Klicka på den gula pilen för underliggande nivåer.
59 träffar, sida:  1 2 
Afzelius, Fredrik Georg, Riksdagsledamot, Filosof, Kommunalpolitiker (1812 – 1896)

6. Fredrik Georg Afzelius, f. 7 dec. 1812 i Film, d 19 mars 1896. Föräldrar: läkaren vid Dannemora gruvor Karl Johan Afzelius och Johanna Kristina Öberg. Genomgick Uppsala katedralskola 1821–29; inskriven som student i Uppsala 12 juni 1829; disp. 30 maj 1835 (Aristophanis comcedia, quæ Aχαρηζ inscribitur, p. I, pres. K. A. Hagberg); fil....

Alstrin, Eric, Filosof, Biskop (1683 – 1762)

Alstrin, Eric, f. 3 febr. 1683, d 4 nov. 1762. Föräldrar: kyrkoherden i Leksand Lars Alstrin och Kristina Ångerman. Inskriven som student vid Uppsala universitet 16 febr. 1691; företog en utrikes resa 1706–13; fil. magister 1708 i Greifswald. Vikarie för v. bibliotekarien vid universitetsbiblioteket i Uppsala J. Malmström 1716; akademisekreterare 22 juli ...

Sjöstedt, Carl-Erik, Filosof, Matematiker, Läroboksförfattare (1900 – 1979)

Sjöstedt, Carl-Erik, f 31 juli 1900 i Eskilstuna, d 8 febr 1979 i Uppsala, Domk. Föräldrar: verkmästaren Carl August S o Matilda Aström. Studentex vid Eskilstuna kommunala gymnasium 14 maj 19, inskr vid UU 29 aug 19, FK15 dec 21, FM där 29 maj 22, lär vid Uppsala ensk lärov o privatgymn vt 24–vt 31, FL vid UU 2 april 27, disp 30 nov 29, FD 31 maj...

Sahlin, C Yngve, Filosof, Universitetsrektor (1824 – 1917)

Sahlin, Carl Yngve, f 4 mars 1824 i Fröskog, Alvsb, d 29 maj 1917 i Fornåsa, Ög. Föräldrar: brukspatronen Mauritz Reinhold S o Christina Magdalena Svinhufvud. Elev vid Karlstads lärdomsskola 33–38, vid Uppsala katedralskola 3841, studentex o inskr vid UU 12 juni 41, F...

Sandström, E Victoria (Tora), Filosof, Psykolog (1886 – 1949)

Sandström, Emma Victoria (Tora), f 12 mars 1886 i Arnäs, Vnl, d 25 okt 1949 i Sthlm, Joh. Föräldrar: lantbrukaren Johan S o Katarina Charlotta Carlsson. Elev i Ahlinska skolan i Sthlm, utex från H lärarinneseminariet där 08, lär vid Ebba Lundbergs h lärov för flickor i Hälsingborg ht 08–ht 09, organiserade o förestod sv ...

Scheele, von, Frans A, Filosof (1853 – 1931)

3 von Schéele, Frans Alexander, sonson till S 2, f 31 juli 1853 i Färnebo, Värml, d 11 maj 1931 i Sthlm, Kungsh. Föräldrar: bruksägaren Christian Georg Robsahm v S o Maria Charlotta Hedberg. Mogenhetsex vid H a l i Gävle 24 maj 73, inskr vid UU 16 sept 73, FK28 maj 81, FL 30 maj 84, ordf i studentkåren ht 84–vt 85, 86–87 o ...

Segerstedt, Torgny (T:son), Filosof, Universitetsrektor, Sociolog (1908 – 1999)

2 Segerstedt, Torgny , son till S 1, f 11 aug 1908 i Holm, Älvsb (kbf i Lund), d 28 jan 1999 i Uppsala, Domk. Studentex vid Gbgs h samskola 20 maj 27, inskr vid LU 13 sept 27, FK 31 maj 29, FL 15 sept 31, disp 29 maj 34, FD 31 maj 34, doc i praktisk filosofi 12 juni 34, uppehöll delar av den med professuren i praktisk filosofi förenade undervisn:skyldigheten periodvis...

Ribbing, Sigurd, Riksdagsledamot, Filosof, Skolrektor (1816 – 1899)

6 Ribbing, Sigurd, f 22 okt 1816 i Mistelås, Kron, d 21 febr 1899 i Uppsala. Föräldrar: auditören o häradshövdingen Seved R o frih Catharina Wilhelmina Rappe. Elev vid Jönköpings skola 31, vid Uppsala lyceum 33, inskr vid UU 10 juni 35, FK 27 mars 39, disp pro gradu 14 juni 39, mag 15 juni 39, doc i prakt filosofi 28 april 43, tf prof i logik o metafysik (teor filosofi) 4950, o...

Rietz, J Ernst, Präst, Filosof, Språkforskare (1815 – 1868)

1 Rietz, Johan Ernst, f 6 sept 1815 i Karlshamn, d 16 juli 1868 i Khvn (enl db för Tygelsjö, Skåne). Föräldrar: skomakareåldermannen Carl Fredrik R o Ulrika Eleonora Malmberg. Inskr vid LU 3 febr 31, filol kand där 22 okt 34, informator hos frih Carl Ulfsparre på Em, Döderhult, Kalm, till 35, FKvid LU 6 juni 38, disp pro gradu 20 juni 38, mag där 23 juni 38, e o amanuens vid LUB 25 juli 38

Rosenstein, von, Nils, Filosof, Ämbetsman (1752 – 1824)

4 von Rosenstein, Nils, son till R 1, f 1 dec (g st) 1752 i Uppsala, d 7 aug 1824 i Sthlm, Klara. Inskr vid UU 14 dec 53, testimonium academicum där 6 dec 71, hovjunkare 4 april 69, e o kanslist i Kanslikoll:exp 17 dec 71, kopist 2 mars 73, kanslist 25 febr 74–10 maj 75, registrator 7 nov 75, allt i Kanslikoll:exp, andre sekr i Kanslipresidentexp 12 okt 78, deltog i riksd...

Ruin, Hans W, Filosof, Psykolog, Estetiker (1891 – 1980)

Ruin, Hans Waldemar, f 18 juni 1891 i Hfors, d 3 nov 1980 i Sthlm, S:t Göran. Föräldrar: professorn Waldemar R o Flora Henrika Lindholm. Studentex vid Nya sv lärov i Hfors 13 maj 09, inskr vid Hfors univ ht 09, e o amanuens vid univ:s allm bibl 18 maj 12, FK 4 april 13, FM 29 maj 14, yngre bibl:assistent (från 8 mars 24 benämnd yngre underbibliotekarie) vid univ:s allm bibl 10 mars 20–17 sep...

Petzäll, Åke, Filosof (1901 – 1957)

Petzäll, Åke, f 3 juli 1901 i Borås, d 23 aug 1957 i Råda, Göt (kbf i Lund). Föräldrar: fabrikören Claes Oscar P o Adolphine Charlotte Gustafsson. Studentex vid Gbg:s h latinlärov 25 maj 20, inskr vid GH 13 sept 20, FK 7 april 23, FL 15 sept 27, disp 29 sept 28, doc i teor filosofi 14 nov 28, FD 6 okt 29, tf prof i teor filosofi periodvis bl a 30 o 3537, allt vid GH, ...

Phalén, Adolf K H, Filosof (1884 – 1931)

Phalén, Adolf Krister Hermansson, f 19 jan 1884 i Tuna, Kalm, d 16 okt 1931 i Uppsala, Domk. Föräldrar: kaptenen Carl Krister Herman P o Elina Matilda Lundberg. Mogenhetsex vid H a l å Södermalm i Sthlm 14 maj 02, inskr vid UU 26 maj 02, jur fil ex 27 maj 03, FK 31 jan 07, FL 15 sept 10, disp 30 mars 12, doc i teor filosofi 6 maj 12, FD 31 maj 12, tf prof i t...

Oxenstierna, Gunnar G, Filosof (1897 – 1939)
11 Oxenstierna, Gunnar Gabriel, brorsons sonsonson till O 10, f 28 juni 1897 i Sthlm, Hedv El, d 25 sept 1939 i Uppsala, Domk. Föräldrar: tf kyrkoherden greve Bengt Gabriel O o Louise Rudebeck. Studentex vid Nya elementarskolan i Sthlm 11 maj 15, inskr vid StH 7 sept 15, FM där 1 nov 19, inskr vid UU 1 sept 21, FL 28 maj 26, disp 11 dec 26, doc i teor filosofi 27 dec 26, FD 16 sept 27, tf prof...
Norström, J Vitalis A, Filosof (1856 – 1916)

Norström, Johan Vitalis Abraham, f 29 jan 1856 i Åmål, d 29 nov 1916 i Alingsås (kbf i Vasa, Gbg). Föräldrar: godsägaren o lantmätaren Anders N o Charlotta Johanna Ljungberg. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 13 juni 73, inskr vid UU ht 73, FK 28 maj 77, FL 15 sept 83, disp 29 maj 85, FD 31 maj 85, doc i teor filosofi 9 sept 85, allt vid UU, eo lektor vid Gbgs h reallärov ht 88, tf prof ...

Nyblæus, J Axel, Filosof (1821 – 1899)

2 Nyblaeus, Johan Axel, kusin till N 1, f 20 maj 1821 i Sthlm, Ad Fredr, d 24 febr 1899 i Lund. Föräldrar: barnhusläkaren MD Johan Eric N o Charlotta Rebecka Windahl. Studentex vid UU o inskr där 10 juni 39, disp pro exercitio 20 febr 50, FK 9 mars 50, disp pro gradu 16 april 51, mag 16 juni 51, doc i filosofins hist 16 febr 52, allt vid UU, adjunkt i filosofi vi...

Nygren, Anders T S, Präst, Filosof, Biskop, Teolog (1890 – 1978)

Nygren, Anders Theodor Samuel, f 15 nov 1890 i Gbg, Haga, d 20 okt 1978 i Lund, Allhelgona. Föräldrar: seminarierektorn Samuel N o Anna Maria Lundström. Mogenhetsex vid h a l i Lund 1 juni 09, inskr vid LU 3 sept 09, teol fil ex 31 maj 10, TK 31 jan 12, prakt teol prov 30 maj 12, allt vid LU, prästv 3 juni 12, pastorsadjunkt o v pastor i Bokenäs, Göt, 3 jun...

Nyman, Alf T, Filosof (1884 – 1968)

Nyman, Alf Tor, f 12 mars 1884 i Farhult, Malm, d 27 juni 1968 i Lund, Domk. Föräldrar: komministern Peter N o Ragnhild Wallengren. Mogenhetsex vid h a l i Helsingborg 30 maj 02, inskr vid LU 13 sept 02, eo amanuens vid fysiolog instit där vt–ht 06, FK där 31 maj 07, studier i estetik vid LU o i Berlin, München o Khvn 07–09, FL vid LU 31 maj 13, disp 26 maj 14, FD där 28 maj 14, musikanmälar...

Mac Leod, Andries H D, Filosof, Lärare (1891 – 1977)

Mac Leod, Andries Hugo Donald, f 10 aug 1891 i Ledeberg, Östflandern, Belgien, d 28 mars 1977 i Skärplinge, Österlövsta, Upps. Föräldrar: prof Julius M o Florence (Fanny) Hélène Maertens. Inskr vid univ i Gent ht 10, docteur en sciences där 7 juli 14, kontorist vid k försäkr:exp i Sthlm nov 16–mars 17, bibliotekarie hos pr...

Liljeqvist, P Efraim, Filosof, Studentsångsföreningsordförande (1865 – 1941)

Liljeqvist, Per Efraim, f 24 sept 1865 i Örebro, d 19 aug 1941 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Per Henrik L o Sofia Helida Hallgren. Mogenhetsex vid Örebro h a l 30 maj 84, inskr vid UU 10 juni 84, FK 14 dec 88, FL 30 maj 92, disp 1 sept 93, FD 6 sept 93, doc i teoret filosofi 16 sept 93-28 mars 94, allt vid UU, doc i filosofi vid GH 27 febr 94, prof i prakt filosofi vid LU 29 juni 06— ...

Lindblom, Alexis E, Filosof, Botanist (1807 – 1853)

2 Lindblom, Alexis Eduard, kusinson till L 1, f 15 jan 1807 i Lyckeby, Lösen, Blek, d 15 april 1853 i Ronneby. Föräldrar: häradshövding Johan Christer L o Märta Christina Martini. Inskr vid LU 4 febr 17, filol kand 16 dec 24, FK 9 maj 26, disp pro gradu 10 el 11 maj 26, mag 23 juni 26, doc i praktisk filosofi 18 april 31, adjunkt i prak...

Lagerlöf, Erland, Filosof (1653 – 1713)

2 Lagerlöf, Erland, bror till L 1, f 21 april 1653 på Östanås i Sunne, Värml, d 27 nov (enl likpred; själaringn 28 nov) 1713 i Lund, begr i Domk. Genomgick Karlstads skola o gymn, inskr vid UU 7 sept 72, studieresa som informator till England, Tyskland o Frankrike 84—88, inskr vid univ i Tübingen 10 maj 86, prof i logik o metafysik vid LU 11 april 89, univ:s rektor 91, 02 o 11, inspekto...

Lagerlöf, Erland, Filosof, Översättare, Lärare (1854 – 1913)

3 Lagerlöf, Erland, f 7 nov 1854 i Kristinehamn, d 23 maj 1913 i Lund. Föräldrar: regementsläkaren Magnus L o Hedvig Elisabet Margareta Clarholm. Mogenhetsex vid h a l i Karlstad 7 juni 73, inskr vid UU 15 sept 73, vid LU 4 okt 75, FK 14 sept 78, eo lär vid Lunds katedralskola 19 nov 84—vt 86, 87—88 o 92—93, lär vid fullst lärov för flickor i Lund 86—87, FL 30 maj 91, disp 25 maj 92, FD...

Larsson, Hans, Skriftställare, Filosof (1862 – 1944)

Larsson, Hans, f 18 febr 1862 i Ö Klagstorp, Malm, d 16 febr 1944 i Lund. Föräldrar: lantbrukaren Lars Persson o Kersti Nilsdtr. Mogenhetsex vid Lunds h elementarlärov 10 juni 81, inskr vid LU 31 aug 81, andre lär vid Kronobergs läns folkhögsk i Grimslöv sommaren 84—vt 90, FK vid LU 14 dec 88, FL 31 jan 93, disp 23 maj 93, FD 27 maj 93, docent i teoretisk filosofi vid LU 5 juli 93 o vid...

Laurel, Lars, Filosof (1705 – 1793)

Laurel, Lars, f 26 maj 1705 i Sthlm, d 20 okt 1793 i Lund. Föräldrar: landskamreraren Johan L o Anna Balk. Inskr vid LU 27 nov 21, lämnade univ 13 april 28, notarius vid en extra kommission i Västerdalarna, vik bibliotekarie vid LU 33, vice bibliotekarie 22 aug 37—20 juni 47, mag där 15 maj 38, prof i teor filosofi 30 juni 47—27 sept 82, univ:s rektor 62 o 74. — LVA 47— 83.

G 8 n...

Lidbeck, Anders, Riksdagsledamot, Filosof, Bibliotekarie, Estetiker (1772 – 1829)

2 Lidbeck, Anders, son till L 1, f 26 juli 1772 i Lund, d H maj 1829 i Sthlm (begr i Jak). Inskr vid LU 26 juli 73, mag där 23 juni 90, doc där i naturalhist 6 dec 90, botanisk demonstrator 30 april 91, v bibliotekarie 28 febr 98, bibliotekarie 17 dec 99, prof i estetik från 11 maj 01, deltog i riksdagen 28/30. — LFS 94.

G 22 mars 07 m sångerskan Brita Catharina Munck af Rosensch...

Klockhoff, Daniel, Filosof, Poet (1840 – 1867)

Klockhoff, Daniel, f 14 sept 1840 i Ytterstfors bruksförs, nuv Byske, Vb, d 29 juli 1867 i Uppsala. Föräldrar: disponenten Olof Daniel K o Maria Carolina Lindemark. Inskr vid UU 26 maj 59, FK 15 dec 63, disp 20 febr 64, FD 31 maj 66, doc i estetik 10 jan 66, allt vid UU. — Skald, filosof.

G 19 juni 64 i Skellefteå m Aurora Gus-tafva Sandström, f 26 maj 39 där, omg Sjöberg o d 18 mars ...

Jacobsson, Malte F, Filosof, Pedagog (1885 – 1966)

Jacobsson, Malte Ferdinand, f 3 april 1885 i Kristianstad, d 22 dec 1966 i Gbg, Vasa. Föräldrar: hovrättsvaktmästaren Nils J o Anna Persson. Mogenhetsex vid h a l i Kristianstad 13 juni 03, inskr vid LU 12 sept 03, FK 31 jan 06, FL 14 sept 08, disp 28 maj 10, FD vid LU 31 maj 10, docent i teoretisk filosofi där 17 okt 10, tf lär i praktisk filosofi o pedagogik vid GH ht 12—vt 14, lär i ...

Jonson, Erik O, Skriftställare, Filosof, Teaterproducent, Teaterrecensent, Dekorationsmålare (1889 – 1958)

Jonson, Erik Oskar, f 9 febr 1889 i Sthlm, Hedv El, d 11 febr 1958 där, Osc. Föräldrar: bageriidkaren Oskar Alexander Jonsson o Anna Maria Douhan. Mogenhetsex vid Sthlms samgymn 8 dec 08, inskr vid UU 2 febr 09, FK 14 sept 18, FL 31 jan 20, ordf i Uppsala studentkår 1 okt 21—30 sept 22, i Sveriges förenade studentkårer 19 mars 21—31 dec 22, di...

Karitz, Anders, Filosof (1881 – 1961)

Karitz, Anders, f 28 febr 1881 i Ö Sönnarslöv, Krist, f 10 febr 1961 i Uppsala. Föräldrar: torparen Per Henriksson o Johanna Nilsdtr Karitz. Mogenhetsex vid Ystads h a l 30 maj 00, inskr vid LU 14 sept 00, teol-fil ex 31 maj 01, teol studier under fem år, FK 31 maj 10, FL 31 jan 11, disp 28 maj 13, FD 31 maj 13, doc i teoretisk filosofi 2 juli 13, allt vid LU, tf prof i filosofi vid GH 1 sep...

Hartman, Gabriel I, Filosof (1776 – 1809)

Hartman, Gabriel Israel, f 28 jan 1776 i Lumparland (Åland), d 1 mars 1809 i Åbo. Föräldrar: kapellanen Israel Ferdinand H o h h Brita. Inskr vid Åbo akad 19 juni 92, mag 26 juni 98, doc i teor filosofi 7 aug 02, eo bibl:amanuens 02, andre sekr i Finska hushålln:sällsk 16 april 04, ord bibi: amanuens 05, bibliotekarie 14 nov 07, allt i Åbo.

G 6 jan 00 på Hakastaro, Uske...

Hedvall, Karl Z K, Filosof (1873 – 1918)

Hedvall, Karl Zacharias Knut, f 6 sept 1873 i Gävle, d 18 maj 1918 i Uppsala. Föräldrar: byggmästaren Olof H o Brita Ersdtr. Mogenhetsex vid h a l i Sundsvall 6 juni 92, inskr vid UU 26 sept 92, vik extra-lär i Sundsvall ht 92, vik adj där vt 93, FK 29 maj 97, FL 15 sept 04, disp pro gradu 3 febr 06, doc i teoret filosofi vid UU 20 febr 06, FD 31 maj 06, tf prof vid Gbgs högskola 1 jan ...

Herrlin, P Axel S, Filosof, Psykolog (1870 – 1937)

Herrlin, Per Axel Samuel, f 30 mars 1870 i Ö Vemmenhög (Malm), d 10 okt 1937 i Lund. Föräldrar: kh FD Magnus Christian H o Anna Carolina Maria Norén. Mogenhetsex vid Malmö h a l 9 juni 87, inskr vid LU 31 aug 87, FK 14 dec 89, FL 24 mars 91, disp pro gradu 11 maj 92, FD 31 maj 92, allt vid LU, doc i teoretisk filosofi vid LU 23 maj 92—4 dec 06, uppehöll professuren i samma ämne 1 okt 98...

Geijer, K Reinhold, Filosof, Psykolog (1849 – 1922)

6 Geijer, Karl Reinhold, f 23 april 1849 i Nyed (Värml), d 27 mars 1922 i Uppsala. Föräldrar: bruksägaren Christoffer Wilhelm G o Justina Maria Augusta Wennérus. Studentex vid Karlstads h a l vt 66, inskr vid UU 28 jan 67, FK 14 dec 71, disp 21 maj 72, FD 31 maj s å, doc i praktisk filosofi vid UU 28 dec 76, vid LU 7 maj 80, förest för teoretiska provårskursen vid Lunds h a l ht 80—vt 88, pr...

Genberg, Paulus (Paul), Riksdagsledamot, Filosof, Biskop, Ecklesiastikminister (1811 – 1875)

1 Genberg, Paulus (Paul), f 13 april 1811 i Brunflo (Jämtl), d 29 sept 1875 i Kalmar. Föräldrar: hemmansägaren Anders Pålsson o Anna Persdtr. Elev vid Frösö lärdomsskola 1821—27, studentex vid LU 13 febr 28, inskr där 14 febr s å, fil mag 23 juni 35, doc i romerska språket o litteraturen 31 aug 37, adjunkt i romersk vältali...

Grubbe, Samuel, Riksdagsledamot, Filosof, Statsråd (1786 – 1853)

2 Grubbe, Samuel, f 19 febr 1786 i Seglora (Älvsb), d 6 nov 1853 i Uppsala. Föräldrar: majoren Carl Christopher G o Ulrica Schutz. Inskr vid UU 1 okt 02, FK 11 dec 05, mag 14 juni 06, doc i teor filosofi 18 dec 06, prof i logik o metafysik 10 mars 13, rektor vid UU vt 21 o ht 28, led av 25—28 års univ-.kommitté, prof i etik o politik 26 sept 27—41, univ:s repr vid urt riksdagen 34—35, konsul...

Haartman, Jacob, Riksdagsledamot, Filosof, Biskop, Teolog (1717 – 1788)

1 Haartman, Jacob, f 8 mars 1717 trol i Åbo, d 6 mars 1788 där. Föräldrar: prof Johan H o Maria Sundenia. Inskr vid Åbo akad 30, vid UU 20 aug 33, disp pro gradu vid Åbo akad 13 juli 41, mag 18 juli 41, doc i filosofi 20 jan 42, vicebibliotekarie 28 aug 50, eo prof i filosofi o lärdomshist 5 aug 56, prof i logik o metafysik 18 nov 67 (installerad 8 mars 68)—70, adjunkt i teologi 2 okt 70, eo...

Hahn, Canutus, Präst, Gymnasielärare, Filosof, Biskop (1633 – 1687)

Hahn, Canutus, f 13 nov 1633 i Skye, Uråsa (Kron), d 29 dec 1687 i Karlskrona. Föräldrar: bonden Abraham Knutsson H o Gunilla Persdtr. Studier i Kalmar o Växjö, inskr vid univ i Greifswald 29 juli 52, studier där, i Wittenberg o Rostock 52—54, inskr vid UU okt 54, disp pro exercitio 18 juni 56, ex theologicum dec 58, fil ex vt 59, disp pro gradu 11 maj 61, mag 13 juni 61, allt vid UU, förord...

Hägerström, Axel A T, Filosof (1868 – 1939)

Hägerström, Axel Anders Theodor, f 6 sept 1868 i Vireda, Jönk, d 7 juli 1939 i Uppsala. Föräldrar: kh Karl Fredrik Theodor H o Augusta Maria Skarin. Mogenhetsex vid Jönköpings h a l vt 86, inskr vid UU 16 sept 86, teol-fil ex 27 maj 87, FK 13 dec 88, FL 14 dec 92, disp 1 sept 93, FD 6 sept 93, doc i praktisk filosofi 16 sept 93, tf prof i samma ämne läsåren 03—04 o 06—11, prof 24 febr 11—6 s...

Höijer, Benjamin C H, Filosof (1767 – 1812)

Höijer, Benjamin Carl Henrik, f 1 juni 1767 i Stora Skedvi, Kopp, d 13 juni 1812 i Uppsala. Föräldrar: prosten Henric H o Sophia Margareta de Brenner. Inskr vid UU 4 okt 83, disp pro exercitio 23 dec 86, FK 16 maj 87, disp pro gradu 4 juni 88, mag 16 juni 88, doc i prakt filosofi vid UU 28 sept 89, eo kanslist i kanslikoll 90, kurator vid Västmanlands-Dala nation 21 nov 9...

Fremling, Matthæus, Filosof, Pedagog (1744 – 1820)

Fremling, Matthaeus, f 17 okt 1744 i Malmö (S.t Petri), d 20 juli 1820 i Lund. Föräldrar: tobaksfabrikören o handlanden Hind-rich Laurentius F o Ingeborg Falck. Elev vid Malmö skola 1756, inskr vid Lunds univ 26 aug 1762, vid Greifswalds univ 24 juni 1770, disp pro exercitio där 23 o pro gradu 24 juli s å, docent i fysik vid Lunds univ 16 febr 1771, informator hos riksrådet greve

Christiernin, Pehr Niclas, Präst, Filosof, Ekonom (1725 – 1799)
2. Pehr Niclas Christiernin, f. 27 juli 1725 i Västerfärnebo församling, d 24 febr. 1799 i Över- och Yttergrans församling. Föräldrar: lektorn i Västerås, kyrkoherden i Västerfärnebo, kontraktsprosten Nikolaus Petri Christiernin och Elisabet Slotterman. Student i Uppsala 2 mars 1734; disp. 2 dec. 1747 och 20 nov. 1751 (De sapienti directione vitaæ humanæ ad finem ultimum et anima) essentialem, ...
Claëson, Kristian T, Filosof (1827 – 1859)
1. Kristian Theodor Claëson, f. 7 juli 1827 i Stockholm, d 81 nov. 1859 i Uppsala. Föräldrar: assessorn Teodor Claëson och Vendela Margareta Malmberg. Elev vid Hillska skolan vid Barnängen 30 jan. 1837—vt. 1840 och vid nya elementarskolan ht. 1840—vt. 1847; preliminarist i Uppsala 21 sept. 1847; student därstädes 28 sept. 1847; disp. 26 nov. 1851 (Bidrag till granskning af den hegelska dialekti...
Dahlman, Lars, Filosof (1705 – 1764)

Dahlman, Lars, f. 27 mars 1705 i Flöda församling, Strängnäs stift, d. 23 aug. 1764 i Uppsala. Föräldrar: kyrkoherden i Floda, kontraktsprosten Erik Isaksson Dahlman och Kristina Hyltén. Student i Uppsala 17 febr. 1722; disp. 12 juni 1730 (Cogitationes philosophic

Enberg, Lars Magnus, Filosof, Gymnasierektor (1787 – 1865)

Enberg, Lars Magnus, f. enligt uppgift 3 nov. 1787, d. 20 nov. 1865 i Stockholm (Klara). Föräldrar: hemmansägaren och nämndemannen Lars Enberg och Märta Månsdotter. Elev vid Stockholms storskola; student vid Uppsala univ. 3 okt. 1802; disp. där pro exercitio 22 maj 1805; fil. kand. 22 mars 1809; disp. pro gradu 10 juni s. å.; fil. magister 15 juni s....

Cajanus, Johan, Filosof, Poet (1655 – 1681)

Johan Cajanus, f. 27 dec. 1655 i Paldamo i Finland, d. 27 juni 1681. Föräldrar: prosten Johan Cajanus och Anna Mathesius. Erhöll den första undervisningen i hemmet; elev vid skolan i Kajaneborg 1664, vid skolan i Uleåborg 1665 och vid skolan i Nykarleby 1667; sändes i maj 1670 till Uppsala; student därstädes 23 juni 1671; disp. 2 och 8 dec. 1679 (De mundi amma, p. I, II; pres. M. Steuch...

Cartesius, Renatus, Filosof (1596 – 1650)

Cartesius, Renatus, eller RenéDescartes, f. 31 mars 159G i La Haye i Touraine, Frankrike, d. 11 febr. 1650 i Stockholm. Son till Joachim Descartes, förutvarande officer. Studerade vid jesuitskolan i La Fléche 1604—12; vistades i Paris; tjänstgjorde vid Morits' av Oranien armé i Holland 1617—22 och vid Tillys armé under trettioåriga kriget 1618—23; gjorde vidsträckta resor och slog sig å...

Castovius, Erik, Filosof (1655 – 1703)

Castovius,Erik, f. hösten 1655 i Karlstorp i Småland, d. 4 dec. 1703 i Uppsala. Föräldrar: pastorn vid Smålands kavalleri Peter Castovius och Katarina Florenia. Undervisades av modern i hemmet; intogs i Växjö skola 16 febr. 1669 och i dess gymnasium 1676; student i Uppsala 11 aug. 1680; disp. 12 dec. 1685 (De reali distinctione mentis humanae & corporis; pres. J. Bilberg) och 21 nov...

Cavallin, Paul B S, Gymnasielärare, Filosof (1868 – 1901)

4. Paul Bernhard Severin Cavallin, den föregåendes son, f. 21 febr. 1868 i Lund, d. 5 aug. 1901 i Göteborg. Elev vid karolinska katedralskolan i Lund ht. 1878; avlade mogenhets: examen därstädes 27 maj 1886; student vid Lunds universitet ht. 1886; fil. kand. 31 maj 1888; fil. lic. 31 maj 1893; disp. 17 nov. 1894; fil. doktor 31 maj 1895. E. o. am...

Edfeldt, Hans, Filosof (1836 – 1909)

Edfeldt, Hans, f. 28 juni 1836 i Eds sn (V.norrl.), d. 26 jan. 1909 i Uppsala. Föräldrar: torparen Abraham Hansson och Anna Brita Olofsdotter. Inskriven vid Härnösands h. elementarlärov. ht. 1854; student vid Uppsala univ. 22 maj 1861; fil. kand. 27 mars 1867; disp. för fil. doktorsgrad 2 dec. 1868; docent i praktisk filosofi 24 dec. s. å.–30 juli 19...

1 2 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se