Föräldrar: stadsbokhållaren och regementsskrivaren Gottfrid Beijer och Katarina Margareta Kockum. Erhöll undervisning i Malmö h. lärdomsskola. Anställd på speditions- och kolonialimportkontor i Malmö juli 1853; begav sig efter någon tid utrikes för ...

Bager, Haqvin, Politisk skriftställare, Handelsman (1711 – 1782)

1. Haqvin Bager, f. 19 maj 1711, d 10 febr. 1782 i Malmö. Föräldrar: handlanden i Malmö David Håkansson Bager och Magdalena Märta Lorich. Företog efter erhållen utbildning för handelsyrket en utländsk resa, varunder han bl. a. besökte England, samt sedermera en resa till Holland. Erhöll burskap såsom grov-och spannmåls...

Bager, Lorentz Isac, Kommunalpolitiker, Handelsman (1785 – 1857)

2. Lorentz Isac Bager, f. 2 apr. 1785 i Malmö, d 15 febr. 1857 därstädes. Föräldrar: handlanden Peter Bager och Mariana Beata de la Rose. Vistades under uppväxtåren i hemmet och hos en morbror i Söderköping; studerade under enskild handledning i Göteborg från år 1800 och därefter i Lund, varest han uppehöll sig år...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se