Tillbaka

Hilleström, släkt

Start

Hilleström, släkt

Hilleström, släkt, härstammande från Helena Ivarsdtr (d 1709, 97 år gammal), som i dödboken för Forsmark, Sth, kallas Helena Leufstadia. Hon torde ha varit dtr till kh Ivar Matthiæ (d 1641) i grannsocknen Österlövsta, Upps, vars son hette Leufstadius. Hennes son kontraktsprosten Ivar H (d 1714) i Väddö, Sth, kallas vid sin inskrivning vid UU 1660 Ivarus Andræ Ström. En annan son, bokhållaren Elias H (d omkr 1712) vid bruket Bredsjö i Hjulsjö, Ör, var sannolikt far till domprosten Andreas H (d 1754) i Gbg, känd först som pietist, sedan som herrnhutare. I äktenskap med en syster till riksrådet frih Fabian Wrede d y blev han far till prosten Fabian H (d 1776) i Kungälv.

Ivar H:s son löjtnant Julius H (d 1718) blev dödligt sårad under Karl XII:s norska fälttåg. En annan son, kontraktsprosten Andreas H (1683—1752) i Väddö, blev far till kh Jakob Erik H (1720—83) i Värmdö, Sth, o till kommissionslantmätaren Lars Henrik H (1735—1813) i Falun. En tredje son, kapten Pehr H (d 1759, 65 år gammal) i Sthlm, som var i rysk fångenskap 1719—22, blev far till professor Pehr H (se nedan). Barn till denne var landskapsmålaren Carl Peter H (f 1759, ej 1760; d 1812) o målarinnan Charlotta Ulrika H (f 1768, ej 1770; d 1835), g m överste J Schürer von Waldheim. Deras brorson sjökapten Pehr Gustaf H (1798—1865) i Härnösand blev far till sjökapten Otto Theodor H (1835—1919) i Sthlm o skeppsmäklare Magnus H (1837—1902) i Cardiff. En brorson till dem (jfr Rönnow, s 374) blev far till förste intendenten fil lic Gustaf H (f 1911).


Svenskt biografiskt lexikon