SDHK-nr: 21318

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1430  februari  2
Utfärdandeort
Gottröra 
Innehåll

Olof, kyrkopräst i Närtuna med flera intygar att hustru Cecilia i Gottröra upplåtit allt sitt gods till barnen, nämligen till Jöns Stensson1 markland jord i Ö. Gottröra, 15 öresland i V. Rickeby, 10 örtugland i Hagby, Gottröra socken, 6 öresland i Högby och 2 örtugland i en fjäll i Lagga socken, Långhundra härad, och till sin måg Jösse Jute och hans hustru Katarina Stensdotter 1 markland jord, vars läge närmare anges, i Ö. Gottröra, och 6 öresland i V. Gottröra och jord i V. Rickeby. Sonen och mågen är skyldiga att underhålla hustru Cecilia under hennes livstid. Närvarande även Karl i Gottröra och ”Lijppen”.

Utfärdarna. beseglar.

Språk

svenska

Källor
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 72 C ”1480”; avskrift (omkring 1700) Gimo bruks arkiv (tillhör Korsnäs Sågverks AB).; Mörbyboken s. 510-14; E 175a, UUB
  • Fotokopia: DK
Litteratur och kommentar

Jfr. PHT 1947 s. 47-49

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel