Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
129 träffar, sida:  1 2 3 
Adlersparre, Carl, Historiker, Kansliråd (1752 – 1825)

1. Carl Adlersparre, f. 22 jan. 1752, d 24 juni 1825. Föräldrar: överstelöjtnanten Kristoffer Kristoffersen, adlad Adlersparre, och Ebba Sofia Planting-Berglod. Student i Uppsala 9 mars 1772; avlade kansliexamen 8 juni 1774; e. o. kanslist i krigsexpeditionen 5 juli 1774 samt i riksarkivet 28 febr. 1775; kopist 23 jan. 1776, kanslist 29 febr. 1780, registrator 18 dec. 178...

Agrell, Olof, Diplomat, Historiker (1755 – 1832)

Olof Agrell, f. 4 okt. 1755 i Hyby, d 18 jan. 1832 i Göteborg. Föräldrar: kyrkoherden Jonas Agrell och Metta Maria Wrangel. Student i Lund 3 okt. 1770; disp. 7 apr. 1773 (De opprobrio Ægypti, Jos. V: 9, pres. Joh. Gersonius) och 31 maj 1775 (De priscis per Sueciam asylis, pres. S. Lagerbring); fil. magister 23 juni s. å.; disp. pro venia docendi 20 jdec. 1777. Doce...

Ahlqvist, Alfred Gustaf, Historiker (1838 – 1881)

2. Alfred Gustaf Ahlqvist, den föregåendes son, f. 17 juni 1838 i Runstens församling, d 26 mars 1881 i Växjö. Student i Uppsala 11 dec. 1856; fil. kand. 1 febr. 1862; disputerade 4 apr-. 1863; fil. doktor 30 maj s.å.; företog forskningsresor till utländska arkiv och bibliotek, bl. a. med offentligt understöd 1868 och 1871, då han...

Alin, Oscar J, Riksdagsledamot, Historiker, Statsvetare, Akademisk lärare (1846 – 1900)

1. Oscar Josef Alin, f. 22 dec. 1846 i Falun, d 31 dec. 1900 i Stockholm. Föräldrar: auditören Oskar Jonas Alin och Maria Josefa Ekman. Studerade vid Säters pedagogi och Falu h. elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 30 maj 1865; inskriven vid Uppsala universitet ht. s. å. och tillhörde där Västmanlands-Dala nation; fil. kand. 14 dec. 1871; di...

Almquist, Helge K H, Historiker (1880 – 1944)

11. Helge Knut Hjalmar Almquist, f. 17 dec. 1880 i Stockholm. Föräldrar: med. doktorn Set Valentin Almquist och Anna Sofia Fernström. Avlade mogenhetsexamen vid Beskowska skolan 20 maj 1899; student i Uppsala 26 maj s. å.; fil. kand. 30 maj 1902; fil. lic. 31 jan. 1907; disp. 9 nov. s. å.; fil. doktor 30 maj 1908; har i vetenskapligt syfte företagit resor till...

Sjöborg, Nils Henrik, Historiker, Fornforskare (1767 – 1838)

Sjöborg, Nils Henrik, f 6 febr 1767 i Högestad, Malm, d 1 juli 1838 i Sthlm, Klara. Föräldrar: prosten Nils Johan S o Märta Helena Hahne. Inskr vid LU 7 sept 79, disp pro gradu 22 juni 85, mag med prom:datum 23 juni (k beslut 11 dec) 87, doc i historia 27 aug 90, adjunkt 23 aug 96, prof i samma ämne från 17 dec 99 (tjänstl från 23 mars 14, tj&au...

Skoglund, L S Alexandra, Historiker, Lärare, Kvinnosakspolitiker (1862 – 1938)

Skoglund, Louise Sophie Alexandra, f 22 okt 1862 i Sthlm, Klara, d 12 febr 1938 där, Matt. Föräldrar: fabriksidkaren Daniel Karl Alexander S o Lovisa Sofia Gottschalk. Ex från H lärarinnesem i Sthlm 3 juni 82, mogenhetsex vid Lyceum för flickor i Sthlm 10 dec 83, inskr vid UU ht 84, FK 13 sept 86, FL 15 dec 99, disp 27 maj 03, FD 29 maj 03, allt vid UU, l&...

Scarin, Algot, Historiker, Universitetsbibliotekarie (1684 – 1771)

Scarin, Algot, f 20 nov 1684 i Skara (fdb saknas), d 5 nov 1771 i Åbo, Sv förs. Föräldrar: kyrkoherden Asmund S o Kristina Clevera. Elev i Skara gymn 91, inskr vid UU 11 okt 04, amanuens vid UUB 14–16, disp pro gradu vid UU 7 juni 16, mag 12 juni 16, doc i latin där 8 juni 21, prof i historia o moral vid Åbo akad 5 maj 22 (tilltr okt 23)–14 sept 61...

Schefferus, Johannes, Historiker, Filolog (1621 – 1679)

1 Schefferus, Johannes, f 2 febr 1621 i Strassburg (nu Strasbourg), S:t Thomas, d 26 mars 1679 i Uppsala (samtida brev, cit i H Scheffer, s 165; db saknas). Föräldrar: köpmannen Johan Scheffer o Elisabeth Kraschel. Studier vid gymn i Strassburg 27, inskr vid univ där 37, studieresa till bla Holland, inskr vid univ i Leiden maj 39, studier vid univ i Strassburg 40, vid uni...

Schmid, Antonie (Toni) E M, Historiker, Antikvarie (1897 – 1972)

Schmid, Antonie (Toni) Elisabeth Magdalena, f 25 sept 1897 i Fischamend, Nieder-österreich, Österrike, d 16 dec 1972 i Uppsala, Helga Tref. Föräldrar: godsägaren Georg Josef Leander S o Antonia Maria Lindemmer. Studentex i Wien 5 juli 17, inskr vid Wiens univ 25 sept 17, examina rigorösa 16 febr 22, Dr Phil där 5 april 22, inskr vid LU 19 n...

Rosén, Jerker I, Historiker (1909 – 1976)

Rosén, Jerker Ingmar, f 6 maj 1909 i Genarp, Malm, d 22 mars 1976 i Lund, Domk. Föräldrar: folkskolläraren Nils R o Bengta Persson. Studentex vid H a l i Lund 5 maj 29, inskr vid LU 21 jan 30, FK 15 sept 32, FM 30 maj 33, FL 15 dec 36, disp 5 april 39, doc i historia 9 maj 39, FD 31 maj 39, forskarsdpendiat resp forskardoc 1 jan 4731 dec 52, allt vid LU, prof i historia vid UU ...

Rosenhane, Schering, Historiker, Ämbetsman (1754 – 1812)

4 Rosenhane, Schering, sonsons sonson till R 1, f 6 jan 1754 i Husby-Oppunda, Söd, d 6 nov 1812 där. Föräldrar: kammarherren Fredrik Bengt R o grev Eva Sofia Stenbock. Inskr vid UU 6 juni 62, teol ex där 70, e o kanslist i Kanslikoll 8 nov 72, kopist 30 nov 73, kanslist där 10 maj 75, deltog i riksdagarna 78–89 o 00–12, andre sekr i Presiden...

Rosman, Holger, Historiker, Genealog (1871 – 1937)

Rosman, Holger, f 1 febr 1871 i Visby, d 19 aug 1937 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: läroverksadjunkten FD Johan Oskar R o Hilda Catharina Jacobina Lyth. Mogenhetsex vid H a l i Visby 14 juni 89, inskr vid UU 19 sept 89, FK 28 maj 92, FL 30 jan 97, disp 28 maj 97, FD 31 maj 97, allt vid UU, e o amanuens i RA 9 nov 97juni 07, e o tjänsteman vid Kommerskoll:s statist avd 23 nov 97, ...

Rudbeck, Olof (Olaus), Anatom, Läkare, Arkitekt, Historiker, Naturforskare (1630 – 1702)

2 Rudbeck, Olof (Olaus), son till R 1, dp 12 dec 1630 i Västerås, Domk, d 17 sept 1702 i Uppsala. Elev vid gymn i Västerås 4447, inskr vid UU febr 48, disp där 22 maj 52, studerade utomlands sept 53juli 54, med adjunkt vid UU 55, e o prof 29 maj 58, prof i teor medicin 23 juni 6011 jan 91, r...

Pufendorf, von, Samuel, Historiker, Häradshövding, Statsvetare, Rikshistoriograf, Folkrättsjurist (1632 – 1694)

von Pufendorf, Samuel, f 8 jan 1632 i Dorfchemnitz, Sachsen, d 26 okt 1694 i Berlin (Biographica, Spenern). Föräldrar: kh Esaias Pufendorfer o Margaretha Hickmann. Skolgång i Grimma, Sachsen, inskr vid univ i Leipzig 50, vid univ i Jena 14 aug 56, mag där 19 aug 56, huslärare hos sv kommissarien i Khvn J P Coyet (bd 9) april 58, studier...

Qvist, K Gunnar I, Historiker, Kvinnohistoriker (1916 – 1980)

Qvist, Karl Gunnar Ingemar, fil okt 1916 i Ludvika, Kopp, d 6 sept 1980 i Gbg, Örgryte. Föräldrar: förste kontoristen vid SJ Karl August Q o Ida Matilda Gunnar. Kontorsanställd 3340, studentex som privatist vid H a l för gossar i Malmö 17 juni 38, inskr vid GH vt 40, fänrik i reserven vid Karlsborgs luftvärnsreg 1 juli 41, lärartjänster vid bl a KA 2 stamskolor, Gbgs prakt mell...

Odhner, Clas J Theodor, Historiker, Riksarkivarie (1836 – 1904)

1 Odhner, Clas Jonas Theodor, f 17 juni 1836 i Alingsås landsförs, Älvsb, d 11 juni 1904 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: prosten mag Claes O o Anna Carolina Ericsson. Elev vid Skara gymn 48–51, studentex vid UU 24 sept 51, inskr 16 sept 51, FK 9 nov 59, disp pro gradu 22 maj 60, fil mag 31 maj 60, doc i allm historia 4 okt 60, allt vid UU, adjunkt i hist...

Olavus Petri, Präst, Historiker, Översättare, Reformator (1493/1497 – 1552)

Olavus Petri (Phase), f möjl 6 jan 1493 (eller 1497) i Örebro, d 19 april 1552 i Sthlm. Föräldrar: smeden Peter Olofsson o Kristina Larsdtr. Inskr vid univ i Leipzig o Wittenberg sommarterminen 16, baccalaureus i Wittenberg 17 mars 17, mag där 11 febr 18, fortsatta studier där till senast 19, kansler hos biskop Matthias Gregersson (Lillie; bd 23) i Strängnäs 20, diakon där sept 20, skolmästa...

Oldeberg, Andreas E, Historiker, Antikvarie (1892 – 1980)

Oldeberg, Andreas Emil, f 15 aug 1892 i Vänge-Läby, Upps, d 31 dec 1980 i Uppsala, Domk. Föräldrar: folkskolläraren Erik August Andreas Andersson o Nanna Maria Cecilia Hollvaster. Studentex vid Uppsala h a l 25 maj 14, affärs- o bankanställd 1723, inskr vid StH ht 23, FK där 28 maj 26, amanuens vid Statens hist museum 1 febr 28, inskr vid UU ht 32, FL där 15 dec 32, disp 27 maj...

Olof Sverkersson Elfkarl (Potomander), Historiker, Kanslist (– levde troligen ännu 1609)

Olof Sverkersson Elfkarl (Potomander), levde trol ännu 1609 i Danzig (tyska RR 1609, f 74). Fader: fogden o häradsh Sverker Simonsson. Inskr vid univ i Greifswald 30 okt 68, i Rostock mars 70, skrivare i k kansliet 75, sekr där senast 84, vistades i Polen från hösten 98.

G 2 febr 1595 i Sthlm m Kerstin Matsdtr, dtr till borgmästaren Mats Persson Skulte o Margareta Ambrosiusdtr.

Palme, Sven Ulric A, Skriftställare, Historiker, Arméofficer, Tidningsredaktör, Journalist (1912 – 1977)

3 Palme, Sven Ulric Adalvard, sonson till P 2, f 25 maj 1912 i Sthlm, Maria, d 14 maj 1977 i Uppsala, Domk. Föräldrar: FL Olof P o Ola Guido Elisabeth Tenow. Studentex inför examensnämnden i Sthlm (privatist) 14 juni 30, inskr vid UU 23 sept 30, FK där 31 okt 32, medarb i dagspressen från 33, bl a i S-T 42 — 66, ordf i fören Heimdal 34 — 36, red för tidskr Presens 34 — 38, FL vid UU 27 maj 3...

Nordberg, Jöran A, Präst, Historiker (1677 – 1744)

Nordberg, Jöran Andersson, f 3 sept 1677 i Sthlm, Klara, d 24 mars 1744 där, Klara (In 8a). Föräldrar: hökaren Anders Svensson o Elisabet Jönsdtr. Elev vid Klara skola i Sthlm 82

Nordin, Carl Gustaf, Riksdagsledamot, Historiker, Biskop, Teolog, Lingvist (1749 – 1812)

2 Nordin, Carl Gustaf, bror till N 1, f 2 jan 1749 i Sthlm, Svea livg:s norra bat, d 14 mars 1812 i Härnösand. Inskr vid UU 20 sept 63, disp pro gradu 26 maj 73, mag där 17 juni 73, amanuens vid UUB 18 okt 73, doc vid fil fak vid UU 19 okt 74, eloquentiae et poeseos lektor vid gymn i Härnösand 13 juni 75, kh i survivance i Skellefteå 1 j...

Nordlander, Johan, Historiker, Lingvist, Etnograf (1853 – 1934)

Nordlander, Johan, f 25 dec 1853 i Multrå, Vnl, d 4 dec 1934 i Sthlm, Matt. Föräldrar: lantbrukaren Henrik Hansson o Brita Margareta Jansdtr. Mogenhetsex vid h a l i Härnösand 28 maj 75, inskr vid UU ht 75, FK där 24 maj 80, extra lärare o vik adjunkt vid h a l i Härnösand 8081 o vt 83, v...

Nordström, G Hilding, Historiker, Politisk skriftställare, Ämbetsman (1885 – 1949)

2 Nordström, Gustav Hilding, bror till N 1, f 23 dec 1885 i Härnösand, d 13 nov 1949 i Sthlm, Bromma (Essinge kbfd). Mogenhetsex vid h a l i Härnösand 6 juni 06, inskr vid UU ht 06, FK där 16 sept 09, lär vid Örebro läns folkhögsk o Sollefteå samskola 09–10, amanuens o tf aktuarie i kommerskoll 24 aug 14–30 juni 17,...

Nygren, Ernst L, Historiker, Arkivarie (1889 – 1968)

1 Nygren, Ernst Ludvig, f 14 juni 1889 i Karlstad, d 1 april 1968 i Sthlm, Engelbr. Föräldrar: fältintendenten Olof Emanuel N o Emma Catharina Magnusson. Mogenhetsex vid Karlstads h a l 6 juni 07, inskr vid LU 17 sept 07, vid UU 3 febr 08, vid Kiels univ 12 juni 08, vid Leipzigs univ 30 okt 08, FK vid UU 30 maj 11, FL där 29 mars 19, amanuens i ULA 9 april 19, i RA 11 dec 19 (tilltr 1 okt 20...

Nyström, Johan F, Riksdagsledamot, Historiker, Kommunalpolitiker, Geograf (1855 – 1918)

Nyström, Johan Fredrik, f 26 sept 1855 i Härnösand, d 18 juli 1918 i Sthlm, Osc. Föräldrar: tulluppsyningsmannen Fredrik August N o Eva Johanna Högberg. Mogenhetsex vid h a l i Härnösand 28 maj 75, inskr vid UU 14 sept 75, FK 12 sept 79, FL 3 nov 83, disp 28 maj 84, FD 31 maj 84, doc i historia 7 juni 84, allt vid UU, lär vid h elementarlärov...

Munthe, C Arne, Gymnasielärare, Historiker, Litteraturhistoriker, Arkivarie, Gymnasierektor (1901 – 1965)

10 Munthe, Carl Arne, bror till M 9, f 13 juni 1901 i Sthlm, Hedv El, d 7 febr 1965 i Sigtuna. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 10 maj 19, inskr vid StH 16 sept 19, amanuens 20-24, FK 21 april 23, ordf i Humanistiska foren 23—24, i studentkåren 26— 27, allt vid StH, v ordf i styr för Sveriges förenade studentkårer (SFS) 27, eo t...

Nerman, Birger, Historiker, Filolog, Arkeolog (1888 – 1971)

2 Nerman, Birger, bror till N 1, f 6 okt 1888 i Norrköping, S:t Olai, d 22 aug 1971 i Sthlm, Osc. Mogenhetsex vid hal i Norrköping 10 juni 07, inskr vid UU 19 sept 07, FK där 31 mars 10, bibliotekarie vid Östgöta nation 12, FL vid UU 16 sept 12, disp 7 maj 13, FD 31 maj 13, doc i nordisk o jämförande fornkunskap med nordisk sagohist 20 o...

Malmström, Carl Gustaf, Historiker, Tidningsredaktör, Riksarkivarie, Ecklesiastikminister (1822 – 1912)

2 Malmström, Carl Gustaf, bror till M 1, f 2 nov 1822 i Tysslinge, Ör, d 12 sept 1912 i Danderyd, Sth. Elev vid Örebro skola, vid Strängnäs gymnasium ht 36, inskr vid UU 16 okt 40, informator på Boxtorp, Söd, 41, på Stjärnholm, Söd, 42, förvaltare där 43, FK vid UU 20 maj 46, informator för Hugo Tamm 46

Montan, E Wilhelm, Historiker, Tidningsredaktör, Statsvetare (1838 – 1909)

1 Montan, Erik Wilhelm, f 14 sept 1838 i Arboga (enl dopattest i Svea livg förs:s arkiv, SSA; ej i fb), d 23 sept 1909 i Saltsjöbaden, Sth (enl db för Klara, Sthlm). Föräldrar: advokatfiskalen Erik Wilhelm M o Justina Elisabet Staaff. Inskr vid UU ht 56, förste kurator vid Västmanlands-Dala nation 6667, vt 70 o 72

Loccenius, Johannes, Historiker, Jurist, Rikshistoriograf (1598 – 1677)

Loccenius, Johannes, f 13 mars 1598 trol i Itzehoe, Holstein, d 27 juli 1677 i Uppsala. Föräldrar: borgaren o handelsmannen Albrecht Locken o Anna Sommer (alla uppgifter enl Rudbeckius). Elev vid gymnasium i Hamburg (enl Rudbeckius), inskr vid univ i Helmstedt 26 mars 16, studier vid univ i Rostock (Rudbeckius) o i Leiden, jur dr där 7 juli 25, eo prof i hist vid UU 25 okt 25,...

Lorents, Yngve S, Historiker, Lexikograf (1887 – 1978)

Lorents, Yngve Samuel, f 20 okt 1887 i Västerås, d 11 sept 1978 i Leksand, Kopp. Föräldrar: kontraktsprosten Erik Lorents Petersson o Anna Hildegard Lundström. Mogenhetsex i Uppsala 05, inskr vid UU ht 05–vt 16, FK 15 dec 08, FL 1 nov 13 där, medarb i Sthlms dagbl 13–20, disp 29 maj o FD 31 maj 16 vid UU, huvudred for Bonniers konversationslex 20&nd...

Lundblad, Johan, Präst, Historiker, Klassisk filolog, Boktryckare (1753 – 1820)

1 Lundblad, Johan, f 1 mars 1753 i Tönnersjö, Hall (fdb saknas), d 20 (ej 18) juni 1820 i Lund. Föräldrar: torparen Knut Larsson o Pernilla Kiällsdtr. Elev vid gymnasiet i Gbg 72, inskr vid univ i Leipzig 21 maj 74, mag där 22 febr 76, studier vid univ i Halle o Greifswald 77, inskr vid LU 26 april 79, doc i romersk vältalighet där 8 jan 81, präst...

Lundblad, af, J Fredrik, Diplomat, Historiker (1791 – 1854)

2 af Lundblad, Johan Fredrik (före adl Lundblad), son till L 1, f 7 (ej 8) april 1791 i Lund, d 5 april 1854 i Strasbourg. Inskr vid LU 23 jan 02, fil kand 24 april 11, jur ex 15 juni 11, mag 21 juni 11, eo kanslist i kanslistyrelsens exp 4 okt 11, kopist där 29 okt 13, kanslist 22 nov 14, protonotarie 21 maj 16–11 mars 23, sv postkommissarie i Stralsund 25 juli 18&n...

Lindfors, A Otto, Riksdagsledamot, Historiker, Filolog (1781 – 1841)

1 Lindfors, Anders Otto, f 28 juli 1781 i Näsby, Jönk, d 8 mars 1841 i Lund. Föräldrar: komministern Anders Otto L o Birgitta Christina Hielm. Inskr vid LU 27 sept 98, disp pro exercitio 17 juni 01, filol kand 16 dec 01, fil kand 15 maj 02, disp pro gradu 5 juni 02, mag 23 juni 02, doc i pedagogik o didaktik 23 dec 03, i teoretisk filosofi 31 juli 05, ex juridicum 20 juni 10, notarie i uppfo...

LagerBring, Sven, Historiker, Jurist (1707 – 1787)

1 LagerBring, Sven, f 24 febr 1707 i Bosjökloster, Malm, d 5 dec 1787 i Lund. Föräldrar: kh Ebbe Bring o Abela Olufsdtr Klinthea. Inskr i fil fak vid LU 20 jan 20, disp i jur fak 15 dec 30, jur adjunkt 13 febr 31—41, disp pro adjunctura 21 okt 32, auskultant i Svea hovrätt 16 april 33, disp på avhandl vid UU 28 mars 41, akademisekr vid LU 25 juni 41, prof i historia där 20 sept 42, rect...

Kjellberg, Carl M, Historiker, Landsarkivarie (1866 – 1933)

Kjellberg, Carl Mauritz, f 28 juli 1866 i Gbg, Domk, d 13 nov 1933 i Vadstena. Föräldrar: perukmakaren Carl Wilhelm Eugen K o Clara Albertina Palmgren. Arkivordningsuppdrag i Uppsala 90—96, mogenhetsex såsom privatist vt 95, inskr vid UU ht 95, eo amanuens i RA 14 juni 02, i ULA 14 maj 03, FL vid UU 28 maj 04, arkivarie vid VLA 27 aug 04, tjänstebenämningen ändrad till landsarkivarie fr o m ...

Jacobson, C Gustaf E, Gymnasielärare, Historiker (1881 – 1946)

Jacobson, Carl Gustaf Emanuel, f 12 jan 1881 i Nyköping, d 10 mars 1946 i Sthlm, Osc. Föräldrar: bankkassören Johan Victor Leonard J o Hilda Elisabet Charlotta Axelsson. Mogenhetsex vid h a l i Nyköping vt 99, inskr vid UU 12 sept 99, FK 15 sept 02, FL 15 sept 08, vik adj, lektor o extralär i Uppsala 08—13, ordf i studentfören Heimdal 11—13, disp vid UU 23 maj 11, FD 31 maj 11, doc i hi...

Johannes Magnus, Historiker, Ärkebiskop (1488 – 1544)

Johannes Magnus, f 19 mars 1488 i Linköping, d 22 mars 1544 i Rom. Föräldrar: borgaren Måns Pedersson o h h Kristina. Skolgång trol i Linköping, enl broderns uppgift kanik där o i Skara 06 (säkert kanik i Linköping senast 18 enl Schück) samt studier vid univ i Louvain, inskr vid univ i Köln mars 17, fil mag dä...

Karlsson, Karl Henrik, Historiker (1856 – 1909)

2 Karlsson, Karl Henrik, bror till K 1, f 12 nov 1856 på Råby, Dingtuna, Vm, d 24 maj 1909 i Sthlm, Engelbr. Mogenhetsex i Västerås vt 75, inskr vid UU 16 sept 75, ordf i Vestmanlands-Dala nations landsmålsfören ht 78, bibliotekarie i samma nation 79—84, FK 14 sept 80, 1 :e kurator i Vestmanlands-Dala nation 84, eo amanuens i KB 1 dec 85, därjämt...

Hallenberg, Jonas, Historiker (1748 – 1834)

Hallenberg, Jonas, f 16 nov 1748 i Hallaryd (Kron), d 30 okt 1834 i Sthlm (Klara). Föräldrar: bonden Anders Eskilsson o Ingierd Persdtr. Inskr vid Växjö trivialskola 2 maj 62, elev Växjö gymn 66—70, inskr vid UU 15 mars 71, disp pro exercitio 22 juni 74, FK 27 maj 75, disp pro gradu 8 juni 76, mag 17 juni 76, doc i historia 27 dec 76, allt vid UU, auskultant i Svea hovrätt 12 april 79, ...

Hallendorff, Carl J H, Historiker (1869 – 1929)

Hallendorff, Carl Jakob Herman, f 5 nov 1869 i Rappestad (Ög), d 28 april 1929 i Sthlm (Engelbr). Föräldrar: kh Johan Herman H o Rosa Hanna Gustava Cnattingius. Mogenhetsex vid Norrköpings h a l 13 juni 88, inskr vid UU 14 sept 88, FK 13 sept 90, FL 14 sept 95, disp 18 maj 97, FD 31 maj 97, doc i historia 29 maj 97—20 aug 04, allt vid UU, vik adjunkt o extralär vid Uppsala h a l sept 98...

Hammarstrand, Sven F, Historiker (1821 – 1889)

Hammarstrand, Sven Fromhold, f 16 mars 1821 i Sthlm (Klara), d 25 jan 1889 i Uppsala. Föräldrar: grosshandl Carl Fredrik H o Charlotta Rebecka Schultze. Inskr vid UU vt 39, FK 15 juni 52, mag 9 juni 54, doc i allm hist 30 jan 56, adjunkt i hist 28 juni 59, eo prof i hist 16 nov 77, prof 22 dec 82, allt vid UU. — LSkS 62, LVS 79.

G 9 juni 60 i Sthlm (Maria) m Selma Lovisa Charlott...

Heckscher, Eli F, Historiker, Nationalekonom (1879 – 1952)

Heckscher, Eli Filip, f 24 nov 1879 i Sthlm (Mosaiska), d 23 dec 1952 där (Engelbr). Föräldrar: generalkonsuln Isidor H o Rosa Meyer. Mogenhetsex i Sthlm 4 dec 96, inskr vid UU 28 jan 97, vid Gbgs högskola vt 98, FL vid UU 15 sept 04 (utan föreg kand:ex), amanuens i nationalekonomi vid Sthlms högskola ht 04—vt 07, sekr i statistiska komm nov 06—jan 09, disp pro gradu vid UU 17 maj 07, F...

Geijer, Erik Gustaf, Författare, Historiker, Poet, Tonsättare (1783 – 1847)

4 Geijer, Erik Gustaf, sonsons son till G 1, f 12 jan 1783 på Ransäters bruk, Ransäter (Värml), d 23 april 1847 i Sthlm (Jak). Föräldrar: brukspatronen Bengt Gustaf G o Ulrica Magdalena Geisler. Inskr vid UU 8 okt 99, fil kand 12 febr 06, disp pro gradu 10 juni s å, mag 14 juni s å, doc i historia vid UU 29 mars 10, informator i Sthlm 11 &...

Georgii, Carl Fredrik, Historiker (1715 – 1795)

1 Georgii, Carl Fredrik, dp 26 aug 1715 i Sthlm (Ty), d 12 april 1795 i Uppsala. Föräldrar: hovapotekaren Peter Eberhard G o Brita Eleonora Ziervogel. Inskr vid UU 13 okt 29, prom vid uti univ, eo kanslist i utrikesexp 22 okt 45, informator för riksrådet Thure Gabriel Bielkes söner, doc i historia vid UU 51, prof där 13 dec 53—2 maj 81, rektor där 57, 66 o 75. — LPS 72.

G 21 sept 58 p...

Grade, Anders, Historiker, Språklärare (1877 – 1943)

Grade, Anders, f 26 mars 1877 i S Sandby (Malm), d 24 dec 1943 i Sthlm (Matt). Föräldrar: lantbrukaren Lars Persson o Elna Larsdtr. Mogenhetsex i Malmö 96, inskr LU ht 96, FK 31 maj 98, FL 14 sept 11, disp 11 dec 13, FD 29 maj 14, provår vid h a l på Södermalm 01–02, adjunkt där i modersmål o tyska 31 dec 07, rektor vid Katarina realskola 12 a...

Grandinson, Karl Gustaf A, Historiker (1858 – 1944)

1 Grandinson, Karl Gustaf Alexander, f 19 aug 1858 i Sthlm (Klara), d 7 sept 1944 där (Hedv El). Föräldrar: byggmästaren Edvard Alexander G o Thecla Gustafva Adolphina Maria Dahlström. Mogenhetsex vid Sthlms gymn 17 maj 77, inskr vid UU ht 77, FK 28 maj 79, FL 15 maj 84, disp pro gradu 26 maj 84, FD 31 maj 84, ånyo disp 26 okt 85, allt vid UU, eo amanuens vid KB 4 juni 84, vik lektor vid N...

Grimberg, Carl G, Författare, Historiker, Lärare (1875 – 1941)

Grimberg, Carl Gustaf, f 22 sept 1875 i Gbg (Domk), d 11 juni 1941 i Djursholm. Föräldrar: folkskolläraren Joel G o Charlotta Andersson. Mogenhetsex vid Gbgs latinlärov 26 maj 93, inskr vid Gbgs högskola ht 93, FK där 10 dec 96, extralärare vid Gbgs reallärov vt 97—ht 99 o ht 00—ht 01, lärare vid Gbgs högre samskola ht 01— vt 03, FL 10 dec 02, disp pro gradu 3 juni 03, FD 6 juni 03, lärare v...

1 2 3 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se