Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
23 träffar, sida:  1 
Andersson, A Hilding, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1853 – 1918)

2. Anders Hilding Andersson, den föregåendes son, f. 22 mars 1853 i Växjö, d 13 febr. 1918 därstädes. Avlade mogenhetsexamen i Jönköping 1 juni 1872; student i Lund ht. s. å.; fil. kand. 28 maj 1875; fil. lic. 14 sept. 1878; disp. 5 dec. s. å.; fil. doktor 31 maj 1879; studentkårens ordförande 1880. Docent i grekiska li...

Andreas Arvidi, Präst, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1620omkr – 1673)

Andreas Arvidi, f. omkr. 1620 i Strängnäs, d 1673. Fader: borgmästaren Arvid Andersson. Studerade vid universitetet i Dorpat; magister där 1651. Lektor vid gymnasiet i Strängnäs 4 juni s. å.; prästvigd 11 dec. 1653; rektor vid gymnasiet s. å.; av kyrkans patronus kallad till kyrkoherde i Österhaninge 1658; tillträdde efter en befordrin...

Munthe, C Arne, Gymnasielärare, Historiker, Litteraturhistoriker, Arkivarie, Gymnasierektor (1901 – 1965)

10 Munthe, Carl Arne, bror till M 9, f 13 juni 1901 i Sthlm, Hedv El, d 7 febr 1965 i Sigtuna. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 10 maj 19, inskr vid StH 16 sept 19, amanuens 20-24, FK 21 april 23, ordf i Humanistiska foren 23—24, i studentkåren 26— 27, allt vid StH, v ordf i styr för Sveriges förenade studentkårer (SFS) 27, eo t...

Centerwall, Julius E, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1844 – 1923)

1. Julius Ebbe Centerwall, f. 22 aug. 1844 i Ramlösa i Raus socken, d 27 jan. 1923 i Stockholm. Föräldrar: häradshövdingen Frans Gustav Centerwall och Amelie Juhlin-Dannfelt. Elev vid Klara skola samt vid Stockholms gymnasium 1859—62; avlade studentexamen i Uppsala 6 maj 1862; inskriven vid Uppsala universitet 17 maj 1862; fil. kand. 31 jan. 1867; disp. 22 febr...

Cramér, Johan Niclas, Präst, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1812 – 1893)
Johan Niclas Cramér, f. 18 febr. 1812 i Visby, d. 29 dec. 1893 i Stockholm. Föräldrar: skepparen, sedermera dykerikommissarien Lorens (Lars) Cramér och Dorotea Elisabet Stake. Student i Uppsala 5 okt. 1830; disp. 14 dec. 1835 (Runographia Gotblandise revisa, aucta et illustrata, p. 1*; pres. J. H. Schröder); fil. kand. 16 dec. 1835; disp. 11 juni 1836 (Inscriptiones gothlandenses medii aevi, p....
Dahlbäck, Carl Jonas, Skriftställare, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1829 – 1907)

1. Carl Jonas Dahlbäck, f. 24 nov. 1829 1 Piteå, d. 7 dec. 1907 i Falun. Föräldrar: sjömannen och snickaren Olof Dahlbäck och Katarina Johansdotter. Student i Uppsala 25 sept. 1848; fil. kand. 31 maj 1856; disp. 22 maj 1857; fil. magister 5 juni 1857. Docent i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet 4 febr. 1858; vik. lektor vid Västerås h. elementarläroverk ht. 1859; lektor i latin ...

Dahm, Oscar Elis Leonard, Riksdagsledamot, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Gymnasierektor (1812 – 1883)

Dahm, Oscar Elis Leonard, f. 11 okt. 1812 i Resby komministergård, Arby församling, d. 18 dec. 1883 i Kalmar. Föräldrar: komministern, sedermera kyrkoherden i Arby och Hagby Mattias Dahm och Elisabet Charlotta Dahlerus. Elev i Kalmar skola 9 febr. 1825 och i dess gymnasium ht. 1826; student i Uppsala 14 okt. 1829; disp. 15 juni 1831 (In Titum Livium Patavinum speci-mina variantium lecti...

Elmgren, Samuel, Riksdagsledamot, Präst, Gymnasierektor (1777 – 1847)

Samuel Elmgren, f. 30 sept. 1777 i Reftele sn (Jönk.), d. 14 nov. 1847 i Växjö. Föräldrar: kyrkoherden Johannes E. och Margareta Rogberg. Elev i Växjö trivialskola 26 sept. 1788, vid gymnasiet där 1791; student vid Lunds univ. 1 okt. 1795; disp. pro exercitio 9 dec. 1797; examen theologicum 20 maj 1800; fil. magister i Lund 23 juni 1802; prästvigd...

Enberg, Lars Magnus, Filosof, Gymnasierektor (1787 – 1865)

Enberg, Lars Magnus, f. enligt uppgift 3 nov. 1787, d. 20 nov. 1865 i Stockholm (Klara). Föräldrar: hemmansägaren och nämndemannen Lars Enberg och Märta Månsdotter. Elev vid Stockholms storskola; student vid Uppsala univ. 3 okt. 1802; disp. där pro exercitio 22 maj 1805; fil. kand. 22 mars 1809; disp. pro gradu 10 juni s. å.; fil. magister 15 juni s....

Börk, Isak, Skådespelare, Poet, Dramatiker, Gymnasierektor (– omkring 1700)

Börk, (Björk), Isak, d. troligen omkr. 1700 i Narva. Föräldrar: kronoinspektoren över Avesta bruk Anders Börk och Maria Hak. Student i Uppsala 22 febr. 1679; tillhörde den krets av studenter, som uppträdde på Lejonkulans teater i Stockholm 1686–91; kom därpå till Dorpat, vid vars universitet han studerade och där han vi...

Carstenius, Petrus, Präst, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1646/47 – 1710)

2. Petrus Carstenius, den föregåendes son, f. 1646 eller 1647, troligen i Borgå, d. 14 maj 1710 i Viborg (begraven där 19 apr. 1712). Student i Åbo 14 jan. 1665; disp. febr. 1668 (Disputatio ...

Catonius, Nicolaus Holgeri, Riksdagsledamot, Präst, Gymnasielärare, Gymnasierektor (– 1655)

Catonius, Nicolaus Holgeri, d 12 aug. 1655 i Kalmar. Son till kyrkoherden i Ljungby Holger Sunesson Catt (namnet förmodligen taget efter hemmanet Kattemåla i Ljungby). Åtföljde superintendenten J. Rothovius på hans visitationsresor i Kalmar stift 1622 och underskrev visitationsprotokollen; disp. år 1625 i Uppsala (Disputatio gradualis de concursu primse causse cum secundis); fil. magister 26...

Brolén, Carl Axel, Gymnasielärare, Arkivarie, Gymnasierektor, Kunglig informator (1845)

Brolén, Carl Axel, f. 14 juni 1845 i Sala. Föräldrar: v. pastorn i Sala, komministern i Kila, sedermera kyrkoherden i Gagnef, prosten Nils Brolén och Kristina Ulrika Norberg. Elev vid Sala läroverk 1853—56 och vid Västerås h. elementarläroverk ht. 1856—ht. 1862; student i Uppsala 1 dec. 1862; fil. kand. 31 maj 1870; disp. 22 maj 1872; fil. doktor 31 maj s. å. Genomgick provar vid Uppsala h. ...

Broocman, Carl Ulric, Gymnasierektor (1783 – 1812)
5. Carl Ulric Broocman, f. 1 mars 1783 i Gävle, d. 11 mars 1812 i Stockholm. Föräldrar: assessorn Fredrik Ulrik Broocman och Margareta Katarina Bahde. Elev vid tyska nationallyceum i Stockholm 1795; student i Uppsala 4 okt. 1799 med K. understöd ; disp. 12 dec. 1801 och 8 juni 1803 (Historiola litteraria poetarum svecanorum, p. 5—6; pres. E. M. Fant); fil. kand. 2 mars 1803; fil. magister ...
Bruzelius, Nils G, Gymnasierektor, Museiintendent (1826 – 1895)

4. Nils Gustaf Bruzelius, den föregåendes brorson, f. 28 apr. 1826 i Västra Tommarps församling, d. 28 apr. 1895 i Lund. Föräldrar: prosten Johannes Bruzelius och Sofia Jakobina Kruse. Elev vid Lunds katedralskola 1839; student i Lund 8 okt. 1842; disp. 14 juni 1845 (Observationes zoologicae, 2; pres. V. Liljeborg); filol.-fil. kand. 12...

Bucht, G (Gösta) A, Gymnasielärare, Kommunalpolitiker, Matematiker, Seminarielärare, Gymnasierektor (1884 – 1945)
Bucht, Gustaf (Gösta) Andreas, f. 1 okt. 1884 i Härnösand. Föräldrar: rektorn vid folkskoleseminariet i Härnösand Gustav Vilhelm Bucht och Anna Linnea Elisabet Sidner. Elev vid övningsskolan vid folkskoleseminariet i Härnösand ht. 1891—ht. 1893 och vid Härnösands h. allmänna läroverk vt. 1894; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 5 juni 1902; student vid Uppsala universitet 12 sept. s...
Burman, Fale Abrahamsson, Gymnasielärare, Historiker, Gymnasierektor (1758 – 1809)

2. Fale Abrahamsson Burman, den föregåendes kusins sonson, f. 7 apr. 1758 i Kall, f 20 juli 1809 i Härnösand. Föräldrar: geschwornern vid Åreskutans kopparverk, sedermera bergmästaren i Västerbotten Abraham Vilhelm Burman och Beata Margareta Sundel. Elev vid gymnasiet i Härnösand 1770—72; student i Uppsala 16 mars 1774; disp. 28 apr. 1781 (De spatio; ...

Bohman, Carl Johan, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1816 – 1882)
Bohman, Carl Johan, f. 29 sept. 1816 i Jönköping, d 9 sept. 1882 på Lidingön. Föräldrar: stadskorporalen Johan Bohman och Anna Elisabet Sandberg. Intogs i Jönköpings trivialskola 1825 och i Växjö gymnasium 1833; student i Uppsala 29 sept. 1835; disp. 12 okt. 1839 (De formis casuum latinorum; pres. J. G. Ek); avlade ekonomisk examen 8 nov. 1840; fil. kand. 30 mars 1842; disp. 11 maj s. å. (Öfve...
Björling, Emanuel Gabriel, Gymnasielärare, Matematiker, Gymnasierektor (1808 – 1872)
2. Emanuel Gabriel Björling, f. 2 dec. 1808 i Västerås, d 3 nov. 1872 därstädes. Föräldrar: rådmannen och handlanden Karl Adolf Björling och Anna Margareta Lagerwall. Student i Uppsala 17 okt. 1826; disp. 15 nov. 1828 (De idea ecclesiæ ejusque in religione momento, p. posterior; pres. K. E. Fahlcrantz); fil. kand. 21 dec. 1829; disp. 22 maj 1830 (De motu corporum rigidorum, p. X; pres. J. Svan...
Annerstedt, Rudolf, Gymnasierektor (1801 – 1876)

2. Rudolf Annerstedt, f. 27 aug. 1801 i Tensta församling, d 7 juni 1876 i Uppsala. Föräldrar: sekreteraren Samuel Annerstedt och Charlotta Ulrika Cederström. Student i Uppsala 29 sept. 1818; disp. 8 febr. 1826 (De Cosmo de Medicis, pres. E. G. Geijer) och 5 maj 1827 (Scholia selecta in Esai, p. XV, pres. G. Knös); fil. magister 16 juni 1827. Adjunkt vid Uppsala kate...

Aspling, S M Herman, Nykterist, Gymnasierektor (1822 – 1910)

Aspling, Samuel Marcus Herman, f. 26 nov. 1822 i Lofta, d 20 dec. 1910 i Svennevad. Föräldrar: prosten Samuel Aspling och Katarina Charlotta Kinnander. Student i Uppsala 9 okt. 1838; disp. 10 apr. 1841 (Detfacobo, epistolse scriptore, et ejus cum Paulo consensu, pres. P. J. Emanuelsson); fil. kand. 16 dec. 1845; disp. 13 juni 1848 (Giordano Bruno, d. 6, pres. E. A. Schröder); ...

Asplund, Arnold, Präst, Gymnasierektor (1736 – 1815)

Asplund, Arnold, f. 26 sept. 1736, d 12 jan. 1815. Föräldrar: tunnbindarmästaren, sedermera åldermannen i Stockholm Jonas Asplund och Anna Margareta Sundberg. Student i Uppsala 14 maj 1754; disp. 13 dec. 1755 (De naturalismo pontificiorum, pres. N. Wallerius) och 22 febr. 1758 (Dissertatio politica, malum atheismi in republica ostensura, pres. J. Ihre); fil. magister 20 ...

Backman, Carl Johan, Gymnasielärare, Gymnasierektor (1822 – 1898)

Carl Johan Backman, f. 2 maj 1822 på Frösön, d 1 maj 1898 i Stockholm. Föräldrar: prosten och kyrkoherden i Sunne, Jämtland, Gunnar Backman och Anna Katarina Agorander. Student i Uppsala 13 nov. 1840; disp. 8 febr. 1843 (Diss. dicta M. Tulli Ciceronis de pulchritudine et arte exponens, p. IV; pres. A. F. Wimmercrantz); fil. kand. 28 apr. 1845; disp. 11 juni s. ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se