Tillbaka

Elfbrink, släkt

Start

Elfbrink, släkt

Elfbrink, släkt, utgör äldsta grenen av samma släkt, ursprungligen från Älvkarleby (Upps.), varav yngre grenar togo namnet Elfstrand. Hemmansägaren i Västanå, Älvkarleby, Nils Danielsson (f. 1694, d. efter 1736) – om honom och tidigare led, se släktart. Elfstrand – hade sonen Daniel Nilsson (f. 1727, d. efter 1805). Den sistnämnde var fader till bl. a. grosshandlaren, skeppsredaren, brukspatronen och titulära kommerserådet Olof (Danielsson) Elfbrink (se nedan) i Gävle. I äktenskap med sin fränka Ulla Elfstrand hade denne bl. a. sonen grosshandlaren och skeppsredaren i Gävle Daniel E. (f. 1808, d. 1846), ett skarpt och klart huvud. Sedan denne efter faderns död jämte sin bror Wilhelm E. (se här nedan) gått ur handelshuset Dan. Elfstrand & Co., bildade Daniel jämte grosshandlaren August Norman firman Elfbrink & Norman men var också intresserad i broderns firma Elfbrink & Luth. För övrigt ägnade sig Daniel E. åt sin bruksegendom Mackmyra. Han var ordförande i handelssocieteten i Gävle 1843–46 och representerade sin stad i borgarståndet vid riksdagen 1840–41, varvid han insattes i konstitutionsutskottet och gjorde sig bemärkt som framstående liberal. Han deltog med iver och skärpa i den kulturstrid i Gävle på 1830-talet, som medförde en fullständig omorganisation av den Brändströmska elementarskolan där. Hans lovande bana bröts av en alltför tidig död. Hans bror Wilhelm E. (f. 1813, d. 1870) bildade firman Elfbrink & Luth tillsammans med grosshandlaren Gustaf Luth, som var g. m. systern Charlotte E. (f. 1810, d. 1885). Wilhelm E. efterträdde sin bror som brukspatron på Mackmyra, men var f. ö. djupt engagerad i affärslivet i Gävle och mycket anlitad i kommunala värv. Han var ordförande i handelssocieteten 1866–69 och tillhörde den första uppsättningen stadsfullmäktige. Han var gift första gången m. sin kusin Ulrika Sofia (Sofie) Göransson, en syster till Sandvikens grundläggare; deras yngsta dotter äktade statsminister Christian Lundeberg. Med Wilhelm E. utslocknade släkten E. på manssidan.

P. Elfstrand.


Svenskt biografiskt lexikon