Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
882 träffar, sida:  1 2 3 4 5  ... 
Abelin, Gustaf R, Arméofficer, General, Lantförsvarsminister (1819 – 1903)

2. Gustaf Rudolf Abelin, den föregåendes broder, f. 17 maj 1819 i Linköping, d 19 sept. 1903 på Björnsnäs. Volontär vid första livgrenadjärregementet 4 mars 1837; student i Uppsala 13 mars 1838; furir vid nämnda regemente 11 maj s. å.; avlade officersexamen 6 mars 1839 efter att hava genomgått J. A. Hazelius' privata ku...

Adelborg, Per Otto, Tecknare, Arméofficer (1781 – 1818)

1. Per Otto Adelborg, f. 24 apr. 1781, d. 2 mars 1818 i Västervik. Föräldrar: kaptenen vid fortifikationen Erik Otto Borgh, adlad Adelborg, och Anna Sofia Carlsköld. Extra fänrik vid drottningens livregemente 23 maj 1796; avlade officersexamen 12 juli 1797; kornett vid Nylands lätta dragonkår 16 juni 1801; löjtnant i armén 28 juni 1802; premi&a...

Adelsköld, Claes A, Riksdagsledamot, Ingenjörsofficer (1824 – 1907)

2. Claes Adolf Adelsköld, den föregåendes sonson, f. 7 sept. 1824 på Nolhaga vid Alingsås, d 1 okt. 1907 i Stockholm. Föräldrar: ryttmästaren vid Västgöta dragoner Jan Anders Adelsköld och Sofia Ulrika Tham. Volontär vid Göta artilleriregemente 20 maj 1840 och passerade där graderna; bevistade tilllika lektione...

Adelswärd, Eric Göran, Arméofficer, Riksdagsman (1751 – 1810)

2. Eric Göran Adelswärd, den föregåendes son, f. 21 jan. 1751, d 15 febr. 1810. Kadett vid amiralitetets kadettkår i Karlskrona; sekundkorpral vid Östgöta kavalleri 24 dec. 1763;-rustmästare vid livgardet 15 nov. 1766; fänrik 11 aug. 1767; kapten i armén 13 sept. 1772, som han själv uppger, i anseende därtill, att han h...

Adelswärd, Eric Reinhold, Statsråd, Kavalleriofficer, Hovman (1778 – 1840)

3. Eric Reinhold Adelswärd, den föregåendes son i hans första gifte, f. 13 jan. 1778, d 22 jan. 1840. Fänrik utan lön vid Svea livgarde 15 maj 1782; inträdde i tjänst 1794; fänrik 6 aug. 1795; kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 2 nov. s.å.; kavaljer vid ambassaden till Köpenhamn för att tillkännagiva konun...

Adelswärd, d', Renauld Casimir Oscar, Kavalleriofficer, Fransk nationalförsamlingsledamot (1811 – 1898)

5. Renauld Casimir Oscar d'Adelswärd, den föregåendes broder, f. 18 dec. 1811 i Longwy i Frankrike, departementet Moselle, nära belgiska gränsen, d 18 febr. 1898 i S: t Hélier på Jersey. Elev i College Louis-le-grand; genomgick militärskolan i Saint-Cyr ävensom l'école d'état-major; gjorde flera fälttåg i Afri...

Adlercreutz, Carl Johan, Arméofficer, Statsråd, General, Politiker (1757 – 1815)

1. Carl Johan Adlercreutz, f. 27 apr. 1757 å Kiala i Borgå socken i Finland, d. 21 aug. 1815. Föräldrar: kornetten vid Nylands dragonregemente Tomas Adlercreutz och Hedvig Katarina Bartéels, dotter av regementsfältskären Frans Bartéels. Sekondkorpral vid finska lätta dragonkåren 17 okt. 1770; följde denna vid [a:20012:Sprengtporte...

Adlerfelt, Carl, Arméofficer, Landshövding (1719 – 1769)

4. Carl Adlerfelt, den förres kusin, son till A 2, f. i apr. 1719 i Stockholm, d. 20 jan 1769. Student i Lund 4 okt. 1734; volontär vid fortifikationen s. å.; furir vid faderns regemente 1735; fänrik 23 juni 1736; löjtnant 10 juli 1740; kapten vid Hamiltons regemente 24 juli 1741; major därstädes 16 dec. 1746; överstelöjtnant vi...

Adlerfelt, Pehr, Diplomat, Arméofficer, Landshövding, Riksråd (1680 – 1743)

2. Pehr Adlerfelt, den föregåendes bror, f. 4 juli 1680, d 27 juni 1743. Volontär vid livgardet 1700; sergeant s. å.; fänrik 18 jan. 1701; löjtnant 8 jan. 1703; kapten 17 juni 1708; överstelöjtnant vid Krassows dragoner 1710 (K. fullmakt 23 maj 1711); överste vid Närke-Värmlands regemente 27 sept. 1712 genom Magnus Stenbocks f...

Adlersparre, Axel, Landshövding, Kavalleriofficer (1763 – 1838)

3. Axel Adlersparre, de båda föregåendes broder, f. 29 juni 1763, d 16 sept. 1838. Student i Uppsala 25 mars 1777; rust-mästare i Upplands regemente 30 maj 1778; volontär i livregementet till häst s. d.; korpral därstädes 2 mars 1779; kvartermästare 24 jan. 1780; kornett 1 mars s. å.; löjtnant 20 apr. 1785; deltog i fält...

Adlersparre, Axel, Riksdagsledamot, Sjöofficer (1812 – 1879)

6. Axel Adlersparre, son till A. 3 och bror till A. 4, f. 27 okt. 1812 å Ottenby kungsgård, d 16 juni 1879 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1 juli 1825–24 febr. 1837; kammarpage hos kronprinsen 1833–37; sekundlöjtnant vid flottan 14 apr. 1837; erhöll tjänstledighet 21 sept. 1838 och seglade därpå över fem år som m...

Adlersparre, Georg, Skriftställare, Arméofficer, Landshövding, Statsråd, Politiker (1760 – 1835)

2. Georg Adlersparre, den föregåendes broder, f. 28 mars 1760 å militiebostället Hovermo vid Storsjön i Jämtland, d 23 sept. 1835. Student i Uppsala 1774; volontär vid livregementet till häst 1 dec. 1775; kvartermästare 20 sept. 1776; kornett 10 sept. 1777; stabslöjtnant ;25 okt. 1782; löjtnant 28 maj 1783; ryttmästare i ...

Adlersteen, Jöran, Landshövding, Generalkrigskommissarie (1640omkr – 1713)

Adlersteen, Jöran (före adlandet Piehlman), f. omkr. 1640 i Stockholm, d 10 mars 1713. Son till en handlande i Stockholm vid namn Piehlman. Generalbokhållare i kammarkollegium 1666; myntbokhållare i banken 1668–69; kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 4 dec. 1679; adlad 17 aug. 1681 (introducerad 1682); medlem av reduktionskommissionen i Skåne 16...

Adlerstråhle, Jonas, Arméofficer, General (– 1759)

Adlerstråhle, Jonas, före adlandet Alstrin, kusin till biskopen Erik Alstrin, f. (1680?, 1684?) i Nors socken, d 22 jan. 1759 i Stralsund. Föräldrar: bergsmannen Anders Andersson, av en släkt, som ledde sitt ursprung från Alsters socken, och korpralsdottern Maria Borman. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1701; deltog i slaget ...

Adolf Fredrik, Kung, Generalissimus (1710 – 1771)

Adolf Fredrik (Adolph Friedrich), f. 14 maj (n. st.) 1710, d 12 febr. 1771. Föräldrar: furstbiskopen av Lybeck Kristian August, yngre broder till hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp och administratör av hertigdömena under brorsonen hertig Karl Fredriks minderårighet, d 1726, och hans maka Albertine Friedrike av Baden-Durlach, dottersons dotter av konung Karl IX, d...

Adolf Johan, Pfalzgreve, Riksmarsk, Riksmarskalk, Generalissimus (1629 – 1689)

Adolf Johan, pfalzgreve vid Rhen, (titulär) hertig i Bayern, till Julich, Kleve och Rerg, f. 11 okt. 1629 på Stegeborg, d där 14 okt. 1689. Föräldrar: Johan Kasimir af Pfalz-Zweibrücken och Karl IX:s dotter Katarina. Åtnjöt en vårdad uppfostran, fullbordad genom resor till Paris 1646 med M. G. De la Gardies franska ambassad ...

Adolf Johan, Arméofficer, Pfalzgreve (1666 – 1701)

Adolf Johan (d. y.), den föregåendes son i hans andra gifte, pfalzgreve vid Rhen etc, f. 13 aug. 1666, d 25 febr. 1701 i Lais i Lifland. — Ogift.

Akrell, Carl Fredrik, General, Topograf, Ingenjörsofficer (1779 – 1868)

2. Carl Fredrik Akrell, den föregåendes son, f. 13 jan. 1779 i Stockholm, d. 11 sept. 1868 därstädes. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet, i sekreteraren. Grundelstjernas hem på Olhamra samt därpå ånyo i hemmet; studerade därjämte matematik för premiäringenjören Jonas Öfverbom; avlade lantmäte...

Albedyl, Henrik Otto von, Arméofficer (1666 – 1738)

Albedyl (Albedyll, Albendell), Henrik Otto von, friherre, f. 1666, d 1738, tillhörde en sedan gammalt i Lifland bosatt släkt, som under namn av d'Albedyhll (se d. o.) ännu fortlever i Sverige. Föräldrar, enligt den sannolikaste av Anreps stridiga uppgifter, vilken bestyrkes av K. A. Klingspors anteckningar från Riga ritterschaftsarchiv (riddarhuset): ...

Almfelt, Lorens Peter, Arméofficer, Riksdagsman (1739 – 1807)

1. Lorens Peter Almfelt, f. 14 juni 1739 i Stralsund, d 18 apr. 1807. Föräldrar: regementspastorn Peter Almqvist och Rakel Rebecka Backman. Student vid Greifswalds universitet; inträdde i krigstjänst vid Löwenfelska regementet aug. 1755; vaktmästare vid Schwartzers jägarkår 1 apr. 1758; deltog i pommerska kriget och gick sedan i preussisk och polsk mi...

Almlöf, Anders, Sjöofficer, Hydrograf (1793 – 1858)

Almlöf, Anders, f. 30 maj 1793 i Markims socken, d. 22 apr. 1858 i Stockholm. Föräldrar: soldaten vid Upplands regemente med rotenamnet Flinta (sedermera volontär vid flottan) och Anna Matsdotter. Genomgick Skeppsholms skola; skeppsgosse 1 jan. 1804; sergeant på förhyrd stat vid arméns flotta 26 apr. 1808; styckjunkare å samma stat 1 maj 1809; serg...

Almquist, Eric Victor, Arméofficer, Landshövding (1817 – 1872)

5. Eric Victor Almquist, den föregåendes broder, f. 7 mars 1817 å Antuna gård, d 13 dec. 1872 i Umeå. Furir vid Hälsinge regemente 1834; genomgick J. A. Hazelius' privata läroanstalt för officerares bildande; underlöjtnant vid Upplands regemente 4 juni 1836; deltog i topografiska kårens triangelmätningar och genomgick gymna...

Almquist, Erik Otto, Arméofficer (1861 – 1935)

9. Erik Otto Almquist, bror till A. 6 och A. 7, f. 7 okt. 1861 i Skogs-Tibble. Genomgick Uppsala h. elementarläroverk; volontär vid Upplands regemente 8 mars 1878; avlade mogenhetsexamen i Uppsala 27 maj 1879 och officersexamen 1 nov. 1880; underlöjtnant vid Upplands infanteriregemente 19 nov. s. å.; utexaminerad från krigshögskolan 18 maj 18...

Aminoff, Gregori, Arméofficer (1788 – 1847)

4. Gregori Aminoff, f. febr. 1788, d 14 okt. 1847. Föräldrar: överstelöjtnanten, slutligen generalmajoren Adolf Aminoff och Ulrika Eleonora Nohrström. Volontär vid Savolaks lätta infanteriregemente 1791; sergeant 14 maj 1796; fänrik 9 okt. s. å.; genomgick Haapaniemi krigsskola 1798–1804; löjtnant vid nyssnämnda regemente 25 juli ...

Aminoff, Hindrich Johan, Arméofficer, General (1680 – 1758)

1. Hindrich Johan Aminoff, f. 4 okt. 1680, d 3 apr. 1758 på Liljedal i Nyland. Föräldrar: överstelöjtnanten Henrik Aminoff och Hedvig Elisabet Cronman. Furir vid Savolaks regemente 3 febr. 1699; sergeant 7 jan. 1700; överfyrverkare vid rigiska artilleriet 4 juni s. å.; kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 19 nov. 1701; medfö...

Aminoff, Johan Fredrik, Arméofficer, General (1756 – 1842)

2. Johan Fredrik Aminoff, f. 21 jan. 1756 på Rilaks gård i Nyland, d 30 mars 1842. Föräldrar: ryttmästaren och livdrabanten Fredrik Aminoff och Maria Elisabet Rotkirch. Volontär vid Nylands dragoner 1763; page hos Adolf Fredrik 31 mars 1770 och hös Gustav III; sekundadjutant vid Lovisa Ulrikas regemente 25 sept. 1772; fänrik vid livgardet 3 mars 1773...

Anckarcrantz, Hans, Sjöofficer, Amiral (1690 – 1768)

Anckarcrantz, Hans, f. 1690, d 13 mars 1768. Föräldrar: schoutbynachten Hans Vilhelm Anckarcrantz och Katarina Nop. E. o. lärstyrman 1703; lärstyrman 31 dec. 1706; underlöjtnant 10 sept. 1711; löjtnant 10 okt. 1712 (K. konfirmation 22 dec. s. å.); överlöjtnant 11 jan. 1716; skeppskapten vid sluproddarregementet 28 juni 1718; skeppskapten 5 maj 17...

Anckarhielm, Mårten, Amiral (– 1657)

Anckarhielm, Mårten, före adlandet Thijssen (Thyssens), f. i nederländska provinsen Zeeland, d 21 mars 1657 i Göteborg. Gick tidigt till sjöss på handelsfartyg; gjorde även sjökrigstjänst och deltog 1631 som v. amiral i striderna med spanjorerna i de sydamerikanska farvattnen; ekipagemästare i provinsen Zeeland; amiral över en av [a:17...

Anckarström, Jacob Johan, Kavalleriofficer, Kungamördare (1762 – 1792)

2. Jacob Johan Anckarström, f. 11 maj 1762 på Lindö gård i Vallentuna socken och härad, avrättad 27 apr. 1792 i Stockholm. Föräldrar: överstelöjtnanten Jakob Johan Anckarström och Hedvig Ulrika Drufva. Page vid hovet och underofficer vid livregementet 1777; fänrik vid livgardet 9 okt. 1778; erhöll avsked med kaptens värd...

Anckarsvärd, J August, Arméofficer, Godsägare, Politiker (1783 – 1874)

3. Johan August Anckarswärd, den föregåendes broder, f. 14 dec. 1783, d 12 nov. 1874 på Nynäs. Inskriven i krigstjänst 1787; fänrik i armén 1790 och vid Göta garde 22 nov. 1796; löjtnant 12 apr. 1802; kapten i armén samt vid Västmanlands regemente 18 jan. 1809; överadjutant och major i armén 29 juni s. &ar...

Anckarsvärd, Carl H, Arméofficer, Godsägare, Politiker (1782 – 1865)

2. Carl Henric Anckarsvärd, den föregåendes son, 1782, d 25 jan. 1865 i Stockholm , Fänrik i arméns flotta 24 juli 1785 och vid livgardet till fot (Svea livgarde) 16 nov. 1794; kadett 24 sept. 1795; avlade officersexamen 27 aug. 1798; erhöll fänriks lön 13 jan. 1800; beviljades permission för att företaga en resa till Medelhavet m...

Anckarsvärd, Michaël (Cosswa), Landshövding, Lantmarskalk, General, Skärgårdsofficer (1742 – 1838)

1. Michaël (Cosswa) Anckarsvärd, f. 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken, d 23 mars 1838 å Karlslund. Föräldrar: brukspatronen Johan Pettersson Cosswa och Katarina Lind. Student i Uppsala 25 maj 1752; volontär vid fortifikationen i Stockholm 13 mars 1759; underkonduktör 18 apr. s. å.; sergeant vid artilleriet i Pommern 26 juni ...

Anckarsvärd, Michael Gustaf, Målare, Grafiker, Kavalleriofficer, Överintendent (1792 – 1878)

4. Michael Gustaf Anckarsvärd, broder till de båda föregående, f. 25 mars 1792 i Kalmar, d 3 maj 1878 i Stockholm. Kadett vid krigsakademin å Karlberg 29 sept. 1804; utexaminerad 11 apr. 1808; fänrik vid livgrenadjärbrigaden 21 apr. s. å. samt vid Svea livgarde 10 juli 1809; deltog i kriget mot Norge 1808–09 och åtföljde v...

Anders Larsson, Krigsbefäl (– 1613)

Anders Larsson till Botila, d 1613. Ryttare under hovfanan 1573; kvartermästare 1578; satt s. å. i borgrätt å Åbo slott; löjtnant för hovfanan; ryttmästare för finska adelsfanan maj 1593; deltog under Klas Fleming i klubbekriget 1596–97; var i slottsloven på Åbo slott vid dess kapitulation 1597 och fördes till S...

Sheldon, af, Francis, Arméofficer, Skeppsbyggmästare (1755 – 1817)

4 af Sheldon, Francis, före adl Sheldon, son till S 3, f 29 juni, dp 1 juli 1755 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 7 maj 1817 i Stiilm, Ad Fredr. Intagen i timmermansrullan vid örlogsvarvet i Karlskrona 62, elev vid kadettskolan 70–73, lärling i skeppsbyggen o kvartersman, extra underskeppsbyggmästare 11 febr 75, ord 31 aug 78, allt i Karlskrona, fö...

Sidner, J W Ludvig, Sjöofficer, Amiral, Sjöförsvarsminister (1851 – 1917)

1 Sidner, Joseph Wolfgang Ludvig, f 16 mars 1851 i Härnösand, d 31 juli 1917 i Djursholm. Föräldrar: konsistorienotarien o musikläraren Anders S o Hedvig Christina Charlotta Norinder. Elev vid Sjökrigsskolan 1 okt 68, sjöofficersex 25 sept 72, underlöjtn vid flottan 4 okt 72, navigationslärarex 17 juli 74, löjtn vid flottan 1 okt 75, inf...

Siegroth, von, David Friederich, Riksdagsledamot, Artilleriofficer, Bruksidkare, Generalbergshauptman (– 1647)

1 von Siegroth, David Friederich, d på hösten, före 15 nov, 1647 på resa i Tyskland (Hammarskiöld 1935, s 17). Föräldrar: översten Hans Heinrich v S o Barbara v Falckenhan. Elev vid hovskolan i Kassel, Tyskland, 12, kapten o chef för ett art:kompani i Sthlm sept 23–nov 25, tjänstgjorde som vardein (myntproberare) 26, bergsöverste...

Siegroth, von, Gustaf Adolf, Arméofficer, General (1725 – 1802)

2 von Siegroth, Gustaf Adolf, sonsons sonson till S 1, f 11 jan 1725 i Irsta, Vm, d 9 sept 1802 i Lid, Söd. Föräldrar: överste Conrad Gustaf v S o frih Christina Gustaviana Fägerskiöld. Volontär vid Livreg till häst 34–febr 38, hovjunkare 8 maj 38, inskr vid UU 6 okt 40, e o kanslist i Kanslikoll 11 jan 44, volontär vid Fortifikatio...

Sigfrid (Siffred) Jönsson, Fogde, Befallningsman, Amiral (– 1584)

Sigfrid (Siffred) Jönsson, d 1584. Nämns bland Gustav I:s hovmän 33, fogdekarl hos Nils Hogenskild i Ölands norra mot, Kalm, 39, fogde där 43–47, fogde även över Ölands södra mot våren 45 (k sanktion 19 mars)–47, fogde över hela Öland 50–hösten 58 o 69–71, innehade flera uppdrag i samband med skeppsbygg...

Silfverschiöld, Nils, Riksdagsledamot, Arméofficer, Godsägare (1753 – 1813)

2 Silfverschiöld, Nils, sonsons son till S 1, f 23 juli 1753 i Jönköping, d 20 okt 1813 i Kumla. Föräldrar: hovrättspresidenten frih Arvid S o grev Ulrika Magdalena v Seth. Inskr vid LU 31 jan 66, volontär vid Västgöta kavallerireg 68, korpral 69, kvartermästare där 3 febr 69, fältväbel utan lön vid Bohusläns...

Sinclair, Fredrik Carl, Riksdagsledamot, Arméofficer, Riksråd, Generalguvernör (1723 – 1776)

2 Sinclair (Sinklaire), Fredrik Carl, f 17 okt 1723 (1770 års geneal:er, RHA), d 21 juni 1776 i Karlskrona. Föräldrar: generalmajor Carl Anders S o Barbara Christina v Schwartzenhoff. Inskr vid Åbo akad 34, volontär vid fortifikationen 38, fänrik vid Åbo läns infanterireg 41, löjtn där juni 42, löjtn i fransk tjänst 45, kapt...

Sinclair, Malcolm, Riksdagsledamot, Arméofficer (1690 – 1739)

1 Sinclair, Malcolm, f 1690, d 17 juni 1739 vid Grönberg nära Naumberg a Bober, Schlesien. Föräldrar: generalmajoren frih William S o Catharina Hamilton. Fänrik vid Livgardet till fot 13 aug 08, i rysk fångenskap 1 juli 09–22 (åter i Sverige 5 sept), löjtn vid Livgardet till fot 19 juni 22 med rang från 2 jan 19, erhöll permissioner ...

Sjöbohm, Salomon, Mariningenjörsofficer, Skeppsbyggmästare (1759 – 1835)

Sjöbohm, Salomon, f 23, dp 26 jan 1759 i Karlskrona, Amiralitetsförs, d 11 febr 1835 i Sthlm, Skeppsh. Föräldrar: regementsskrivaren Christian S o Barbara Christina Törnberg. Elev vid flottans kadettskola i Karlskrona, timmerman vid skeppsvarvet där 7 jan 75, kvartersman 6 maj 76, e o underskeppsbyggmästare vid örlogsflottan 26 febr 81, ord 14 nov 88, ...

Skjöldebrand, Anders Fredrik, Tecknare, Riksdagsledamot, Arméofficer, Statsråd, General, Tonsättare (1757 – 1834)

2 Skjöldebrand, Anders Fredrik, son till S 1, f 14 juli 1757 i Alger (1770 års genea:ler, RHA), d 23 aug 1834 i Sthlm, Jak o Joh. Inskr vid UU 7 maj 73, kvartermästare vid Södra skånska kavallerireg 12 april 74, stabskornett där 14 dec 74, löjtn där 6 juni 77, deltog i riksdagarna 78, 92, 00, 09–10 (led av KU), 15, 17–18, 23, 28&...

Slang, Erich, General (1600talets början – 1642)

Slang (Schlangh), Erich, f i början av 1600-talet, trol i Finland, d 23 okt 1642 vid Leipzig. Föräldrar: underståthållaren Claus Schlangh o Elin Johansdtr Boose. Kornett vid Hans Wachtmeisters kompani 30, överstelöjtn o chef för eget reg finska ryttare 35, nämns som överste mars 37, generalmajor av kavalleriet 41.

Trolovad m grev Agn...

Sparre, Axel, Riksdagsledamot, Arméofficer, Fältmarskalk, General (1652 – 1728)

3 Sparre, Axel, kusins son till S 2, f 9 jan 1652 i Visby (Nordberg, s 47), d 31 maj 1728 i Vårdnäs, Og. Föräldrar: riksrådet frih Axel S (s 706) o Margareta Oxenstierna. Inskr vid UU 16 okt 62, volontär vid Livg 71, underofficer där 71, K M:ts tillstånd att gå i holländsk tjänst 15 maj 72, fänrik vid överste Stooh...

Sparre (Franc-Sparre), Bengt E, Riksdagsledamot, Arméofficer, General, Fortifikationsofficer (1774 – 1837)

8 Sparre (från 1814 Franc-Sparre), Bengt Erland, ättling till en av S 1:s halvbröder, f 15 mars 1774 i Vassunda, Sth, d 20 aug 1837 i Flöda, Söd. Föräldrar: kaptenen Gabriel S o Maria Wendela Ulfsparre. Fänrik vid Södermanlands reg 14 dec 85, konduktör vid Fortifikationen 26 april 93, löjtn i armén 28 febr 96, stabsadjut...

Sparre, Carl, Riksdagsledamot, Arméofficer, Landshövding, Riksråd, Kavalleriofficer, General (1723 – 1791)

5 Sparre, Carl, halvbrors son till S 4, dp 6 dec 1723 i Sthlm, Svea livg:s grenadjärbataljons förs, d 20 juni 1791 där, Nik. Föräldrar: generallöjtnanten o landshövdingen frih Fredric Henric S (s 709) o Virginia Christina Lilliehök. Volontär vid Livg 39, auskultant i Svea hovrätt o i rådhus- o kämnärsrätterna i S...

Sparre, Conrad, Riksdagsledamot, Arméofficer, Kavalleriofficer (1680 – 1744)

4 Sparre, Conrad, brorson till S 3, f 4, dp 8 dec 1680 i Sthlm.Jak o Joh, d 15 april 1744 i Malma, Skar. Föräldrar: kammarherren frih Carl S o Beata Elisabet Falkenberg. Inskr vid UU 31 jan 88, page vid hovet 7 maj 97–98, kadett vid Erick Sparres reg i fransk tjänst okt 98, fänrik 00, löjtms fullm 02, kaptens fullm 06, avsked ur fransk tjänst 06, ...

Sparre Larsson, Per, Diplomat, Riksdagsledamot, General, Guvernör, Generalfälttygmästare (1628 – 1692)

2 Sparre Larsson, Per, sonson till S 1, f 28 juni 1628 (inskr på kista o huvudbanér, se Sveriges kyrkor, Sthlm, 2, 1937, s 572), d 4 april 1692 i Sthlm (Karl XI:s almanacksant:ar, utg av S Hildebrand, 1918, s 229; bet för själaringn s d i Sthlm, Nik). Föräldrar: riksrådet Lars S (s 703) o Märta Baner. Inskr vid UU 3 april 36, frih 6 mars 4...

1 2 3 4 5  ... 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se