Visar träff 1-20 av 417
Endast första 1000 träffarna kommer att laddas ner.

1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3908

Utfärdat: 13310916, Västerås
Innehåll: Karl Bengtsson säljer till sin släkting riddaren Magnus Bengtsson två bol i byn Vaglö.Utfärdaren beseglar.
34,35623
Digitaliserat material finns

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3574

Utfärdat: 13281230
Innehåll: Karl Bengtsson avstår till Riseberga kloster de gods i Rönde, som han någon tid olagligen innehaft.Utfärdaren samt dennes svärson Karl Magnusson beseglar.
34,059258
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3932

Utfärdat: 13330116
Innehåll: Karl Bengtsson upplåter sin jord i Östra och Västra Djula åt Sigge Magnusson.Karl Näskonungsson, Magnus Bengtsson, Anund Sture samt utfärdaren beseglar.
33,979706
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 5879

Utfärdat: 13500000, Sundsered
Innehåll: Karl Bengtsson, kyrkoherde i Dalum, erkänner att han uppburit 130 mark penningar av Håkan av Änglatorp för sina gods.Utfärdaren beseglar.
33,785545
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 6918

Utfärdat: 13551014, Sundsered?
Innehåll: Karl Bengtsson, präst i Dalum, ger Jöns Bengtsson eller häradshövdingen i Vartofta härad fullmakt att för Håkan av Änglatorp fastfara de gods, som denne köpt av utfärdaren.
33,602802
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 14686

Utfärdat: 13970000
Innehåll: Karl Bengtsson erkänner sig vara skyldig herr Bengt Nilsson, riddare, en penningsumma, för vilken han pantsätter sitt gods Ullevi och all sin ägolott i Stensrum.
33,54293

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 6919

Utfärdat: 13551014, Sunderåås
Innehåll: Karl Bengtsson ger fullmakt för häradshövdingen i Vartofta Jöns Benediktsson att överlåta till Håkan av Englatorp allt gods, som han köpt av Karl Bengtsson.
33,429226

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 3866

Utfärdat: 13320221
Innehåll: Karl Bengtsson säljer till sin släkting Magnus Bengtsson nybygget Elgsjöhult, sådant han erhållit det såsom erlagd bot.Utfärdaren beseglar.
33,157692
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11562

Utfärdat: 13791228
Innehåll: Karl Bengtsson överlåter i öppet brev till sin svåger, hederlig man Jöns Eskilsson, och sin syster Ingeborg Bengtsdotter, hans hustru, sin del och de delar som ...
31,297794
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 4485

Utfärdat: 13390405, Tokebo
Innehåll: Riddaren Karl Bengtsson ger sin tjänare Lars Dansson gods i Gummeboda (trol. Söderåkra socken, S. Möre härad).Bengt Knutsson, Bengt Larsson, Daniel Fröstensson samt utfärdaren beseglar.
30,437893
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 4381

Utfärdat: 13371228
Innehåll: Riddaren Karl Bengtsson säljer till Folke, Magnus och Johan Salvesöner det Svarttorp (i Regna socken), som han tidigare hade köpt av deras syster, vilken vid tiden för köpet är avliden.Utfärdaren bese...
30,03125

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 30166

Utfärdat: 14761208, Öpestorp
Innehåll: Karl Bengtsson i Öpestorp säljer till Arvid Trolle i Bergkvara ett ödetorp ”Rampnamåla” (nu Ekamåla) i Kalvsviks sn (Kinnevalds hd).
28,471039

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 12909

Utfärdat: 13850630, Vadstena
Innehåll: Karl Magnusson, Karl Bengtsson och Nils Bengtsson stadfäster det i S:t Drottens kyrka i Söderköping tidigare förvarade men genom brand förstörda gåvobrevet, varigenom deras framlidna farmoder, fru Mär...
28,407516
Digitaliserat material finns

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31441

Utfärdat: 14840406, Skara
Innehåll: Karl Bengtssons m.fl.:s dombrev för Lindorm Björnsson.
28,084873

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27807

Utfärdat: 14610710, Vordberg
Innehåll: Karl Bengtsson i ”Gladzkulle”, intygar, hurusom han skiftat arv med sina medarvingar herr Gustav Olsson, herr Staffan Bengtsson, syster ”Merite” Bengtsdotter och Lasse Bengtsson efter deras fader Beng...
27,934908

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 4746

Utfärdat: 13420000, Söderköping
Innehåll: Herr Karl Bengtsson, riddare, pantsätter till Gozvin Byteroff, borgare i Söderköping all sin egendom i Styrestad (i Östergötland) och en kvarn i Norrköping för 600 mark penningar, varav hälften skall ...
27,20028

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 814

Utfärdat: 12621014, Sundsered
Innehåll: Karl Bengtsson, kyrkoherde i Dalum, erkänner att han uppburit 130 mark penningar av (Håkan av Änglatorp) för sina gods.
26,48101
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35883

Utfärdat: 15070803
Innehåll: Väpnaren Karl Bengtsson i Ekesund, skänker till S:t Örjans hospital utanför Söderköping Brunnaby gård i Mogata socken.
26,26414
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 35314

Utfärdat: 15060113, Uppsala
Innehåll: Karl Bengtsson i ”Ormbreghe”, väpnare, byter med sin bror, kaniken Erik Bengtsson i Uppsala, jord i Grydby, Täby socken, Vallentuna härad, mot annan i ”Skrömiston”, Vassunda socken, Håbo härad.
25,95464
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 30546

Utfärdat: 14790605, Gudhem
Innehåll: Väpnaren Karl Bengtsson i Vinstorp tillskiftar sin fränka syster Ingrid i Gudhem, Jöns ”Santthesons” dotter, sin gård Soloryd i Timmele sn i Redvägs hd mot gården ”Swartthetorp” i Åsle sn i Vartofta h...
25,662125