Tillbaka

Leander, släkter

Start

Leander, släkter

Leander, släkter.

1 Kronolänsmannen Lars Jönsson (d 1716, 50 år gammal) i Ölmestad, Reftele, Jönk, var far till kh Jonas L (1707—57) i Ås, Jönk. En son till denne var apotekaren Emanuel L (1743—97) i Sthlm. En annan son, kommissionslantmätaren Johan Peter L (1735—92) i Järanäs, Södra Unnaryd, Jönk, var far till landssekreteraren i Kronobergs län Jonas Andreas L (1774— 1846), som fick lagmans namn. Johan Peter o Emanuel L:s äldre bror prosten Johan Lorentz L (1733—91) i Ås var farfar till kh Johan Lorentz L (1801—89) i Hjälmseryd, Jönk. Den sistnämndes son Per Johan Herman L (1831—1907) blev docent i teoretisk filosofi i Lund på avhandlingen Om substansbegreppet hos Cartesius, Spinoza o Leibnitz (1862) o adjunkt i teoretisk o praktisk filosofi på avhandlingen Om substansbegreppet hos Kant o de tänkare som från honom utgått (1863). Per L var prof i praktisk filosofi där 1886—1903. Bland hans senare skrifter kan nämnas Boströms lära om Guds idéer (1886) o Idélära från Boströms filosofiska ståndpunkt (1910). Flera ms av L finns i LUB. Dtr till honom var målarinnan Inez Katarina L (1878—1969). 2 Frälsebonden Andreas Pettersson (1794—1862) i Övregården i Lalabo, Ambjörnarp, Älvsb, var far till folkskolläraren Petter L (1836—92) i Hiå, Ffolsljunga, Älvsb. Son till denne var prof Pontus Adalbert L (se nedan). Pontus L var far till fd lektorn Folke L (f 1910).

3 Hemmansägaren o kyrkvärden Johannes Jonasson (1816—96) i Tofteryd, Jönk, var far till Ulrik L (1858—1938). Denne blev 1890 fil kand i Lund o lärare vid fängelset på Långholmen i Sthlm. Han var direktör för länscellfängelset (från 1910 strafffängelset) i Karlskrona 1899—1912 o 1914—25 samt för tvångsarbetsanstalten där 1912—14. L var ordf i Karlskrona missionsförening 1906—36, ledamot av Karlskrona stadsfullmäktige 1904—08 o 1916—20 o av Blekinge läns landsting 1910—13 o 1915— 17 samt rdgm (Frisinnade landsföreningen) i AK 1909—14 o 1918—21 o i FK 1922—23 o 1926—31. L publicerade memoarverket En fängelsedirektörs minnen (1936). Son till honom är fd landsantikvarien o studierektorn fil hedersdr Sigfrid L (f 1893). Utan samband med ovan behandlade släkter eller med varandra var kontraktsprosten Pontus L (1872—1940) i Risinge, Ög, o tidningsmannen Hans L (1880—1941) i Sthlm. Den förres fosterson skådespelaren Nils L (f 1905) var 1927—32 gift med sångerskan o skådespelerskan Zarah L, f Hedberg (f 1907; bd 18, s 391).

 


Svenskt biografiskt lexikon