Tillbaka

Holstenius, släkt

Start

Holstenius, släkt

Holstenius (Holsten), släkt, härstammande från bergsmannen Holsten Andersson (d omkr 1615) i Kallmora, Norberg, Vm. Hans son Gabriel H (1598—1649) blev efter studier vid tyska universitet lektor i grekiska i Västerås 1625 o var en av biskop J Rudbeckius tre följeslagare vid dennes kyrkovisitation i Balticum 1627. 1630 gifte han sig med en av dennes brorsdöttrar, som han 1648 förvisade från hemmet på grund av hennes otrohet. Efter verksamhet som lektor i etik o politik o teologie lektor i Västerås samt kh i Skerike, Vm, blev H 1637 domprost i Västerås. Under Rudbeckius sjukdom åren närmast före dennes död var H vice biskop. Vid biskopsvalet 1647 placerades han i första förslagsrummet, men vid riksdagen förordade prästeståndet en annan, som blev utnämnd. H deltog i flera riksdagar o skrev vers på grekiska, latin, svenska, tyska o italienska, bl a vid Gustav II Adolfs död. En del av hans arkiv finns i UUB.

Gabriel H:s äldre bror Erik H (1588— 1640) blev 1615 efter studier vid tyska universitet konrektor o 1618 rektor vid Västerås skola. Från 1623 var han även den förste rektorn för det nygrundade gymnasiet där o lektor i fysik. 1626 blev H kh i Stora Skedvi, Kopp, o prost. Han publicerade 1622 Bellum grammaticale, ett försök att i roande form ge kunskap i latinsk grammatik. H deltog i flera riksdagar. Hans son Johan H (1624—85) blev 1659 konrektor o 1660 rektor i Västerås, 1663 lektor i fysik o logik där o 1671 teol lektor samt 1678 kh i Folkärna, Kopp. Han var rdgm 1672. Bröder till honom var kh Kristofer H (1616— 1702) i Kungsåra, Vm, o Gabriel H (1632 —1700), som blev rektor i Västerås 1669, lektor där i logik o fysik 1670 o i teologi 1679. Han blev kh i Mora o prost 1683 samt kh i Hedemora 1691 o deltog i riksdagen 1680. Hans son Elof H (1677—1736) blev prof i teoretisk filosofi i Pernau 1707 o rektor där 1709. Vid ryssarnas anfall 1710 måste H återvända till Sverige. Där blev han 1717 kh i Husby, Kopp, o 1723 kontraktsprost. Hans bror Gabriel Holsten (1680— 1736) blev 1702 med dr i Groningen, tjänstgjorde som fältmedikus vid Karl XII:s armé i Polen o vid Magnus Stenbocks armé, blev fången vid Tönningens kapitulation 1713 o deltog även i det norska fälttåget 1716. Efter sin morbror dr Samuel Skraggenstier-nas död 1718 ärvde han del i hälsobrunnen Sätra i Kila, Vm, o blev intendent vid denna. Från 1724 var han även provinsialmedikus i Västmanland.

Erik o Gabriel H:s bror bergsfogden Anders Holstensson (d 1656) i Kallmora var far till Erik H (1622—69), som blev magister i Dorpat 1647 o prof i hebreiska o grekiska där 1650. Vid det ryska anfallet 1656 återvände H till Sverige. Där blev han 1659 vice pastor o 1665 kh i Husby. Vid tillsättningen av biskop i Västerås 1664 hade H uppförts i första förslagsrummet, men en annan utnämndes. Äldre bror till honom var Jonas H (d 1678, 63 år), som blev rektor i Falun 1654, lektor i Västerås i logik o fysik 1655 o i teologi 1663. Han efterträdde brodern som kh i Husby 1670. Hans son Georg H (1656—95) blev lektor i Västerås i historia o poesi 1687 o i logik o fysik 1690 samt kh i Norrbärke, Kopp, 1691. En bror till Jonas o Erik H var far till kh Jonas H (1657—1713) i Odensvi, Vm.

Erik o Gabriel H:s samt Anders Holstenssons systerson (Gjörwell) häradsdomaren Holsten Henniksson (1647—1722) i Västra Djupkärra, Norberg, var far till kh Olof H (1678—1761) i Björksta, Vm. Söner till denne var Olof Holsten (1712—41), som blev med dr i Kiel 1739, postmästaren o vice borgmästaren i Enköping Lars Holsten (1713 —62) o eo lantmätaren Georg Gustaf Holsten (t 1783). Brorson till Olof H var kh Per H (1694—1756) i Lillhärad, Vm.


Svenskt biografiskt lexikon