Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK)

Uppgifter om svenska brev eller brev rörande Sverige fram till 1540 finns samlade i diplomatariets register Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK). Registret omfattar uppgifter om över 44.000 brev och medger en rad olika sökmöjligheter, bl.a. på personer, orter, datum och viktiga sakuppgifter. Dessutom är det möjligt att söka i samtliga brevtexter som hittills har tryckts i Svenskt Diplomatariums huvudserie (till 1381), i sidoserien gällande åren 1401–1420 och stora delar av appendix-serien Acta Pontificum Svecica. I SDHK finner man alltid utförliga upplysningar om brevens källor och tradering, d.v.s. hur och i vilken form de har bevarats, och i många fall hänvisningar till litteratur.

SDHK finns även tillgängligt som nedladdningsbart dataset: https://riksarkivet.se/psidata/sdhk
Observera att den nedladdningsbara datamängden inte uppdateras lika frekvent som SDHK i söktjänsten.

Mer information om registret, anvisningar för användandet med söktips finns i menyn till vänster.

Läs mer om Svenskt Diplomatarium

Hjälp oss förbättra SDHK!

Som användare kan du hjälpa oss på Svenskt Diplomatarium att förbättra SDHK. Vi vill uppmana alla att använda länken Kommentera post/rapportera fel som finns längst ned i varje post. I formuläret som kommer upp kan man upplysa oss om små och stora fel, men också gärna ge tips t.ex. om litteratur att hänvisa till.

Kontakt

Svenskt Diplomatarium, e-post: medeltid[snabel-a]riksarkivet.se