Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
12 träffar, sida:  1 
Santesson, Carl Gustaf, Fysiolog, Farmaceut (1862 – 1939)

2 Santesson, Carl Gustaf, brorsons son till S 1, f 5 juli 1862 i Sthlm, Kungsh, d 26 juni 1939 där, ibid. Föräldrar: överkirurgen, professor Carl Gustaf S o Ulrika Lovisa Vilhelmina (Mina) v Düben. Mogenhetsex vid Nya elementarskolan i Sthlm 16 dec 80, inskr vid UU 31 jan 81, med fil ex där 27 maj 82, inskr vid Kl 23 sept 82, amanuens vid fysiologiska l...

Odhelius, Johan Lorentz, Läkare, Farmaceut (1737 – 1816)

3 Odhelius, Johan Lorentz, brorson till O 1, f 3 mars 1737 i Strängnäs, d 23 aug 1816 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: handlanden o rådmannen Samuel O o Maria Elisabeth Helin. Elev vid gymn i Strängnäs 4648, inskr vid UU 6 april 53, disp under Carl (v) Linné 23 dec 54, ML d...

Overton, C Ernest, Botanist, Farmaceut (1865 – 1933)

Overton, Charles Ernest, f 25 febr 1865 i Stretton, Cheshire, England, d 27 jan 1933 i Lund. Föräldrar: kh Samuel Charlesworth O o Harriet Emma Fox. Elev vid The grammar school i Newport, England, vid Zürichs kantonskola 82, ex där 1 okt 84, inskr vid univ i Zürich 15 okt 84, assistent i botanik 87, FD 4 mars 89, doc i biologi 28 okt 90, allt vid univ i Zürich, ...

Mosander, Carl Gustaf, Kemist, Farmaceut (1797 – 1858)

Mosander, Carl Gustaf, f 10 sept 1797 i Kalmar, d 15 okt 1858 i Lovö, Sth. Föräldrar: kofferdikaptenen Isac M o Christina Maria Törnqvist. Elev vid Kalmar trivialskola, flyttade tills med modern till Sthlm 09, elev vid apoteket Ugglan 12, farmacie studiosi-ex där 30 aug 17, elev vid Kl 11 febr 20, underläk på fregatten Fröja sommaren 20, stipendiat i fältläkarkåren 29 aug 20, underläk vid Al...

Liljestrand, Göran, Fysiolog, Farmaceut (1886 – 1968)

Liljestrand, Göran, f 16 april 1886 i Gbg, Masth, tl6 jan 1968 i Sthlm, Västerled. Föräldrar: försäkr:dir Peter Erik L o Tekla (Titti) Carlberg. Mogenhetsex vid h a real-lärov på Norrmalm, Sthlm, 18 maj 04, inskr vid StH ht 04, med fil ex där 14 juni 05, amanuens vid KI:s med kem inst 1 sept 06-31 aug 07, MK 27 febr 09, tf laborator i fysiologi vid Kl periodvis 10—27, amanuens vid farmakolog...

Fristedt, Robert F, Farmaceut (1832 – 1893)

Fristedt, Robert Fredrik, f 19 juni 1832 i Sthlm (Kat), d 16 febr 1893 i Uppsala. Föräldrar: kryddkramhandlaren Gustaf Fredrik F o Kristina Charlotta Vahlberg. Elev vid Maria h lärdomsskola 1842 o vid Sthlms gymnasium 1847, inskr vid Uppsala univ 10 juni 1851, fil kand 30 jan 1856, disp för fil drsgrad 25 febr 1857, fil dr 5 juni s å, med kand 28 sept 1859, med lic 15 maj 1861, Wahlenbe...

Elfstrand, Mårten, Farmaceut (1859 – 1927)

Elfstrand, Mår ten, f. 29 maj 1859 i Undersåkers sn (Jämtl.), d. 13 okt. 1927 i Uppsala. Föräldrar: lantbrukaren Mårten Olofsson och Anna Maja Jönsdotter. Mogenhetsex. vid Östersunds högre allm. läroverk 25 maj 1883; student vid Uppsala univ. 18 sept. s. å.; med.-fil. ex. där 29 maj 1884; med. kand. 30 nov. 1887; med. lic. 31 ma...

Enell, Henrik Gustaf Olof, Farmaceut (1850 – 1929)

Henrik Gustaf Olof Enell, f. 13 sept. 1850 på Vallby gård i Skirö sn (Jönk.), f 28 april 1929 i Stockholm (Gustav Vasa). Föräldrar: regementsskrivaren Anton Gustaf Enell och Hedvig (Hedda) Jacquette Nordenskjöld. Undervisning i hemmet till 1860; elev vid privatskola i Vimmerby, vid Eksjö läroverk 1861–62 och vid högre elementarlä...

Ekecrantz, Thor Emanuel, Farmaceut (1856 – 1939)

Thor Emanuel Ekecrantz, f. 18 jan. 1856 i Stockholm (Maria), d. 1 nov. 1939 där (Hedv. El.). Föräldrar: apotekaren i Sala Olof August Ekecrantz och Maria Fredrika Holmgren. Genomgick 5 klasser vid Maria lägre elementarläroverk i Stockholm; elev på. apoteket Kronan i Göteborg 1872–75; farmacie kandidatex. 7 okt. 1875; apotekstjänst i Gö...

Berzelius, Jöns Jacob, Läkare, Kemist, Farmaceut (1779 – 1848)

Berzelius, Jöns Jacob, f. 20 aug. 1779 i Väversunda, d 7 aug. 1848 i Stockholm. Föräldrar: supremus collega scholæ i Linköping Samuel Berzelius och Elisabet Dorotea Sjösteen. Genomgick Linköpings gymnasium 1793—96; student i Uppsala 18 okt. 1796; med. fil. kand. 5 dec. 1798; disp. 6 dec. 1800 (Nova analysis aquar. Medeviensium; pres. A. G. Ekeberg); med. kand. 20 maj 1801; med. lic. 11 dec. ...

Bergius, Peter Jonas, Läkare, Donator, Farmaceut (1730 – 1790)

3. Peter Jonas Bergius, den föregåendes broder, f. 6 juli 1730 på Erikstad i Vittaryds socken, d 10 juli 1790. Studerade först privat och därefter vid Visingsö trivialskola och gymnasium; student i Lund 6 sept. 174.6 och i Uppsala 8 apr. 1749; disp. 25 apr. 1750 (Semina muscorum detecta, pres. K. Linnaeus); examinerades pro gradu 13 juni 1753; disp. 1...

Berlin, Nils Johan, Kemist, Farmaceut (1812 – 1891)

Berlin, Nils Johan, f. 18 febr. 1812 i Härnösand, d 27 dec. 1891 i Stockholm. Föräldrar: kyrkoherden Nils Magnus Berlin och Anna Sofia Gustava Kjernander. Elev vid Härnösands trivialskola 1822 och vid dess gymnasium 1825; student i Uppsala 8 febr. 1830; disp. 29 febr. 1832 (De veritate et fictione in poesi Romanorum epica, p. I; pres. J. Sellén); fil. kan...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se