SDHK-nr: 17826

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1412  maj  8
Utfärdandeort
Kalmar 
Innehåll

Kung Erik utfärdar frälsebrev för Olof Nilsson av ”Germundaby”.

Språk

svenska

Källor
  • Eftermedeltida avskrifter: Dlg De la Gardie 153, s. 629f, LUB
Brevtext

Wij Erich, meth Gudz nadhe Danmarckz, Sweriges, Norges, Wendes oc Godes konung och hertugh i Pomeren, gør witterligh med thettä wart oppna breff at fore thiäniste oc troskap, som thenne brefförere Olaff Nielsson aff Germundaby, war elschelich thiänere, oss oc riket her til giort hauer oc än her eftir trolicha göra skal, swa lenge han leffuer, efftir sinne yttersta macht, tha haua wi vnt oc giuith honom och hans affkommandom och rättä arwingiä oppa sik och sit gods, som han nw retteliche äghir, i alle mato swodane frijheet oc frälse, som andre ware frälses men i riket rätteliche nytha och haua, meth swadane wilkor, at han, hans affkommende och arwingia i there liffdaghe ware färdhoghe med harnisch och wario til war och rikesens thienist, afther thy som rikesens lagbogh wtwiser. Thi forbyudhe wi alla ware fogathä och ämbismen oc alla andra, ee hwa the helzst äre, for:do Olaff Nielsson her a mothe ath vmacha ällir vförrätte vnder war hempd. Datum Calmare, anno Domini millesimo quadringentesimo duodecimo, dominica prima post crucem, nostro sub secreto presentibus appenso.

Tryckt
Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel