Tillbaka

Samuel Godenius

Start

Samuel Godenius

Bruksidkare, Industriidkare

Godenius, Samuel, f 2 mars 1806 i Gagnef (Kopp), d 15 juni 1891 i Sthlm (Hedv El). Föräldrar: komministern Anders Jacob G o Elisabeth Eleonora Engström. Innehade grosshandelsfirman Godenius & Co 34–78, köpte Gustavsbergs porslinsfabrik 52, fullm i Jernkontoret 62–79, led av stadsfullm i Sthlm 63–67, delägare i o disponent för Nyhammars bruk, Grangärde (Kopp) o Fredshammars bruk, Orsa (Kopp) 66, led av handels- o sjöfartsnämnden i Sthlm 66–68, en av stiftarna av Rederi ab Svea 71, led av borgerskapets femtio äldste o av Nicolai förs: s kyrkoråd.

G 20 febr 36 i Sthlm (Maria) m Maria Charlotta Norbin, f 11 sept 12 där (Kat), d 13 april 76 där (Nik), dtr till stadsmäklaren Johan Samuel N o Johanna Christina Lychou.

Efter sin fars död kom G 1821 till Sthlm som kontorist hos sin farbror E G Godenius, övertog jämte sin kompanjon Simon Nordström 1834 farbroderns firma Godenius & Co och blev 1846 ensam innehavare av denna. I testamente efter farbrodern hade han bl a fått Farsta egendom på Värmdön. Firman hade länge haft stora intressen i Gustavsbergs porslinsfabrik, som börjat sin tillverkning 1827 men länge gått med förlust. 1852 inlöstes samtliga andelar i fabriken av G och firman Godenius & Co. G ombyggde och utvidgade betydligt fabriken, som i hans hand blev en vinstgivande affär. 1870 överlämnade han firman till sin son, och 1875 överlät han fabriken till ab Gustafsbergs fabriksintressenter med ett kapital av en million kr, fördelat på 200 aktier, av vilka han själv hade huvudparten. G grundade även 1858 Marma sågverks ab vid Söderhamn med ett kapital av 600 000 kr, vari han själv ingick med 100 000 kr. Det blev en ytterst lukrativ affär.

Vid mitten av 1870-talet var G en mycket förmögen man. Boets behållning uppgick vid hans hustrus död till 1 690 000 kr, men dessutom ägde han Ribbingsholm, som 1845 testamenterats till honom av farbrodern. Bland tillgångarna var 145 aktier i Gustavsberg och 40 aktier i Marma.

G var vid denna tid 70 år men kunde ej slå sig till ro. 1866 hade han tillsammans med järnfirman N M Höglund inköpt Nyhammars och Fredshammars bruk i Dalarna. Genom trassliga borgensförbindelser för denna firma och de svåra konjunkturerna vid 1870-talets slut gjorde G stora förluster. Firman N M Höglund inställde betalningarna 2 dec 1878, och fyra dagar senare föll även firman Godenius & Co. Bristen var 1/2 million kr. Inte desto mindre efterlämnade G vid sin död 192 000 kr och dessutom Ribbingsholm med inventarier, värderat till 156 500 kr, som tillföll dottern Mathilda, gift med kapten A J C Zielfelt. Yngsta dottern Hilma Emilia var gift med disponenten på Gustavsberg O W Odelberg, till vars familj fabriken sedan knöts.

Bengt Hildebrand


Svenskt biografiskt lexikon