Tillbaka

Peter Algotsson

Start

Peter Algotsson

Kansler, Präst

3. Peter Algotsson, den föregåendes bror, möter första gången 1278, då han som kanik i Skara tillhör den valnämnd, som utser brodern Brynolf till biskop. Han kungör valet och ger därvid sig själv namnet »legiferi», lagmanssonen, men han undertecknar med fadersnamnet Algoti. Redan följande år är han konungens kansler. Sannolikt hade han studerat i Paris, vilket kan slutas av att de norska källorna regelbundet kalla honom magister. Med anledning av brudrovet flydde P. till Norge; i detta land blev han en konungens högt betrodde ämbetsman, som användes också i mycket viktiga diplomatiska beskickningar till Skottland och England, varunder han även vann den skotske konungens ynnest. När han dog, vet man ej bestämt. En nära samtidig isländsk annaluppteckning säger, att år 1299 dog »Peter, biskop i Skarn i Götland», vilket möjligen kan avse P., Skarabiskopens broder. "Vilken betydelse P. haft för Magnus Ladulås' lagstiftningsarbete, kan icke noggrant bestämmas. Sannolikt har han en avsevärd andel i t. ex. edsöreslagarnas formella redaktion.

Nat. Beckman.


Svenskt biografiskt lexikon