Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
21 träffar, sida:  1 
Almqvist, Pehr Wilhelm, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Teknolog (1836 – 1911)

Pehr Wilhelm Almqvist, f. 30 juni 1836, d 18 maj 1911. Föräldrar: stadskassören Per Johan Almqvist och Fredrika Vilhelmina Holmström. Genomgick Stockholms gymnasium; student i Uppsala 19 maj 1855; avlade avgångsexamen från h. artilleriläroverket 31 juli 1861 samt särskild examen därstädes i de utförligare kurserna i matematik och mekan...

Schwartz, Gustaf Magnus, Uppfinnare, Bergskemist, Teknolog (1783 – 1858)

Schwartz, Gustaf Magnus, f 21 aug 1783 i Hfors, d 25 mars 1858 i Sthlm, Finska. Föräldrar: råd- o handelsmannen Petter S o Margareta Wilhelmina Philp. Inskr vid Åbo akad 11 mars 99, bergsex där 12 juni 01, auskultant i Bergskoll 14 juli 01, kemist vid Rörstrands kemiska lab i Sthlm 05, kanslist i Kontrollverket 21 maj 05, notaries titel där 22 dec 06, l&a...

Odqvist, Folke K G, Hållfasthetsforskare (1899 – 1984)

Odqvist, Folke Karl Gustaf, f 29 juli 1899 i Sthlm, Andra Svea art:reg, d 7 maj 1984 i Djursholm. Föräldrar: regementsläk Karl Albert O o Inez Mathilda Kristina Wahlén. Studentex vid h reallärov å Östermalm i Sthlm 14 maj 17, inskr vid KTH 18, vid StH 6 okt 19, FK där 29 maj 22, avgångsex från avd för maskinbyggnad vid KTH 1 sept 22, förste assistent vid ångtekn laboratoriet där 1 sept 22

Ohlsson, Johan, Riksdagsledamot, Kommunalpolitiker, Kemitekniker (1833 – 1910)

Ohlsson, Johan, f 4 aug 1833 i Ervalla, Ör, d 30 jan 1910 i Sthlm, Klara. Föräldrar: hemmansägaren Olof Andersson o Maria Olsdtr. Anställd vid häradsskrivarekontor i Bergslagen 50–54, i Mälarprovinsernas ensk bank, Västerås, 54–55, inskr vid Teknolog inst i Sthlm ht 55, avgångsex från avd för kemisk teknologi o maskin...

Orrmell, E Aron I, Industriidkare, Uppfinnare, Kemitekniker, Överingenjör (1891 – 1990)

Orrmell (tidigare Johansson), Ernst Aron Isidor, f 11 febr 1891 i Värsås, Skar, d 4 dec 1990 i Danderyd, Sth. Föräldrar: godsägaren Frans August Johansson o Anna Josefina Elisabeth Johanson. Elev vid realskolan i Skövde, vid Chalmers tekn läroanstalts lägre avd sept 08–vt 10 o högre avd ht 10–vt 14, ex från fackavd f&ou...

Nordenström, O Gustaf, Gruvingenjör, Gruvteknolog (1835 – 1902)

Nordenström, Olof Gustaf, f 18 sept 1835 i Åtvid, Ög, d 6 sept 1902 där. Föräldrar: bergsfogden Erik Salomon N o Anna Gustafva Norin. Elev vid gymn i Linköping, studentex vid UU 20 maj 54, inskr 22 maj 54, amanuens vid mineralanalytiska laboratoriet vt 59vt 60, bergsex 11 dec 60, allt vid UU, auskultant vid kommerskoll 19 dec 60, ord elev vid bergsskol...

Norinder, E Harald, Fysiker, Högspänningsforskare (1888 – 1969)

Norinder, Ernst Harald, f 3 mars 1888 i Norrköping, Hedvig, d 6 juli 1969 i Uppsala, Domk. Föräldrar: lokomotivmästaren Ernst Alfred N o Ellen Sofia Jonsson. Mogenhetsex vid Uppsala h a l 28 maj 07, inskr vid UU 17 sept 08, observatör vid Vassijaure naturvetensk station, Nb, 1 aug 0915 aug 10, amanuens vid meteorolog instit vid UU 1 sept 12...

Nilsson, N Björn A, Teletekniker, Elektronikindustriidkare (1918 – 1983)

Nilsson, Nils Björn Albert, f 11 april 1918 i Jönköping, Västra, d 9 maj 1983 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: ingenjören Fritz Albert N o Emilia Karin Björnsson. Studentex vid h a l i Jönköping maj 37, inskr vid KTH ht 38, civiling 16 juni 42, tekn lic 3 juni 46, förste assistent vid laboratoriet för telegrafi o telefoni 42–47, allt vid KTH, anställd vid Nämnden för televisionsforskn 47

Lundberg, Gustaf, Jägmästare, Skogsteknolog, Skogshögskolerektor (1882 – 1961)

Lundberg, Gustaf, f 29 okt 1882 i Baldringe, Malm, d 12 maj 1961 i Lidingö. Föräldrar: godsförvaltaren Andreas Petter L o Augusta Sofia Pettersson. Mogenhetsex vid h a l i Ystad 5 juni 01, elev vid Ombergs skogsskola 01–02, vid skogsinst 1 juli 02, utex där 15 juni 04, extra jägmästare i östra distr 20 juni–27 dec 05, assistent i Sthlms rev...

Magnell, Carl Jakob, Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Högskolerektor, Trafikchef, Väg- och vattenbyggnadsteknolog (1857 – 1928)

Magnell, Carl Jakob, f 19 maj 1857 i Kristinehamn, d 12 sept 1928 i Helsingör (enl db för Bromma, Sthlm). Föräldrar: kontraktsprosten Johan Jakob M o Elise Laurell. Elev vid lägre allm lärov i Kristinehamn ht 66–vt 72, vid tekn elementarskolan i Norrköping 2 sept 72–31 maj 75, ord elev vid Teknol inst (KTH från 76) 13 sept 75, inskr vid St...

Magnuson, Gunnar F, Industriidkare, Företagsledare, Kemitekniker (1884 – 1951)

2 Magnuson, Gunnar Fredrik, son till M 1, f 3 nov 1884 i Sandviken, Högbo, Gävl, d 24 nov 1951 i Sthlm, Kungsh. Mogenhetsex vid h a l i Gävle 19 maj 03, elev vid KTH 12 sept 03, avgångsex från fackavd för kemisk teknologi där 19 sept 07, chefsingenjör vid Skogens kol ab, Kilafors, Hanebo, Gävl, 07–14, överingenjör vid K...

Malmer, Ivar V, Flygingenjör (1884 – 1949)

Malmer, Ivar Valfrid, f 12 sept 1884 i Malma, Vm, d 23 juni 1949 i Sthlm, Hedv El. Föräldrar: hemmansäg David Jansson o Alma Persdtr. Mogenhetsex vid h a l i Västerås 10 juni 03, inskr vid UU ht 03, vik lektor vid h a l i Västerås ht 07 o vik adj där ht 09, FK vid UU 29 maj 08, vik adj i Skara 08–09, e lärare vid Gbgs h reallärov o Gb...

Lindblad, Anders F, Mariningenjör, Skeppsbyggnadsteoretiker (1888 – 1956)

1 Lindblad, Anders Fredrik, f 3 juni 1888 i Bjuv, Malm, d 8 febr 1956 i Gbg, Vasa. Föräldrar: bergsingenjören Robert Fredrik L o Eva Agnes Bergström. Läroverksstudier i Helsingborg, elev vid skeppsbyggeriet vid Helsingborgs varfs ab juli—sept 06, juli—dec 07 o sept 10—april 11, anställd vid ritkontoret där dec 06—juni 07 o jan—juni 08, elev vid Chalmers tekn läroanstalt ht 08, avgångsex...

Ljungberg, Karl J, Hållfasthetsingenjör, Hållfasthetsforskare (1868 – 1943)

Ljungberg, Karl Johan, f 22 nov 1868 i Sthlm, Klara, d 11 juli 1943 i Blidö, Sth. Föräldrar: möbelhandlaren Carl Johansson L o Josefina Albertina Johansson. Mogenhetsex vid h reallärov i Sthlm 16 maj 87, ord elev vid KTH 14 sept 87, utex från fackskolan för maskinbyggmkonst o mek teknologi där 10 juni 90, assistent i teor mekanik där okt 90— vt 09, bitr konstruktör vid teaterbyggn:kon-sortie...

Chapman, af, Fredric Henric, Sjöofficer, Amiral, Skeppsbyggmästare, Skeppsbyggnadsteoretiker (1721 – 1808)
Fredric Henric af Chapman, före adlandet Chapman, f. 9 sept. 1721 i Göteborg, d 19 aug. 1808 i Karlskrona. Föräldrar: holmmajoren Tomas Chapman och Susanne Colson. Kom till sjöss 1736; lärde skeppsbyggeri dels å kronans och enskilda varv i Göteborg, dels å enskilda varv i Stockholm 1736—38; idkade studier i London 1741—44; innehade tillsammans med handlanden S. Bagge enskilt varv i Göteborg; st...
Chydenius, Samuel, Kemist, Mineralog, Teknolog (1727 – 1757)
1. Samuel Chydenius, f. 22 febr. 1727 i Euraåminne i Finland, d 11 juli 1757 genom drunkning i Kumo älv. Föräldrar: dåvarande pastorsadjunkten, sedermera kyrkoherden i Gamla Karleby Jakob Chydenius och Hedvig Honrgeus. Åtnjöt enskild undervisning i hemmet; student i Åbo 1745; disp. 2 maj 1746 (Theses theologicæ; pres. Johan Wallenius), 4 apr. 1747 (Dissertatio historica de Askmannis ultima in e...
Eneroth, Karl Olof, Jägmästare, Skogsteknolog (1886 – 1945)

Eneroth, Karl Olof, f. 2 nov. 1886 i Arboga, d. 12 nov. 1945 på Mörby lasarett. Föräldrar: civilingenjören Carl Olof Eneroth och Eva Helena Rönngren. Mogenhetsex. i Umeå 27 maj 1905; utexaminerad från Ombergs skogsskola 31 aug. 1907; utexaminerad från Skogsinstitutet 20 dec. 1909; fil. kand. vid Stockholms högskola 31 jan. 1935; fil. lic....

Cederblom, Johan Erik, Gruvingenjör, Fackskolelärare, Teknolog (1834 – 1913)

Johan Erik Cederblom, f. 9 okt. 1834 på Bromö glasbruk, Torso socken, d. 19 jan. 1913 i Stockholm. Föräldrar: lantbrukaren Johan Cederblom och Karolina Elisabet Moberger. Elev vid Skara skola ht. 1848; avlade studentexamen i Uppsala 25 jan. 1854; student vid Uppsala universitet vt. 1854; avlade bergsexamen 13 dec. 1859; elev vid Falu bergsskola 10 nov. 1859—15 apr. 1861 och1 vid Konstak...

Edelcrantz (Clewberg), Abraham Niclas, Riksdagsledamot, Poet, Teaterdirektör, Ångtekniker, Telegrafdirektör, Kommunikationstekniker (1754 – 1821)

Edelcrantz, Abraham Niclas (före adlandet Clewberg), f. 29 juli 1754 i Åbo, d. 15 mars 1821 i Stockholm (Klara). Föräldrar: professorn vid Åbo akademi Carl Abraham Clewberg och Agatha Charlotta Fahlenius. Student vid Åbo akademi 1766; disp. pro exercitio 12 juni 1771 och pro gradu 18 juli 1772; fil. magister i Åbo 22 juli 1772; docent i naturkunnighet o...

Danieli, Sven D., Kommunalpolitiker, Bergsingenjör, Elektrometallurg (1880 – 1946)

Danieli, Sven Dagobert, f. 31 mars 1880 i Hajom. Föräldrar: komministern Magnus Danieli och Edla Gustava Jakobina Åkerlund. Elev vid Varbergs h. allmänna läroverk ht. 1892 och vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1893; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 26 maj 1899; elev å apoteket Enhörningen i Göteborg 1 sept. 1899—31 aug. 1900; informator hos kabinettskammarherre A. Herlenius på...

Sturén, Carl Olof (Olle), Standardiseringskommisionär (1919 – 2003)

Sturén, Carl Olof (Olle), f 20 febr 1919 i Sthlm, Kat, d 16 maj 2003 i Marbella, Spanien. Föräldrar: direktören Petrus (Pelle) S o Emma Kristina Wallbom. Studentex vid H a l å Kungsholmen, Sthlm, 10 maj 37, ord studerande vid KTH:s fackavd för väg- o vattenbyggnad 7 sept 40, utex där 5 febr 46, byggnadsinspektör vid Sthlms stads byggnadsnämnd (Stadsarkitektkontoret) 45–47, sekr i Sv ...

1 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se