Tillbaka

Conrad (Curt) Christoff Königsmarck

Start

Conrad (Curt) Christoff Königsmarck

Krigare

2 Königsmarck, Conrad (Curt) Christoff, son till K 1, f 24 mars 1634 i Hannover, d 31 okt 1673 vid Bonn. Inskr vid univ i Leiden trol febr 50, i Strasbourg, Tübingen o Leipzig 51, utrikes resor 51—54, major vid Fabian Fersens reg 54, chef för ett rytterireg i Bremen 8 febr 55, överste för ett sammanslaget rytterireg aug 60— 16 sept 61, överkommendant i Bremen o Verden 24 sept 62, generalmajor av infanteriet 23 febr 64, vice guvernör över Bremen o Verden 17 sept 64, rikstygmästare 21 jan 73, generallöjtn av infanteriet i holländsk tjänst 73.

G 27 nov 57 i Frederiksodde, Danmark, m frih Maria Christina Wrangel, f 28 aug 37, d 17 sept 91 i Sthlm, dtr till riksrådet o fältmarskalken Herman W o Amalia Magdalena av Nassau.

Efter sedvanlig universitetsutbildning o peregrinationsresa blev K 20 år gammal major. Inför Karl X Gustavs krig med Polen åtog han sig nyåret 55 att värva ett regemente ryttare i Bremen. Värvningen understöddes av fadern, o i juni drog K som nybliven överste med sitt regemente ut i kriget. Efter förlustrika strider, där han f ö gjorde sig skyldig till svåra övergrepp (benådades till livet men dömdes till landsförvisning, RR 30 nov 55), värvade han följande år nytt krigsfolk i Bremen.

K deltog i fälttåget mot Danmark o i marschen över Bält. Under striden vid Iversnes på Fyn sjönk en del av hans regemente genom isen o drunknade. I nov 59 blev K tillfångatagen av danskarna på Fyn men utlöste sig ur fångenskapen följande år. K blev 62 chef för ett nyuppsatt fotregemente i Bremen o utnämndes 64 till generalmajor o vice guvernör över Bremen o Verden. Sommaren 69 deltog han i venetianarnas försvar av Candia på Kreta. Han gjorde på hemvägen uppehåll bl a i Rom o framför allt i Venedig, där han högtidligen avtackades för sina tjänster.

Mellan K o riksmarsken C G Wrangel rådde sedan länge ett spänt förhållande, som 70—71 ledde till öppen konflikt. Denna rörde en av Wrangel upphävd fänriksutnämning vid K:s regemente o kom att behandlas vid ej mindre än sju riksrådssammanträden. Konflikten har setts som förklaring till att K uppträdde utmanande färggrant klädd vid Wrangels sons begravning i Riddarholmskyrkan i dec 70. I jan 73 erhöll K befattningen som rikstygmästare men gick s å i holländsk tjänst o stupade som holländsk general vid Bonn.

K:s hustru, den vackra Maria Christina Wrangel, bodde efter makens död i Hamburg, där hennes hem blev en samlingsplats för sv diplomater o köpmän. Hösten 75 försträckte hon medel till sv kronan för krigsrustningar. Hon flyttade sedan till Sverige, där hon drabbades hårt av reduktionen.

Alf Åberg


Svenskt biografiskt lexikon