Tillbaka

Erik Turesson (Bielke)

Start

Erik Turesson (Bielke)

Diplomat, Riddare

2. Erik Turesson (Bielke), den föregåendes son, d troligen omkr. år 1328. – E. var gift med Margareta Bengtsdotter.

Såsom väpnare uppträdde E. år 1310 på hertig Eriks sida och var år 1315 riddare, då han i Lödöse medverkade vid »hävdaskiftet» mellan hertigarna Erik och Valdemar. E. var sedermera en av de svenska legater, vilka år 1319 i Oslo avslöto unionstraktaten mellan Sverige och Norge. Samma år var E. riksråd och medlem av Magnus Erikssons förmyndarstyrelse. Vid de viktiga fredsunderhandlingarna med Ryssland i Nöteborg år 1323 var han den främste delegerade från svensk sida. Hans sista kända offentliga uppträdande är hans deltagande i Sörmlandslagens redigering år 1327.

SV. TUNBERG.


Svenskt biografiskt lexikon