Tillbaka

Mannerskantz, släkt

Start

Mannerskantz, släkt

Mannerskantz (Mannerskants), släkt, härstammande från Håkan Thorsson (d 1690), som uppges (Sköldebrevsaml) ha härstammat från Danmark. Ättartavleuppgiften, att han skulle ha härstammat från en dansk adlig släkt med namnet Raabiergh, måste emellertid vara oriktig eftersom någon dansk adelsätt med detta namn ej kunnat beläggas. Han blev proviantmästare i Helsingborg 1658 och senare även rådman där. Under kriget 167579 fick han sin fastighet där förstörd, och själv fördes han fängslad till Khvn (RR). 1687 blev han tullnär vid stora sjötullen i Helsingborg (ej Gbg). Hans son kaptenlöjtnanten Lorents Råbergh (d 1706) var far till Gustaf Adolph Råbergh (16991752), som tjänstgjorde i sv flottan under stora nordiska krigets sista år och i holländska ostindiska kompaniet, bl a i Batavia och Bengalen, 172237 samt befordrades till varvskaptenlöjtnant i sv tjänst 1742. Han son Gustaf Adolph Råbergh (17491823) deltog i slaget vid Högland 1788 och Viborgska gatloppet 1790 samt fick 1799 avsked med kaptens n hov. Den sistnämndes son Fredrik Adolph Råbergh (17721840) deltog i finska kriget 1808 och blev kapten i flottorna 1812 och vid örlogsflottan 1820 samt vid flottornas sammanslagning premiärlöjtnant 1825.

En äldre son till Håkan Thorsson var Jonas Råbergh (d 1731), som anställdes vid fortifikationen i Malmö 1684 och från 1687 tjänstgjorde i Narva. Han blev tillfångatagen vid ryssarnas stormning av Narva 1704 och återkom först 1722 från fångenskapen samt fick majors avsked 1723. Hans son Carl Magnus Råbergh (170078) fick 172225 undervisning i Dresden av sin morbror, den sachsiske generallöjtnanten och fortifikationschefen Johan Friedrich Eosander Göthe (bd 14), och deltog 173435 i polska tronföljdskriget. I Sverige befordrades han till generalkvartermästarelöjtnant 1763 men fick avsked redan följande år.

Hans söner major Carl Råbergh (17471817) och revisionssekreterare Johan Fredric Råbergh (17501831), vilken 1810 blev ledamot av rikets allmänna ärenders beredning, adopterades 1802 på Nils Mannerskants' adliga ätts namn och nummer, eftersom dennes och dennes brors söner dött som barn. Även de fick därigenom namnet Mannerskants. Carl Mannerskants hade 1789 köpt godset Värnanäs i Halltorp, Kalm, åt vilket han ägnade sin tid, sedan han 1790 fatt avsked från sin tjänst som fortifikationsofficer. Han lät uppföra en ny huvudbyggnad 1791 och anlägga en engelsk park. M var far till kaptenen och riksdagsmannen Carl Axel M (M 1) och ryttmästaren och postmästaren i Landskrona Adolf Fredrik M (181789). Släkten utdog på manssidan med den förres sonson kaptenen och riksdagsmannen Axel Fredrik M (M 2), och Värnanäs såldes 1983 av dennes äldsta dotter.

HG-m


Svenskt biografiskt lexikon