Tillbaka

Kristina

Start

Kristina

Drottning

Kristina, levde 1158. Föräldrar: trol den danske kungaättlingen Björn järnsida o konung Inge d ä:s (bd 19) av Sverige dtr Katarina.

G trol i början av 40-talet (Westman 1954) m konung Erik Jedvardsson "den helige" (bd 14) av Sverige, d omkr 60.

Den ovan anförda uppgiften om K:s börd finnes i den ungefär ett sekel efter hennes livstid tillkomna Knytlingasaga o torde styrkas av en genealogi av abboten Vilhelm (d 1203) av Æbelholt (Beckman; Westman 1954; S Carlsson). En uppgift, att hon i stället skulle ha varit dotter till konung Inge dy (bd 19), förekommer först i en kungalängd från 1300-talet. Om K var dotter till Björn järnsida, var hennes barndom fylld av makabra händelser, då denne liksom sin far Harald kesja o de flesta av sina elva bröder blev dödad på anstiftan av sin farbror konung Erik emune av Danmark.

I övrigt nämnes K endast i en i 1600-tals-avskrift känd medeltida berättelse om grundandet av Vitsköls kloster. Enligt denna skall detta jylländska kloster ha grundats 58 av munkar, som måst lämna Värnhem i Västergötland på grund av trakasserier från K, sedan hennes franka Sigrid dött, vilken donerat Värnhem till dem. Senare mildrades emellertid K:s o hennes makes inställning, så att en del munkar kunde återvända till Värnhem.

Enligt Knytlingasaga var K mor till konung Knut Eriksson (s 383) o till två döttrar, av vilka den ena blev gift med konung Sverre av Norge.

Hans Gillingstam


Svenskt biografiskt lexikon