Tillbaka

Hägerflycht, släkt

Start

Hägerflycht, släkt

Hägerflycht, släkt, härstammande från Arvid Hansson (d trol 1656). Han var landsbokhållare i Småland 1635—40. 1642 häktades han i samband med processen mot brodern kamreraren i KK Jost Hansson, adlad Falkenstierna (bd 15), som halshöggs s å. Frigiven s å blev han landsbokhållare i Halland 1646, landskamrerare där 1648 o borgmästare i Halmstad 1652. Hans son (Magnell; Sandberg) Nils Arvidsson Weinheem (1635—1702) blev senast 1663 överinspektör över småtullarna och accisen i Skåne, Halland o Blekinge. Han adlades 1675 med namnet H o blev underståthållare i Kristianstads län 1678, överinspektör över småtullarna o accisen i hela riket 1679 o ledamot av likvidationskommissionen 1686. Han köpte de båda gårdarna i Hansta i Sollentuna, Sth, vars säteriprivilegier han återvann, o som inom kort efter denna släkt fick namnet Hägerstalund. Hans dotter var gift med generalmajoren Alexander Hummerhielm, o av sönerna stupade en som löjtnant vid Kliszow 1702, o en dog som ryttmästare i Severien 1708. Deras äldre bror kammarrådet Arvid H (1665—1751) fick landshövdings titel vid sitt avsked 1737. En annan bror var farfar till överste Jan Gustaf H (1736—1805), som deltog i pommerska kriget o Gustav III:s finska krig, fick generalmajors avsked 1803 o var far till översten för Hälsinge reg Nils Henrik H (1803—70).

Jan Gustaf H:s äldre bror Jean Axel H (1733—1805) var inblandad i hovpartiets revolutionsförsök 1756, tillfångatogs vid Anklams fall 1757 o blev överste o kommendant på Karlsten 1775 samt i Lovisa 1781. Dennes son Carl Arvid H (1770—1822) deltog i de båda finska krigen o försvaret av Pommern 1807 samt blev 1821 överste för Wendes artilleriregemente. I äktenskap med en dotter till generalen G N af Klercker var han far till Carl Henrik H (1817—81), som efter diverse kommittéuppdrag blev överste o generalmajor 1867 o chef för Svea artilleriregemente 1871 samt var generalfälttyg-mästare 1872 (tf 1867)—74. Med honom utdog släkten H på manssidan.

Namnet återupplivades för en tid, då Nils Henrik H:s dotter, släktens sista kvinnliga medlem, som genom äktenskap kommit i besittning av godset Taxinge-Näsby i Taxinge, Söd, testamenterade detta till greve Knut G T K:son Posse o denne som ägare av detta gods 1911—26 kallade sig H-Posse.


Svenskt biografiskt lexikon