Visar träff 1-8 av 8
Endast första 1000 träffarna kommer att laddas ner.

1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9490

Utfärdat: 13690801, Sonstorp.
Innehåll: Sune Ingevaldsson upprättar sitt testamente. Till Hällestads kyrka, där han och hans hustru har valt att begravas, skänker han sin jord i Jogestorp (i Hällestads socken), hälften till kyrkan och hälft...
Digitaliserat material finns

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9295

Utfärdat: 13680725
Innehåll: Sune Ingevaldsson och Sigge Magnusson tillskiftar på Peter Botgerssons vägnar skälig man Birger Jönsson och hans hustru Ramborg (Karlsdotter), (halv)syster till herr Nils Jonsson, jord i Söd...
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9043

Utfärdat: 13670119
Innehåll: Nils Ingevaldsson och Ragvald Bjärvidsson erkänner att Ingevald Munk sålde en åtting och en tolvting i Bjällösa med hus och alla tillägor till Sune Håkansson (Trolle) för 60 mark penningar i gott mynt...
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 21720

Utfärdat: 14320204, Uppsala
Innehåll: Mäster Olof Ingevaldsson, Hans Andersson, kaniker i Uppsala, Sune Johansson, underlagman i Uppland på riddaren Nils Gustavssons vägnar, Tord Djäken, fogde över Uppsala län på hövitsmannen i Stockholm ...

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9413

Utfärdat: 13690306, Söderköping
Innehåll: Riddaren Magnus Gisleson och (hans hustru) Birgitta Knutsdotter skänker med samtycke av riddaren, herr Karl (Ulfsson) av Tofta, lagman i Uppland, och sina mågar herr Bengt Filipsson, riddare...
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9296

Utfärdat: 13680725
Innehåll: Birger Jönsson gör ett byte med skäliga män Sune Ingevaldsson och Sigge Magnusson, såsom målsmän för Peter Botgersson. Det gäller gods som tillfallit denne efter dennes farbror, herr Nils (J...
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 12003

Utfärdat: 13811012, Oppunda tingplats
Innehåll: Nils Djäken, underhäradshövding i Oppunda, utfärdar fastebrev på 2 örtugland jord i Hornsund i Flens socken till biskop Tord (Gunnarsson) i Strängnäs på rätt tingsdag och tingsplats i enlighet med lan...
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 2698

Utfärdat: 13150909, Lödöse
Innehåll: Hertigarna Erik och Valdemar uppgör genom biskop Karl i Linköping, Birger Persson, Filip Ingevaldsson, Knut Magnusson, Arnvid Gustavsson, Sigge Halstensson, Bo Nilsson, Erik Turesson, Karl Elinosson, ...
Digitaliserat material finns