Visar träff 1-5 av 5
Endast första 1000 träffarna kommer att laddas ner.

1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 45083

Utfärdat: 14920626, Visborg
Innehåll: Jens Holgersen i Glimminge ber Gregers Jepsen och Erik Jensen i Ugerup att gå i borgen för honom hos ärkebiskopen i Lund.Utfärdaren beseglar.

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 32704

Utfärdat: 14920000
Innehåll: Mårten Esbernsson, sockenpräst i Glimminge, och Per Nilsson, sockenpräst i Bollerup, intygar att fru Ingeborg i ”Gertzness” avslagit deras hemställan att hon måtte ge efter i en tvist med Tommarps klo...

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 31516

Utfärdat: 14841112, Färlöv
Innehåll: Riddaren Eggerd Krummedige på Lyckå, väpnarna Holger Henriksson i Glimminge, Gödike Jonsson i Kvidinge, Johan ”Mølticke” (Moltke) i Lyngby, Jens Arvidsson, tinghörare i Göinge härad, kungör att de på ...
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 41060

Utfärdat: 13140000
Innehåll: Notis om brev lydande på jord som ligger mellan Bolshög (Järrestads härad, Skåne) och Östra Glimminge.

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 27427

Utfärdat: 14590602, Högby
Innehåll: Knut Truedsson i Örtofta, riddare, och Anna Nilsdotter, Olof Truedssons änka, meddelar Holger Henriksson i Glimminge att de till Vårfrualtaret och S:t Nicolaus altare i domkyrkan i Lund givi...