Tillbaka

Ebba Maria De la Gardie

Start

Ebba Maria De la Gardie

Poet

11. Ebba Maria De la Gardie, den föregåendes kusin, dotter till D. 8, f. 28 mars 1658 på Tullgarn, Hölö socken, d 9 juli 1697 i Stockholm (begraven 23 jan. 1698 i Riddarholmskvrkan). - Ogift.

E. M. D. förtjänar liksom sin syster Johanna Eleonora (se nedan 12) att ihågkommas bland skaran av tillfällighetspoeter från det karolinska tidevarvet. Både på fädernet och mödernet tillhörde hon högt berömda släkter, från vilka hon fick i arv kulturella intressen. Vid hennes tidiga bortgång hette det också i en begravningsdikt av Petrus Lagerlöf:

»En dubbel ätte-stam, som sig så härligt grenat, har i ditt ädla blod sin dygd så väl förenat.»

I de talrika minnesdikterna vid detta tillfälle — bl. a. också en författad av Sofia Elisabet Brenner ¦— framhålles den bortgångnas språkkunskaper, och hur hon funnit sitt käraste tidsfördriv i lärda studier. Även för teatern tycks E. M. D. i sin ungdom ha varit intresserad. Hon medverkade tillsammans med sin syster och den sedermera så ryktbara kusinen Aurora von Königsmarck, då Racine's Iphigenie på nyåret 1684 uppfördes inför konungen och hans moder av amatörer inom hovkretsarna.

Av E. M. D:s tillfällighetspoesi är det icke mycket, som bevarats till eftervärlden. Den av P. Hanselli tryckta samlingen omfattar endast sex smådikter — alla utom en på tyska — nämligen dels gravkväden över fadern och Ulrika Eleonora, dels två dikter av andligt innehåll samt en hyllningsdikt till Karl XII vid dennes trontillträde. En poetisk brevväxling från nyåret 1693 mellan E. M. D. och Karl som kronprins, varvid den senare uppträder i favorithunden Pompes namn, är även känd. Att döma av de bevarade diktalstren stod E. M. D. som poet tillbaka för sin yngre syster. —

A. MUNTHE.


Svenskt biografiskt lexikon