Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
3 träffar, sida:  1 
Eriksson, Jakob, Botanist, Pomolog (1848 – 1931)

Jakob Eriksson, f. 30 sept. 1848 i Hyllie i Malmö (Limhamn), d. 26 april 1931 i Stockholm (Osc). Föräldrar: lantbrukaren Anders Eriksson och Eva Bergh. Mogenhetsex. vid högre allm. läroverket i Malmö 11 juni 1866; student vid Lunds univ. 16 sept. 1867; fil. kand. 31 maj 1872; genomgick provår i Lund 1872–73; extralärare vid Lunds ...

Eneroth, Pehr Olof Emanuel, Skriftställare, Pomolog (1825 – 1881)

2. Pehr Olof Emanuel Eneroth, f. 15 april 1825 på Hägerstens gård i Brännkyrka (Sth.), d. 21 maj 1881 i Uppsala. Föräldrar: inspektören Olof Eneroth och Catharina Eva Cronland. Elev i Växelundervisningssällskapets normalskola i Stockholm 1830–33, i Maria församlings trivialskola 1833–40 och i Stockholms gymnasium 1 sept. 1840&nd...

Dunér, Gustaf (Gösta) Johan Anton, Läkare, Fotograf, Pomolog (1840 – 1924)

2. Gustaf (Gösta) Johan Anton Dunér, den föregåendes broder, f. 20 dec. 1840 i Billeberga sn (Malm.), d. 10 juli 1924 på Georgshill vid Ringsjön, Hörby sn (Malm.). Student vid Lunds univ. 14 dec. 1857; med. fil. kand. 1 okt. 1862; med. kand. i Uppsala 31 mars 1868; med. lic. där 29 nov. 1871; disp. för med. doktorsgrad i Lund 30 maj 1874, med. doktor ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se