Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
4 träffar, sida:  1 
Maunsbach, Arvid Bernhard, Odontolog (1905 – 1972)

Maunsbach, Arvid Bernhard, f 21 jan 1905 i Gävle, d 21 maj 1972 i Katrineholm. Föräldrar: disponenten Arvid M o Hilda Sofia Pettersson. Studentex vid h a l i Norrköping vt 24, inskr vid tandläkarinst 25, tandläkarex 27, tandläkarpraktik i Katrineholm 2738, förest för skoltandvården där 2837, assistent, e lärare o tf laborator vid tandläka...

Lenhardtson, J Albin M, Odontolog, Tandläkare (1861 – 1934)

Lenhardtson, Jean Albin Mauritz, f 7 maj 1861 i Sthlm, Nik, d 4 juli 1934 i Danderyd, Sth. Föräldrar: handl Carl Johan (Mauritz) L o Charlotta Carolina Bachzelt. Mogenhets-ex vid Nya elementarskolan i Sthlm maj 80, eo notarie i tullverket 80, elev hos tandläkare Gustaf Larsson (s 302 ff) 80, odont kand aug 81, tandläkarex 1 juni 83, studier i tandfylln:konst i Paris 83, i London 84, pra...

Elander, Karl Viktor Göte, Tidningsredaktör, Odontolog, Förbundsordförande (1872 – 1930)

Eländer, Karl Viktor Göte, f. 4 jan. 1872 i Göteborg, d. 30 april 1930 där. Föräldrar: folkskolläraren Per Elander och Ellen Zetterholm. Mogenhetsex. vid Göteborgs latinläroverk juni 1890; student vid Lunds univ. 24 okt. s. å.; elev hos tandläkaren J. Richthoff i Göteborg 8 jan. 1891–18 mars 1892; tandläkarkand.-ex. i ma...

Billing, Anders Julius, Odontolog, Tandläkare (1857 – 1935)
Billing, Anders Julius, f. 3 juli 1857 i Kristianstad. Föräldrar: murargesällen Per Ohlson Billing och Maria åkesdotter. Genomgick Kristianstads folkskola och h. allmänna läroverk; avlade mogenhetsexamen 4 juni 1877; student vid Lunds universitet 3 sept. s. å. och idkade därstädes studier för fil. kand.-examen, vilka dock på grund av ekonomiska svårigheter måste avbrytas; övergick efter någon ...
1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se