Tillbaka

Hårleman, släkt

Start

Hårleman, släkt

Hårleman (urspr Horleman), släkt, härstammande från Christian Horleman (1633—87), som uppges ha varit född i Delmenhorst (Örnberg). Han inkallades 1666 från Haag (Likv 18:4; RR) till Sthlm, där han s å blev trädgårdsmästare vid de k trädgårdarna (jfr H 1 nedan). Hans son intendenten Johan H (H 1) adlades 1698. Dennes son överintendenten Carl H (H 2), som blev friherre 1747, dog barnlös.

Johan H:s brorson Paco Horleman (1694—1763) deltog i H Wachtmeisters sjöexpedition 1712 o i ostkustens försvar mot ryssarna efter Karl XII:s död, blev kapten 1720, adlades 1751 med namnet H o fick 1759 överstelöjtnants karaktär. Genom äktenskap 1721 med en dtr till prof Olof Rudbeck d y kom han i besittning av hennes möderneärvda del i Forsbacka järnbruk i Valbo, Gävl, vars andre grundläggare han blev tack vare nit o tekniskt intresse. Söner till honom var löjtnant Paco H (1723—72), överstarna Peter Albrekt H (1725—88) o Carl Christian H (1728—99) samt övermasmästaren i Uppland o Norrland Johan Jacob H (1732—95). Paco H d y övertog Forsbacka som fideikommiss, men 1794 överflyttades fideikommissnaturen på säteriet Asstorp i Norra Vånga, Skar. Detta innehades sedan av släktens huvudmän i fem generationer till 1927, då fideikommisset kapitaliserades. Brorson till den siste fideikommissarien på Asstorp är undervisningsrådet fil dr Einar H (f 1906). Dennes farfars syssling Gustaf Rudolf H (1868—1937) blev rådman o polismästare i Eskilstuna 1898. Gustaf H innehade motsvarande ämbeten i Malmö 1904—10 o var enbart polismästare där från 1910. 1915 blev han polisinspektör över Tornedalen, o 1918—30 var han polismästare i Sthlm. Hans svägerska Amy Regina (Nita) H-Palm, f Ahlin (1891—1961), var länge primadonna på Folkets hus teater o Södra teatern i Sthlm.


Svenskt biografiskt lexikon