Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
2 träffar, sida:  1 
Fredenheim, Carl Fredric, Kansliråd, Överintendent, Ceremonimästare, Klassisk arkeolog (1748 – 1803)

Fredenheim, Carl Fredric (före adl Men-nander), f 7 mars 1748 i Åbo, d 6 mars 1803 i Sthlm (Finska). Föräldrar: biskopen i Åbo, sedermera ärkebiskopen Carl Fredric Mennander o Johanna Magdalena Hassel. Inskr vid Åbo akad 19 juni 1754, vid Uppsala univ 3 aug 1761, respondent i Åbo 5 juni 1765, eo kanslist i nedre justitierevi-sionsexp 31 juli s å, auskultant i Åbo hovrätt 12 okt s å, ama...

Bergstedt, C Hugo B, Gymnasielärare, Folkbildare, Klassisk arkeolog (1855 – 1926)

2. Carl Hugo Brynolf Bergstedt, den föregåendes brorson, f. 16 aug. 1855 i Borås, d. 20 juni 1926 i Sthlm, Matt. Föräldrar: förste lantmätaren Johan August Bergstedt och Inga Kristina Jonsson. Elev vid l. elementarläroverket i Borås 1867—70 och vid h. elementarläroverket i Göteborg 1870—74; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 2 juni 1874; s...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se