Tillbaka

Johannes Forsskål

Start

Johannes Forsskål

Präst

1 Forsskål, Johannes, f 28 aug 1691 i Sagu, Finland, d 13 juni 1762 i Sthlm (Maria). Föräldrar: kronofogden Johan F o Annika Gadelia. Inskr vid Åbo akad 1709, vid Uppsala univ 10 juli 1718, prästvigd i Uppsala 29 maj 1723, komminister i finska förs i Sthlm 18 sept 1723 (tilltr 1 maj 1724), pastoralex i Uppsala 15 dec 1724, kh i finska förs i Sthlm 13 febr 1725 (tilltr 1 maj s å), kh i Helsingfors 6 dec 1729 o tit prost (tilltr 1 maj 1730), kontraktsprost 1730, kh i Tegelsmora (Upps) 15 okt 1740 (tilltr 1 maj 1741), åter kh i finska förs i Sthlm 5 jan 1748 (tilltr 1 maj s å), kh i Maria Magdalena förs i Sthlm 17 jan 1750 (tilltr 1 maj s å), teol dr i Uppsala 15 juni 1752. Riksdagsman i prästeståndet 1740–41, 1751–52 (sekr utsk, bankodeput) o 1755–56, riksbanksfullm 1752–62.

G 1) 21 juni 1724 m Margareta Colbeckia, dp 15 maj 1698 i Kolbäck (Vm), d 25 maj 1735 i Helsingfors, dtr till kh Jonas Colbeckius o Catharina Saevenbaum; 2) 18 maj 1738 m Catharina Fridelin, f omkr 1709, d 10 juli 1780 i Sthlm (Maria), dtr till kh i Korpo Nicolaus F o Maria Törnroos samt förut g m handl i Åbo Carl Gustaf Wittfoth (d 1736).

Omedelbart efter sitt tillträde 1725 som kyrkoherde i finska församlingen i Sthlm underströk F vikten av att församlingen fick en egen kyrka, vilket den dittills saknat. Han föreslog härtill det bakom Stora bollhuset vid Slottsbacken belägna Lilla bollhuset, en på 1620-talet uppförd byggnad, som nu var till salu. Kyrkorådet godkände förslaget och en framställning i ärendet ingavs till K M:t. Den 11 maj 1725 kom k resolution med tillåtelse till förvärvet.

F var som församlingsherde nitisk och med ledaregenskaper över det vanliga måttet. I religiöst hänseende omfattade han en konservativ och kyrkovänligt inställd pietism. I konsistoriet tillhörde han den minoritet, som motsatte sig den ortodoxa aktionen mot Tolstadius, med vilken han tydligen kände sig andligen befryndad. Han var en beläst man och fick med tiden ett förnämligt teologiskt bibliotek (försåldes 16 mars 1762 o omfattade då enl tr förteckn 1 494 arbeten).

Den finska kyrkan invigdes fjärde adventssöndagen 1725. F skaffade till biträde vid inredandet en så sakkunnig man som stadsarkitekten Göran Adelcrantz och lyckades få den från Nyland bördige lantmäteriöverdirektören J Nordencreutz att åtaga sig kyrkoföreståndarskapet. Han vände sig till från Finland härstammande handelsmän, som åtog sig kyrkvärdskapet och kyrkobokföringen, varigenom församlingsstyrelsen också fick en starkt ökad ekonomisk sakkunskap.

År 1730 lämnade F Sthlm och blev kyrkoherde först i Helsingfors och från 1741 i Tegelsmora pastorat i Uppland. Han återkom emellertid 1748 till finska församlingen. Redan 1750 kallades F till kyrkoherde i Maria församling. Den stora branden där 1759 drabbade hårt hela området runt kyrkan. Kyrkoherdebostaden eldhärjades, men F:s bibliotek och kyrkans arkiv räddades. Kyrkans torn, tak och inredning förstördes helt. F ledde återuppbyggnadsarbetet men fick ej uppleva kyrkans återinvigning.

Bengt Hildebrand


Svenskt biografiskt lexikon